NDERF Ana Sayfa ÖAD’nizi Paylaşın En Son ÖADler

Muzaffer E ÖAD

EXPERIENCE DESCRIPTION:

yýlýný yazdým ama tam hatýrlamýyorum, ya 5 yada 6 yaþýndaydým. ailem ve bütün mahalleli bir tüp kamyonuna binip adana karataþta bulunan deniz kenarýna gitmiþtik. hava bozuktu. giden bütün insanlar denize girmiþti. abilerimle denize girmiþtim. dalgalar beni içeri doðru çekti. sonradan televizyonda seyrettiðim denizin altýndan yukarýya bakýnca görünen görüntüyü gördüm. yukarýdan dalgalarýn geçtiðini ve saða sola aþaðý ve yukarýya sürüklendiðimi gördüm. bulunduðum yer boyumun 2 yada 3 katý kadar bir yerdi.

ve ben lise son sýnýfa kadar hep sýnýfýn en kýsasýydým. yavaþ yavaþ kendimden geçtim. ve yukarýya doðru çýktýðýmý hissettim. ama yukarý çýkan bedenimden hiç bir yerimi göremiyordum. hani kamera çekimi gibi.

þu anki düþüncemle 10 metre kadar yükseldiðimi söyleyebilirim. yukarý çýkýþým durdumu devammý etti hatýrlamýyorum. ama yukarýdan denizin içinde bir el gördüm. elin biraz gerisinde genç birinin ve arkasýndanda bir bayanýn yüzmeden yürüyerek o ele doðru geldiðini gördüm. denizdeki kiþinin ben olduðumu bilmiyordum o anda. genç denizdeki eli tutup kucaðýna aldý ve kýyýya doðru götürdüðünü gördün. en so n hatýrladýðým bir ayak bileðimden birinin beni ters tutup salladýðýydý.

yaklaþýk 30 yýldýr ben bu olayý insanlara anlatýrým. insanlarýn inanýp inanmamasý umurumda deðil. ben o olayý yaþadým. yýllar sonra internetten bu tür olaylarýn ölüme yakýn deneyim olarak adlandýrýldýðýný okudum. ýþýk filan görmedim, ama ölüme yakýn deneyim yaþayan insanlarda görülen olaylardan ölümden korkmama bende tam anlamýyla var olduðuna inanýyorum. evliyim 2 çocuðum var ama ölmek çokta korkunç gelmiyor bana. olayýn yaþandýðý yýlda okula bile gitmiyor olmama raðmen olay sýrasýnda büyük çok büyük rahatlama hissi yaþadýðýmý söyleyebilirim. o zaman sorsalar rahatlamanýn ne demek olduðunu bile bilmezdim.

Deneyiminizi kelimelerle anlatmak guc mu?   Hayir      

Deneyim sirasinda hayati tehlike yasanacak bir durum olustumu?        Evet     çok küçüktüm, yüzme bilmiyordum, boðuldum

Deneyim sirasinda tam olarak ne zaman en bilincli ve uyanik halinizdeydiniz?           beni denizden çýkarýp tek ayak bileðimden tutup sallanýr halde

If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from your normal every day consciousness and alertness, please explain:            konu hakkýnda cevabým yok. 5-6 yaþlarýndaydým.

Gorme duyunuz normalden daha gelismis bir hale geldimi?         Hayir      

Isitme duyunuz gunluk hayatinizdakinden farklilik gosterdimi?            Hayir       hiç ses duymadým

Bilincinizin bedeninizden ayrildigini hissettinizmi? Evet

Deneyim sirasinda ne gibi duygular hissettiniz?      rahatlamýþ bir haldeydim

Bir tunelin yada kapali bir alanin icinden gectinizmi?          Hayir      

Bir isik gordunuzmu?       Hayir      

Mistik bir varlikla karsilasma hissine kapildinizmi?              Hayir      

Gecmisinizin gozunuzun onunden gectigini hissettinizmi?           Hayir      

Deneyim sirasinda, daha sonradan kanitlan ve o sirada gormeniz/bilmeniz mumkun olmayacak olaylari yada kisileri gordunuzmu?       Hayir      

