Mapa Portala
Iskustvo blizu smrti istraživačka fondacija

Naslovnica IBS/NDE Prièe Podijelite NDE

 
Podijelite / Share
Podijelite Svoje IBS/NDE

Informacije / Information
Croatian Home Page
IBS/NDE Priče
Stranica za medije

Doživljaji / Experiences
Božansko Lignt 10040
NDE jednog djeteta 10039
Dr. George Rodonaia 1
blisko iskustvo sa smrti jednog vojnika 10038
Marina A NDE 8444
Paul NDE 10035
Rene Hope Turner NDE 10041
Adolescent NDE 10037
Vrijeme je stalo 4
Tri Sestre 10056
Dvadeset godina kasnije 47
Uran P NDE 7902
Moja vizija života zauvijek se promijenila 10045
Near Death Experience Research Foundation
2015