NDERF Ana Sayfa ÖAD’nizi Paylaşın En Son ÖADler

Billur P ÖAD

EXPERIENCE DESCRIPTION:

Boðulduktan sonra karanlýk bir girdap içinde, boþluk hissi ile birlikte dönerek çekilme ve uzaklaþma durumu gerçekleþti. Hiç bir düþünce, korku, acý, duygu mevcut deðildi, sadece bir dönme ve uzaklaþarak çekilme mevcuttu. Daha sonra bana müdahale edip kurtarmaya çalýþtýklarýnda, baþ döndürücü ve inanýlmaz bir hýzla geri çekilme hissettim ve birden kendime geldim. Iþýk gözlerimi kamaþtýrýyordu, gözlerimi açamýyordum ama herþeyi duyuyordum artýk.

Deneyiminizi kelimelerle anlatmak guc mu?   Hayir      

Deneyim sirasinda hayati tehlike yasanacak bir durum olustumu?        Evet     Beni sudan ölü olarak çýkarmýþlar, sonradan bir öðretmen yine de uðraþalým, suni teneffüs yapalým demiþ ve kendime gelmiþim.

Deneyim sirasinda tam olarak ne zaman en bilincli ve uyanik halinizdeydiniz?           Beni kurtarmaya çalýþmýþlar ve bunun sonucunda hýzla geri çekilme hissi yaþadým. Sanýrým ruhum bedenim içine girdiði anda kendime geldim, sonrasýný çok net duydum ve hatýrlýyorum.

Gorme duyunuz normalden daha gelismis bir hale geldimi?         Hayir      

Isitme duyunuz gunluk hayatinizdakinden farklilik gosterdimi?            Hayir      

Bilincinizin bedeninizden ayrildigini hissettinizmi? Evet

Deneyim sirasinda ne gibi duygular hissettiniz?      Boþluk, dönme ve çekilme hissi, huzur

Bir tunelin yada kapali bir alanin icinden gectinizmi?          Evet     Tünel gibi bir girdabýn içinden dönerek çekildim ve gitgide uzaklaþtým.

Bir isik gordunuzmu?       Evet     Karanlýkta dönerek çekilme mevcuttu, uzakta ýþýk gibi bir þey vardý.

Mistik bir varlikla karsilasma hissine kapildinizmi?              Hayir      

Gecmisinizin gozunuzun onunden gectigini hissettinizmi?           Hayir      

Deneyim sirasinda, daha sonradan kanitlan ve o sirada gormeniz/bilmeniz mumkun olmayacak olaylari yada kisileri gordunuzmu?       Hayir      

Cok guzel yada ozel baska boyutlari yada yerleri gordunuzmu? Evet     Bir boyut içinde hareket ediyordum zaten, sanki boyut deðiþtiriyordum. Bir yolculuk, geçiþ söz konusuydu.

Zamanin ve uzayin degisikligini hissettinizmi?          Evet     Evet zamandan ve mekandan baðýmsýz bir hareket vardý. Boþluk hissi hakimdi, boyut deðiþikliði yaþanýyordu.

Ozel bir bilgiye sahip oldugunuzu, yeni bir seyler ogrendiginizi hissettinizmi?           Hayir      

Bir sınıra yada limiti olan bir alana vardiginizmi?      Hayir      

Did you become aware of future events?       Hayir           

Deneyim sonrasi, daha onceden sahip olmadiginiz doga ustu yada normal disi birtakim ozelliklere sahip oldugunuzmu?        Evet     Daha sonra gerþekleþecek bazý olaylarý rüyamda görmeye baþladým. Kontrolsüz bir þekilde bazý düþündüklerimi (iyi veya kötü) gerçekleþtirmeye baþladým.

Bu deneyimi baskalariyla paylastinizmi?        Evet     Anlattým ve zaten beni tanýdýklarý, gözlemledikleri için, ayrýca tanýk olduklarý için inandýlar, bazýlarý korktuðunu söyledi, bazýlarý kendimi geliþtirmem gerektiðini söyledi.

Olum Ani Deneyimi hakkinda bu deneyimden once bir bilginiz varmiydi?        Uncertain      Bu tür olaylara hep inanýrdým ama hiç yoðunlaþmamýþtým.

Deneyimden hemen sonra (Gunler yada haftalar) bu deneyimi gerceklik acisindan nasil siniflandirirdiniz:     Experience was definitely real   

Deneyimin, size gore cok onemli bir yada birkac kismi varmiydi?           Evet, boyut deðiþtirme ve boþluk hissi. Çünkü, hala ayný þekilde olmasa da boyut deðiþtirme ve boþluk hissine kýsa süreliðine kapýlýyorum, uykudayken ruhumun ayrýldýðýný ve uyanýnca hýzla bedenime girdiðini hissediyorum.

Su anda bu deneyimin gercekligini nasil siniflandiriyorsunuz?   Experience was definitely real   

Deneyim sonrasinda iliskilerinizde kesin bir degisiklik oldumu? Evet     Herþeye daha ciddi ve anlamlandýrmaya çalýþarak bakýyorum, doðal olarak bu bakýþ açýsý iliþkilerime de yansýdý.

Deneyimin sonucu olarak dini gorusleriniz degistimi?      
Hayir      

Deneyim sonrasinda, normal hayatiniz sirasinda meydana gelen bir olay yada hastalik sonucunda, bu deneyimin bir kismini yada tamamini tekrar yasadinizmi?       Uncertain      Dediðim gibi kýsa süreli kopmalar, boyut deðiþtirmeler ve boþluk hissi yaþýyorum. Uyku halinde ruhumun bedenimden ayrýldýðýný hissediyorum.

Burada sorulan sorular deneyiminizi dogru ve tam olarak anlatmanizda yardimci oldumu?            Evet