Yleinen Media Info

Media Lomake

 

MEDIA PORTTI:  Olemme listanneet KRK:t Maan/Maakunnan/Kaupungin mukaan pienen esikatselun sekä kokemukseen johtavan linkin kera. Tämän avulla sinun on helppoa löytää haluamasi KRK-kokija haastatteluun tai yhteydenottoon.

KRK-KOKIJAT: Saamme valtavat määrät yhteydenottoja eri medioista. Monet etsivät KRK:n kokeneita haastatteluihin alueilta, jossa haastattelija työskentelee tai jossa projektia ollaan kuvaamassa. Pääset Media Porttiin katsomaan omaa kokemustasi klikkaamalla tästä.


 

SÄÄTIÖT NDERF/ADCRF/OBERFNDERF (Kuolemanrajakokemusten Tutkimussäätiö, Near Death Experience Research Foundation) 
www.nderf.org
ADCRF (Kuolemanjälkeisen Kommunikoinnin Tutkimussäätiö, After Death Communication Research Foundation)
www.adcrf.org
OBERF (Ruumiistairautumiskokemusten Tutkimussäätiö, Out of Body Experience Research Foundation) 
www.oberf.orgNDERFon perustettu KRK-tutkimukselle sekä tueksi heille, joilla on KRK tai vastaavia kokemuksia. ADCRFon perustettu tutkimaan kuolemanjälkeisen kommunikaation kokemuksia, sekä tueksi heille, joilla on KJK:ta, tai jotka välittävät viestejä ja toivoa rakkailta tuonpuoleisesta heitä kaipaamaan jääneille.  OBERF on perustettu tutkimaan henkisiä ilmiöitä, jotka eivät sovi KRK- tai KJK-kokemuksiin. Näihin kuuluvat KRK:n kaltaiset kokemukset, ruumiistairtautumiset, ja henkisesti transformatiiviset tapahtuvat.


Yksikään näistä verkkosivuista ei markkinoi mitään, eivätkä ne pyydä lahjoituksia. Yksi syy tähän on se, että nämä verkkosivut on koottu rakkaudella. Tarkoituksenamme on jakaa viestiä tietoisuuden jatkumisesta koko maailmalle. Toine syy on se, että tutkimistyö on luotettavampaa silloin, kun siihen ei liity markkinointia.


MEDIA PORTTI:NAMIPALA!  Klikkaa tästä nähdäksesi KRK:t listattuina kaupungin, osavaltion tai maan mukaan – mukana pieni esikuvaus tapauksesta! Tämä helpottaa halukkaita löytämään haastattelua tai muuta yhteydenottoa varten sopivimmat kuolemanrajakokijat.Erityismaininta NDERF:

stä (Kuolemanrajakokemusten Tutkimussäätiö, Near Death Experience Research Foundation, www.nderf.org)


NDERF on perustettu tutkimaan KRK:ia ja tukemaan heitä, joilla on KRK:ia tai vastaavia kokemuksia. NDERF ei myy mitään, eikä se pyydä lahjoituksia.

NDERF:n verkkosivu on hakukoneiden eniten suosittelema sivusto hakusanalla “kuolemanrajakokemus”, ja verkkosivulla onkin noin 60,000 kävijää kuukausittain. NDERF on julkaissut 11 omaa KRK-tutkimusta. Viimeisin iso projekti, johon NDERF on ryhtynyt, on kääntää KRK:t ja vastaaviin kokemuksiin liittyvä materiaali vieraille kielille. Tällä hetkellä KRK:t ja vastaaviin kokemuksiin liittyvä materiaali on käännetty 22 kielelle NDERF:n verkkosivuilla. Lukijat 70 eri maasta vierailevat NDERF:n sivuilla kuukausittain. 


Lääketieteen tohtori Jeff on NDERF/ADCRF/OBERF-verkkosivujen perustaja ja luoja. Hän on myös New Yorkin bestseller listalle nousseen kirjan “Todisteita Tuonpuoleisesta Elämästä” (Suomen julkaisija Scanria Oy) kirjoittaja. Tohtori Jeff on erikoistunut syövän hoidossa käytettäviin säteilyhoitoihin. Tällä hetkellä Jeff harjoittaa ammattiaan Houmassa, Louisianassa. 

Jeff perusti yhden suurimmista ja arvostetuimmista KRK:iin liittyvistä verkkosivuista osoitteessa www.nderf.org.  Verkkosivulla on yli 200 kertomusta kuolemanrajakokemuksesta. Näiden kokemusten innoittamana Jeff perusti myös KRK:ien kaltaisiin kokemuksiin omistetut verkkosivut; Kuolemanjälkeinen Kommunikaatio (KJK, engl. lyhenne ADC, www.adcrf.org) and Ruumiistairtautumiskokemukset (RIK, engl. lyhenne OBE, www.oberf.org).  Näillä verkkosivuilla on yli 200 ja 150 julkaistua kokemusta.

Jeff palveli IANDS:n (Kansainvälinen Kuolemanrajatutkimusten Yhdistys, International Association for Near-Death Studies) hallituksessa, sekä IANDS'n tutkijakomiteassa. Jeff on ollut puhumassa useissa kansallisissa radio- ja tv-ohjelmissa, viimeisimmäksi Wold News with Peter Jennings -show'ssa. Häntä on kuvattu usein The Learning Channel-kanavan tv-ohjelmaan “Ten Biggest Mysteries”. Hiljattain Jeff esiintyi myös Bob Turnerin ohjelmassa “Ascending with Angels”. Hän on tehnyt esiintymisiä myös Fox Television New'ssa.  Hän on ollut  usein vieraana radio-ohjelmissa “Art Bell” ja “Coast to Coast radio show with George Noory”.


