เลื่อนลงไปหารูปแบบแบบสอบถามประสบการณ์ใกล้ตาย (โปรดอ่านรายละเอียดและรูปแบบคำแนะนำ)

ภาพรวม:
คำถามที่บางคนได้รับการแปลโดยใช้ Google แปล. เหล่านี้จะปรากฏยังมีภาษาอังกฤษ. ถ้าคุณมีวิธีที่ดีกว่าที่จะแปลมันฉันจะต้อนรับข้อเสนอแนะใด ๆ . กรุณาส่งอีเมลถึงฉัน

บัญชีประสบการณ์ใกล้ตายอาจจะถูกส่งให้กับเรา (เรียงตามลำดับของการตั้งค่า):
Near death experience accounts may be submitted to us (in order of preference):

1. ต้องการ: แบบสอบถามผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่าง Preferred: via the questionnaire form below.

2. ทางอีเมล. E-mailing บัญชีของคุณเป็นที่ยอมรับ แต่สำหรับการวิจัยมันจะดีมากถ้าเราสามารถจัดระเบียบผลที่ได้จากการเสร็จสิ้นของคุณในรูปแบบแบบสอบถามประสบการณ์ใกล้ตายด้านล่าง. ขอบคุณ! Via e-mail. E-mailing your account is acceptable, but for research it is much better if we can tabulate the results from your completion of the NDE Questionnaire form below. Thanks!

ในขณะที่เราชื่นชมผลงานประสบการณ์ที่เราเสียใจที่จะต้องไม่มีเงินชดเชยให้กับผู้ร่วมสมทบ. การรักษาความลับของการสื่อสารทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเคร่งครัดเท่าที่ต้องการโดยผู้กำหนด
While we greatly appreciate experience contributions, we regret that there can be no monetary compensation to contributors. Confidentiality of all communications will be strictly maintained to the extent desired by the contributor.

การกรอกแบบสอบถามนี้จะใช้เวลาประมาณ 45 นาทีหรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการที่จะเขียน. มีฟังก์ชั่นบันทึกที่จะช่วยให้คุณที่จะบันทึกสิ่งที่คุณเขียนและกลับมาได้. ตรวจสอบการคัดลอกและวางการเชื่อมโยงชั่วคราว ในตอนท้ายของหน้าเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อการเขียนของคุณโดยไม่ต้องสูญเสียมัน
Completing this questionnaire will take approximately 45 minutes or longer depending on how much you wish to write. There is a save function that will allow you to save what you have written and come back to it. Make sure to copy and paste the temporary link at the end of the page so you can continue your writing without losing it.

ความตั้งใจของคุณที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการนี​​้. เราแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจของเราล่วงหน้าให้กับผู้ที่ยินดีที่จะแบ่งปัน!
Your willingness to share your experience is vital to the success of this project. We express our heartfelt thanks in advance to those willing to share!
คำแนะนำรูปแบบ: Form Instructions:

1. โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่คุณสามารถ. โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบคำตอบของคุณก่อนที่จะทำให้พวกเขา Please fill out the form below as completely and accurately as you can. Please carefully consider your responses prior to making them.

2. มันอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะป้อนข้อมูลเดียวกันในหลายกล่อง. เราเข้าใจว่าบางคำถามอาจจะถามแนวคิดเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน. การสำรวจครั้งนี้คือการรวมกันของการตรวจสอบคำถามมากที่สุดและเป็นที่เคารพเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายจากนักวิจัยด้านบน ในโลก. การตอบสนองทั้งหมดของคุณแม้คำถามคำพูดในทำนองเดียวกันมีความหมายและมีความสำคัญมาก It may be necessary to enter the same information in several boxes. We understand that some questions may ask the same concept in several different ways. This survey is a combination of the most validated and respected questions regarding near death experiences from the top researchers in the world. ALL your responses, even to similarly worded questions, are meaningful and extremely important.

3. คำถามที่อยู่ในสีแดงการตอบสนองต้อง. นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ... คุณจะไม่สามารถที่จะส่งแบบสอบถามจนคำถามทุกสีแดงได้รับการตอบถ้าคุณไม่ตอบสนองต่อหนึ่งหรือหลายคำถามแดงเมื่อคุณกด "ส่ง ปุ่ม "ในตอนท้ายของแบบฟอร์มที่มีแท็บสีเขียวเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่ถัดจากคำถามที่ต้องตอบ. เหล่านี้จะต้องตอบก่อนที่ฟอร์มจะส่งอย่างถูกต้อง. กรุณากรอกคำถามทุกข้อที่ดีที่สุดของความสามารถของคุณ The questions that are in red require responses. This is very important… you will not be able to submit the questionnaire until all questions in red have been answered! If you did not respond to one or several red questions, when you press the “Submit” button at the end of the form, there are little green tabs next to the question that needs to be answered. These need to be answered before the form will submit properly. Please fill out all questions to the best of your ability.

4. กรุณาอย่าลืมที่จะกดปุ่ม "ส่ง" ในตอนท้ายของแบบสอบถามหรือข้อมูลจะหายไปที่! Please do not forget to press the "Submit" button at the end of the questionnaire or the information will be lost!

