NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    NDERF    
Individual BDE Experiences


NDE Experiences and Comments: These are summaries of the accounts. 

The uitgebreide versie can be found by clicking on the link for the experiencer's name.

4388. Poelen BDE 8/23/2017. BDE 8362. uit Nederlands Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Garry Daarna realiseerde ik, dat kan toch niet, ik moet daar beneden zijn, want ik was tenslotte toch gevallen. Toen ik dat dacht, vloog ik met een ongekende snelheid in een fractie van een seconde naar de aarde. Maar terug in mijn lichaam kwam ik niet. Ik bleef tussen de bomen boven mijn lichaam hangen. Toen dacht ik moet verder naar beneden en meteen schoot ik naar mijn lichaam.
BDE van een fiets ongeluk.

4149. Vermoedelijke BDE van Burt A 5/22/2016 Vermoedelijke BDE uit Nederlands Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Garry Eindelijk rust Terwijl ik daarvan genoot werd ik met kracht onder het hoofdkussen van het bed doorgetrokken naar een enorm krachtig en fel licht Daar was een soort van roze halve bol als suggestie van een soort aarde, de rest was fel licht Er was een soort aanwezigheid die me liefdevol geruststelde en tegelijk wat afhield, want ik mocht niet blijven
Vermoedelijke BDE op de leeftijd van 3 Shared Happened 60 jaar later

4034 BDE van Trinjntje 10/18/2015 BDE 7803 uit Nederlands Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Garry   Ik raakte even weg hoelang weet ik niet Ik was in een weiland die erg duister en grijs was, er waren heuvels, het leek schemerig, en in dat weiland waren ook twee jongere mannen We hadden water nodig ik moest water gaan zoeken!
BDE uit een auto-ongeluk

3890 BDE van Marcel W 8/14/15 uit Nederlands Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Garry OP de 5 momenten verliet ik mijn lichaam en wilde dicht bij het gordijn zijn omdat 'dat'een fijn warm liefdevol gaf En daarbij kwam dat ik tijdens die momenten geen enkele vorm van pijn had en dat was heel erg fijn en uitnodigend Daarnaast werd ik middels ritmische klanken en geluiden weer weggeleid van het gordijn en gleed weer terug in mijn pijnlijke ichaam De ritmische geluiden werden zo 'luid' dat ik er wel 'moest' luisteren, en dan werd het minder Achteraf ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn gidsen en beschermheilige ervoor hebben gezorgd dat ik terug op aarde kwam en mij dus niet voorbij hij het gordijn lieten gaan
BDE van elektrocutie

3348 BDE van Jenny S 5/14/13 uit België Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Garry dat ik niet zag met mijn ogen ik was me plots heel bewust dat ik niet meer op deze wereld was, het water was zo mooi blauw er zwom een zwaan hij gloeide als het waare van binnen uit, hij straalde Alles straalde dat onbeschrijvelijke licht uit en ik was deel van dat licht alles was er deel van, het was een gevoel van rust ;liefde en serenieteit die ik nog nooit had ervaren het gevoel om volledig te zijn heel te zijn zonder pijn zonder lichaam , toen ik me realiseerde dat ik geen lichaam meer had leek het alsof er een blok graniet van me af viel en ik kon mijn pure ik waarnemen ik was enkel een stipje maar net zo vel en tegelijk zacht stralend als alles rond mij Het gras was groener dan groen en rook zacht nat maar aangenaam, de bomen en hun bladeren schitterden en het geruis van de "wind" was als muziek
BDE van elektrocutie

3219 BDE van Maerten M 3/13/11 uit België Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Annelies IN DE VERTE EEN WIT LICHT WITTER DAN WIT EEN MAGISTRAAL LICHT WAARVAN DE KLEUREN NIET TE OMSCHRIJVEN ZIJN ALS HIER OP AARDE IK VOELDE DAT IK NAARDAAR MOEST MAAR WIST NIET GOED HOE, IK WERD ER NAARTOE GEZOGEN ALS HET WARE EN EENS IN DAT LICHT ZAG IK ALLE KLEUREN VEEL INTENSER GROEN ,GROENER ENZ IK ZAG BLOEMEN, RIVIEREN, HUIZEN, MAAR DIT ZAG ER NIET UIT ZOALS OP AARDE NEEN ALLES WAS VOLMAAKT,PRACHTIG,STRAALDE PERFECT GELUK,EN VREDE UIT OOK DE MUZIEK DIE DAAR WAS, was volmaakt in harmonie met alles
Zelfmoord BDE Hij duidelijk de ambulance zag voorafgaand aan het gaan in een coma

