Tổ Chức Nghiên C?ú Về Kinh Nghiệm Cận Chết (Near Death Experience Research Foundation) Tổ Chức Nghiên C?ú Về Kinh Nghiệm Cận Chết (Near Death Experience Research Foundation(NDERF)

 

 

Tổ Chức Nghiên Cứu Về kinh nghiệm cận tử

(Near Death Experience Research Foundation)


NDERF
có sự lựa chọn lớn nhất của NDE ??ợc công bố trong thế giới!   Xin hay xem xét va chia xẽ sẻ chúng tôi về kinh nghiệm của quý vị (nhấn vào liên kết này) . . .

Và Cám ?n Quý Vị 

 

 

NDEs hiện tạiChia xẽ NDE của quý vịNgười Tình Duyên Kiếpdiễn đànThực Đơn Ngôn NgữSách và hồi tưởngTấm TruyềnThôngBội số của phương tiện truyền thông

                Mọi ng?ời ?ều có một cái gì ?ó

Chủ ?ề chính của Site (Index)
Chủ ?ề chính của Site (Index) (English)
Chia sẻ NDE với tất cả mọi ng?ời
Ngôn Ngữ
Giấc m?, NDEs, và thực tế?
NDEs tôn giáo, và tâm linh?
Trong USA có bao nhiêu NDEs
Mục ?ích của chúng tôi trên quả ?ất là gì?
Hồi t?ởng về sự sống nh? thế nào?
Ai ?ang chờ ?ợi chúng ta bên kia?
Mục ?ích của ng?ời tình duyên kiếp là gì??
Bộ phận nào của chúng ta ở lại sau khi chúng ta qua ?ời?
Trong lúc NDE ?ang thực hành, làm sao ta nhận thức ??ợc 4D?
NDE có khả n?ng sửa chữa ?ặc biệt không?
Sự truyền ?ạt sau khi qua ?ời, ADCRF
Tất cả mọi vấn ?ề khác mà không phải là NDE, ADC hoặc OBERF

trang NDERF ở ?âu
Tôi nên xem hôm nay không?
 
bấm link ?ể ?ọc một trang NDERF thích thú) có thễ cần thời gian ?ể load.
  NDE mới nhất
  Mổi tuần ?ều thay ?ổi cho kịp thời gian. bấm link


Tác phẩm mới nhất:
Tiếng nói kiến thức. Tác giả Don Miguel Ruiz, Reviewed by Rio Cruz, 1/15/05
Trả Lời cho sự nghi ngờ. Tác Giả Von Lommel
Cuộc phỏng vấn với Bruce Greyson 9/2004

  NDEs khác:
  Phần thứ nhất của v?n th? l?u trữ 2006
  Phần thứ hai của v?n th? l?u trữ 2005
  Phần thứ nhất của v?n th? l?u trữ 2005
  Phần thứ hai của v?n th? l?u trữ 2004
 
Phần thứ nhất của v?n th? l?u trữ 2004

  v?n th? l?u trữ (2003)
  Phần thứ hai của v?n th? l?u trữ 2002
 
Phần thứ nhất của v?n th? l?u trữ 2002
 
v?n th? l?u trữ NDE (1998-2001)

Cần Thông Dịch Ngôn Ngữ cho tất cả ngôn ngữ!   Xin liên lạc Jody      Cám ?n.
  