Jody Long on myös mukana NDERF/ADCRF/OBERF-verkkosivujen tutkimuksissa. Hän on julkaissut kirjan “From Soul to Soulmate”. Jody on asianajaja, aktiivinen tutkija, ja verkkosivujen ja niihin liittyvien projektien julkaisija. Jody teki verkkosivuille muodonmuutoksen maaliskuussa 2002 ja tällä hetkellä hän toimii NDERF, ADCRF ja OBERF-sivustojen ylläpitäjänä. Jodyn omistautuneisuus ja hänen tekemänsä muutokset verkkosivuille ovat yksi syy siihen, miksi NDERF-sivuston merkitys yhtenä KRK:ien tutkimuskanava on kasvanut merkittävästi. OBERF julkaistiin Jodyn toimesta uudestaan, ja sivustolla menee nykyään hyvin. Monet ihmiset ympäri maailmaa haluavat sekä jakaa että kuulla tietoisuuden muutoksiin liittyviä kokemuksia.  NDERF:n kansainvälinen projekti on erittäin inspiroiva, koska se on avannut tutkimuskentän näköalaa globaalimmaksi. Tietoisuutta voidaan nyt todellakin tutkia maailmanlaajuisesti. Jody on esiintynyt useissa radio-ohjelmissa. Hän on toiminut myös Seatlen Friends of IANDS:n hallituksen jäsenenä. Jodyn kirjoituksia on julkaistu tutkimistyötäni (Jeff) seuraavassa päiväkirjassa. Hänen tutkimuksensa ovat antaneet originaalia näkökantaa suurempaan tutkimuskenttään, joka auttaa meitä lähestymään tutkimuksiamme, tietoisuuden muutoksia ja KRK:ia uudella tavalla. Hänen tutkimustuloksiaan on käytetty osana opinnäytetyötä Englannissa. Tohtori Kevin Nelson, Kentuckyn yliopistosta, oli niin innoissaan Jodyn tutkimuksesta, että hän lainasi sitä ja julkaisi sen lääketieteellisessä päiväkirjassa “Neurology”. Jody on esiintynyt Sudanissa, Marokossa, Egyptissä ja Argentiinassa julkaistavissa naistenlehdissä. Hän on auttanut useita kirjailijoita, TV-kanavia ja julkaisijoita heidän tutkimuksissaan ja julkaisutavoitteissaan. The Azreal Endeavor koostuu kirjoituksista, joiden tarkoituksena on purkaa kuolemaan liittyvää mystiikkaa. Jody on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa paranormaaleissa tutkimuksissa vuosikymmenien ajan, ja hänellä on laaja tietopohja paranormaaleihin ilmiöihin liittyen.   Hänellä on ollut omakohtaisia ruumiistairtautumiskokemuksia, sekä muita paranormaaleja kohtaamisia. Hänen mielestään maailmanlaajuinen viesti rauhasta, rakkaudesta, hyväksynnästä ja veljeydestä on KRK-viestien ydinsanoma, ja hän työskenteleekin väsymättömästi yhdistääkseen ihmisiä toisiinsa kaikkialla maailmassa.

Kuolemanrajakokemus Yleisesti


Vaikka suurin osa lähellä kuolemaa käyneistä sanoo, ettei muista mitään, noin 18% heistä kertoo “jotain tapahtuneen”. Tuo “jokin” on usein kuolemanrajakokemus (KRK). KRK:t ovat melko yleisiä. Kysely vuodelta 1993 kertoo, että arviolta 12 – 15 miljoonaa yhdysvaltalaista on kokenut KRK:n. Vuonna 2001 joka päivä noin 600 aikuista Yhdysvalloissa koki KRK:n.


   KRK:n määrittely itsessään on hieman kiistanalainen asia. Tiedemiehet eivät ole päässeet vielä yksimielisyyteen siitä kuinka KRK tulisi määrittää. IANDS:n (Kansainvälinen Kuolemanrajatutkimusten Yhdistys, International Association for Near-Death Studies) lääketieteen toimijoille lähettämässä kirjeessään IANDS:n hallitus on määritellyt kuolemenrajakokemuksen seuraavasti: “Elävä kokemus, joka liittyy kehosta erillisenä olevaan tietoisuuden jatkumiseen, joko kuoleman tai kuoleman läheisyyden aikaan”. KRK voi ilmetä aikuisilla tai lapsilla. KRK:sta on raportoitu jo Platon aikana, sekä laajasti eri kulttuureissa ympäri maailmaa.

   
Huomattavaa on, että henkilön ei tarvitse olla fyysisesti kuollut (hengityksen tai sydämen pysähdyksen kokenut) kokeakseen KRK:n kaltaisen kokemuksen. Kliiniseen kuolemaan liittyviä KRK:n kaltaisia kokemuksia on raportoitu useista eri olosuhteista, joihin ei ole liittynyt kuolemanvaaraa. Tällaisia olosuhteita voivat esimerkiksi olla ei-hengenvaarallinen liikenneonnettomuus, vuorikiipeilyonnettomuudet ja synnytys. KRK:n kaltaiset kokemukset ovat melko yleisiä parantumattomasti sairailla potilailla, ja niihin on usein viitattu sanoilla “kuolinvuoteen näkymät” tai “lähestyvän elämän päättymisen kokemukset”.  KRK:t ovat yksi merkittävä osa-alue ihmisen henkisissä tai uskonnollisissa kokemuksissa. Kokemus voi olla äärimmäisen syvä ja merkittävä kokijalleen, ilman, että siihen liittyisi mitään tiukkoja määritelmiä siitä, millainen KRK keskimääräisesti on. Tällaisia kokemuksia voidaankin nimittää “KRK:n kaltaisiksi kokemuksiksi”. 

