خانه NDERF متداول NDE NDE خود را با ما در میان بگذارید

تجربه مصطفی Y نزدیک مرگ

 

تجربه  :

سال 1378 یا 1379 بود و زمانی که از پشت سر ضربه شدیدی رو به پهلو سمت راستم حس کردم که ابتدا درد شدیدی رو احساس کردم ولی این احساس درد خیلی کوتاه بود شاید یک ثانیه بعد داخل یه تونل تقریبا تاریک شدم و به سرعت خیلی زیادی به سمت بالا حرکت میکردم که یک دفعه متوقف شدم به یک فضایه تاریک رسیدم یک نفر سفید پوش انجا بود که با من فاصله داشت تو اون فضایه تاریک فقط اون مرد میان سال سفید پوش میدرخشید نورانی بود به سمت من اومد وقتی نزدیک من شد حس کردم یه نامه دستش بود و داشت نامه رو میخوند و زمانی که نامه رو خوند من دوباره وارد تونل تاریک شدم اون منو برگردوند وبعد از وارد شدن به تونل تاریک یه دفعه جسد خودم رو دیدم که روی زمین افتاده و اطرافم جمع شدن این دیدن جسدم از سقف اتاق بود و از بالا خودم رو میدیدم و کسانی که دورم بودن رو پشت سرشونو میدیدم بعد از چند لحضه وارده جسمم شدم وهمون هایی که از پشته سر میدیدم که اطرافم بودن و داشتن کمکم میکردن از روبرو دیدم یعنی چشمم باز شد و با اونا فیس تو فیس شدم و بصورت خوابیده از کف به سقف دیدم و این باعثه وحشتم شد که تو یه لحظه از سقف به کف تغییر کنه بشه از کفه اتاق به سقف اتاق و از ترس بلند شدم در اتاق رو باز کردم و دویدم بیرون حالمم خوب بود دیگه دردی هم نداشتم

آيا تجربه شما با رويدادي مرگبار وتهديد کننده زندگي همراه بود؟     مطمئن نيستم     

آيا بيان تجربه شما در قالب واژه‌ها و الفاظ سخت و دشوار است؟    خير     

در طول تجربه  خود، هشياري و آگاهي شما در مقايسه با هشياري و آگاهي اين دنيا چگونه بود؟    آگاهی و هوشیاری عادی     من صدا ها رو نمیشنیدم همه جا ساکت بود    من صدا ها رو نمیشنیدم همه جا ساکت بود

لطفا بينايي خود را در هنگام تجربه با بينايي خود در زندگي عادي قبل از وقوع تجربه مقايسه کنيد    من از سقف اتاق میدیدم اونم زمانی که داشتم وارده بدنم میشدم

 لطفا شنوايي خود را در هنگام تجربه با شنوايي خود در زندگي عادي قبل از وقوع تجربه مقايسه کنيد    اصلا شنوایی نداشتم

يا احساس کرديد که از بدن خود جدا شده ايد؟    خير     

 چه احساسات و هيجاناتي را هنگام تجربه خود احساس مي‌کرديد؟    وارده طونل شدم  و مردی سفید پوش و نورانی رو دیدم احساس خوبی بود طونل  

آيا در تجربه  خود از ميان تونل گذشتيد؟    بله     بله وارد طونل شدم و به سرعت به سمت بالا حرکت میکردم

آيا نوري فرامادي و فرازميني مشاهده کرديد؟    خير     

آيا احساس کرديد که با وجودهايي روحاني روبرو شده‌ايد و يا صداهايي با هويت نامشخص مي‌شنويد؟      من با یک موجود روشن و با یک صدای آشکار    من با یه مرد سفید پوش نورانی روبرو شدم ولی هیچ گونه صدایی نمیشنیدم

 آيا با افرادي که قبلا فوت شده و يا زنده بوده‌اند ملاقات داشتيد يا حضور آنها را حس کرديد؟    خير     

آيا در طول تجربه خود از رويداهاي گذشته زندگيتان مطلع شديد؟    خير     

آيا احساس کرديد که به دنيايي ديگر متفاوت از اين دنيا وارد شده‌ايد؟    خير     

آيا سرعت زمان در آن لحظات سريع‌تر يا کندتر شده بود؟    خير     

آیا ناگهان احساس کردید که همه چیز را می‌فهمید و درک می‌کنید؟   خير   

آيا با مانعي فيزيکي يا مکاني شبيه مرز برخورد کرديد؟    بله     وارد تونل که شدم مثله آسانسور بود و یه دفعه نتوقف شدم تو یه محیط تاریک بودم که اون مرد نورانی به سمتم اومد

آيا صحنه‌هايي از رخدادهاي آينده براي شما ظاهر شدند؟    خير     

در طول تجربه خود آيا احساسي مبني بر يادگيري دانشي خاص داشتيد؟    خير     

لطفا هر گونه تغییری که ممکن است در زندگی خود را پس از تجربه خود را رخ داده است مورد بحث   No changes in my life   

آيا در اثر تجربه شما ، تغييراتي در باورها و ارزش‌هاي شما به وجود آمده است؟    بله     تلاش میکنم انسان خوبی باشم و به هم نوعم کمک کنم یعنی کارهایه خوب انجام بدم

آيا در اثر اين تجربه، شما قابليت انجام کارهايي غيرمعمولي و ماورايي (مثل تله پاتي، پيشگويي و ...) پيدا کرديد که قبل از تجربه  قادر به انجام آن نبوده‌اید؟     مطمئن نيستم    بعد از این تجربه بعضی وقت ها تو خواب خودم رو میبینم که خوابیدم و برایم پیش اومده که موجوداتی رو هم مشاهده کردم و صحبت هم کردم که خیلی برام ترسناک هست

 آيا درباره تجربه خود با فرد يا افراد ديگري صحبت کرده‌ايد؟    خير     

آيا قبل از تجربه خود، اطلاعاتي درباره چنين تجربياتي (تجربيات نزديک به مرگ ) داشتيد؟    خير     

درباره اصالت و واقعيت تجربه خود، در فاصله کمي بعد از آن (چند روز تا چند هفته) چه اعتقادي داشتيد؟          مثل پر گردن این فرم تجربه واقهی بود حتی واقعی تر از نفس کشیدنم

درباره اصالت و واقعيت تجربه  خود، در حال حاضر چه اعتقادي داريد؟          

 آيا در نتيجه اين تجربه، در ارتياطات شما با ديگران تغييري حاصل شده است؟    بله     دوست ندارم کسی رو ناراحت ببینم

آيا در نتيجه اين تجربه، تغييراتي در باورهاي مذهبي و مناسک عبادي شما حاصل شده است؟    بله     سعی میکنم حق کسی رو نخورم کسی روناراحت نکنم انسان خوبی باشم و همه دوستم داشته باشن

در مناسک عبادی و مذهبی خیر

وده است که بخش‌هايي از تجربه نزديک به مرگتان را براي شما مجددا ايجاد نمايد؟    بله    توضیح دادم

 آيا سوالاتي که از شما پرسيده شد و اطلاعاتي که شما از طريق اين پرسشنامه ارائه کرديد  توصيف کامل و دقيقي از تجربه شما مي‌باشد؟    بله