Tổ Chức Nghiên Cưú Về Kinh Nghiệm Cận Chết (Near Death Experience Research Foundation) Tổ Chức Nghiên Cưú Về Kinh Nghiệm Cận Chết (Near Death Experience Research Foundation(NDERF)

 

 

Tổ Chức Nghiên Cưú Về kinh nghiệm cận tử

(Near Death Experience Research Foundation)


NDERF
có sự lựa chọn lớn nhất của NDE được công bố trong thê giới!   Xin hay xem xét va chia xẽ với chúng tôi về kinh nghiệm của quý vị (hay bấm link này) . . .

Và Cám Ơn Quý Vị 

 

 

NDEs hiện tạiChia xẽ NDE của quý vịNgười Tình Duyên Kiếpdiễn đànThực Đơn Ngôn NgữSách và hồi tưởngTấm TruyềnThôngBội số của phương tiện truyền thông

                Mọi người đều có một cái gì đó

Chủ Đề hoàng toàn của Site (Index)
Chủ Đề hoàng toàn của Site (Index) (English)
Chia Xẽ NDE với tất cả mọi người
Thực Đơn Ngôn Ngữ
Thực Tế Là Gì?
NEDs có phải là linh hồn không?
Trong USA có bao nhiêu NDEs
Mục đích của chúng tôi trên quả đất là gì?
Hồi tưởng về sự sống như thế nào?
Ai đang chờ đợi chúng ta bên kia?
Mục đích của người tình duyên kiếp là gì??
Bộ phận nào của chúng ta ở lại sau khi chúng ta qua đời?
Trong lúc NDE đang thực hành, làm sao ta nhận thức được 4D?
NDE có khả năng sửa chữa đặc biệt không?
Sự truyền đạt sau khi qua đời, ADCRF
Tất cả mọi vấn đề khác mà không phải là NDE, ADC hoặc OBERF

trang NDERF ở đâu
Tôi nên xem hôm nay không?
 
bấm link để đọc một trang NDERF thích thú) có thễ cần thời gian đễ load.
  NDE mới nhất
  Mổi tuần đều thay đổi cho kịp thời gian. bấm link


Tác phẩm mới nhất:
Tiếng nói kiến thức. Tác giả Don Miguel Ruiz, Reviewed by Rio Cruz, 1/15/05
Trả Lớ cho sự nghi ngờ. Tác Giả Von Lommel
Cuợc phỏng vấn voi Bruce Greyson 9/2004

 NDEs khác:
  Phần thứ nhất của văn thư lưu trữ 2006
  Phần tứ hai của văn thư lưu trữ 2005
  Phần thứ nhất của văn thư lưu trữ 2005
  Phần tứ hai của văn thư lưu trữ 2004
 
Phần thứ nhất của văn thư lưu trữ 2004

  văn thư lưu trữ (2003)
  Phần tứ hai của văn thư lưu trữ 2002
 
Phần thứ nhất của văn thư lưu trữ 2002
 
văn thư lưu trữ NDE (1998-2001)

Cần Thông Dịch Ngôn Ngữ cho tất cả ngôn ngữ!   Xin liên lạc Jody      Cám Ơn.
  
           Chúng tôi có thể giúp như thế nào 
          (
xin hãy bấm những nút hay link ơ dưới)

Tin Tức phương tiện truyền thông

Nhưng ngôn ngữ của NDERF:

임사체험
瀕死經驗研究基金
接近死亡研究基金
Ricerca sulle esperienze di pre-morte
Nahtoderfahrungen (TNE)
Bijna Dood Ervaring (BDE)
مؤسسة أبحاث تجربة الإقتراب منالموت
二アデス エクスペリエンス リサーチ ファウンデーション
Nära-dödenupplevelsen (NDU)
Ölüm Anındaki Deneyim (ÖAD)
Experiência de Quase Morte (EQM)
PrzeŻycia Z Pogranicza ŚmierciI
Организация Исследования Около Смертных Переживаний
состояние, близкое к смерти (СБС)
l’expérience de mort imminente (EMI)
HalÁlkÖzeli Élmenyek KutatÁsi AlapÍtvÁny
De las Experiencia Cercana a la Muerte (ECM)
Tổ Chức Nghiên Cưú Về kinh nghiệm cận tử

Near Death Experience Research Foundation หรือมูลนิธิแห่งการวิจัยด้านประสบการณ์ใกล้ตาย   

Tin Tức tổng hợp
Âm thanh

 
   Góc của Jody
    Góc của Jeff
    Mục Sư John Price
    Trang feel gơd

nhửng NDE loại ra
Liên lạc NDERF
Tím NDERF

Tóm lược nghiên cứu
Duyệt Sách của NDE
Trang Thơ
IANDS 2003
Sự Nhìn của người đạo Hồi về NDE
Chủ Nghĩa Hoài Nghi của người Hindu
Thong Dịch Viên
NDE FAQ's
(những câu hỏi thường được hỏi)
Góc của người không tin tưởng
Tin về phương tiện truyền thông và biến cố của NDE
Link của NDERF
Tóm lược của NDERF
những trích dẫn sùng đạo
Thư viện tiếng Tay Ban Nha
Góc của người xung phong