Cok guzel yada ozel baska boyutlari yada yerleri gordunuzmu? Hayir      

Zamanin ve uzayin degisikligini hissettinizmi?          Hayir      

Ozel bir bilgiye sahip oldugunuzu, yeni bir seyler ogrendiginizi hissettinizmi?           Hayir      

Bir sınıra yada limiti olan bir alana vardiginizmi?      Hayir      

Did you become aware of future events?       Hayir           

Deneyim sonrasi, daha onceden sahip olmadiginiz doga ustu yada normal disi birtakim ozelliklere sahip oldugunuzmu?        Evet     ölüme yakýn deneyimler hakkýnda bilgi sahibi olduktan sonra, geçmiþime baktýðýmda bu olayla alakalý pozitif bir hayat sürmüþ olduðumu eskidende ölümle ilgili bir korkum olmadýðýný anladým.

Bu deneyimi baskalariyla paylastinizmi?        Evet     insanlardan farklý tepkiler aldým. askerlik arkadaþým abdurrahman çoban ben böyle bir olay yaþasaydým dünya ile ilgili bütün olaylarý býrakýp Allah a yönelirdim demiþti. enteresan bulanlar oldu.

Olum Ani Deneyimi hakkinda bu deneyimden once bir bilginiz varmiydi?        Hayir      

Deneyimden hemen sonra (Gunler yada haftalar) bu deneyimi gerceklik acisindan nasil siniflandirirdiniz:     Experience was definitely real    ben bu olayý yaþadým. kim ne derse desin. bu benimle alakalý biþey. kimseye biþey kanýtlama meraklýsý deðilim. sadece bu  olayý yaþayan diðer insanlarýn rahatlamasý ve kendi rahatlýðým için yazýyorum. baþkalarýnýn yaþadýðýný okudukça kendiminki ile karþýlaþtýrýyorum ve rahatlýyorum.

Deneyimin, size gore cok onemli bir yada birkac kismi varmiydi?           ruhumun bedenden ayrýldýðýný hissettim.

olaydan sonra bu olay yüzünden hayatýmda anlam verdiðim veya anlam veremediðim olumlu þeyler oldu.

Deneyim sonrasinda iliskilerinizde kesin bir degisiklik oldumu? Uncertain      olay 5-6 yaþlarýmda gerçekleþtiði için öncesi ile sonrasýný karþýlatýrmak imkansýz.

Deneyimin sonucu olarak dini gorusleriniz degistimi?      
Uncertain      olay 5-6 yaþlarýmda gerçekleþtiði için cevap veremiyorum fakat. dini inanç olarak insanlarýn yaþamý boyunca yaptýðý olaylarý kendileri deðerlendirip. cennet veya cehenneme gidebileceklerini bilecekleri kanaatimdeyim. dünya görüþüm budur. her zaman ölümden sonra hayat varmý diye kendi kendime soruyorum.

Deneyim sonrasinda, normal hayatiniz sirasinda meydana gelen bir olay yada hastalik sonucunda, bu deneyimin bir kismini yada tamamini tekrar yasadinizmi?       Hayir      

Bu deneyim hakkinda baska eklemek istediginiz birsey varmi?   bu olayý yaþayan insanlar ile bizzat yüzyüze görüþmek isterim.

Burada sorulan sorular deneyiminizi dogru ve tam olarak anlatmanizda yardimci oldumu?            Evet     kesinlikle cevap verirken bile çok rahatladýðýmý hissediyorum.

Lutfen bize sorulmasi gerektigini dusundugunuz diger sorularida soyleyiniz. Sizce uzerinde durulmasi gereken baska noktalarda varmiydi?       yaþadýðým olay ile ilgli düþündüðümde baþka ne soru olabilir bilemiyorum. ama bu olayý yaþadýðýmý ve tüm sorulara samimiyetle cevap verdiðimi bilmenizi isterim.