صفحه اصلی
متداول NDE
NDE خود را با ما در میان بگذارید


    بنیاد تحقیقات تجربه نزدیک مرگ (NDERF)   
تجارب فردی تجربه نزدیک مرگ
این تجارب نزدیک مرگ، مانند سایر تجاربی که با شما سهیم شدیم ، اگر فرد تجربه کننده درخواست کرده باشد، به گونه ای ارائه می شوند که حریم خصوصی وی را کاملاً حفظ کند. ما فکر نمی کنیم این تغییرات، درک ما را از تجربه نزدیک مرگ بکاهد. به اعتقاد ما، این تغییرات برای همبستگی بنیاد NDERF لازمند.

تجارب نزدیک مرگ و توضیحات : در زیر، خلاصه ای از داستان ها قرار دارند. برای مطالعه ی نسخه ی کامل آنها، بر روی لینک نام تجربه کننده کلیک کنید.

تجارب نزدیک مرگ انحصاراً  با بنیاد NDERF در میان گذاشته شده اند... تجارب بیشتر به زودی ارسال خواهند شد

4213.   Tricia تجربه ی نزدیک به مرگ   8/25/2016  8083 اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه شده به فارسی شبنم  من دلتنگ نور و عشق هستم ،قسمتی بزرگی از من هرگز نمیخواست که ایمنی آن مکان را از دست بدهد. در آنجا،به هیچ وجه استرسی وجود نداشت و عشق از بیشترین عشقی که میتوانستم تصور کنم بیشتر بود. من احساس شادی و سرور بیشتری نسبت به تمامی لحظات درخشان زندگی ام احساس می کردم ، و من نمیخواستم که دوباره به بدن فیزیکی ام بازگردم .
تجربه نزدیک به مرگ به دلیل ایست قلبی در حین عمل جراحی


4196. 
 تجربه مصطفی Y نزدیک مرگ  8/6/2016  8064
از ایران. مقاله به زبان فارسی، امیر به انگلیسی ترجمه شده است.  میدرخشید نورانی بود به سمت من اومد وقتی نزدیک من شد حس کردم یه نامه دستش بود و داشت نامه رو میخوند و زمانی که نامه رو خوند من دوباره وارد تونل تاریک شدم اون منو برگردوند وبعد از وارد شدن به تونل تاریک یه دفعه جسد خودم رو دیدم که روی زمین افتاده و اطرافم جمع شدن این دیدن جسدم از سقف اتاق بود و از بالا خودم رو میدیدم و از یک حمله جنایتکارانه
نتظره و غیر معمول.

4144.   فرناز R ممکن تجربه نزدیک به مرگ   5/14/2016  7937 از ایران. مقاله به زبان فارسی، امیر به انگلیسی ترجمه شده است.

4020.  بروی مخاطب E احتمالی   09/16/2015 غیر غربی است. از ایران است. مقاله به زبان فارسی. توسط Angel ترجمه شده به انگلیسی. بعد از اون شناور بودم مثل یک چیزی که روی آب شناور باشه و بصورت تصادفی در اثر امواج دریا به بالا، پایین،چپ یاراست حرکت کند. بیشترین تمایلم حرکت به سمت بالا بود ولی سخت بود. در بالا یک مستطیل بزرگ بود که از وسط به دو نیم تقسیم شده بود. این مستطیل دقیقا مثل یک پنجره بدون شیشه بود که میتونسنی سرتو بکنی توش و وارد فضای اونور بشی. نیمه سمت راست همه چیز به رنگ قرمز بود ولی هرگز نتونستم دقیقا بهش نگاه کنم و ببینم که اون تو چی هست یک چیزی نگذاشت که اون سمت رو ببینم.
NDE احتمالی با تصاویر غیر منتظره و غیر معمول. 


4155. صدف Z نزدیک به مرگ تجربه 
5/14/2016  تجربه نزدیک به مرگ شماره 7972 از ایران. مقاله به زبان فارسی، امیر به انگلیسی ترجمه شده است.

4144. فرناز R ممکن تجربه نزدیک به مرگ   5/14/2016  7937 از ایران. مقاله به زبان فارسی، امیر به انگلیسی ترجمه شده است.