    Selvää kuitenkin on, että KRK ei ole  hallusinaatio tai muu mentaalinen/psyykkinen häiriö. Ne ovat aitoja kokemuksia. Lähes kaikki KRK-kokijat, joita olemme kohdanneet, tunsivat, että heidän kokemuksensa oli aito, merkityksellinen ja tärkeä. Kysyttäessä suoraan oliko kokemus millään tavalla unenkaltainen, lähes kaikki KRK-kokijat vastasivat kysymykseen kielteisesti. KRK:ita on dokumentoita lääketieteellisessä kirjallisuudessa laajasti. Skeptikot eivät ole onnistuneet löytämään pätevää biologista tai psykologista selitystä KRK:lle. Tämä selittää osaltaan sen miksi KRK:lle on tarjolla erilaisia ja pääasiallisesti hyväksymättömiä selityksiä siitä, mikä KRK oikeastaan on.


        Tietoisuuden taso kokemuksen aikana kuvailtiin lähes aina selkeäksi ja usein (kuten yksi kokija kuvaili) “paljon tietoisemmaksi kuin normaalisti on mahdollista”. Nämä kokemukset vaikuttavat olevan kaukana arkipäiväisistä kokemuksista. Kun KRK-kokijoilta kysyttiin “Onko mikään asia elämässäsi, lääkitys tai nautintoaineet saaneet aikaan toisintoa mistä tahansa kokemuksesi osa-alueesta?”, 81% vastasi kielteisesti.  
Olemme vaikuttuneita sekä samankaltaisuuksista, että eroavaisuuksista, joita KRK:in liittyy. Siinä, missä jotkut ovat kokeneet yksityiskohtaisen ja pitkän kokemuksen, toisten kokemykset ovat olleet lyhyempiä ja vähemmän “dramaattisia”. Me uskomme, että kaikki KRK:t ovat merkittäviä ja tärkeitä meille, jotta voisimme ymmärtää niiden merkityksen. 

Yksikään KRK:sta ei ole samanlainen kuin toinen, mutta kokemuksissa toistuu usein samoja elementtejä, kun niitä tutkitaan suurena otoksena. Nykyiset tutkimuksemme perustuvat 315 kokemukseen, joita meille on jaettu verkkosivujemme kautta. KRK-kokijat kuvailivat yhden tai useamman seuraavista tapahtumista (tapahtumajärjestys voi vaihdella):
 

1.     Vaikeus selittää KRK:ta
   
Tavallinen kielellinen kommunikaatio vaikuttaa usein olevan riittämätön kuvaamaan näitä epätavallisia kokemuksia (67% vastaajista).

2.     Kuolemanvaaraan liittyvä tapahtuma.
   
Uhka kuolemasta on voinut olla aito tai oletettu, fyysinen ja/tai psykologinen.

3.     Tietoisuuden eriytyminen kehosta.
   
Tunne siitä, että kokija katsoo ympäristöään muualta kuin fyysisestä kehostaan. Jotkut voivat nähdä kehonsa ja usein myös hätäiset yritykset pelastaa heidät. He pystyvät tavallisesti kuulemaan mitä ympärillä sanotaan, usein tapahtumassa olleiden lääketieteen ammattilaisten hämmästykseksi ja noloudeksi. Ollessaan kehon ulkopuolella he eivät voi kommunikoida kenenkään tai minkään kanssa fyysisesti. Tilanteeseen liittyy usein tunne rauhasta, eikä oikeastaan milloinkaan minkäänlaista epämiellyttävyyttä. 

4.     Kyky nähdä ja kuulla tapahtuman yksityiskohtia (jotka voivat olla kaukana tai lähellä kehosta) ollessaan tajuttomia.
   
Nämä yksityiskohdat (joihin voi kuulua julistus kuolemasta) pystytään usein vahvistamaan jälkeenpäin muilta henkilöiltä, jotka ovat hämmästyneitä ja ihmeissään siitä, että henkilö on kuullut tai nähnyt ne ollessaan tajuton.  Kysyttäessä KRK-kokijoilta “Näitkö tai kuulitko mitään liittyen kokemuksesi aikaisiin ihmisiin tai tilanteisiin, joka voitiin vahvistaa jälkeenpäin?”, 37% vastasi myönteisesti.


5.    Erittäin vahvojen tunteiden kokeminen intensiivisesti
   
Nämä tunteet voivat olla esimerkiksi ekstaasi, pelko, rauha ja tyyneys. Suurin osa KRK-kokijoista kertoo miellyttävistä tunteista, mutta noin 18% kokijoista kertoo kohdanneensa pelkoon, tuomitsemiseen, tyhjyyteen ymv. liittyviä tunteita. Huomattavaa on, että usein negatiivisiin tuntemuksiin liittyy vahvasti elämänmuutos positiiviseen suuntaan, kuten kuolemanpelon katoaminen lähes kokonaan. Positiiviset elämänmuutokset ovat niin merkittäviä, että pelottavan KRK:n kohdanneet sanovat usein jälkeenpäin olevansa kiitollisia kokemuksestaan.


6.    Erikoisten äänien kuuleminen.
   
Kokijat voivat raportoida kuulleensa erilaista, epätavallisia musiikkia tai ääniä. Ääniä voidaan kuvailla miellyttäviksi, musiikaalisiksi, suriseviksi tai soiviksi. Kuultua musiikkia kuvaillaan lähes poikkeuksetta paljon kauniimmaksi kuin sanallisesti on mahdollista kuvata. 


