NDERFs Hemsida NDU skildringar Skicka NDU

Raina K NDU

 

Beskrivning av upplevelse: 

jag kände mig lite tröttare än vanligt, jag hade jobbat mycket under några år,och hade under semestern jobbat på huset som vi byggde, jag skulle börja arbeta igen dagen efter att detta hände, jag tog på mig en ny tröja i detta skede och när jag tog upp armarna så föll jag bara ihop på golvet,först såg jag mitt liv på en film och sen vaknade jag till och sa adjö för nu dör jag, jag var helt övertygad om att jag skulle dö, men jag var inte alls rädd,det fanns en naturlig känsla i mig

som bara släppte taget om livet,sen blev det svart en stund,jag hörde inget kände inget såg inget minns inget, sen vaknade jag men kunde inte röra på kroppen alls bara på mitt huvud, jag var helt som förlamad,ambulansen kom,de gick igenom hela mig men hittade inget fel.men diagnosen blev utmattning.jag föll ihop 3 gånger till efter det, jag var helt slut i kroppen. 

och att jag såg mitt liv på en film, ser jag som en gåva att förstå

att det är jag som bestämmer hur filmen i mitt liv ska se ut

jag skilde mig 2007 och tog ett steg in i mitt liv in i min film.

Var upplevelsen svår att beskriva i ord?         Nej     

Förekom någon livshotande händelse i samband med upplevelsen?   Nej    

När under upplevelsen var Du som mest vaken eller medveten?            mellan filmen och känslan av att jag kunde släppa taget.

Hur skulle Du beskriva den högsta nivå av medvetenhet eller vakenhet Du hade under upplevelsen jämfört med Din vanliga nivå av medvetenhet eller vakenhet?     Normal consciousness and alertness

Skilde sig Din synförmåga under upplevelsen på något sätt från Din normala synförmåga?            Osäker      jag såg filmen i färg

Skilde sig Din hörselförmåga under upplevelsen på något sätt från Din normala hörselförmåga?
            Ja     jag hörde inte alls människorna runt mig som var där då

inga ljud alls.

Upplevde Du att Ditt medvetande skildes från kroppen?   Ja

Vilka känslor hade Du under upplevelsen?    lugna känslor en slags trygghet i att det var okej att släppa taget

Passerade Du genom en tunnel eller annan form av inneslutet utrymme?       Nej     

Såg Du ett ljus?      Nej     

Mötte eller såg Du några andra varelser?       Nej     

Gick Du igenom en återblick på händelser i Ditt liv?            Ja     det var mitt liv som passerade revy jag minns mest bara min barndom

jag såg mig själv som flickan och tonåringen och lite av mig själv som vuxen

det var bilder i olika perioder som rullades upp

och jag lärde mig att livet är en film där det är vi själva som står på cenen

det är jag som bestämmer hur min film ska se ut och vilka det är som ska få medverka i den, så idag förstår jag mig bättre själv,och förstår att det är jag som ska styra över min film och det är jag som ska välja vad filmen ska handla om varje dag, filmen är ingen långfilm filmen är dag för dag,situation för situation , jag väljer hela tiden hur jag ska reagera på allt i nuet, antingen kan jag tillåta andra att göra filmen åt mig eller så väljer jag att göra den själv,sekund för sekund.alla val är mina och det är jag som ska ta ansvar för valen,även om jag tycker att det är någon annans fel, så är det jag som ändå har valt att låta det ske.livet är att reagera på det som sker.livet är att känna i det som sker.och att välja inifrån mitt hjärta, min mage ifall det som sker är rätt för mig eller inte.jag har all rätt finna min egna lycka all rätt till min egna frihet all rätt att skydda mig själv all rätt att älska mig själv.om jag inte älskar mig själv blir filmen skitdålig och ingen kommer att vilja vara med i den , i mitt liv.jag kommer bara att plågas och plåga andra.

Observerade eller hörde Du någonting under Din upplevelse som gällde människor eller händelser och som senare kunde verifieras?        Nej     

Såg eller besökte Du några vackra eller på andra sätt speciella eller minnesvärda platser, plan eller dimensioner?          Nej     

Upplevde Du att tiden eller rummet förändrades på något sätt?  Ja     jag upplevde ingen tid alls.uppfattade ingenting, jag vet att det tar ca 20-30 min för ambulansen att komma.men den tiden uppfattade jag inte alls.

Upplevde Du att Du fick någon särskild kunskap, fick kännedom om någon universell ordning eller mening?       Ja     ja det har nog beskrivit om innan.

Nådde Du någon sorts gräns eller något som begränsade Din framkomst?    Nej     

Fick Du någon vetskap om framtida händelser?      Nej          

Fick Du några mediala, paranormala eller andra speciella gåvor efter upplevelsen som Du inte hade före upplevelsen?  Ja     starkare intuition kan ta in andra människors avsikter, förstår vad de tänker

ibland säger jag det som andra tänker,det kan bli förvirrat:-) då det inte är jag som pratar från mig men personer tror att jag det är jag.jag kan ta emot budskap från andra sidan,känner in andra sidan om någon vill säga något.detta är inga gåvor jag arbetar på att förbättra, förutom att jag har lärt mig att hålla tyst när jag hör vad den andra tänker:-) .

Har Du delat denna upplevelse med andra? Nej     

Visste Du något om NDUer före Din upplevelse?     Nej     

Hur betraktade Du upplevelsens verklighet kort (dagar/veckor) efter att den ägt rum:            Experience was definitely real    det var skrämmande att upptäcka att jag levde upp igen,jag som var så trött:-)

men jag var tacksam också över att få livet tillbaka även om livet från noll igen

var tuff att komma tillbaka till.det var en stor sorg som inföll sig i mig

jag kunde inte resa på mig på 2 månader, fick hjälp med allt.

Fanns det någon eller flera delar av upplevelsen som var särskilt meningsfull eller betydelsefull för Dig?  

Hur betraktar Du upplevelsens verklighet nu:           Experience was definitely real    starkare än innan, för att den har lärt mig så mycket.

Har Dina relationer förändrats på något sätt specifikt på grund av Din upplevelseJa     jag har sållat bort människor i min film som inte gör sig så bra på min film:-)

jag har förlåtit många som har gjort mig väldigt ont,jag är mer kärlek än någonsin men det betyder inte att jag tillåter människor att gå över mig.men jag älskar alla ändå.

Har Din religiösa trosåskådning eller utövande förändrats på något sätt specifikt på grund av Din upplevelse?
Nej     

Har några andra händelser i Ditt liv, mediciner eller andra substanser senare gjort att Du upplevt något snarlikt nära-dödenupplevelsen?         Nej                 

Har frågorna som ställts hittills och svaren Du lämnat korrekt och uttömmande återgett Din upplevelse? Ja