3210 BDE van Annie G 12/13/12 uit België Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Garry   ineens zat ik in een tunnel met veel en fel blauw licht Het was er behaagelijk warm en ik voelde een eindeloze liefde en geruststelling Ik was niet bang want ik hoorde mijn overleden oma mijn naam roepen Ik was nieuwsgierig en vloog verder de tunnel in Op een bepaald moment beslistte ikzelf om rechtsomkeer te maken en terug te keren Op dat ogenblik voelde ik dat ik terug in mijn lichaam zat en dat de dokters me aan het intuberen waren Al de tijd ervoor zag ik mijzelf op de operatietafel liggen met de personen die errond stonden Ook mijn schoonzus want die assisteerde de operatie  Ik kon het hele gebeuren beschrijven en ook de indeling van de operatiezaal Ik wist dat er in de operatiezaal ernaast een dame gestorven was en daar keken de artsen raar van op toen ik hen dit vertelde
BDE van een operatie complicaties

2633 Vermoedelijke BDE van Eric R    3/13/11 uit België Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Annelies Toen ik daar binnenkwam zag ik op een soort van altaar een groot zwart boek liggen, ik ging dichterbij en sloeg dat boek open Er stond maae één woord in geschreven op de eerste bladzijde en dat was "talen" Wat blijkt nu, ik schrijf ongelofelijk graag gedichten en iedereen zegt dat ik er grote aanleg voor hebToen, terug buiten gingen we naar de kamer waar opstond "liefde", ik kwam binnen en in het midden was er een heel wazige grijze wolk, ik ging dichter en kwam in die wolk Joke (mijn eerste liefde) tegen en ook Lydia ( een meisje waar ik drie jaar mee samengewonnd heb) Ik wist niet wat ik er verder moest doen en besloot terug naar buiten te gaan, bij het achteron kijken was die wolk verdwenen en zag ik alleen nog Lydia staan Toen zette die "kar" me af bij het woord "familie" Ik ging naar binnen en als ik naar links keek zag ik een hele rij mensen te beginnen met mijn oma, opa, en daarachter nog allemaal verschillende mensen, ik had het intense gevoel dat dat mijn stamboom was Bij het naar rechts kijken zag ik mijn moeder, mijn tantes, hun kinderen en daarachter nog een hele reeks mensen
Waarschijnlijke BDE van allergische reactie op slaappillen

2589 Vermoedelijke BDE van Carl H    1/30/11 uit België Origineel in het Nederlands, vertaald naar het Engels door Annelies Zo echt als een droom kan worden, maar alles wat gebeurd is kan ook worden opgeroepen een droom (echte ook), ik zag mezelf, ervoer ik mezelf in die droom, een prachtige reis in gelukzaligheid en gehuld in liefde op zoek naar mij Mijn echte thuis, een deel van mezelf dat werd achtergelaten Maar ik heb nu ook weet dat het een heel bijzondere droom die je nooit en schittert bladeren op en op En het is niet een nachtmerrie:)
Blijkbaar heeft hij het interview op een website ergens, maar van wat hij zegt kun je een waarschijnlijke BDE van wat hij beschrijft

2530 BDE van Danielle V 12/7/10 From Netherlands  Original in Dutch, translated to English by Annelies Ik zag toen mijn leven in sneltrein vaart aan mij voorbij gaan, ook zag ik mijn ouders en kinderen in de toekomst, hoeveel verdriet zij hadden Op dat zelfde moment of een ogenblik later voelde ik mezelf uit mijn lichaam treden, ik kwam in een buis terecht en werd meegezogen naar het licht toe Het was een heel bevrijdend gevoel, er heerste een uiterst gevoel van liefde en vrijheid maar vooral geen angst en geen pijn Voordat ik bij het licht aankwam stopte ik en zag mijn overleden opa over de rand kijken, ik ging nog een stukje verder want ik wilde naar het licht toe, ik wilde "daar" zijn, maar mijn opa werd heel boos, hij keek heel boos naar me en schreeuwde "het is nog niet jouw tijd, je moet terug"
BDE uit een criminele aanval

