NDERF Home Page Aktuelle NDO'er Del din NDO

    Současné PBS    PBS prožitky a komentáře:  Zde najdete přehled prožitků.
Rozšířená verze se vám zobrazí po kliknutí na podtržené jméno přispěvku.4380. Dean B PBS  8/8/17  Z České republiky. Original v češtině, překlad do angličtiny Dagmar. a takove 2-3 metry pred svodidlami jsem videl prvni zablesk. jak by mne nekdo fotil fotoaparatem. a zazitek z nedavne doby. zablesk a zazitek z dalsi doby. bylo to casem dozadu. do minulosti. a to takove vjeci jak jsem se mnel dobre, mnel stesti a vzruseny laskou. skola, skolka, kamaradi, lasky, rodina, priroda, pocity.
PBS na srdeční zástavu.

4176. Renata W PBS  7/8/16  Z České republiky. Original v češtině, překlad do angličtiny Sister Eva. Zvláštní na tom je, že jsem viděla své bezvládné a vlastně na chvíli i mrtvé tělo, ale i jako duše jsem měla také tělo, když jsem se koukala přes moje nohy dolů, fascinovalo mě vše, co se kolem mého mrtvého těla dělo...to jsem doposud nepochopila, myslela jsem si, že duše je jako průsvitná hmota, ale asi není.
PBS na srdeční zástavu.

3876. Kantor R PBS  2/10/15  Z České republiky. Original v češtině, překlad do angličtiny Rick. Proběhl mi hlavou celý můj život. Jako bych viděl celý život najednou v jednom obraze. Viděl jsem i detaily' jako třeba co jsem měl na sobě jako malý kluk' knoflík. Viděl jsem detailně svoji rodinu' hlavně matku. Zcela v klidu jsem si říkal' že jsem dlouho nežil' ale pak jsem si uvědomil' že moji matku to bude strašně bolet. Potom jsem ze zhora viděl sám sebe' jak ležím na zemi' kolem byli spolupracovníci. Něco se mnou dělali a říkali' že mám asi padoucnici. Já si v duchu říkal' aby mě nechali' že je mi dobře a pomalu se po zádu vznášel ke stropu' kde jsem cítil silné světlo a teplo. I když v té dílně' kde byl veliký hluk' já neslyšel nic' bylo ticho. Měl jsem silný pocit klidu' pohody' míru' bylo mi krásně.
PBS z elektrickým proudem.

3794. Bronwen C PBS 11/1/2014 PBS 7446 Nového Zélandu. Originál v angličtině, překlad do češtiny Dominika. Začala jsem rychle mířit vzhůru k nebi. Měla jsem nesmírně radostný pocit lehkosti. Pamatuji si, jak jsem si prohlížela své pochroumané tělo, které leželo na skále pode mnou, a pozorovala jsem, že jsem mimo něj. Všechno dole jsem viděla dost zřetelně. Byla tam Hawkesburská řeka obklopená krásnými keříky. Mířila jsem k nějakému moc krásnému oblaku, který měl tvar cumulu. Byla jsem plná radosti a vůbec jsem se nebála. Znovu jsem se ohlédla a spatřila jsem svého přítele, kterého jsem moc milovala, jak stojí vedle mého těla. V reálném čase by se tohle stalo několik minut poté, co jsem spadla, protože byl předtím celkem daleko za mnou a muselo mu zabrat nějakou dobu, než z toho strmého srázu sešplhal. Byla jsem teď už daleko a pořád jsem stoupala, ale přesto jsem úplně přesně vnímala, co cítí. Byl neuvěřitelně sklíčený. Moje srdce se naplnilo soucitem k němu, a hádám, že to je to, co mě nakonec přitáhlo zpátky.
Výjimečný PBS kvůli zranění hlavy po pádu a setkání s andělem.