7.    Tummaan tunneliin matkaaminen tai sen läpi kulkeminen.
   
Tunnelia kuvaillaan monipuolisesti liittyen sen ulkonäköön tai kokoon. Emme ole saaneet vielä yhtään kuvausta, jossa KRK-kokija olisi kokenut ahtaanpaikankammoa tunnelissa. Kulkua tunnelissa voidaan kuvata joko melko hitaaksi tai erittäin nopeaksi, joka saattaa kiihtyä tunnelin edetessä. Joissakin tapauksissa tunnelissa on mukana olento/olentoja, joskin yleensä tunnelissa ollaan yksin. Yleensä tunnelin päässä nähdään kirkas valo, joka on tunnelin päätepiste. Kokemus tunnelista löytyi 54% vastaajista.

8.    Kirkkaan valon kohtaaminen.
   
Valo voi olla muodoton, tai sitä kuvaillaan yleisesti olennoksi, joko henkiseksi olennoksi tai edesmenneeksi läheiseksi. Valoon ja sen kohtaamiseen liittyy yleensä voimakas tunne rakkaudesta, ilosta tai rauhasta. Valo on voitu nähdä kaukaisena kohteena, tai siihen on jouduttu kokemuksen aikana. 69% vastaajista oli nähnyt valon.


9.    Muiden tapaaminen.
   
Kokijat saattavat kohdata muita henkisiä olentoja tai edesmenneitä läheisiään. Kokemuksen aikana on kohdattu myös edesmenneitä lemmikkejä tai muita eläimiä (yleensä lintuja tai perhosia). Muiden kohtaamista kuvataan yleensä iloiseksi ja rakkaudentäytteiseksi tapahtumaksi. Kohtaamisia muiden kanssa oli 74% vastaajista.


10.    Elämän filmi.
   
Joskus kokijoille esitetään nopea panoraamafilmi heidän elämästään. Tämä filmi voi sisältää yleismaallisia otoksia kokijan eletystä elämästä, tai se voi olla erittäin yksityiskohtainen, jossa selvitetään kuinka kokijan teot ovat vaikuttaneet muihin henkilöihin heidän elämässään. Joissakin tapauksissa kokija sekä näkee, että tuntee omien tekojensa vaikutuksen kohdehenkilön perspektiivistä, ja he tuntevat selkeästi, mitä kohdehenkilö on tuntenut. Jotkut kokijat ovat saaneet aikaisemmin salassa ollutta informaatioa filmin aikana, kuten tiedon adoptoinnista, salatusta vanhemmuudesta tai kuolleista sisaruksista. Elämän filmin oli nähnyt 35% vastaajista.


11.    Kauniiden paikkojen näkeminen tai niissä vieraileminen.
   
Jotkut kokijat kertoivat vierailleensa kauniissa kaupungeissa, kirjastoissa, puutarhoissa, uskonnollisissa maisemissa tai kirkkaiden vesimassojen äärellä.


12.    Tunne siitä, että ymmärtää universaalin järjestyksen ja tarkoituksen.
   
Joillakin kokijoilla on syvä tunne siitä, että he ymmärtävät universumia ja/tai elämän tarkoituksen. Monet kokijat kertovat, että heille näytettiin valtavat määrät tietoa, mutta he eivät voineet palata tuon tietomäärän kanssa. Jotkut puolestaan ovat palanneet takaisin tämän annetun ymmärryksen/tiedon kanssa. Kuvatessa universaalia järjestystä ja tarkoitusta kaikkein yleisimmin esiin noussut teema on “rakkaus”. Universaalin tiedon, universaalin järjestyksen ja tarkoituksen tunne oli 62% vastaajista.


13.    Rajalle saapuminen.
   
Raja voi olla portti, kieleke, aita, vesi tai jokin muu vastaava raja, jota kokijat eivät voi ylittää, jos he haluavat palata kehoonsa. 44% vastaajista oli kohdannut rajan.


14.    Tietoisuus tulevista tapahtumista elämässä.
   
Jotkut kokijat “loikkaavat” ajassa eteenpäin näkemään itsensä ja elämän tulevia tapahtumia. Tällaiset visiot voivat liittyä kokijan omaan tulevaisuuteen tai maailmanlaajuiseen tulevaisuuteen. Globaalit visiot ovat usein apokalyptisia. KRK “ennustukset” ovat herättäneet paljon keskustelua ja kiistelyä aiheesta. Oma vaikutelmani on, että moiset ennustukset eivät ole ehdottomia, vaan ne muuttuvat sen mukaan, millaisia päätöksiä teemme. IANDS-verkkosivulla (www.iands.org) on oma osastonsa KRK:n liittyviin ennustuksiin, joka voi auttaa aiheen tutkimisessa. Tietoisuus tulevista tapahtumista oli 44% vastaajista.


15.    Päätös paluusta.
   
Päätös paluusta voi olla vapaaehtoinen tai vastentahtoinen. Jos paluu on vapaaehtoinen, päätös siitä perustuu usein henkiolentojen kanssa käytyihin keskusteluihin, sekä tavallisesti henkilön keskeneräisiin elämäntehtäviin tai velvollisuuksiin. Olipa päätös vapaaehtoinen tai vastentahtoinen, ajatus paluusta elämään herättää joskus surun, menetyksen, masennuksen ja ahdistuksen tunteita. 62% vastaajista oli kohdannut vapaaehtoisen tai vastentahtoisen paluun kehoon.