4126. تجربه شبیه به NDE دبورا   4/26/2016  تجربه نزدیک به مرگ شماره 7961  متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر

4107. تجربۀ شارون   3/17/2016  تجربه نزدیک به مرگ شماره 7925 متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر

4097. تجربۀ دبی   3/3/2016  تجربه نزدیک به مرگ شماره 7913 متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر

4088. تجربۀ دواین   1/30/2016  تجربه نزدیک به مرگ شماره 7892 متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر

4086. تجربۀ استیو  1/22/2016  تجربه نزدیک به مرگ شماره 7890 متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر


4020. بروی مخاطب E احتمالی   09/16/2015 غیر غربی است. از ایران است. مقاله به زبان فارسی. توسط Angel ترجمه شده به انگلیسی. بعد از اون شناور بودم مثل یک چیزی که روی آب شناور باشه و بصورت تصادفی در اثر امواج دریا به بالا، پایین،چپ یاراست حرکت کند. بیشترین تمایلم حرکت به سمت بالا بود ولی سخت بود. در بالا یک مستطیل بزرگ بود که از وسط به دو نیم تقسیم شده بود. این مستطیل دقیقا مثل یک پنجره بدون شیشه بود که میتونسنی سرتو بکنی توش و وارد فضای اونور بشی. نیمه سمت راست همه چیز به رنگ قرمز بود ولی هرگز نتونستم دقیقا بهش نگاه کنم و ببینم که اون تو چی هست یک چیزی نگذاشت که اون سمت رو ببینم.
NDE احتمالی با تصاویر غیر منتظره و غیر معمول. 

4018. تجربه نزدیک به مرگ یا خروج از بدن فیبی   9/9/2015   23052   متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر


3991. تجربۀ محمد از اصفهان (ایران)  08/14/2015
از ایران. مقاله به زبان فارسی، امیر به انگلیسی ترجمه شده است. تجربه های ایرانی ارسال شده | تجربه های نزدیک به مرگ تجربۀ آقای محمد زمانی (ارسال در فروردین 1393) تجربۀ آقای محمد زمانی که در سن 26 سالگی برای او رخ داده یکی از کاملترین و پر جزئیات ترین تجربیات ایرانی است.
یک تجربه تزدیک مرگ به همراه پیشگویی.   


3867. مرگ در نزدیکی مانند تجربه سما  02/10/2015 مقاله به زبان فارسی، ترجمه به انگلیسی امیر من خدا رو همیشه دوست داشتم و همیشه مشکلات و ناراحتی هامو بهش گفتم و همیشه حس نزدیکی زیادی بهش داشتم و دارم و شاید علتش این بوده که وقتی یک سال داشتم مادرم فوت کرد و من کسی رو نداشتم باهاش حرف بزنم و تنها کسی که آرامش بهم میداد حرف زدن با خدا بود اون شب خوابیدم و تو خواب دیدم توی یک تونل پر از نور با سرعت زیادی در حرکت هستم انقدر این حس زیبا و قشنگ بود نمی تونم براتون توصیفش کنم انگار هیج باری روی دوشم نبود احساس میکردم سبک هستم واقعا حس خوبی بود توی تونل با سرعت میرفتم و از این حرکت احساس خوب و پر از خوشحالی داشتم تا اینکه یه قسمتی از تونل که رسیدم یه نفر که انگار خانم بود
استثنایی NDE از مسلمانان به تصادف اتومبیل.   

3812. تجربۀ دواین   11/23/2014  تجربه نزدیک به مرگ شماره 7469  متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر

3523. سارا W احتمالی تجربه نزدیک به مرگ   11/23/2013 Probable NDE 
متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر 7003
NDE در سن 14. تجربه استثنایی احتمالی حماسه در عرصه عجیب و غریب و با عیسی با پاسخ به عمیق ترین پرسش های زندگی خود را. توسط قوانین طبقه بندی این است یک NDE احتمالی '، اما آنچه شما در اینجا بخوانید چیزی که واقعی است.    


3337. تجربۀ رابرت   1/5/2016  تجربه نزدیک به مرگ شماره 6712/7869  متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر

2995. تجارب نزدیک مرگ لورا  3/31/2012 NDE 6235  متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر
دو NDE ها. یکی نسبتا کوتاه در اوایل زندگی با توجه به خونریزی بعد از زایمان که ترسناک بود. فوقالعاده متعالی دوم NDE با توجه به شوک از واکنش آلرژیک به انتقال خون. ویژگی های یک استدلال حماسی با عیسی مسیح.   


2386. تجربه نزدیک مرگ امی  10/09/2010 NDE 4720
متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر
NDE با توجه به واکنش های آلرژیک. در میان عمیق ترین NDE ها تا به حال با NDERF به اشتراک گذاشته. این یکی توصیه می شود برای توسط همه به عنوان خوانده شده!   