3772. Elle D PBS 10/11/2014  PBS 7413 Original v angličtině, překlad do češtiny Dominika. Pozorovala jsem své rodiče, jak se milují, a pak jsem do nich byla vtažená. Pobyla jsem v matčině lůně, zažila jsem svůj porod a celý svůj život. Ani ne tak různé prožitky, jako jaké to bylo „být mnou“ v různých fázích života. Nakonec jsem se stala starou paní a zase jsem zemřela.
PBS zapříčiněný spolknutím strychninu. Zahrnoval děsivý obsah, dokud se Elle nepoddala, čímž se prožitek změnil na pozitivní.

3767. Monika PBS 9/28/14 Z České republiky. Original v češtině, překlad do angličtiny Rick. Mùj zážitek zaèal prùletem tmavým tunelem, který mìl "urèitou strukturu". Poté jsem se blížila ke svìtlu, které bylo èím dál intenzivnìjší, ale nijak mì neoslòovalo, bylo plné lásky, jinak to nedokážu nazvat. Ocitnula jsem se v ovocném sadu za stále pøíjemného svìtla, které jakoby mi øíkalo, zde už se nemusíš nièeho bát, jsi zde pøijata s obrovskou láskou a nikdo tì nijak nesoudí. Mùj vnitøní pocit byl, jako bych se ocitla DOMA. Velmi zvláštní bylo i to, že jsem jakoby nemìla fyzické tìlo, byla jsem nesmírnì lehká a moje nohy v trávì nezkøivily jediné stéblo. Byla jsem z toho dost zmatená, protože jako ateistka a èlovìk, který když se setká s nìèím vìdecky nevysvìtlitelným, se tomu prostì zdráhá uvìøit.
PBS z bývalého ateista, který se pokusil spáchat sebevraždu.

3661. Jiří H PBS 4/30/14 Z České republiky. Original v češtině, překlad do angličtiny Rick. Bylo krásně, sluníčko (které jsem přímo neviděl, ale cítil a vnímal), léto, vlevo ode mě byly dvě srnky, větší a menší. Remízek mi přišel velmi lákavý a cítil jsem se příjemně, měl jsem hroznou chuť jít do toho remízku a měl jsem pocit, že by se tím hodně vyřešilo a zbavil bych se trápení, ale zdálo se mi to nefér a laciné vzdát to, co mě ještě čeká. A u toho jsem si ještě vzpomínal na jednu dívku, která mě přitahovala a chtěl jsem se k ní vrátit, zdálo se mi to s ní nedořešené. Oko té srny hrálo nějakou významnou roli, ale nedokáži si vzpomenout. Nějak jsem věděl, že pokud se dostanu do remízku, tak z něho už není návratu. Celý děj zážitku byl o tom, že jsem se rozhodoval zda tam jít a že mě to tam lákalo. Stál jsem tam jen chvíli, asi pět až deset minut.
PBS z pádu.

3229. Josef P PBS 1/5/2013 Z České republiky. Original v češtině. Během našeho rozhovoru a sledování mého života neexistovala žádná tajemství, protože bytost znala všechna moje tajemství = ve skutečnosti věděla naprosto všechno, co jsem kdy udělal. Je to místo, kde neexistují lži. Bytost znala celý můj život od doby, kdy jsem se narodil, až do tohoto okamžiku (každý čin). Dokonce vše, co jsem si kdy myslel, po celou dobu mého dosavadního života. Bylo podivné, sledovat sama sebe jako nezávislou osobu a hlavní postavu těch obrázků. Takže, když " ta jiná osoba" (já) udělala něco špatného během sledování mého života, okamžitě jsem si myslel, "Ta osoba byla krutá, hnusná, nebo laskavá, atd."
PBS kvůli zranění na hlavě v boji.