16.    Kehoon palaaminen.
   
Usein (muttei aina), kehoon palaamiseen liittyy kokemus henkeäuhkaavan vamman aiheuttamasta kivusta.


17.    Erikoiskyvyt.
   
Jotkut kokijoista raportoivat psyykkisistä tai muista paranormaaleista kyvyistä KRK:n jälkeen. Yleisesti raportoidaan intuitiivisten kykyjen lisääntymisestä. Toinen yleinen ilmiö on “sähköherkkyys”, jossa KRK-kokijat kertovat, että heidän kellonsa pysähtyvät ja läheiset sähkölaitteet (tavallisimmin valot) sammuvat. Näistä ilmiöistä ei ole tehty vielä kunnollista laajaa tieteellistä tutkimusta. Kysyttäessä “Oliko sinulla psyykkisiä, paranormaaleja tai muuten erikoisia kykyjä kokemuksen jälkeen, joita sinulla ei ollut ennen kokemusta?”, 54% vastasi myönteisesti.


18.    Muutokset asenteissa ja uskomuksissa.
    
Usko Jumalaan, kuolemanpelon poistuminen ja rakkaudellisempi kanssakäyminen muiden kanssa ovat asioita, jotka seuraavat usein KRK:ta. Käytännössä lähes kaikki kokijat ilmoittivat rakkaudellisemmista ihmissuhteista. Muut KRK-kokijat ilmoittivat asenteidensa ja uskomustensa muuttuneet aikaisemmasta niin, että aiemmin solmitut, syvät ihmissuhteet ovat muutoksien myötä ajautuneet konflikteihin, olipa kyseessä sitten läheiset henkilöt, perheenjäsenet tai ystävät. Muutoksista asenteissa ja uskomuksissa raportoi 91% vastaajista.

Kysymysehdotuksia Onnistuneeseen Haastatteluun

 

Alla on joitakin kysymysiä, joita voit esittää KRK:iin liittyen. Nämä ovat ehdotuksia, joten kysy vapaasti mitä ikinä haluatkaan tietää (ja missä järjestyksessä tahansa). Kysymysten lopussa on joitakin yleismateriaaleja KRK:in liittyen, sekä yleiskatsaus työhömme Kuolemanrajakokemusten Tutkimussäätiössä (www.nderf.org).


1.  Mikä on kuolemanrajakokemus (KRK)?

 

2.  Mitä yleisimmin tapahtuu KRK:n aikana?


3.  Kuinka yleisiä KRK:t ovat?


4.  Mitä tieteellisiä todisteita on olemassa KRK:n ilmenemiseen liittyen?


            Mitkä ovat parhaimmat skeptikkojen näkemykset liittyen KRK:n syntymiseen?


            Mikä on paras tieteellinen päätelmä siitä, mikä aiheuttaa KRK:n?


5.  Mitä tutkimuksia KRK:in liittyen olet tehnyt viime aikoina & mitä sait selville?

Unet, KRK ja Todellisuus Jody 27/3/03: Tämä on yhteenveto kirjallisuuden ja unien tutkimuksista yhdistettynä takautuviin kuolemanrajakokemusten tutkimuksiin, joissa kokijoilta kysyttiin “Oliko kokemus millään tapaa unenomainen?” Tämä raportti antaa katsauksen tetoisuuteen ja muuttuneisiin tietoisuuden tiloihin liittyen muistoihin, takaumiin ja kokemuksista kertomiseen. Sen jälkeen vertaan KRK:ita uniin, ja tutkin niitä osana arkielämän todellisuutta.

Syväluotaava Tutkimus Hukkumisen Kokeneista Kuolemanrajakokijoista Jody 2/3/03:  Tämä on takautuva tutkimus kuolemanrajakokemuksen kokijoihin, jotka kuolivat hukkumalla. Pääkysymys on vaikuttaako kuoleman syy itse kuolemanrajakokemukseen jollain tavalla. Vertailu on tehty hukkumisen ja sydänpysähdyksen kohdanneiden välillä, ja sen jälkeen verrattu niitä ristiin yleisiin KRK:iin. Koska hukkumisen kokeneista 70% oli lapsia, ikää tutkittiin myös vaikuttavana tekijänä. Saadut tulokset viittaavat vahvasti siihen, että kuoleman syyllä on selkeä vaikutus KRK:een.

 

Sielunkumppanit 2003 Osa 5, Jody 13/2/03
Tämä on kulminaatiotutkimus, joka keskittyy löydöksiin muista 4:stä Sielunkumppanitutkimuksesta liittyen tietoisuuteen, olentoihin, ihmissuhteisiin, tunteisiin, universaaliin tarkoitukseen, muuttuneisiin uskomuksiin ja elämän filmeihin.


Elämän filmi, Muuttuneet Uskomukset, Universaali Järjestys ja Tarkoitus, ja Kuolemanrajakokemus Osa 4, Sielunkumppanit Jody 13/2/03  Tämä tutkimus on takautuva katsaus 319 KRK-kokijan vastauksiin liittyen kysymyksiin kuolemanrajakokemuksesta ja elämän filmistä, muuttuneista uskomuksista, elämänmuutoksista ja universaalista järjestyksestä/tarkoituksesta. Faktorianalyysitestissä kaikki osa-alueet korreloivat vahvasti keskenään, ja mitä suuremmalle otokselle testi tehdään, sen selkeämpiä tulokset ovat. Tämä raportti tutkii elämän filmin roolia osana universaalin tarkoituksen ymmärtämistä, ja ihmisten läpikäymiä muutoksia kokemuksen jälkeen.  