1934. مرگ را تجربه آقای W نزدیک  7/9/2009 NDE 4025 به دلیل اقدام به خودکشی با مصرف بیش از حد گسترده ای از کومادین (رقیق کننده خون قدرتمند).   


1609. تجربه نزدیک مرگ Hafur  4/19/2008 NDE 3588 استثنایی NDE! او ملاقات شعله دوقلوی او بیش از حد!   


530. تجربه ی گانتر پ  11/27/2004 آنها با اصرار پرسیدند:"… و؟" سپس کلمات از لب هایم بیرون غلتیدند، درست مثل آنکه آنها همیشه آنجا بودند فقط خارج از آگاهی من و بی درنگ به یاد آورده شدند. وقتی از در می گذشتم هیچ احساسی نداشتم چون تغییری نکرده بودم. تنها مکانم عوض شده بود. کتانی هایم هیچ وقت جزئی از من نبودند. گفتم: "وقتی می میریم عوض نمی شویم، ما همیشه پروانه ایم. فقط به آسمانی متفاوت پرواز می کنیم." اگر اشکی داشتم نمی توانستم احساسش کنم، و با این حال آنچه که گفته بودم درقلب و روح و همه ی وجودم طنین انداخت. می دانستم که یاد گرفته ام.
تجربه ی او پر از اظهارات و آموزش هایی بود که به او اجازه داده شد پس از بازگشت به زمین، آنها را به خاطر داشته باشد.   


518. تجربه ی گانتر پ  7/11/2004 در آن مدت بیهوشی، سه مرد را در پیراهن های سفید آستین کوتاه و شلوارهایی سفید و بلند دیدم که در مورد اتفاقات در شرف وقوع، اخطار می دادند. در آن صحنه، داستانی که شرح دادند قطعاً به نظر ناخوشایند بود. با این حال، همانطور که وقایع آشکار شدند، تک تک پیشگویی های آنها با تمامی جزئیات به حقیقت پیوست. آن بخشی که در آغاز باور کردنش سخت تر از همه بود، "هموندی" این سه موجود بود.
یک تجربه تزدیک مرگ به همراه پیشگویی.   


498. تجربه ی بنی ج   10/10/2004 اینطور حس می کردم که ذهنم به روی تمام دانش هستی باز شده است و اطلاعاتی در حجم و فشردگی بسیار زیاد وارد ذهنم می شد. همه چیز را می فهمیدم. همه چیز. احساس "شبه خدا" شدن نبود بلکه بیشتر "آگاهی کیهانی" بود. می توانستم " روح بزرگ " را در همه چیز ببینم. همه چیز زنده است یا ترکیبی از تمامی آگاهی ها است. خاک، صخره ها، نفس یک بز کوهی، باکتری ایکولای، باد در مریخ، جلای میز تحریر من، بادهای خورشیدی ستارگان. همه چیز. همه چیز.
تجربه ی فردی که با تجربه نزدیک مرگ به تازگی آشنا شده. او هنوز در حال بررسی تجربه است چون به تازگی در جولای 2004 این تجربه را داشته است.  


473. تجربه ی آرتور   9/18/2004 تجربه ام زنده و واقعی بود. همه ی کسانی که دوستشان داشتم و دوستان خوبم که فوت شده بودند آنجا بودند تا خوش آمد بگویند و من را راهنمایی کنند. یک دشت پر از فرشته دیدم. موسیقی دلپذیری که شنیدم قابل مقایسه با هیچ موزیکی در زمین نیست. حوادث آینده را در صورتی که آنجا (در بهشت) می ماندم، نشانم دادند.
متوجه نشد دو دوستی که در بهشت دید، فوت کرده اند. فکر می کرد آنها زنده اند.  


467. تجربه ی آلیسیا ج   10/10/2004 اینطور حس می کردم که ذهنم به روی تمام دانش هستی باز شده است و اطلاعاتی در حجم و فشردگی بسیار زیاد وارد ذهنم می شد. همه چیز را می فهمیدم. همه چیز. احساس "شبه خدا" شدن نبود بلکه بیشتر "آگاهی کیهانی" بود. می توانستم " روح بزرگ " را در همه چیز ببینم. همه چیز زنده است یا ترکیبی از تمامی آگاهی ها است. خاک، صخره ها، نفس یک بز کوهی، باکتری ایکولای، باد در مریخ، جلای میز تحریر من، بادهای خورشیدی ستارگان. همه چیز. همه چیز.
تجربه ی فردی که با تجربه نزدیک مرگ به تازگی آشنا شده. او هنوز در حال بررسی تجربه است چون به تازگی در جولای 2004 این تجربه را داشته است.  