560. Mark J PBS 2/15/2005. PBS 2126. Original v angličtině, překlad do češtiny Renata. Jak jsem odplouval od svého těla, nějak jsem vnímal vzdušné molekuly, ne vědeckým způsobem, ale jako by zde bylo spojení mezi částicemi vzduchu a tím, čím jsem se stal, nebo spíš čím jsem vždycky byl. V tomto stavu mysli jsem vždy propojen se vším ostatním. Také jsem při hovorech o svém zážitku říkal, a nadále to tvrdím, že co se opravdu děje, je mnohem větší než cokoliv, co jsem kdy zažil v kostele nebo v literatuře jakéhokoliv druhu. Překračuje to lidskou schopnost vyjádřování. Celé jsem to pochopil tak, že jsem se stal součástí toho všeho, nebo jsem se k tomu opět vrátil.
Hluboký PBS! (Prožitek blízkosti smrti)

404. Lavette H PBS 4/24/2004  PBS 945  Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Byla jsem tím ohromena, jak opravdové a zářivé barvy byly kolem mne. Bylo to opravdu tak, že mé tělo bylo jen mým kabátem, který jsem nosila. Měla jsem z toho velmi dobrý pocit, necítila jsem bolest, byla beze zmatku a všechny těžkosti, jakoby spadly na záda někoho jiného. Můj pohled na život se změnil tak rychle, že bych to nikdy neočekávala. Koupala jsem se v zázracích a v tom za mnou skočila do vody žena, která se mne snažila zachránit. Sledovala jsem ji, jak vytáhla to tělo z vody na hladinu. Tak rychle, jak jsem tělo opustila, jsem se hned do něj vrátila a byla jsem velmi rozhněvaná.  
PBS utopeného nezletilého děvčete.

364. Juliet N PBS MulitMedia (English) 8/20/2002  PBS 10077  Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Nejlepší způsob jak bych popsala přechod z „života“, nebo přechod z fyzikální roviny na „druhou stranu“, je jako přejít z jednoho prostoru do druhého. Nepřestanete být sami sebou, nebo neztratíte vědomí; vaše vědomí se jednoduše přesune z jedno úhlu pohledu do jiného. Změní se prožitek; perspektiva a pocity. Prožila jsem hluboké pocity. Jsem si naprosto jistá, že jsem byla v naprosté pohodě, která překonává všechno chápání… Můj přechod byl postupný, vzhledem k mé smrtelné nemoci- na rozdíl od náhle vzniklé situace, jako infarkt, nebo nehoda atd. Uvědomila jsem si, že mne zahaluje „Světelná bytost.“ Všechno bylo nesmírně krásné--vibrující a zářivé…plné života—ano, života! – takovým způsobem, že člověk nikdy nic takového ve fyzikálním světě nespatřil. Byla jsem totálně obklopena božskou bezpodmínečnou LÁSKOU…v pravém slova smyslu. Neustále jsem byla ve spojení s tímto Světlem a stále, po celou dobu, jsem si byla vědoma jeho přítomnosti. Takže i z toho důvodu jsem vůbec neměla pocity strachu… a nikdy nebyla sama. Byla to vyjímečná příležitost zažít ten pocit, být v jednotě se vším—nikdy samotná…a nikdy na rozpacích
Wow!  Čtenáři a posluchači budou opravdu tímto příběhem potěšeni!

253. Roger C PBS 4/2/2003  PBS 744  Kanada   Vešel jsem to temného místa, kde kolem mne nic nebylo, ale nebyl jsem tím vystrašen. Bylo to opravdu klidné místo. Pak se přede mnou začal odvíjet děj filmu z mého života, od dětsví až do dospělosti, jako by byl promítán na obrazovku. Bylo to velmi skutečné! Viděl jsem se nějak jinak, lépe než ve 3D filmu, protože jsem byl schopen cítit i pocity lidí, v průběhu těch let. Mohl jsem cítit dobré i špatné emoce, které jsem v nich vyvolal. Také jsem byl schopen cítit, jako bych za vytvoření dobrých emocích a za nejlepší, v nich vytvořené, emoce, dostal nějaké kredity (do karmy) a za ty špatné mi kredity sebrali – skoro jako na účtě v bance, ale tady to bylo jako účet karmy a mého poznání. Čím více bodů (karmy) dostanu, tím do lepšího místa, nebo oblasti mi bude umožněno se dostat. To bylo poznání, ke kterému jsem tam dospěl
Toto je jedno z neuvěřitelných PBS! Byl ve styku se světlem, cítil nejnádhernější lásku a dostal se k prozkoumání jiných planet – první na vyšší a druhá na nižší úrovni evolučního vývoje, než je naše Země!