2330 MHT Waarschijnlijk BDE 9/11/10 From the Netherlands  Original in Dutch, translated by Annelies plots krijg  ik een gevoel van serene rust  ik kan mijn hele lichaam niet meer bewegen   er is geen hoofdpijn meer  en het is goed zo, alles is vredig en rustig,een gevoel te hebben van intens GELUK  niets kan dit  gevoel evenaren, geen onspanning met muziek, geen enkel vergelijkbaar gevoel  alles in mij is uitgeschakeld, wat een  eerlijk gevoel om geen pijn of verdriet te voelen
Waarschijnlijk BDE als gevolg van sepsis

2200 Joke P BDE 5/10/10  From the Netherlands, Original in Dutch, translated to English by Annelies Terwijl ik dat denk word ik verder meegezogen, langzaam zweef ik omhoog in die smaller wordende straal van steeds feller licht Mijn ogen en mijn lichaam worden er als vanzelf naar toe getrokken en ik laat me gaan, me volkomen overgevend Ik ‘beweeg’ me in een oneindige oase van rust en veiligheid Langzaam zweef ik door een ruimte van intense vredelievendheid, zacht grijsgroen van kleur Ik word erdoor omgeven en opgenomen tot in het diepst van al mijn poriën,  ben er onderdeel van, ben er één mee De stemmen vervagen, ik ‘hoor’ ze op de achtergrond maar ze bereiken me niet Ergens halverwege kom ik in een andere omgeving, waar de zachte grijsgroene kleur over gaat in helder lichtgrijs, nog mooier dan waar ik eerst was Op dit punt blijf ik hangen en zie een vrijwel onzichtbare grens tussen waar ik nu ben en waar het mooie schitterend witte licht begint Ik sta aan het einde en aan het begin De ‘deur’ staat uitnodigend open
BDE uit gaan bewusteloos toen het hoofd van de concrete hit

1860 Cora V BDE 2/23/2009 From the Netherlands, Original in Dutch, translated to English by Annelies Daarna was ik alleen en hoewel ik met mijn rug naar het raam toe lag, keek ik toch uit het raam en zag ik in de verte en gloeiend puntje oplichten Terwijl ik er naar keek, werd het steeds groter, als de opgaande zon, en kwam door het gesloten raam de kamer in waar het mij geheel omvatte Toen werd alles stil in mij en ik voelde alleen nog maar een warme liefde, vrede en een onbeschrijflijk gevoel van geluk Het bleek dat ik een longembolie had gehad en de dokters hadden mij voor de dood weggehaald  Nog lang heb ik verlangd naar dat gevoel van liefde
Begin van een BDE

1724 Granit N BDE  10/19/2008  Foreign, Original in Dutch, translated into English by Annelies Toen ik het aanstak, was ik opeens in een tunnel die roteerde (soort wolk) en in de tunnel waren miljoenen lichtjes Ik keek verbaasd rond en begreep niet wat er gebeurde Ik hoorde een mooie muziek dat op klassieke muziek leek Ik weet nog als de dag van vandaag wat voor gevoel ik had, vredig rustig en zonder zorgen Aan het eind van de tunnel was een groot licht dat op de zon leek maar waar ik wel in kon kijken Ik weet nog dat ik zei (of in ieder geval sprak met telepathische woorden, dus niet met me mond zoals hier) Wowww wat is het hier mooooi Waar ben ik ? Opeens was ik in de snelheid van een lichtflits terug in me lichaam
BDE uit een 8 jaar oude spelen met firecrackers

1723 Michel vd B BDE 10/19/2008  From the Netherlands, translated into English by Annelies een moment later gaat het licht uit  ik zie gelyk myn vrienden (5 km verder) in hun auto stappen en zeggen wat blyft michel lang weg zal wel niet meer komen en ik zeg meteen hee ik lig hier maar ze zien of horen me nietdan opeens zie ik ze aan komen ryden van de andere kant als de richting waar ik met mun hoofd lig en ik zwaaien en doen dus hun stoppen en zeggen shit dat is michel zyn auto en ik zeg ja zie je dat niet ik heb een ongeluk gehad ik kyk wat naar beneden en dan zie ik me eigen liggen helemaal stil mun ogen dicht ik kyk weer op en zie myn moeder in tranen aan de huisdeur staan met een agent dan opeens besef ik dat ik dood ben daarnawordt ik 5 dagen later wakker ik kyk om me heen en zie dat ik overal slangen in myn lichaam heb myn moeder en zus staan aan mun ben aan de ene kant myn opa aan de andere kant toen ik hem aan keek kreeg ik een erg warm en levendig gevoel myn keek me erg diep en lang aan voor myn gevoel
BDE uit een auto-ongeluk

