NDERFs Hemsida NDU skildringar Skicka NDU

Carlene W NDU

 

beskrivning av erfarenhet: 

År 1990 befann jag mig i koma och dog ett litet tag. Medan det här hände såg jag ett svart hål med en ljus cirkel som jag reste igenom. Jag kände en obeskrivbar känsla av fridfullhet.  Jag fortsatte igenom tunneln/ljus cirkeln.  Jag ville stanna för känslan av frid var så fulländig. På något sätt så visste jag att jag var i himlen, jag försökte se om min farmor och min dotter Becky var där. Det var de…och jag kände frid igen för jag visste att de var okej.  Jag såg även en annan vän, som hade begått självmord.  Jag hörde min familj, mina döttrar som talade till mig. Jag behövde komma tillbaka, för att hjälpa dem. Jag ville behålla den frid som jag kände, men min familj behövde mig. Jag vaknade upp ur koman ganska snart.  

Jag fick reda på senare att doktorerna hade försökt allting, men att det inte var förrän mina döttrar kom in i mitt rum, som jag vaknade upp. 

Var någon medicin eller substans inblandad med potential att inverka på upplevelsen:      Nej         

Var upplevelsen svår att uttrycka i ord Ja

Under upplevelsen, var det någon hotfull händelse på liv och död?      Ja, hjärninflammation, dog en stund.  

Hur var din nivå av medvetande och vaksamhet under upplevelsen?   Ganska så hög. Tiden var annorlunda, det verkade vara i en lång stund, men det var det egentligen inte. 

Var upplevelsen som en dröm i något fall?    Verkade alldeles för verkligt för att vara en dröm…det var verkligt.

Upplevde du separation av medvetandet från ditt kropp?  Ja

Vilka känslor hade du under upplevelsen?   Frid, belåtenhet, förundran, nöje, kluven för jag ville stanna kvar där.

Hörde du något ovanligt ljud eller brus?         Inte vad jag kan komma ihåg…såg mina föräldrar, barn som grät runt omkring mig. 

Passerade du in i eller gick igenom en tunnel eller inhägnad?  Ja, en tunnel av ljus med mörker i mitten.  

Såg du ett ljus?  Ja, ett klart, gyllene ljus.

 Träffade du eller såg några andra varelser?  Ja, en ängel tror jag. Jag frågade efter min dotter och farmor och fick se dem.  Sen såg jag en vän.  De var okej, jag hade inget att oroa mig för.  

Upplevde du upprepning av förflutna händelser från ditt liv?       Ja    En del saker, att aldrig ta mina döttrar för givet. Att sluta sörja min äldsta dotter, och göra det bästa för mina andra döttrar som överlevt.  

Hörde eller såg du något beträffande människor eller händelser under din upplevelse som kunde bevisas senare? Ja  Mina döttrar fick se mig, de fick mig att komma tillbaka.  

Såg eller besökte du några härliga eller annars utmärkande platser eller dimensioner?      Ja, obeskrivbara.

 Hade du någon känsla av förändring av tid eller rum? Ja, tiden verkade gå mer sakta än normalt. 

Gav din upplevelse dig någon speciell kännedom eller insikt?    Ja, jag är inte rädd för att dö, jag vet att mina älskade är okej.  

Hade gränsen någon fysisk form?        Inget svar

 Blev du medveten om framtida händelser?   Osäker

 Var du inblandad i eller medveten om ett beslut att återvända till din kropp?   Ja, fridfull, men förvirrad…jag ville stanna kvar och uppleva friden med min familj, men samtidigt ville jag vara med min pojkvän och familj. De behövde mig, hur kunde jag begära att min  mor skulle gå igenom sorgen att förlora sin enda dotter.  Jag kommer också ihåg hur jag kände mig när jag måste begrava min dotter, det finns ingen värre förlust och det är svårt att återhämta sig ifrån.  

Har du haft några psykiska, paranormala eller andra speciella gåvor efter upplevelsen som du inte hade före upplevelsen?   Osäker

 Har det inträffat några förändringar av åsikter eller tro efter upplevelsen?       Ja, jag trodde på Gud, men nu vet jag att himlen finns. När någon dör vet jag att de kan se mig, de finns bara i en annan dimension.  

Har upplevelsen påverkat dina förhållanden? VardagslivReligiösa vanor? Karriärval?  Närmare min familj, speciellt mina döttrar.

 Har du delat upplevelsen med andra?        En del människor nära mig.  Jag hoppas att jag har påverkat dem. 

Vilka känslor har du upplevt efter din upplevelse?  Fridfullhet, ro, kärlek, och en känsla av att vara kluven mellan två världar. 

Vad var det bästa och det värsta med din upplevelse Det bästa är att jag inte längre sörjer min dotter. Jag vet att hon är i himlen med min farmor. Jag ville leva och fick ge upp den känslan av frid.

Finns det något mer som du skulle vilja tillägga med tanke på upplevelsen?   Ӧnskar att jag kunde bli hypnotiserad för att få tillbaka mer av det som jag kände när det här hände. 

Har ditt liv förandrat specifikt hur ett resultat av ditt erfarenhet?              Osäker

 Efterföljande ditt erfarenhet, har du haft något andra händelse i ditt liv, medikament eller substans vilket reproducerade något del av erfarenhetenNej        

 Har frågorna som ställts hittills och svaren Du lämnat korrekt och uttömmande återgett Din upplevelse? Nej.  Det var korrekt, men inte omfattande.  

Skulle du kunna erbjuda några förslagen att förbättra  www.nderf.org frågeformuläret   Det här är ett ganska grundligt frågeformulär.