184. Mari C PBS 11/11/2002  PBS 629  z Austrálie. Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Po mlhavé cestě (zdánlivě krátké), jsem byla zahalena do světla nádherné a nekonečné lásky. Od této chvíle si vzpomínám na svoji nestárnoucí duši. Cítila jsem se ve stavu totální blaženosti, asi tak bych to mohla nejlépe popsat. Ještě jednou - neexistují slova na popsání pocitů. Zdálo se, jako by mne tam přivítalo kolektivní vědomí, které mi zprostředkovávalo poznání, že já sama budu zodpovědná za své rozhodnutí, zda se vrátit, nebo zůstat. Vzpomínám si na to, že toto rozhodnutí jsem nečinila jako malé dítě, ale jako osoba seznámená se všemi znalostmi, které ji povedou ke správné svobodné volbě a rozhodnutí
Tento PBS se stal, když jí bylo 18 měsíců, vzpomínky jsou však stále křišťálově jasné. To je úžasné, když si uvědomíme, že myšlenky 18 měsíčního dítěte mohou být uloženy v mozku dítěte a zpětně vyjeveny. Tímto nás prožitek může provázet celým životem.

180. Bill W PBS 10/29/2003  PBS 619 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Tráva byla tak zelená, že jsem se na ni mohl jen ztěží dívat a bylo mi tak dobře! Mohl jsem trávu dokonce ochutnat smyslem chuti, chutnala jako meloun. Měl jsem úžasný pocit, když jsem se trávou procházel – byl to neobyčejný, neskutečný pocit. Nejlépe by se to dalo popsat „ OH, PANE BOŽE! WOW!!!“ Centrum čichu nebylo v mém nose, ale jakoby by vůně byly přijímány lícemi pod očima, jako vnímání skrze vedlejší nosní dutiny
Toto je jeden z nejpoutavějších příběhů, s nepopsatelným detailním popisem! Bill teprve poprvé vypráví svůj příběh a je to opravdu čest slyšet tento příběh z první ruky! DODATEK prožitku – úžasný příběh, který se stal.

175. Diane G PBS 10/13/2002  PBS 622 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Náhle jsme se vstoupili do světa zcela nové reality, která se mi jevila srovnatelná s naším fyzikálním světem, ale v těchto vyšších vibracích byla vícebarevná, nádhernější a úžasnější. Viděla jsem rostliny, stromy, pohoří, jezera, zvřícetvo a třpytivé jakoby křišťálové budovy, z nichž některé byly velmi rozlehlé a ozdobené. Zahlédla jsem také bytosti, v jejich každodenních životech, pohybujících se kolem světelné bytosti. Neměly fyzická těla, ale různá pole energie. Nepohybovaly se pomocí chůze, ale vznášely se. Jejich životy se podobaly tomu našemu, ale bez bojů a bolesti. Byli to umělci, muzikanti, tanečníci, zpěváci, strůjci, stavitelé, léčitelé a tvůrci magických věcí… věcí které se projeví až v jejich dalších životech ve fyzickém světě
Skvělý spád prožitku PBS! Musíte si přečíst tento živý popis PBS pro jeho další porozumnění.

