เมนูภาษา
หรือมูลนิธิแห่งการวิจัยด้านประสบการณ์ใกล้ตาย

Home Page ประสบการณ์ใกล้ตาย – เรื่องเล่าล่าสุด เล่าประสบการณ์ใกล้ตายของคุณ

 
Share
นั้นๆแบ่งปันประสบการณ์ใกล้ตาย

Information
Thai Home Page
ประสบการณ์ใกล้ตาย – เรื่องเล่าล่าสุด
ประสบการณ์ใกล้ตายเรื่องเก่า (1998-2001)
การสัมภาษณ์บรูซ เกรย์สัน
ดร. พิม แวน ลอมเมล
อ่านแล้วประทับใจ
ฮาวเวิร์ด สตอร์ม
เสียงแห่งความร

Experiences
ประสบการณ์ความตาย โดย แอนนา 2193
แอนนา ประสบการณ์ความตาย 5229
เบส – ประสบการณ์ความตาย 630
ประสบการณ์ความตาย ของ เบทานี อาร์ 6805
ประสบการณ์เฉียดตาย ของ บ๊อบอาร์ 6945
แค๊ตทาลีนเอ ประสบการณ์ความตาย หมายเลข 7109
ซีบี ความน่าจะเป็นประสบการณ์ความตาย 7183
Cชาร์ลีน เค ประสบการณ์ใกล้ตาย 983
ชารล์ บี ประสบการณ์ความตาย 6890
ดาโกเบอร์โต โอ ประสบการณ์เฉียดตาย 5396
เดบบร้า บี ประสบการณ์ความตาย 6981
ด๊อก เอส ความเป็นไปได้ของประสบการความตาย 6777
ประสบการณ์ความตาย จาก ดอน 6493
ประสบการณ์ความตายของ จีน บี 7149
ก๊อต เฟร์แซส ประสบการณ์ความตาย E093012
เอวิลีน 487
กวน ดับเบิลยู (คาดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ความตาย) 2393
เฮเลน แอล ประสบการณ์ใกล้ความตาย 6919
ฮิวโก เอชเอสอาร์ ประสบการณ์ความตาย 6899
จีนอาร์ ประสบการณ์ความตาย 6166
เจนนีเอส ประสบการณ์เรื่องความตาย 5449
จอนเอส –ประสบการณ์ใกล้ความตาย 6315
จูดิต – ประสบการณ์ความตาย 6782
ประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย ของ คาร์เรน 6752
รีนา เอดีซ 931
แม๊คกี้ ซี ประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย 7007
มารีนา เอส 5418

มานี โอ ประสบการณ์ความตาย 656
แม๊ททิว พี – ประสบการณ์เฉียดตาย 6967
มิประสบการณ์เรื่องความตาย ของ ไมเคิล จี 10006
มิชเชล เอ็ม – ประสบการณ์ความตาย 6404
มูกูราอินดา ดี ประสบการณ์ความตาย 6820
นิโคล เอส ประสบการณ์ความตาย 6810
ประสบการณ์ความตายของ แพ๊ทที่10017
พอลบี ประสบการณ์ความตาย 6990
รีนา เอดีซ
แซมมe623;ล ซี NDE 6284
แซนดี เอ็ม ประสบการณ์ความตาย วันที่ 6696
ซินเดอร์ เอส ประสบการณ์ความตาย 6812
เอส เค ความเป็นไปได้ของความกลัวประสบการณ์ความตาย 6798
ซู เอ็ม ประสบการณ์ความตาย 6427
ซูซานเอฟ ประสบการณ์ความตาย 613
เทียวดอร์ อาร์ – ประสบการณ์ใกล้ความตาย 2711
เทราซ่า ซี – ประสบการณ์ความตาย 5455
ไวโอล่า – ประสบการณ์ความตาย 6751
วิศนุ วี (คาดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย) 6879
ประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย โดย ซีนา เอ็ม 7028
Near Death Experience Research Foundation
2015