           Chúng tôi có thể giúp nh? thế nào 
          (
xin hãy bấm những liên kết bên d?ới)

Tin Tức phương tiện truyền thông

Những ngôn ngữ của NDERF:

임사체험
瀕死經驗研究基金
接近死亡研究基金
Ricerca sulle esperienze di pre-morte
Nahtoderfahrungen (TNE)
Bijna Dood Ervaring (BDE)
مؤسسة أبحاث تجربة الإقتراب منالموت
二アデス エクスペリエンス リサーチ ファウンデーション
Nära-dödenupplevelsen (NDU)
Ölüm Anındaki Deneyim (ÖAD)
Experiência de Quase Morte (EQM)
PrzeŻycia Z Pogranicza ŚmierciI
Организация Исследования Около Смертных Переживаний
состояние, близкое к смерти (СБС)
l’expérience de mort imminente (EMI)
HalÁlkÖzeli Élmenyek KutatÁsi AlapÍtvÁny
De las Experiencia Cercana a la Muerte (ECM)
Tổ Chức Nghiên C?ú Về kinh nghiệm cận tử

Near Death Experience Research Foundation หรือมูลนิธิแห่งการวิจัยด้านประสบการณ์ใกล้ตาย   

Tin Tức tổng hợp
Âm thanh

 
   Góc của Jody
    Góc của Jeff
    Mục S? John Price
    Trang feel g?d

nhửng NDE loại ra
Liên lạc NDERF
Tím NDERF

Tóm l?ợc nghiên cứu
Duyệt Sách của NDE
Trang Th?
IANDS 2003
Sự Nhìn của ng?ời ?ạo Hồi về NDE
Chủ Nghĩa Hoài Nghi của ng?ời Hindu

NDE FAQ's
(những câu hỏi th?ờng ??ợc hỏi)
Góc của ng?ời không tin t?ởng
Tin về ph??ng tiện truyền thông và biến cố của NDE
Link của NDERF
Tóm l?ợc của NDERF
những trích dẫn sùng ?ạo
Th? viện tiếng Tây Ban Nha
Góc của ng?ời xung phong


Trích Dẫn của sự Cận Tử -


Hay bấm nút refresh trên trình duyệt web . Nếu muốn xem toàn bộ kinh nghiệm, thì hay ?i theo link này và tìm số. v?n th? l?u trữ 2003 (#354-197), NDE v?n th? l?u trữ 2002 phần thứ hai (#196-139), NDE v?n th? l?u trữ 2002 phần thứ nhất (#168-89), NDE v?n th? l?u trữ 1998-2001 (#88-1)
 

"Câu chuyện càng truyền thì càng nhiều hoà bình sẽ ?ến từ n?i hỗn nguyên."
 - Bill VandenBush.  NDEr với phỏng vấn truyền thông (xin hãy bấm liên kết này)

Vua Hussein của Jordan:  "Nắm lấy c? hội của sự tin t?ởng ," Hoàng Hậu Noor, Sách Miramax, Hyperion, New York,NY trang 235-236. Nếu muốn xem lại quyển sách của ng?ời theo chủ nghĩa nhân ?ạo thì hãy bấm vào ?ây

Ông ta bị một tính tiết của chứng loạn nhịp tim, một chứng bệnh ông ?ã phải chịu ?ựng từ n?m 1970, ?òi hỏi ông phải uống chất chống máu ?ặc ?ể làm cho máu lỏng bớt. Tuy rằng chứng bệnh không gây hại ?ến tính mạng, nh?ng loại thuốc thì có nguy hiểm.

Loại thuốc này ?ã suýt gây hại ?ến ông trong n?m 1984. Tôi ?ang ở Aqaba với khách viên chức chờ ông Hussein ?ến từ Amman ?ể hội họp. Trong lúc ?ó tôi nhận ??ợc một cú ?iện thoại từ phòng cấp cứu nói rằng chồng của tôi ?ang bệnh nặng. Tôi liền bay về Amman thấy Hussein sắp chảy máu chết. Ông ta ?ang ?i bộ với em của ông, là ông Crown Prince Hassan, từ Diwan tới Al Nadwa ?ã bị chảy máu cam. Bởi vì loại thuốc chất chống máu ?ặc từ chảy máu cam trở thành chảy mãi không ngừng. Bác sĩ tới lập tức nh?ng mặt của Hussein ?ã trắng nh? phấn. Khi ông bất tỉnh bác sĩ cùa cung ?ính không tìm ??ợc nhịp mạch. Chồng của tôi ?ã chết. 