145. David H PBS 2/8/1999  PBS 10059 Dvě části. Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. ČÁST PRVNÍ: Jeho světlo bylo tak překrásné, že se to nedá slovy popsat. Bylo to jako světlo vycházejícího slunce, které vystoupalo zpoza hor na oblohu. Láska prostoupila každou část mé bytosti a můj duch byl znovuzrozen. Planeta Země se pod jeho vlivem světla také změnila. Viděl jsem, jak se trhají a otvírají části skal a vystřikuje z nich voda jako vodopády.  7/23/02 ČÁST DRUHÁ: Všechny myšlenky jsou zde slyšet, takže vaše vlastní úmysly zde nelze skrývat, místo toho jen příjdete a prostě je vyslovíte. Tak jsem „řekl“ velmi přísně „kdo jsi“ !! Strhla část své masky a odkryla lebku a kosti, její čelisti byly dokořán otevřeny, jako by byly vykloubené. Pak odhodila úplně celou róbu, do které byla zahalená a vrhla se na mne jako na chutné sousto. Napadla mé levé rameno mého duchovního těla. Bolest byla naprosto nesnesitelná, byla větší než smrtelná křeč. V tom se vznesla do víru vzduchu kolem, aby si ukousla další kousek mého ducha. Poklekl jsem na kolena, plakal a volal Boha.
David nám sdělil jeho příběh po částech, napsal jen když měl chvilku. Stálo za to čekat, protože je to opravdu pozoruhodný zážitek! Tento speciální prožitek PBS nám pomůže pochopit, že homosexuální muži nerostou pro peklo, jak nám spousta fundamentalistických rétorik tvrdí.

124. Bob A PBS 5/14/2002  PBS 552 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Vzpomínám si, že jsem vstal a rozhlédl se kolem. Viděl jsem, že všechno kolem je v zelené barvě. Světle zelené, tmavě zelené a ve všech zelených odstínech. Myslel jsem si, že mi praskla lebka, tak jsem si dal obě ruce na hlavu a lehl si na záda. Jakmile moje tělo dopadlo na zem, proběhly mi před očima obrazy z mého života. Bylo to jako nákladní vlak plný znalostí pohybující se rychlostí světla. V každém vagóně byly mé zážitky (oboje: dobré i špatné)
I když je Bobův PBS velmi pozoruhodný, následné efekty jsou skutečně ohromující!

119. William Si PBS 4/29/2013  PBS 541 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Když jsem procházel touto oblasti, zdála se mi, že by mohla být i nekonečná, a cítil jsem tam duchy, kteří byly skryti ve stínech. Chápal jsem, proč se nechtěli dívat do světla, většinou pro své náboženské přesvědčení, kterým žili na zemi, měli pocit, že nejsou hodni se do světla dívat, a také pro své činy, které vykonali za jejich lidské existence
Popis jeho třetího PBS - ve světle; jeho prvních dvou PBS; a co se dozvěděl. Nádherný a extrémní pohled dolů na zem, od člena IANDS (mezinárodní asociace NDE) ze Salt Lake City. Jsou zde k dispozici i dopis, s dodatečnými otázkami od NDERF, a další e-mail.

117. Emma Louise S PBS 8/11/2004  PBS 10090  Vzácně z 1884 PBS (kůň a bryčka), ve vztahu k příběhu z první ruky od syna a vnučky.   Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Vylíčila nejpozoruhodnější zážitek, když byla během zážitku uznána za „mrtvou“. Měla pocit jako by šla uhlazenou cestou dolů, k řece. Naslouchala překrásné muzice. Pociťovala stav míru a radosti, který před tím nikdy necítila a věřila, že je po smrti a v nebi. V této části prožitku začala mít knofliktní myšlenky, že se musí vrátit k dětem, které ji potřebují proti myšlenkám, že nemůže opustit spokojenost a krásu. Vnitřní boj trval nějakou dobu, pak se probudila zachráněná a žila naplněný a spokojený život. Viděla své děti vyrůstat a uspořádat si jejich vlastní životy
Je to nádherný PBS příběh s mnoha klasickými PBS prvky, který se odehrál téměř o století dříve, před jejich popsáním a pojmenováním psychiatrem Raymond Moody, který vyřkl termín "near-death experience (prožitek blízkosti smrti)" a velmi dlouho před publikováním a zveřejněním těchto prožitků.