1709 Pia H BDE  10/1/2008  From Belgie, Oorspronkelijk nederlands, vertaald naar het engels door Garry Heel plots ben ik zonder lichaam,heel intens geluksgevoel?ik weet alles en nietsDat is het:dood=levenLIEFDEIk kan het onmogelijk beschrijvenIk voelde mij ook zo verbonden met alles,was zo heerlijk en makkelijkIk moest niet meer ademen,ik moest niets,alleen ZIJNDat overgelukkig gevoel is overweldigend dat ik bijna blij ben om dood te gaanHet zal heerlijk zijn
BDE uit allergische reactie op anesthesie

1621 Mieke BDE  5/8/2008  From the Netherlands, Oorspronkelijk engels, vertaald naar het nederlands door Annelies  Een kennis , die aan de drugs zat, draaide door, en reageerde t op mij af  Hij legde zijn beide handen om mijn nek, en begon me te wurgen   ik gaf zo veel mogelijk tegengas, maar kon niet anders dan naar achter geduwd te worden  , met mijn hoofd/achterkant lijf, duwde hij mij een kast in  Op een gegeven moment, "viel ik weg" en zag mezelf "wegtrekken" , t werd zwart  Daarna opeens, was er links,licht en rechts,duisternis Een prettige mannenstem vroeg stellig: Mieke, kies je voor t licht? of kies je voor de duisternis ik "zei" "ik kies voor t licht" en toen leek of t licht mijn lichaam vervulde, en via mij, in die jongen kwam die mij wurgde  hij liet meteen los en zei sorry
Shared experience - the strangler let go when he felt the light go from her body to his arm

1559 Gilbert H Probable BDE  2/17/2008  From Netherlands  Original in Dutch, translated into English by Bert Op een gegeven moment dwaalden mijn gedachten af en er onsloot zich een helder wit licht om mij, totdat ik mij in een soort van witte kamer me bevond waar het sereen rustig was Alles wat mij dierbaar was, familie, partner en hond schenen geen rol meer te spelen(alleen ikzelf was belangrijk) Na deze fase kreeg ik de vraag of ik verder wilde leven, na een volmondig ja (omdat ik me te jong vond en nog veel te bieden had)ontwaakte ik weer geleidelijk
States CVA aneurysm and describes being in a white room and given a choice to live  Can’t be sure of timing of experience relative to the CVA aneurysm

1540 Dirk D BDE  1/30/2008  From Belgium  Original in Dutch, translated into English by Garry  Ik herinner mij dat ik boven dit bed zweefde en iemand onder een laken wist liggen (Ik wist dat ik dat zelf was) Dit bed werd voortgeduwd door verscheidene verplegers Tegelijkertijd zag ik ook de aanwezigheid van de betegeling van die gang en de armaturen aan het plafond die zorgden voor TL-verlichting Later toen ik werk vond in dit betreffende ziekenhuis ben ik ooit eens in de ondergrondse verdieping geweest en herkende ik de omgeving
BDE from car accident

1533 Jan H BDE  1/26/2008  From the Netherlands  Original in Dutch, translated into English by Garry  Na een zelfmoordpoging,door middel van het slikken van 50 pillen  Belande ik op de intensive care afdeling van het erasmus ziekenhuis in Rotterdam  Ik zag een groot zwart zuigend gat,wat een enorme rust uitstraalde  Het was duidelijk dat het zwarte gat mij wilde opslokken,maar voor ik het gat inging,kreeg ik de keuze uit een heleboel films die ik kon bekijken Het waren zwarte en witte films,de zwarte waren de slechte dingen uit mn leven en de witte waren de goede dingen uit mn leven  Ik wilde alleen de witte films zien, deze films gingen allemaal over mn zoontje vanaf zn geboorte tot heden  Toen ik alle witte films had gezien,verdwenen ze allemaal  Het grote zwarte gat stopte met zuigen, het was duidelijk dat ik niet meer welkom was in het gat  Daarna kwam ik weer bij
BDE from Drug Overdose