Tunteet ja Kuolemanrajakokemus Osa 3, Sielunkumppanit,   Jody 5/2/03  Tämä tutkmus on takautuva katsaus 318 KRK-kokijan vastauksiin liittyen tunteisiin KRK:n aikana ja sen jälkeen, sekä ihmissuhteisiin KRK:n jälkeen. Tunteet jaetaan yleensä kahteen nimittäjään; fyysisen todellisuuden tunteisiin ja toisen tason kokemuksiin. Päällimmäiset KRK:n aikana koetut tunteet ovat rauha, rakkaus ja onnellisuus. Päätunne taas kehoon palaamiseen liittyen on hämmennys. Tämä raportti tutkii tunteiden roolia KRK:n aikana ja sen jälkeen, sekä tunteiden roolia osana maallista elämäämme.


Parantaminen ja Paranormaalit Lahjat: Haastattelun Tuloksia KRK-kokijoiden ja ei-KRK-kokijoiden Välillä Jody 23/12/02  Ensiksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän VALTAVAAN tutkimukseen. Meillä oli 124 KRK-kokijaa ja 75 ei-KRK-kokijaa, jotka osallistuivat tähän tutkimukseen. Ilman apuanne emme olisi koskaan saaneet näin hämmentäviä tuloksia raporttiimme! Parantamiskysymykset liittyivät parantamisen merkitykseen, olipa osaanottaja kokenut mitä tahansa emotionaalisia tai parantamisen kykyjä, ja olipa näiden lahjojen tapahtuma-aika ennen KRK:ta/muuta paranormaalia kokemusta tai sen jälkeen. Osanottajilta kysyttiin myös ovatko he parantaneet jonkun ja jos olivat, heitä pyydettiin kertomaan asiasta tarkemmin tai antamaan esimerkkejä. Menneitä tutkimuksia tarkastellaan. Perinteisen lääketieteen ja vaihtoehtoisen parantamisen välistä jännitettä tuodaan esille. Tutkimuksen päälöydös on, että parantaminen ja vaihtoehtoisen parantamisen teho perustuvat siihen, millaisena henkilö pitää “parantamista”. Usein henkilö pitää parantamista osana suurempaa uskomusjärjestelmää sen sijaan, että se luokiteltaisiin vain osaksi fyysiseen kehoon liittyvää tietoutta.

 

Kuolemanrajakokemus, Uskonto ja Henkisyys Jody 12/11/02  Yksi viimeaikaisista johtavista tutkimuksista keskittyy henkisyyteen ja KRK:iin. Uskonnollisista syistä johtuen tutkimusaihe on kuitenkin arka. Tämä tutkimus pyrkii tarkastelemaan objektiivisesti KRK-kokijoiden lähettämiä kertomuksia ja kategorisoimaan vastauksia. Analysoitaviin kysymyksiin kuuluvat ennen ja jälkeen kokemusta olevat uskonnolliset vakaumukset, sekä muuttuneet uskomukset. Tutkimus on julkaissut yllättäviä tuloksia, jotka keskittyvät universaaliin merkitykseen ja järjestykseen KRK:n jälkeisen ymmärryksen valossa.

Sielunkumppanit ja Tietoisuus (Sielunkumppanitutkimuksen osa 1), Jody 9/11/02
Taustatietona kerrottakoot, että vuotuisessa IANDS:n kokouksessa 2002 lääketieteen tohtori Jeff Long ja minä esittelimme tutkimustuloksiamme liittyen sielunkumppaneihin. Aloitin hiljattain esitelmän kirjoittamisen. Kysymys, johon tahdoin löytää vastauksen, oli, että jos tutkimustuloksiin lisätään uutta dataa, pysyisivätkö tutkimustulokset silti samana. Selvisi, että meillä oli kaksi kertaa enemmän tutkittavaa materiaalia kuin aloittaessamme. Jokainen analysoitava kysymys sisälsi niin paljon tietoa useasta alaosa-alueesta, että oli sula mahdottomuus vain kirjoittaa kaikki Sielunkumppanitutkimuksen esittelymateriaali alas. Tästä johtuen päätin kirjoittaa useamman pienemmän raportin uusiin materiaaleihin liittyen, ja koota niistä yhteenvedon siitä, mitä ymmärrämme sielunkumppaneista, ja siirtää löydökset erillisille papereille.

Neljäs Ulottuvuus ja KRK:t Jody 25/11/02  Malli, joka sopii kuolemanrajakokemusten tutkimukseen on, että tietoisuus (synonyymi sielulle) on neliulotteinen kokonaisuus. Tämä malli vaikuttaa siihen millaisena näemme ajan ja kuinka yhdistämme tietoisuutemme kolmiulotteiseen, maalliseen todellisuuteen. Tieteemme, uskontomme ja yhteiskuntamme riippuvat siitä, millaisena näemme maallisen todellisuutemme. Tämä raportti yrittää selittää neliulotteisuuden analysoimalla yhtä, kahta ja kolmatta ulottuvuutta verrattuna siihen, mitä KRK-kokijat kertovat meille heidän neliulotteisista kokemuksistaan.