Khi tôi ?ến n?i, ông ?ã ổn ?ịnh sau khi ?ã ??ợc vái truyền thụ ?ể làm sống lại. "Tôi không cảm thấy ?au, sợ hoặc lo âu," ông nói với tôi. "Tôi giống nh? linh hồn tự do, nổi trên thân thể của mình. Tôi cảm thấy vui vẻ, thiệt ?ó." Ông diễn tả gần sự sắp chết ông thấy một ánh sáng và cảm thấy dịu ?i và bìết rằng ông ?ang ?i. ông không ngừng nói "Tôi phải trở lại" Và sau khi ông nói vậy ông ?ã trờ lại.

Trả Lời cho Shermer,Bằng Chứng Y Thuật cho NDE. Tác giả: Dr. Pim van Lommel Trong hàng "hoài nghi" trong Scientific American trong tháng ba, ông Michael Shermer biểu d??ng một nghiên cứu học tập xuất bản trên The Lancet, một tờ báo ?ang ?ứng ?ầu y thuật. Tác giả là Pin Van Lommel và bạn ?ồng nghiệp. Ông quả quyết sự học tập của tâm trí và ?ầu óc có thể tách ra và mang tới một lý do. Nh?ng nhà nghiên cứu cãi lý ?ối nhau và tr?ng bày kinh nghiệm tỉnh táo khi ra khỏi thân thể là trong lúc phân tích c?n bệnh. Ông Jay Ingram của ?ài Canadian Discovery Channel nói rằng "Ông áy có thể nói rằng sự học tập của ông là giả không có thật. Ông ta nên nói rằng tác giả nghĩ rằng có ?iều huyền bí, nh?ng tôi chọn lựa giải thích một cách khác." Nh?ng mà ông không làm nh? vậy. Tôi cảm thấy rất là thất vọng. (Toronto Star, March 16, 2003) ?ây, ông Pim van Lommel ??a ra bằng chứng ông Shermer trình bày sai.

?ây là kinh nghiệm mới nhất: 

Trải nghiệm cận tử tử của Joe, 2/10/99 Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  Ngắn, ??n giản và cảm ?ộng.

Trải nghiệm cận tử của Christianne ngày , 2/9/99 Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  5 trải nghiệm cận tử riêng biệt.

Trải nghiệm cận tử tử ở Israel , 2/8/99 Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  Một trải nghiệm cận tử thú vị ở Israel.

Trải nghiệm cận tử của Diane , Trang tiếng Việt7/2/99  Dịch sang tiếng Việt bởi Ngày.   Khi mà tôi ?ã trở lại với vị trí l? lửng phía trên của tôi ở góc ?ộ mà tôi không thực sự thấy ??ợc chính mình, nh?ng cuối cùng tôi cũng có thể thấy ??ợc. Tôi không biết liệu các bạn có thể hiểu ?iều ?ó không. Dẫu sao ?i nữa, cũng có 2 ng?ời hoặc 2 vật (tôi nghĩ là linh hồn) cùng với tôi, một ở phía bên trái tôi và một bên phải. Tôi ??ợc bảo rằng tôi có thể ở hoặc tôi có thể quay lại. Tôi ?ã nhìn xuống “tôi”, ?ó nh? là cái gì lờ mờ và tôi ?ang cố quyết ?ịnh liệu tôi muốn quay lại hay không bởi vì tôi chắc là mình không muốn rời khỏi n?i tuyệt vời, thanh bình, ?ầy tình yêu th??ng và ??ợc chấp nhận mọi thứ, thế nh?ng tiếp ?ó mẹ tôi, em gái tôi và 2 ?ứa con gái nhỏ của tôi ?ã vỗ lên ?ầu tôi và tôi biết rằng họ cần tôi… ngay cả nếu ?iều ?ó có nghĩa là tôi sẽ chịu ?ựng thêm phần ?ời còn lại… Tôi ??ợc yêu cầu phải quay trở lại, tôi không thể ?ể họ một mình. Vì thế vào thời khắc ?ó tôi ?ã quyết ?ịnh quay trở lại. Và… thật ngạc nhiên là tôi ?ang ở trong một n?i tối t?m này, r?i dần, r?i dần, nhanh h?n và nhanh h?n và tôi cảm nhận nh? thể mình ?ang bị xoắn vào một cái lỗ nhỏ cho ?ến khi tôi cảm nhận ??ợc c? thể mình trở lại. Xung quanh ?en tối h?n tôi ?ã từng thấy. Nó ?en h?n bất kỳ ?êm ?en nào và ?en h?n cả những thứ gì gọi là màu ?en. Tôi r?i vào sự sợ hãi vô cùng cho ?ến lúc tôi ?ã cảm nhận ??ợc c? thể tôi trở lại, trọng l?ợng, áp lực. Phổi của tôi ?au kinh khủng và tôi không nghĩ tôi sẽ muốn làm gì nữa. Thật kinh ngạc tôi nghe thấy tiếng thét vào tôi “tỉnh dậy Diane, con phải tỉnh dậy!
Bà ?ã ?ến cảnh báo trong khi cô ?ang trải nghiệm cận tử do ngộ ?ộc khí gas.