1532 Rick J BDE  1/24/2008  From the Netherlands  Original in Dutch, translated into English by Garry  Ik heb ook de ervaring over duizende mensen te hebben geoordeeld en van hun slachtoffers de emoties voelde, echter toen ik aan het eind goed keek zag ik dat allen waar over ik had geoordeeld ik was, ik schaamde me zo erg dat ik wenste niet te bestaan voral toen een ongeloofelijk mooi iemand die mij tot aan het kleinste deel kende mij aanschouwde wilde ik nooit meer zijn toen die gene me echter aanraakte zag ik in eens het hoe en waarom en dat het goed was  daarna vroegen anderen wat ik wilde, alsof ik nog geboren moest worden en de keuze`s in dat leven nu moest maken, vragen als wil je jouw vrouw ontmoeten, wil je kinderen hoe oud wil je worden, enz enz zelfs nu nog put ik informatie uit dit gebeuren bij ernstige onzekerheden of momenten
BDE from falling accident

1039 RF BDE  3/20/2007  Original in Dutch, translated into English by Wouter Ik hoorde prachtige muziek en zag een tunnel van licht waar ik met duizelingwekkende snelheid doorheen gingDe teindigde in een soort voortportaal met allerlei ëntiteiten"vooral bekende waarmee ik communiceerde via een soort gedachtengangZij waren als gidsen en hielpen de "zielen"naar de overkant van een rivierDE Styx?Ook was er een basin waaruit allerlei soorten "luchtbellen"omhoog rezen en het universum inzweefdenallemaal gevuld met iets erinOpeens kwam er een prachtig helder licht langs en "ieder"viel op z'n knieen en prezen dat LichtIk stond juist op het punt door een soort deur te gaan(er kwam prachtige muziek uit die ruimte daarachter) toen mijn naam werd geroepen en ik weer terug mocht kerenVlak voordat ik arriveerde kreeg ik een visioen van dichtvallende jaloezien en ik wist dat ik stokdoof wasIk ben er nu zeker van dat er meer is dan "onze"belevingswereldWetenschappers zijn druk bezig met het onderzoeken van ons bewustzijn ook in de kwantumfysica is men druk "doende"om het raadsel van "Leven"te ontdekkenHet is vrij logisch dat de grote avatars spraken over God etcStel je eens voor dat zij het toen al hadden over nano-technologie,kwantumsprongenGeen mens had dit toen kunnen begrijpen maar de wetenschap en de religie komen steeds dichter bijelkaar  Onze gedachten  gaan 1000 x sneller dan het licht (300000 km per seconde  Dus we kunnen in ons universum alles "vinden"zelfs God

1038 Ruud L BDE  3/6/2007  Original in Dutch, translated into English by Wouter In de eerste week na het ongeval hebben ze me letterlijk vol met morfine gespoten om me in een soort van coma te houden  Later vertelde een arts maar ook mijn ouders me dat ik in die week geen moment bij kennis was geweest  Het grappige is alleen wel dat ik alles wat er op de afdeling gebeurde kan herinneren  Ik weet dat mijn ouders kwamen en dat mijn vader begon over te geven toen hij mij zag en dat mijn moeder niet wist wat ze moest doen en niet kon ophouden met huilen  Er was bv een verpleegster die zodra ze kon en tijd had bij m'n bed kwam zitten  Ze was een vervolg opleiding aan het doen voor operatie zuster  Ik heb haar en haar collega's de hele week bezig gezien met mij en met de andere patienten op de ic  Ik wist op een gegeven moment precies wie welke medicijnen kreeg en hoe laat
Dit is een verbazingwekkende BDE! Zijn getuigenis bewijst dat een BDE niet alleen met chemie in de hersenen te maken heeft, want de hem toegediende morfine maakte de ervaring niet minder helder Daarnaast was al wat hij zag tijdens de uittreding helemaal precies en geverifieerd Dit betekent dat de BDE geen hallucinatie was of zijn verbeelding Sceptici zullen het moeilijk hebben deze BDE te weerleggen