Trích Dẫn của sự Cận Chết -


Hay bấm nút refresh trên internet browser . Nếu muống xem toàn bộ kinh nghiệm, thì hay đi theo link náy và tìm số. văn thư lưu trữ 2003 (#354-197), NDE văn thư lưu trữ 2002 phần thứ hai (#196-139), NDE văn thư lưu trữ 2002 phần thứ nhất (#168-89), NDE văn thư lưu trữ 1998-2001 (#88-1)
 

"Câu chuyện càng truyền thì càng nhiều hoà bình sẽ đến từ nơi hỗn nguyên."
 - Bill VandenBush.  NDEr với phỏng vấn truyền thông (xin hãy bấm Linh này)

Vua Hussein của Jordan:  "Nắm láy cơ hội của sự tin tưởng ," Hoàng Hậu Noor, Sách Miramax, Hyperion, New York,NY trang 235-236. Nếu muốn xem lại quyển sách của người theo chủ nghĩa nhân đạo thì hãy bấm đay

Ông ta bị một tính tiết của chứng loạn nhịp tim, một chứng bệnh ông đả phải chiệu đựng từ năm 1970, đòi hỏi ông phải uống chất chống máu đặc để làm cho máu lỏng bớt. Tuy rằng chứng bệnh không gay hại đến tánh mạng, loại thuốc thì có nguy hiểm.

Loại thuốc này đả xém gay hại đến ông trong năm 1984. Tôi đang ở Aqaba với khách viên chức chờ ông Hussein đến từ Amman đề hội hợp. Trong lúc đó tôi nhận được một cú điện thoại từ phóng cắp cứu nói rằng chồng cùa tôi đang bệnh nặng. Tôi liền bay về Amman thấy Hussein sắp chãy máu chết. Ông ta đang đi bô với em cùa ông, la ông Crown Prince Hassan, từ Diwan tới Al Nadwa vá tự nhiên đả bị chãy máu cam. Bởi vì loại thuốc chất chống máu đặc từ chãy máu cam trở thành chãy mái không ngừng. Bác sĩ tới lập tức nhưng mặt cùa Hussein đả trắng như phấn. Khi ông bất tỉnh bác sĩ cùa cung đính không tìm được nhịp mạch. Chông cùa tôi đả chết.

Khi tôi đến nơi, ông đả ổn định sau khi đả được vái truyền thụ để làm sống lại. "Tôi không cảm tháy đau, sợ hoặc lo âu," ông nói với tôi. "Tôi dống như linh hồn tự do, nổi trên thân thể của mình. Tôi cảm tháy vui vẻ, thiệt đó." Ông diễn tả gần sự sắp chết ông tháy một ánh sáng vá cảm tháy diu đi vá bìết rằng ông đang đi. ông không ngừng nói "Tôi phải trở lại" Vá sao khi ông nói vạy ông đả trờ lại.

Trả Lời cho Shermer,Bằng Chứng Y Thuật cho NDE. Tác giả: Dr. Pim van Lommel Trong hàng "hoài nghi" trong Scientific American trong tháng ba, ông Michael Shermer biểu dương một nghiên cứu học tập xuất bản trên The Lancet, một tờ báo đang đứng đầu y thuật. Tác giả lả Pin Van Lommel và bạn đồng nghiệp. Ông quả quayết sự học tập của tâm trí và đầu óc có thể tách ra vá mang tới một lý do. Nhưng nhà nhgiên cứu cãi lý đối nhau vá trưng bày kinh nghiệm tỉnh táo khi ra khoải thân thể là trong lúc phân tích cơn bệnh. Ông Jay Ingram của đài Canadian Discovery Cahnnel nói rằng "Ông áy có thể nói rằng sự học tập của ông là giả không có thật. Ông ta nên nói rằng tác giả nghĩ rằng có điều huyền bí, nhưng tôi chọn lựa giải thích một cách khác." Nhưng mà ông không làm như vạy. Tôi cảm tháy rất là thất vọng. (Toronto Star, March 16, 2003) Đay, ông Pim van Lommel đưa ra bằng chứng ông Shermer trình bày sai.

Đay là kinh nghiệm mới nhất: 

Trải nghiệm cận tử tử ở Joe, 2/10/99 Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  Ngắn, đơn giản và cảm động.

Trải nghiệm cận tử của Christianne ngày , 2/9/99 Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  5 trải nghiệm cận tử riêng biệt.