Trải nghiệm cận tử của Sarah , Trang tiếng ViệtDịch sang tiếng Việt bởi Ngày.  Phát sóng trên ?ài Art Bell ngày 4/2/1999 và ??ợc phát lại vào ngày 20/3/1999 (thứ bảy). Một câu chuyện khiến hàng triệu khán thính giả sửng sốt. ?ặc biệt là những bạn ?ọc của Tổ chức nghiên cứu trải nghiệm cận tử NDERF. Những thông tin mới ?áng kinh ngạc trong câu chuyện trải nghiệm cận tử của Sarah.

Trải nghiệm cận tử của một ng?ời tự tử , Trang tiếng ViệtDịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  

Trải nghiệm cận tử của Mary , Trang tiếng ViệtDịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  

Trải nghiệm cận tử của Paul , Trang tiếng ViệtDịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.   

 11 Trải nghiệm cận tử của một tù nhân , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.   

 10 Trải nghiệm NDE của một thiếu niên , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.   

 8 Trải nghiệm cận tử của một ?ứa trẻ , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  

 7 Ba chị em , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.  

 6 Trong ánh sáng của Chúa , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua.   

 5 Australia NDE , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua. Trải nghiệm cận tử ở n?ớc Úc (Trải nghiệm cận tử của Rene' Hope Turner)

 4.  Hai m??i n?m sau , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Hoang Lua. ..Những bài học ?áng quý ?úc kết từ một trải nghiệm cận tử ?áng chú ý.

 2.  Nhân sinh quan của tôi ?ã hoàn toàn thay ?ổi , Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Tr??ng Quốc Hùng.

 1.  Tr?ờng hợp Bác sĩ George Rodonaia, Trang tiếng Việt. Dịch sang tiếng Việt bởi Tr??ng Quốc Hùng.  Ông ấy có thật sự chết trong 3 ngày không? Bạn quyết ?ịnh ?i.
 

 

Xin cho NDERF gởi e-mail khi tr??ng mục mới ??ợc có ?ịa vị
Chỉ Thị
 1. 
Trong hợp ở d?ới, hãy ?ánh vô nderf@nderf.org
 2.  bấm link ở d?ới cái hộp
 3.  Rồi gởi email này

../To Send Click This Link

Bản quyền

Copyright1999 by Jody Long and Jeffrey Long, MD

 

 


e-mail:
  Webmaster:  Jody A. Long


 

Website cho kịp thời gian: 08/28/17 01:39:31 PM -0500

chúng tôi cảm kích khách hàng của chúng tôi: Hit Counter