1034. Kim H BDE  2/28/2007  From Belgium Original in Dutch, translated into English by Wouter Ik weet nog dat ik mezelf er zag liggen en nog geen second later men zus zag ze is verpleegster en diende de eerste zorgen toe maar hoelanger dat duurde hoe meer ik naar boven werd gezogen langs de ene kant voelde ik me rustig en kalm maar dan op sommige momenten was ik echt bang ik wou terug keren en deed er alles voor! op een zeker moment voelde ik iemand men hand vastnemen en durfde niet achter me kijken tot ik het deed zonder dat ik dat wou en daar stond men neef, die een paar jaar eerder een dodelijk ongeluk heeft gehad met de auto en hij sprak me aan maar niet met woorden, we voelde elkaar gewoon aan hij zei tegen me dat ik voorzichtig moet zijn en dat ik ook op men hoede moet zijn en dat ik moest terugkeren want ik was te jong zei hij en toen wou ik niet meer teruggaan ik wou bij hem blijven want ik had hem zo gemist en hij stuurde me terug het was alsof ik naar men lichaam gesmeten werd, ik verstond er niets van opeens zag ik men lichaam terug en de mug staan samen met een ambulance en dan werd alles rondom me zwart

982. Hellen C Probable BDE 12/14/06  Original in Dutch, Translated into English by Matt ik was al twee dagen erg ziek en de  huisarts heeft de situatie verkeerd ingeschat Toen de tweede dag mijn oudste zoon thuiskwam kon ik nog naar boven kruipen om op bed te gaan liggen Eenmaal op bed gleed ik steeds verder weg De enorme pijn verdween en de onrust en zorgen die ik erover had ook Het enige wat overbleef was een volmaakt gevoel van rust Ik gleed door iets heen naar een licht toe Mijn gevoel daar was heerlijk! Rust, geborgenheid en overweldige gevoelens van liefde Geen stress, geen angst, geen zorgen, geen strijd meer ik stond tegenover drie mannen die me terug stuurde, erachter stond een vriendin die overleden is Ik kon niet bij haar komen Ik werd weer wakker, naar wat later bleek een paar uur later, doordat mijn oudste zoon me wakker schudde Pas toen ik de paniek in zijn ogen zag realiseerde ik me dat ik bezig was dood te gaan en dat er iets moest gebeuren
Probable NDE due to severe illness

751. Johan I BDE  1/11/2006  From Netherlands, Original in Dutch translated to English by Garry Ik zakte door het ijs en schoot daarna onder het ijs Heel langzaam ging "het in leven" over in een toestand waarin mijn leven (toen 8 jaar lang) aan mij voortrok met daarna mooi muziek en kleuren Daarna verloor ik het bewustzijn welke na 3 dagen weer terug was Zowel de muziek en de kleuren heb ik daarna niet weer teruggezien De tweede keer ( een jaarlater ) gebeurde mij precies hetzelfde echter kan ik mij hiervan nauwelijks iets herinneren.

742. Gary D BDE 1/1/06 Original in English translated to Nederlandse by Matt Op dat exacte moment verscheen een landschap achter de Gids, een prachtig landschap zoals ik er nog nooit één gezien heb in mijn leven Ik ben naar vele plaatsen gereisd hier op aarde, maar ik moet nog steeds die plaats vinden waar planten en bomen zo schitterden als ze op deze plaats deden Het was als een prachtige tropische jungle, ik kon vogels zien vliegen, die helemaal anders waren dan hier op aarde Ik kon planten en bomen zien die geen steek hielden voor me Het was zo mooi en zo vredevol, en zeer helder Alles was helder en levend Ik begon stilaan te begrijpen wat hier gebeurde Ik besefte nu dat waar ik naar keek en wat beleefde niet aards is 
Verbluffende BDE, 33 jaar geleden door het falen van duikuitrusting Opmerkelijk omwille van meerdere elementen, onderandere de observatie van een horloge dat hij droeg tijdens de BDE, terwijl hij over grote aardse afstanden bewoog

6815. Milo H BDE  9/17/2005  From Netherlands, Original in Dutch translated by Matt Ik heb meegekregen, dat leven en dood één geheel is, want samen vormt dit het leven  Er is alleen maar leven We komen en gaan  Mensen zien de dood als negatief, maar het is een continue doorstroming  Net zoals er in ons lichaam ook doorstroming aan de gang is, tenzij er dus blokkades zijn, die je dus ook weer in het leven van de natuur terugziet  Er overlijdt iemand, die maakt weer plaats voor een baby'tje, zodat die ziel weer een kans krijgt om te leren/groeien, nieuwe kansen om een betere ziel te worden, totdat je zo ver bent gegroeid dat je als gids mag waarnemen en anderen begeleiden  Dat kan ook in het leven zelf, in het stoffelijke lichaam, zoals ik dat nu doe, want ik weet nu dat ik in verbinding sta met het universum en contact met hen heb om hier op aarde te observeren, te registreren, waar te nemen en dit door te geven aan boven,  wat er goed en slecht gaat Ik ben een helper van het lichtwezen, zoals ze hem noemen GOD
Recente foto (6/2/11) van de tunnel in zijn BDE