253. تجربه ی راجر س  2/4/2003 داخ مکانی تاریک شدم و هیچ چیز اطرافم نبود. اما نترسیده بودم. آنجا واقعاً آرام و آسوده بود. سپس در مقابلم شروع به دیدن تمامی زندگیم کردم، از نوزادی تا بزرگسالی… بسیار واقعی بود! می توانستم احساسات افرادی را که سالها با آنها در ارتباط بودم را حس کنم. می توانستم احساسات خوب و بدی را که من در آنها موجب شده بودم را دریافت کنم. قادر بودم آنها را بهتر از آنچه خودشان تجربه کرده بودند، احساس کنم. آنجا حساب کارمای من بود
.این یک تجربه ی حیرت انگیز است! او با نور وارد ارتباط شد، عشقی عظیم احساس کرد و به سیارات دیگر رفت _ یک سیاره از سطوح بالا و یک سیاره با سطح تکامل پایین تر از ما!  


247. تجربه ی آنا م  2/4/2003 در اتاق جراحی بودم که مشکلی پیش آمد و بیرون از بدنم پرت شدم. نوری درخشان را ملاقات کردم. آن نور عشقی بی قید و شرط به من داشت و گفت که باید برگردم، چون سه بچه دارم که باید بزرگشان کنم. بدون استفاده از کلمات، رازهای زیادی از جهان به من گفته شد. هیچ بهشت و جهنمی وجود ندارد. همه چیز تنها یک تجربه است. حتی خوب و بد هم وجود ندارد. مذهب چیزهای اشتباهی را به من آموخته بود و من باید برمی گشتم تا حقیقت را بیابم. من هیچ چیز در مورد تناسخ و کارما نمی دانستم و جهان روح می خواست آن را به من بیاموزد. من هنوز "ارباب" خودم نشده بود.
تجربه ای ناشی از عوارض پس از جراحی.


209. تجربه ی آنتونی ن  8/2/2003 چیزهای زیادی آموختم و می توانستم، چون جمله ی بهتری پیدا نمی کنم، «درون روح افراد را ببینم» و در یک لحظه تمام نتایج اعمالمان را روی دیگران درک کنم، اینکه خشم از درد و ترس منشأ می گیرد و بسیاری آموخته های دیگر در مورد چیزی که اکنون به عنوان وضعیت انسان در نظرم هست. و بعد دیدم که همه ی موجودات روی سیاره روی این خطوط به هم پیوسته اند و احساسی از عشقی خردکننده و حس یگانگی از درونم گذشت حس کردم انگار قلبم در حال انفجار است.
تجربه ی این کودک، سفری شگفت انگیز از عشق، دانش، آفرینش و آموختن است.


180. تجربه ی بیل و  29/10/2002 و 12/11/2002 سبزه ها بسیار سبز بودند؛ حتی تماشای آنها هم به آنها آسیب می زد. حس خیلی خوبی داشت. وقتی چمن را حس می کردم، مزه ی آن را هم می توانستم بچشم. مزه ای شبیه هندوانه داشت. قدم زدن روی آنها شگفت انگیز بود. احساسی باور نکردنی بود. بهترین راه توصیف آن این است "اوه خدای من! وَوو!!!" بو را با بینی حس نمی کردم. بیشتر شبیه این بود که از استخوان گونه ی زیر چشمم نفوذ می کرد، مثل بو کشیدن از راه سینوس ها.
این یکی از شگفت انگیزترین تجربه هاست همراه با توصیفاتی کامل از وصف نشدنی ها! این نخستین بار است که بیل داستانش را تعریف می کند و باعث افتخار است که تجربه ی دست اول را بشنویم! تجربه ی ضمیمه- یک داستان شگفت انگیز که بعد از گفتن تجربه اش رخ داد و پشت شما را خواهد لرزاند!


175. تجربه ی دیان ج  10/13/2002 ناگهان به سرعت وارد نور شدیم و واقعیت تماماً جدیدی برایم مکشوف شد، مشابه ی جهان فیزیکی اما در آن ارتعاش، رنگارنگ تر، زیباتر و شگفت انگیزتر. گیاهان، درخت ها، کوه ها، دریاچه ها، حیوانات و ساختمان هایی ساخته شده از ماده ای مشابه کریستال با درخششی سوسو زننده را دیدم. بعضی از آن ساختمان ها بسیار بزرگ و پر زرق و برق بودند. موجوداتی را در حال رفت و آمد دیدم، موجوداتی نورانی که سرگرم زندگی روزانه ی خود بودند. آنها بدن فیزیکی نداشتند بلکه میدان های انرژی متفاوتی داشتند. راه نمی رفتند، در هوا شناور بودند. زندگی ای تقریباً مشا ه ما داشتند ولی بدون درگیری ها و غصه های ما. آنها هنرمند، موسیقیدان، رقاص، خواننده، مخترع، معمار، شفادهنده، خالق چیزهای سحرآمیز… هستند، کارهایی که در زندگی بعدی شان در جهان فیزیکی آشکار می کنند.
یک تجربه بسیار خوانده شده به خاطر توصیفات شفاف و الحاقیات بعدی.