Toinen Katsanto Kuolemanrajakokemuksen Aikana Tavattuihin Olentoihin (Sielunkumppanitutkimuksen osa 2)   Jody 25/11/02   Raportit kuolleiden kohtaamisesta ovat yleisiä ja ominaisia KRK:lle. Usein toisella puolella tavatut henkilöt ovat joko kuolleita läheisiä tai uskonnollisia henkilöitä. Tämä tutkimus analysoi toisella puolella tavattuja olentoja. Vastaukset on rajattu kahteen katagoriaan; tuttuihin olentoihin ja tuntemattomiin olentoihin. 302 tutkimukseen vastanneesta henkilöstä 29% (88) näki tuttuja olentoja ja 25.8% (78) näki tuntemattomia olentoja. 166 olentoja nähneestä henkilöstä 53% näki tuttuja olentoja, kun taas 47% näki tuntemattomia olentoja. Suurin ryhmä tutuista olennoista olivat kuolleet verisukulaiset (25,9%) ja toiseksi suurin uskonnolliset hahmot (22.9%). Väitteitä tutkitaan tietoisuutta ja populaarikulttuurin sielunkumppaneihin liittyviä myyttejä vastaan.

 

KRK:den ja Unien vertaaminen.

Vertailuja KRK:ssa ennen ja jälkeen 1975

Tulokset saatu Kuolemanrajakokemuksen Kokeneiden Nettikyselystä. Tohtori Jeff Long 18/5/02  Vuonna 1975 julkaistu kirja “Life after Life” (Raymond Moody, 1975) toi kuolemanrajakokemukset suuren yleisön tietoisuuteen. Yksikään tutkimus ei ole keskittynyt tutkimaan yhteneväisyyksiä ja eriäväisyyksiä KRK:ssa ennen ja jälkeen vuotta 1975. Suurin osa aikaisemmista KRK-tutkimuksista 70- ja 80-lukujen vaihteessa olisi tutkinut pääasiallisesti KRK:ita ennen vuotta 1975. Jos ennen ja jälkeen 1975 tapahtuneiden KRK-kokemusten sisältö ja jälkivaikutukset olisivat yhteneväisiä keskenään, tämä ensimmäisiin lukeutuvan KRK-tutkimuksen materiaalin tulisi olla sisällöltään sopiva myös uusimpiin KRK-kokemuksiin. Tämä tutkimus perustuu internetpohjaiseen kyselylomakkeeseen, jollaista ei ole aikaisemmin tutkittu. Kyselyssä haastateltiin yhteensä 218 KRK-kokijaa. Ainoat tilastolliset erot ennen vuotta 1975 tapahtuneissa KRK:ssa (48 kpl) ja joko vuoden 1975 aikana tai sen jälkeen tapahtuneissa KRK:ssa (178 kpl) johtuivat odotetusti kokijoiden ikäeroista sekä kokemuksen aikaan, että nykyaikaan. Muita merkittäviä eroja näiden kahden ryhmän välillä liittyen KRK:n väestöryhmään, kokemuksen elementteihin tai tutkittuihin jälkivaikutuksiin ei ollut.

 

Katsaus New Swiss'in RIK-tutkimukseen, Jody 25/9/02
Tutkimus ruumiistairtautumiskokemuksista julkaistiin brittiläisessä British Journal Nature lehdessä 19/9/02. Useita muita artikkeleita julkaisiin tämän tutkimuksen pohjalta. Tämä artikkeli pureutuu seuraaviin seikkoihin: 1) tutkimus 2) medianäkyvyys ja 3) tutkimuksen sekä median kriittinen tarkastelu.

 

Lääkäreiden asenne KRK:ta kohtaan, tohtori Jeff

6.  Mitä muita KRK:hin liittyviä tutkimuksia muut ovat tehneet viime aikoina?


7.  Onko sokeilla KRK:ta?


            Mitä tämä vihjaa KRK:n aiheuttajasta?


8.  Mitä haasteita KRK-kokijat yleisesti kohtaavat kokemuksensa jälkeen?


9.  Millaista informaatiota KRK-kokijat tuovat mukanaan liittyen elämäntarkoitukseen maan päällä?
            Mitä KRK-kokijat kertovat meille maallisista ihmissuhteista?


10.  KRK-kokijat saavat tavallisesti valita pysyvätkö he taivaallisessa ulottuvuudessa, vai palaavatko he maahan. Miksi ihmiset päättävät palata “maalliseen vaellukseen”?


11.  Entä pelottavat KRK:t?


            Kuinka yleisiä ne ovat ja miksi niitä tapahtuu?


            Millaisia vaikutuksia niillä on kokijaansa?


12.  Entä ei-länsimaalaisten kulttuurien KRK:t?


            Tapahtuuko niitä, millaisia ne ovat?


13.  Mitä Kuolemanrajakokemusten Tutkimussäätiön, the Near Death Experience Research Foundation, (www.nderf.org) verkkosivu tekee?


14.  Onko olemassa KRK:n kaltaisia kokemuksia?


            Kuolemanjälkeinen Kommunikaatio, After Death Communication (www.adcrf.org)

            Ruumiistairtautumiskokemus, Out of Body Experience (www.oberf.org)

 

Mitä Uutta Tietoisuuden Tutkimuskentällä?

 