637 Desiree B BDE-Like  7/10/2005 From the Netherlands, original in Dutch translated by Jody with online software We waren in de grote koepel God stond rechts voor me en de engelen ( een groepje)stonden links voor me ( dus rechts van God!) Ik (her)kende ze niet God vroeg aan me; "Stel, dat je nu zou kunnen kiezen, zou je dan Hier willen blijven of teruggaan?" Dit werd niet in woorden tegen me gezegd, maar ik wist wat er gecommuniceerd werd Wat voor mij bedoeld was, "hoorde" ik en wat niet voor mij bestemd was, niet Ik vroeg op een moment of ik dichter bij Hem mocht komen Dat kon niet, vertelde God me, omdat ik het leven hier dan niet meer aan zou kunnen Tussen de engelen en God werd er gecommuniceerd, of ik wel of niet zou blijven
Anaphylactic shock from a mustard allergy

633 Etienne V BDE 6/26/05  Original in Dutch, translated by Jody with on-line software    Onder de operatie verscheen er plotseling een helder licht in een tunnel Naarmate ik verder de tunnel inliep werd ik heel rustig en ontspannen Het helder licht bleef mij aantrekken totdat er een stem mijn naam riep waarop ik teruggekeerd ben op mijn stappen en ik leefde weer

614 Matthjis vH BDE 4/30/05  Original in Dutch, translated by Jody with on-line software  mijn bloedsuikers waren nog steeds te laag, dus lopen ging heel moeilijk, bij de koelkast aangekomen werd alles zwart voor mijn ogen en het volgende moment zag ik mezelf plat op mijn buik voor de koelkast liggen, ik zag me zelf van bovenaf (birds eye view), wat me opviel waren de kleuren die zeer intens en helder waren en de enorme rustgevende stilte en het zeer vredige gevoel dat ik had, ik voelde geen angst niets Maar de kleuren in mijn omgeving waren zo intens, ik zag gewoon mijn berging waar mijn koelkast staat en mezelf op de grond liggen, maar de kleuren waren vreselijk helder en zuiver en intens en ik voelde me zeer blij en gelukkig

566 Joyce H BDE  2/16/05 Original in English, translated by Matt Plots bevond ik mij in het bijzijn van een Lichtwezen Ik kon het gezicht niet zien, maar kon wel met het wezen communiceren Niet in woorden of in beelden, maar in een vorm van verbondenheid Ik ervaar deze vorm van communicatie vaak in meditatie, maar ik kan het niet precies uitleggen Het ligt buiten de betekenis van taal en andere ervaringen  De gevoelens die ermee gepaard gaan zijn altijd versterkt Ik voel zo’n intense vreugde dat mijn eigen “ik” overloopt van dankbaarheid; Ik voel vrede; ik voel ontzag en toehoren Ik kreeg niet specifiek een overzicht van mijn leven te zien, maar ik voelde aan dat alles van me gekend was, begrepen en niet beoordeeld werd Ik voelde me diep geliefd
Joyce is een ongelofelijke vrouw die zich nu toewijdt aan het healen en ook een nieuw boek “Van ziel tot cel” heeft geschreven

553 Tamara V NDE-Like 2/6/05  From Belgium, Original in Dutch translated by Rene'  bij terugkeer naar huis sloot ik een ogenblik mijn ogen door de felheid van de zon ,we reden ongeveer 50 km per uur plots begon mijn man te vloeken ,de motor schoot in snelheid omhoog en ik had de tijd niet meer om mijn ogen te openen het was in een flits gebeurt , een klap ,enkele malen over kop en daar lagen we dan ik voelde me plots erg vredig en gelukkig en voelde dat ik uit mijn lichaam wou glippen toen plots iemand of iets me zei "ga nog niet ,je tijd is nog niet ,je kinderen hebben je nog nodig" ik voelde iemand mijn hand vastnemen en zag of wist dat het een vrouw was geheel gekleed in wit en ze maakte me erg rustig