70. تجربۀ دواین   5/18/2001   تجربه نزدیک به مرگ شماره 406 متی اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط امیر

28. تجربه نزدیک به مرگ سینتیا  22/3/1999 NDE 10021 متن اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط بهرام  "من اکنون از یک خشنودی درونی برخوردارم که هیچ کس درک نمی کند و حتی واژه ها قادر به توضیح آن نیستند، برای من بسیار مشکل است که آن روح غرق در آرامشی که پیدا کرده ام را به شکل واژه ها درآورم"
خاطره ای کوتاه، که بااینحال به شکل فوق العاده ای زندگی را تغییر می دهد.
 


23. چارلز ای  28/2/1999 تجربه نزدیک به مرگ شماره 10026 ایست قلبی و برخورد صاعقه.  

22. خلق عالم در خیال   8/12/2001 متن اصلی به زبان انگلیسی، برگردان به فارسی توسط فرشته مفاخر تجربه نزدیک به مرگ شماره 10057

21. تجربه نزدیک به مرگ جاناتان  2/22/1999 متن اصلی به زبان انگلیسی، ترجمه به فارسی توسط بهرام تجربه مصرف مواد شماره 42
تجربه ای همراه با مصرف ال اس دی، که در بخش ضمیمه ثابت می کند که این تجربه زندگی اش را متحول کرده است.  


19. تجربه نزدیک به مرگ جویی  17/2/1999 متن اصلی به زبان انگلیسی، برگردان به فارسی توسط فرشته مفاخر شماره 10029 کوتاه، ساده و مؤثر

18. نزدیک به مرگ تجربه کریستیان است   2/9/1999 اصلی انگلیسی ترجمه شده توسط جان پیتر (متن ترجمه شده از فرانسه توسط کفاش) NDE 10030
 

17. تجربه ی اسرائیل  تجربه ی نزدیک مرگ غیر غربی یک تجربه ی NDE 10046 حیرت انگیز از اسرائیل

16. تجربه نزدیک به مرگ دیان   5/8/1999 NDE 21 که متن اصلی به زبان انگلیسی بوده و توسط آقای ژان پیتر به فرانسه برگردانده شده و توسط آقای محمد کفاش از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده است .


15. سارا نزدیک به مرگ تجربه  1999 NDE 10033


14. انتحاری در نزدیکی مرگ را تجربه  5/8/1999 NDE 10046 (خلاصه شده)


13. تجربه نزدیک به مرگ مری  02/09/1999 NDE 10034 متن اصلی به زبان انگلیسی، برگردان به فارسی توسط فرشته مفاخر


12. تجربه نزدیک به مرگ پل  2/8/1999 NDE 10035


11. تجربه نزدیک به مرگ زندانی  2/8/1999 NDE 10036


10. تجربه یک نوجوان   2/8/1999 NDE 10037


9. تجربه ی یک سرباز   2/8/1999 NDE 10038


8. تجربه نزدیک به مرگ یک کودک  2/8/1999 NDE 10039


7. سه خواهر  متن اصلی به زبان انگلیسی، برگردان به فارسی توسط فرشته مفاخر


6. در پرتو نور الهی نوشته دکتر سوزان  برگردان از انگلیسی به فارسی: فرشته مفاخر


5. تجربه ی استرالیا (رنه هُپ ترنر ) 


4. بیست سال بعد  برگردان از انگلیسی به فارسی: فرشته مفاخر
مجموعه چشمگیری از خرد حاصل از تجـربه چشمگیــرنزدیک به مرگ!


3. وقتی که زمان ایستاد 


2. من از زندگی برای همیشه تغییر کرده است. 


1. تجربه نزدیک به مرگ دکتر جرج رودونایا
 
آیا وی واقعا به مدت سه روز از دنیا رفته بود؟ شما تصمیم بگیرید!

محتوا و مطالب این سایت – غیر انگلیسی
NDERF in English


   Near Death Experience Research Foundation   
Copyright © 1998-2016 Experience Research Foundation (NDERF) All rights reserved.