Trải nghiệm cận tử tử ở Israel , 2/8/99 Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  Một trải nghiệm cận tử thú vị ở Israel.

Trải nghiệm cận tử của Diane , Trang tiếng Việt7/2/99  Dịch sang tiếng Việt bởi Ngày.   Khi mà tôi đã trở lại với vị trí lơ lửng phía trên của tôi ở góc độ mà tôi không thực sự thấy được chính mình, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thấy được. Tôi không biết liệu các bạn có thể hiểu điều đó không. Dẫu sao đi nữa, cũng có 2 người hoặc 2 vật (tôi nghĩ là linh hồn) cùng với tôi, một ở phía bên trái tôi và một bên phải. Tôi được bảo rằng tôi có thể ở hoặc tôi có thể quay lại. Tôi đã nhìn xuống “tôi”, đó như là cái gì lờ mờ và tôi đang cố quyết định liệu tôi muốn quay lại hay không bởi vì tôi chắc là mình không muốn rời khỏi nơi tuyệt vời, thanh bình, đầy tình yêu thương và được chấp nhận mọi thứ, thế nhưng tiếp đó mẹ tôi, em gái tôi và 2 đứa con gái nhỏ của tôi đã vỗ lên đầu tôi và tôi biết rằng họ cần tôi… ngay cả nếu điều đó có nghĩa là tôi sẽ chịu đựng thêm phần đời còn lại… Tôi được yêu cầu phải quay trở lại, tôi không thể để họ một mình. Vì thế vào thời khắc đó tôi đã quyết định quay trở lại. Và… thật ngạc nhiên là tôi đang ở trong một nơi tối tăm này, rơi dần, rơi dần, nhanh hơn và nhanh hơn và tôi cảm nhận như thể mình đang bị xoắn vào một cái lỗ nhỏ cho đến khi tôi cảm nhận được cơ thể mình trở lại. Xung quanh đen tối hơn tôi đã từng thấy. Nó đen hơn bất kỳ đêm đen nào và đen hơn cả những thứ gì gọi là màu đen. Tôi rơi vào sự sợ hãi vô cùng cho đến lúc tôi đã cảm nhận được cơ thể tôi trở lại, trọng lượng, áp lực. Phổi của tôi đau kinh khủng và tôi không nghĩ tôi sẽ muốn làm gì nữa. Thật kinh ngạc tôi nghe thấy tiếng thét vào tôi “tỉnh dậy Diane, con phải tỉnh dậy!
Bà đã đến cảnh báo trong khi cô đang trải nghiệm cận tử do ngộ độc khí gas.

Trải nghiệm cận tử của Sarah , Trang tiếng ViệtDịch sang tiếng Việt bởi Ngày.  Phát sóng trên đài Art Bell ngày 4/2/1999 và được phát lại vào ngày 20/3/1999 (thứ bảy). Một câu chuyện khiến hàng triệu khán thính giả sửng sốt. Đặc biệt là những bạn đọc của Tổ chức nghiên cứu trải nghiệm cận tử NDERF. Những thông tin mới đáng kinh ngạc trong câu chuyện trải nghiệm cận tử của Sarah.

Trải nghiệm cận tử của một người tự tử , Trang tiếng ViệtDịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  

Trải nghiệm cận tử của Mary , Trang tiếng ViệtDịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  

Trải nghiệm cận tử của Paul , Trang tiếng ViệtDịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.   

 11 Trải nghiệm cận tử của một tù nhân , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.   

 10 Trải nghiệm NDE của một thiếu niên , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.   

 8 Trải nghiệm cận tử của một đứa trẻ , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  

 7 Ba chị em , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  

 6 Trong ánh sáng của Chúa , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.   

 5 Australia NDE , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua. Trải nghiệm cận tử ở nước Úc (Trải nghiệm cận tử của Rene' Hope Turner)

 4.  Hai mươi năm sau , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua. ..Những bài học đáng quý đúc kết từ một trải nghiệm cận tử đáng chú ý.

 2.  Nhân sinh quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Trương Quốc Hùng.

 1.  Trường hợp Bác sĩ George Rodonaia, Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Trương Quốc Hùng.  Ông ấy có thật sự chết trong 3 ngày không? Bạn quyết định đi.
 

 

Xin cho NDERF gởi e-mail khi trương mục mới được có địa vị
Chỉ Thị
 1. 
Trong hợp ở dưới, hãy đánh vô nderf@nderf.org
 2.  bấm link ở dưới cái hợp
 3.  Rồi gởi email này

../To Send Click This Link

Bản quyền

Copyright1999 by Jody Long and Jeffrey Long, MD

 

 


e-mail:
  Webmaster:  Jody A. Long


 

Website cho kịp thời gian: 10/04/15 04:57:36 PM -0500

chúng tôi cảm kích khách hàng của chúng tôi: Hit Counter