442 Joop BDE 8/7/04 Original in Dutch From Belgium, translated by Rene daar aan gekomen voelde ik zoveel geluk en liefde dat ik gewoon niet verder kon dan de overgang (drempel)tussen de tunnel en het licht  er werd mij telepaties alles verteld   toen ik toch die stap wou maken verscheen er een meisje met rood haar (prachtig)  daarna moest ik dit alles verlaten,en zweefde via het planeten stelsel terug mijn lichaam in,ik voelde me als herboren energievol

436 Hannah BDE 9/18/04 Original in Dutch From Belgium - translated by Rene' "Ik had mijn dochter gezien en het was goed" Toen kwam er rust over mij zoals nog nooit ervaren Perfecte zuivere heerlijke rust Vrede Geluk Woorden kunnen dat gevoel niet omschrijven Ik ben er van overtuigd dat niemand in zijn aards bestaan zo rustig en gelukkig kan zijn zoals ik me toen voelde Ook niet op één van de mooiste dagen van het leven Die rust en gelukzaligheid zijn onevenaarbaar Ik zag geen tunnel, geen licht aan het einde van een tunnel Ik zag een alomvattend gouden gloed Even, niet lang Toen kwam ik in het mooiste landschap terecht wat ik me kon voorstellen Een heldergroene weide, vol met warmrode tulpen Ik was me volkomen bewust dat ik dood was Dit was geen droom en dat wist ik ook Ik keek naast me en zag een blonde mooie vrouw in een blauw gewaad

386 Tine BDE 3/21/04 Original in Dutch From Belgium, translated by Rene eerst hoorde en zag ik niets meer, daarna leek ik van bovenaan de kamer naar mijn eigen lichaam te kijken, ik zag de dokters en verplegers vechten voor mijn leven, ik hoorde wat ze zeiden en zag mezelf Ik had een warm gevoel en dan kwam ik in een tunnel terecht op het einde van die tunnel was een fel, warm wit vibrerend licht, het was prachtig en het gaf me een zeer rustig en zelfzeker gevoel, ik wou naar het licht toe gaan en ik zweefde er naar toe, het warme gevoel werd steeds aangenamer naarmate ik dichter bij het licht kwam En plots voelde ik terug de pijn van het ongeluk, ik was razend dat de dokters me teruggehaald hadden

385 Cinthia BDE 2/26/04 Original in Dutch - translated by Bas De Kort From Netherlands jeeh dat is moeilijk uit te leggen kreeg een enorme rust over me net of ik ergens anders was, het aardse was daar maar ook helemaal niet Het beangstigde me en ook helemaal niet het voelde van het is goed Weet dat ik gesprekken gehad heb en weet niet met wie meer En ik wilde blijven want me leven hier op aarde was mij niet meer dierbaar hier had ik rust Maar ik moest nog terug moest dingen afmaken en er zou een betere tijd voor me komen maar ik wilde niet terug wad boos op ze

362 Van L BDE 1/11/04  Original in Dutch - translated by Bas De Kort  From Belgium kwam in een prachtige tuin met zachte kleuren; park in perfecte harmonie met blauwe lucht; zomers lente; prachtig gebouw soort klooster; prachtige gang met enorme luchters; op einde gang een hel fel doch zacht licht; bij inkom van gebouw; tegengehouden door drie naaste familieleden-overledenen; met drie gesproken; laatste stelde dat het nog te vroeg was om binnen te gaan; verder terug in de wereld en prachtige visioenen
BDE zwaar verkeersongeval

352 Aad G BDE 12/18/03 Original in Dutch - translated by Bas De Kort  From Belgium Op ongeveer 50 meter was een poort waarvan de hekken openstonden Achter deze hekken liep het grindpad door terwijl er naar links en rechts zijpaden waren die direct achter het hek begonnen  Was het pad voor het hek nog schemerachtig, eenmaal door het hek was er een fantastisch licht waarvan de bron niet zichtbaar was  Voor de poort, enigzins aan de linkerzijde van mij uit gezien, stond mijn op 10 september 2002 als gevolg van een hartaanval overleden hond, een Belgische herder (Groenendaeler), Farouche genaamd
BDE open hart operatieNederlandse (Index)
Archieven 1998-2001
Archieven 1/1/2002-6/30/2002   Near Death Experience Research Foundation   
Copyright ©1998-2018 Experience Research Foundation (NDERF) All rights reserved.