1.   Ensimmäinen tuleva julkaisu kuolemanrajatutkimuksista julkaistaan The Lancet-lehdessä 15/12/01. Hollantilainen sydänlääkäri (van Lommel) tutki 344 sydänpysähdyksen kokenutta potilasta. Nämä potilaat tutkittiin mahdollisten KRK:den vuoksi, ja tutkimus toistettiin kahden ja kahdeksan vuoden jälkeen sydämen pysähtymisestä. 18% potilaista oli ollut KRK. Tutkimuksessa saatiin selville, että elvytyksessä käytetyillä vahvoilla lääkeaineilla ei ollut vaikutusta siihen, ilmenikö KRK vai ei. Tämä viittasi vahvasti siihen, ettei KRK ollut aivotoiminnan aiheuttama tapahtuma. Myöskään sydämenpysähtymiseen liittyvä pelon määrä ei vaikuttanut KRK:n mahdolliseen ilmenemiseen. Tämä antaa vahvaa pohjaa olettamukselle, etteivät KRK:t ilmene tilanteeseen liittyvien psykologisten tekijöiden vuoksi. Tutkijoille selvisi, että potilailta kesti vuosia sulattaa ja käsitellä kokemansa KRK. Vuosia KRK:n jälkeen henkilöillä oli suurella todennäköisyydellä positiivisia muutoksia liittyen henkisiin/uskonnollisiin aiheisiin, kuten uskoon kuolemanjälkeisestä elämästä, elämän tarkoitukseen, rakkauden osoittamiseen ja muiden hyväksyntään. Tutkitut KRK-kokijat kertoivat kuolemanpelon vähentyneen merkittävästi.
Tämä tutkimus, ensimmäinen laatuaan, tarjoaa yhtä vahvimmista tieteellisistä näytöistä, joita KRK:n liittyen on tähän mennessä esitetty. On todennäköistä, että kiinnostus KRK:ta kohtaan kasvaa maailmanlaajuisesti tutkimusjulkaisun jälkeen.


2.   The www.nderf.org (Kuolemanrajakokemusten Tutkimussäätiö) verkkosivu jatkaa tutkimustyötään/palvelua KRK:n kokeneille. Ketä tahansa KRK:n tai KRK:n kaltaisen kokemuksen omaavaa henkilöä rohkaistaan kertomaan kokemuksestaan verkkokyselylomakkeella. KRK:n kaltaisia kokemuksia tutkitaan erillisellä, Kuolemanjälkeisen Kommunikaation verkkosivulla (www.adcrf.org) sekä Ruumiistairtautumiskokemusverkkosivulla (www.oberf.org). Olemme hyvin kiitollisia yli 900 henkilölle, jotka ovat jakaneet kokemuksensa näiden verkkosivujen kautta. Tämä auttaa meitä tutkimaan henkisten kokemusten monipuolisuutta täysin uudella, ennennäkemättömällä tavalla. Tutkimusväline, joka laskee automaattisesti yli 2000 faktorianalyysitestiä verkkosivuille jätetyistä kertomuksista, on kehitetty. Analyysi on jatkuvaa. Sadat sähköpostit ja kysymykset liittyen KRK:hin ja vastaaviin kokemuksiin ovat saaneet jo vastauksen, ja vastaamista jatketaan yhä kaikille ilmaisena palveluna.


3.   Kunnianhimoisen yksityiskohtainen, viisiosainen tutkimus liittyen Sielunkumppanien suhteisiin saatiin päätökseen Ystävänpäivänä 2003. Sielunkumppanikonseptin ymmärtäminen tarkemmin oli onnekas sattuma, joka syntyi tutkittaessa KRK, KJK, RIK-kokemuksia kolmelta eri verkkosivultamme (www.nderf.org, www.adcrf.org and www.oberf.org, tässä järjestyksessä). Kuolemankokemusten tutkimuksessa (KRK), Kuolemanjälkeisen Kommunikaation tutkimuksessa (KJK) ja Ruumiistairtautumiskokemusten tutkimuksessa (RIK) saadut tulokset viittasivat Sielunkumppaniyhteyksien tärkeyteen meidän ja rakkaidemme välillä.


Esimerkki tästä Sielunkumppanikonseptista: Noin 35% KRK-kokijoista kuvasi elämän filmin näkemisen prosessia. Usein valo-olento on paikalla. Tätä valo-olentoa kuvaillan yleensä hyvin myötätuntoiseksi ja pyyteettömän rakastavaksi. Elämän filmissä on usein vaihtelevuutta, mutta siihen tavallisemmin hyvin nopea, usein erittäin yksityiskohtainen presentaatio henkilön elämän tapahtumista, tuntemuksista, ja presentaatio heidän tekojensa vaikutuksista, sekä niiden henkilöiden tunteista, joita kokijat ovat kohdanneet elämänsä aikana. Monet tai useimmat näistä kohdatuista henkilöistä, joiden tekoja ja tunteita KRK-kokijalle näytetään, ovat edelleen elossa KRK:n aikana ilman tietoista käsitystä siitä, että heidän sen hetkisiä tekojaan ja tunteitaan jaetaan muiden henkisten olentojen kanssa. Tämä viittaa siihen, että elämässä kohdattujen henkilöiden teot ja tunteet, sekä KRK-kokijan omat teot ja tunteet, ovat hyvin yksityiskohtaisesti rajan takana olevien henkiolentojen tietoisuudessa. Henkiolentojen näin yksityiskohtainen tieto meistä ja elämästämme viittaa jatkuvaan yhteyteen sekä maanpäällisten henkilöiden, että henkitason olentojen välillä. Uskon, että edeltävät todisteet, kuten muut todisteet, alleviivaavat tällaisen yhteyden olemassaoloa, ja jos näin todellakin on, viitteet siihen ovat tyhjentäviä.


Tämän yhteyden ymmärtäminen auttaa meitä tietämään sielunkumppanuuden tarkoituksen ja sen suuren merkityksen elämässämme, sekä yhteyden muihin universaalin tarkoituksen kontekstissa, sekä tuon yhteyden soveltamisen maalliseen vaellukseemme. Sielunkumppaniyhteydet ovat elintärkeitä täyttäessämme elämämme tarkoitusta eri elämäntehtävien opiskelussa.

 

Sielunkumppanien voimakkaan rakkauden viestin tajuaminen antaa meille mahdollisuuden rikastuttaa omia ihmissuhteitamme meille tärkeiden ihmisten kanssa jokapäiväisessä elämässämme.