5. หลังจากที่คุณกดปุ่ม "ส่ง" เมื่อเสร็จแบบสอบถามความคิดเห็นของการตอบสนองของคำถามที่จะแสดง. ถ้าคุณกดแก้ไขคุณกลับไปที่รูปแบบ. ถ้าคุณกดยืนยันแล้วคุณมีคำตอบของคำถามที่ว่า และคุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกไว้สำหรับบันทึกของคุณเอง. นอกจากนี้คุณยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ NDERF วิธีการความเป็นส่วนตัวการทำงานและข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ . ดังนั้นกรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ช่วยให้ nderf.org อีเมลมาให้คุณหรือ เพิ่ม nderf@nderf.org และ jody@nderf.org ไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับการอนุมัติของคุณ. ถ้าคุณไม่ได้รับข้อมูลทั่วไป, การตรวจสอบสแปมของคุณหรือกรุณาส่ง E-mail ฉันด้วยที่อยู่อีเมลรองเพื่อส่งข้อมูลนี้ให้คุณ After you press the "Submit" button upon completing the questionnaire, a review of your responses to the questions will be shown. If you press edit, you go back to the form. If you press confirm, then you have your answers to the question and you can print or save them for your own records. You will also get information about NDERF, how privacy works, and other general information. So please put an e-mail address that allows nderf.org e-mails to come to you or add nderf@nderf.org and jody@nderf.org to your approved senders list. If you do not receive the general information, check your spam or please e-mail me with a secondary e-mail address to send this to you.

6. ยินยอม: ฉันหวังว่าบัญชีของประสบการณ์ของผมที่จะวางไว้ในจดหมายเหตุ NDERF ฉันเข้าใจว่ามันอาจจะอ่านโดยนักวิจัยนักศึกษาหรือคนอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติโดย NDERF สำหรับการใช้งานของข้อมูลที่เก็บไว้ [ไม่การระบุข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับ .. ใคร แต่เจฟฟ์หรือฉัน. นั่นหมายความว่าชื่ออีเมลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัด.] บัญชีของฉันอาจจะคัดลอกมาหรือใช้เต็มหรือข้อมูลอาจจะมาจากมันร่วมกับ NDERF ได้รับการอนุมัติการศึกษาหรือ โครงการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการบรรยายหรือโปรแกรมการศึกษาหรือส่วนหนึ่งของบทความที่ตีพิมพ์หรือในหนังสือ. [ถ้าคุณไม่ต้องการประสบการณ์ของคุณที่จะใช้เช่นนี้แล้วโปรดแจ้งให้เราทราบและบอกเราว่าใช้ที่คุณต้องการ ชอบ. นี้สามารถทำได้ผ่านทาง e-mail หรือโดยการทำเครื่องหมายในช่องได้รับความยินยอมเผยแพร่ด้านล่าง. ความสะดวกสบายของคุณในร่วมกับ NDERF เป็นความสำคัญสูงสุดกับเรา.] ขอบคุณ !!!
6. CONSENT: I wish the account of my experience to be placed in the NDERF archives. I understand it may be read by researchers, students, or others approved by NDERF for use of the archives. [NO IDENTIFYING PERSONAL INFORMATION will be given to anyone but Jeff or me. That means that names, e-mails, addresses, and telephone numbers are strictly confidential.] My account may be excerpted or used in full, or data may be drawn from it in conjunction with an NDERF approved study or project, including but not limited to lectures or educational programs, or part of a published article, or in a book. [If you do not wish your experience to be used like this, then please let us know and tell us what use you would prefer. This can be done by e-mail or by check mark in the publishing consent box below. Your comfort in sharing with NDERF is of the utmost importance to us. ] THANKS!!!
ตรวจสอบว่า 'Caps Lock' ปุ่มบนแป้นพิมพ์ของคุณจะปิด. เพื่อดูขนาดใหญ่ให้กดปุ่ม [Ctrl] + พร้อมกัน Check that the 'Caps Lock' button on your keyboard is off. For larger view, press [Ctrl] a + simultaneously
* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบว่าบริการ e-mail ของคุณไม่ได้วาง nderf@nderf.org ในสแปมลบหรือปฏิเสธสถานะ - (เช่น Hotmail หรือเอโอแอล) มิฉะนั้นเราไม่สามารถติดต่อคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำให้เราอยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับการอนุมัติของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับ NDERF อีเมล สื่อที่ติดต่อประจำ NDERF มีความสนใจในการเชื่อมต่อกับผู้ที่มีประสบการณ์ใกล้ตายและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีการติดต่ออีเมลของคุณปรับปรุง ขอบคุณ!
เลือก (หรือยกเลิกการเลือก) เป็นจำนวนมากด้านล่างใช้:
ที่ที่ให้ตีพิมพ์ได้
ตีพิมพ์อย่างไร
เชื้อชาติ (เลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง):
ตรวจสอบทั้งหมดที่ใช้ ข้ามถ้าไม่มีใช้ ในการประกอบอาชีพของฉันฉันอยู่หรือได้รับ:
สภาพต่างๆในช่วงเวลาในขณะเกิดประสบการณ์ (คลิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง):
Progress: 0%
Page 1 of 6