62. Cougar PBS 4/2/1999  NDE 10002 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Měl jsem jeden povrchní prožitek a dva hluboké tprožiky.  Byl jsem v nebi i v pekle a zřejmě jsem vyřešil rozpory u obou zkušeností
Tři PBS (radostné a pekelné) a zarážející druhotné účinky.

47. Lisa M PBS 3/5/1999  NDE 169 Švédska. Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Světelná bytost mi ukázala, že vše co je v životě nejdůležitější je láska a city; a láskyplné činy, které jsme provedli; láskyplná slova, která jsme vyřkli; láskyplné myšlenky, které jsme měli. A že vše co bylo vytvořeno, řečeno, vykonáno, nebo jen myšleno bez lásky = vykonáno nebylo. 
Transcendentní PBS v pěti letech (ohrožena utopením).  Opravdu mimořádné!

30 Karen S PBS 2/28/1999  NDE 10058 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Probírali jsme můj život, probírali jsme náboženství, probírali jsme tajemství duše, na které jako lidé musíme zapomenout, jinak bychom nikdy nebyli schopni na zemi prosperovat. Celou tu dobu jsem byla v úžasu
Pozoruhodný příběh o boji s průvodci, aby se vrátila.

24 David PBS 3/6/1999  NDE 10025 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. "byl jsem jen deset sekund v sedmém nebi. Celá galaxie světla by tam mohla být vytvořena s úplně snadno“.
Pozoruhodná cesta po sedmi úrovních nebes

15. Sarah PBS  2/10/1999 NDE 10033 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef. Slyšeli jsme příběh na Art Bell Radio Show 2.4.99 a opakované 3/20/99 (v sobotu). Příběh, který ohromil miliony posluchačů! Speciál pro NDERF čtenáře ... Neuvěřitelné a nové informace o Sarah PBS v nejhlubší části svého PBS. SKUTEČNĚ pozoruhodné!

13. Mary PBS 2/9/1999. PBS 10034. Original v angličtině, překlad do češtiny Renáta.

9. PBS vojáka 2/8/1999   PBS 10038  Original v angličtině, překlad do češtiny Martina.

8. Detská PBS 2/8/1999   Original v angličtině, překlad do češtiny Zuzana.

7. Tři sestry 8/12/2001  ADC/Other 10056 Original v angličtině, překlad do češtiny Martina.

6. V Božím světle 2/8/1999  PBS 10040  Original v angličtině, překlad do češtiny Martina. Pozoruhodná moudrost získaná během pozoruhodného PBS!

5. Australia PBS 2/8/1999  PBS 10041 Original v angličtině, překlad do češtiny Zuzana.

4. O dvacet let později 2/7/1999  PBS 47  Original v angličtině, překlad do češtiny Martina. Pozoruhodná moudrost získaná během pozoruhodného PBS!

3. Když se zastavil čas. 2/7/1999  NDE 4 Original v angličtině, překlad do češtiny Josef.

2. Můj pohled na život se navždy změnil 02.8.1999.  NDE 10045 Original v angličtině, překlad do češtiny Eirin. Pozoruhodná NDE umožnila získat pozoruhodnou moudrost.

1. MUDr. George Rodonaia 2/7/1999  NDE 1 Original v angličtině, překlad do češtiny Martina. Byl skutečně mrtvý po tři dny? Rozhodnutí je na vás.

   Near Death Experience Research Foundation   
Copyright © 1998-2016 Experience Research Foundation (NDERF) All rights reserved.