Du scrollar ned för att komma till frågeformuläret. Men först är det viktigt att du läser igenom inledningstexten och instruktionerna.

Inledning:
Redogörelser för näradödenupplevelser kan skickas till oss på något av följande sätt:

1. Det sätt vi föredrar: via frågeformuläret nedan.

2. Via e-post. Vi godtar även redogörelser via e-post, men ur forskningssynpunkt är det mycket bättre om du besvarar frågorna i enkäten eftersom det ger oss möjlighet att sammanställa de svar vi får. Tack på förhand!

Vi uppskattar verkligen alla berättelser vi får om näradödenupplevelser, men vi kan tyvärr inte lämna någon ekonomisk kompensation till de personer som bidrar med sin berättelse. Vi upprätthåller sekretess kring den information vi får i den mån bidragslämnaren har begärt det.

Att fylla i formuläret tar ungefär 45 minuter eller mer, beroende på hur mycket du vill skriva. Det finns en Spara-funktion som gör att du kan spara det du har skrivit för att fortsätta senare med din redogörelse. Du måste i så fall kopiera länken som visas på slutet av sidan och klistra in den någonstans där du kan spara den, för att kunna återkomma senare och fortsätta skriva utan att förlora det du redan har skrivit.

Att du ställer upp och bidrar med dina upplevelser är helt avgörande för att vårt projekt ska bli framgångsrikt. Vi vill redan nu uttrycka vår stora tacksamhet till alla som bidrar.
Instruktion till formuläret:

1. Vänligen fyll i formuläret nedan så fullständigt och korrekt som du kan. Vi ber dig fundera igenom ditt svar på varje fråga innan du börjar skriva ned svaret.

2. Det kan vara så att du måste lämna samma svar i flera av fälten i formuläret. Vi inser att vissa av frågorna handlar om ungefär samma sak även om de är formulerade på olika sätt. Den här enkäten innehåller de mest beprövade och erkända frågeformuleringarna från världens främsta forskare på området. ALLA dina svar - även de som är svar på frågor som i hög grad liknar varandra - är betydelsefulla och oerhört viktiga.

3. De frågor som är skrivna med röd text är obligatoriska att lämna ett svar på. Det här är viktigt... du kommer inte att kunna skicka iväg formuläret till oss innan du har lämnat ett svar på alla frågor som är skrivna i rött! Om du inte har lämnat något svar på en eller flera av de frågor som har röd text, så kommer du när du klickar på "Skicka" i slutet av formuläret att få upp gröna markeringar vid den eller de frågor som du inte har besvarat. Du måste besvara dessa frågor för att formuläret ska kunna skickas iväg ordentligt. Vi ber dig lämna dina svar på alla frågor efter bästa förmåga.

4. Glöm inte att klicka på "Skicka" i slutet av formuläret. Annars kommer det du har fyllt i att försvinna!

5. När du klickar på "Skicka" kommer du att få se en sammanställning av dina svar. Om du klickar på "Redigera" kommer du tillbaka till formuläret och kan göra ändringar. Om du klickar på "Bekräfta" kommer du att få dina svar presenterade och kan skriva ut eller spara dem för eget bruk. Du kommer också att få ett e-postmeddelande med information om NDERF och vår sekretesspolicy samt annan allmän information.

Vi ber dig därför lämna en e-postadress som vi kan nå dig på eller lägga till nderf@nderf.org och jody@nderf.org i din lista för godkända avsändare. Om du inte får något e-postmeddelande med allmän information, titta i din mapp för skräppost eller mejla en annan e-postadress till mig dit jag kan skicka informationen.

6. MEDGIVANDE: Jag vill att berättelsen om min upplevelse sparas i NDERF:s arkiv. Jag förstår att den kan läsas av forskare, studenter och andra som NDERF har godkänt som användare av sina arkiv. [INGA PERSONLIGA UPPGIFTER SOM KAN AVSLÖJA BIDRAGSLÄMNARENS IDENTITET kommer att lämnas ut till någon annan än Jeff och mig. Det betyder att namn, e-postadresser, postadresser och telefonnummer är strikt konfidentiella.] Utdrag ur min berättelse eller berättelsen i sin helhet och data från den kan komma att användas i samband med studier eller projekt som har godkänts av NDERF, som till exempel föreläsningar eller studieprogram, som en del av en publicerad artikel eller i en bok. [Om du inte vill att din berättelse ska användas på detta vis, ber vi dig meddela oss detta och berätta hur du istället vill att den används. Detta kan du göra via e-post eller genom att kryssa för i publiceringsmedgivandet nedan. Att du känner dig bekväm med att lämna ditt bidrag till NDERF är oerhört viktigt för oss.] TACK!!!
Se till att "Caps Lock" inte är aktiverat på ditt tangentbord.
*OBS: Media kontaktar inte sällan NDERF med förfrågningar om att komma i kontakt med personer som har haft näradödenupplevelser och liknande erfarenheter. Vi ber dig säkerställa att vi har din aktuella e-postadress. Om du har mejl-konto på aol.com, se till att lägga till oss (nderf@nderf.org och blueheron78@gmail.com) bland dina godkända avsändare - annars kanske du inte får våra e-postmeddelanden. Tack!
Begränsningar i rätten att publicera min berättelse och instruktioner (kryssas bara för om du vill begränsa denna rätt på något vis):
HUR MIN BERÄTTELSE FÅR PUBLICERAS:
VAR MIN BERÄTTELSE FÅR PUBLICERAS:
Kom ihåg - alla frågor som har någon del av texten i rött kräver att du lämnar ett svar. Det är mycket viktigt... du kommer inte att kunna skicka någon information alls till oss innan alla frågor i rött har blivit besvarade!
Etnicitet (kryssa för alla alternativ som passar in på dig):
Kryssa för alla alternativ som som passar in på dig. Hoppa över denna fråga om inget av alternativen stämmer in. Jag är just nu eller jag har varit:
Omständigheter vid tidpunkten för upplevelsen (Kryssa för alla alternativ som stämmer in):
Progress: 0%
Page 1 of 6