NDERFs Hemsida NDU skildringar Skicka NDU

Therese B NDU

 

Beskrivning av upplevelse: 

Jag var 18 år. Hade levt ett destruktivt liv de senaste åren och bodde på en institution för ungdomar med problem.

Jag var väldigt egoistisk och tuff och brydde mig inte om mig själv eller andras känslor. Rökte och drack alkohol och hade inga planer för livet.

Mitt liv var ett kaos och jag mådde psykiskt dåligt. 

En dag under sommar eller tidig höst 1998 (minns inte exakt för jag har ingen notis sparad) var jag och en kvinna ur personalen på ungdomshemmet i den närbelägna staden Karlstad för att handla kläder till mig.

Vi var klara med shoppingen och skulle åka tillbaka till hemmet. Vi skulle korsa en väg och stod vid ett övergångsställe tillsammans med flera andra människor. Det var trafiksignaler och vi väntade på grön signal för att korsa vägen. Plötsligt stannar en skåpbil och vinkar åt oss att gå över, jag tittar på ljussignalen och ser att den är grön. Jag står längst fram och går ut framför skåpbilen. Jag går förbi den ut i andra körfältet. Då ser  jag i ögonvrån en röd bil komma i hög fart mot mig. Jag tänker att nu kör den på mig och nu kanske jag dör.

Sedan är jag i en annan dimension. Jag är på en ljus plats med massa ljusstrålar omkring mig, det är vitt runtomkring och ett guldgult ljus. Det står en väldig skara med människor framför mig. De är alla mycket goda och glada och de välkomnar mig. Jag känner mig hemma, som efter en lång resa, och att jag kommit tillbaka till min riktiga familj. Ett annat medvetande talar direkt till mig och det känns som att det är allas vår Fader.

Det är kärlek, trygghet, lycka, förståelse, medvetenhet och frihet! Jag blir medveten om att jag nu förstår allt och har svar på alla frågor och allt är väldigt självklart. Det högre medvetandet visar mig mitt liv hitills och jag förstår att jag inte gjort ännu det jag är menad för.

Medvetandet låter mig förstå det och jag får välja om jag vill använda min chans på jorden eller om jag vill avsluta mitt människoliv nu. Jag inser att jag inte hittat och gjort mina uppgifter i livet ännu och att jag vill göra det. När jag gjort det jag ska och levt klart mitt liv så kommer jag att komma tillbaka igen. Jag väljer att fortsätta mitt mäniskoliv och att göra det bästa av det så som det är menat för!

Efter det så hör jag att någon pratar med mig och att hon låter orolig och bekymrad för mig. Jag säger till henne att allt är bra och att hon inte ska vara ledsen. Sen minns jag att jag är i en ambulans och någon frågar mig om mitt personnummer. 

Vittnen säger att det stannade en bil och att jag gick ut i gatan men att det fortfarande var rött ljus. Bilen träffade mig i sidan och jag flög upp på motorhuven, upp i luften, och studsade med huvudet i asfalten två gånger och låg sedan helt stilla. Allt gick på bara några sekunder men jag upplevde att jag var mycket långt tid i den andra dimensionen samtidigt. Kvinnan som varit med mig var säker på att jag hade dött och var väldigt chockad.  

Jag låg två dagar på sjukhus och klarade mig väldigt bra. Fick bara en hjärnskakning, en utslagen tand och lite skrapsår.  

Efter olyckan blev jag helt förändrad och började älska livet.

Och nu tror jag på att vi kommer Hem när vår fysiska kropp dör!

Var upplevelsen svår att beskriva i ord?         Ja     Det är så annorlunda i den andra världen så det går inte därför att beskriva helt med våra ord.

Förekom någon livshotande händelse i samband med upplevelsen?   Ja    

När under upplevelsen var Du som mest vaken eller medveten?            Som jag upplevde det så var jag mer medveten och uppmärksam om ALLT när jag befann mig i den andra dimensionen.

Om den högsta nivå av vakenhet eller medvetenhet Du hade under upplevelsen skilde sig från Din normala medvetenhet och vakenhet, var vänlig specificera:         Du ser allt direkt. Du förstår allt genast. Allt är klart och förståeligt för dig. Tiden existerar inte som den gör här. Allt är såååå mycket klarare, vackrare och underbarare!

Skilde sig Din synförmåga under upplevelsen på något sätt från Din normala synförmåga?            Ja     Alla färger är otroligt klara och vackra. Allt ljus är sååå vackert. Allt som finns är vackert och underbart och njutningsfullt! Och allting är KÄRLEK. Man älskar alla och allt och alla älskar dig också. Du kan se allt på en gång, både på långt avstånd och på nära håll. Så snart du blir medveten om någonting så är du där direkt och känner allt som händer och du försår allt.

Skilde sig Din hörselförmåga under upplevelsen på något sätt från Din normala hörselförmåga?            Ja     Man talar inte med ord. Man känner andras medvetande direkt.

Upplevde Du att Ditt medvetande skildes från kroppen?   Ja

Vilka känslor hade Du under upplevelsen?    Lycka, stor glädje, gemenskap, trygghet, kände mig hemma och välkomnad, en enorm frihet, kärlek.

Passerade Du genom en tunnel eller annan form av inneslutet utrymme?       Uncertain      Minns inte hur jag kom till den andra världen.

Såg Du ett ljus?      Ja     Ljus överallt omkring mig, de andra männískorna där och det högsta medvetandet. Väldigt vackert!

Mötte eller såg Du några andra varelser?       Ja     Det var en enorm skara med människor framför mig. De stod på rad och i en klunga och alla väntade på mig och älskade mig. Jag såg inte alla ansikten men alla var omgivna av vitt ljus. Jag upplevde att jag kände dem alla och att de kände mig. De kommunicerade kärlek, trygghet och familjegemenskap.

Gick Du igenom en återblick på händelser i Ditt liv?            Ja     Jag såg och till och med upplevde händelser ut mitt liv och förstod varför jag gjort på ett visst sätt eller varför vissa saker hänt. Jag fick veta att det fanns en mening och ett syfte med mitt liv.

Observerade eller hörde Du någonting under Din upplevelse som gällde människor eller händelser och som senare kunde verifieras?        No       Jag minns inte att jag upplevde vad som hände på olycksplatsen eller någon annanstans som jag kan bevisa.

Såg eller besökte Du några vackra eller på andra sätt speciella eller minnesvärda platser, plan eller dimensioner?          Uncertain      Jag kan inte svara på det.

Upplevde Du att tiden eller rummet förändrades på något sätt?  Ja     Tiden finns inte i den andra dimensionen.

Inte som vi upplever och mäter den.

Upplevde Du att Du fick någon särskild kunskap, fick kännedom om någon universell ordning eller mening?       Ja     Absolut! Det var det allra bästa. Jag fick del av hela universums medvetande, kunskap och mening och det var en fantastisk känsla.

Nådde Du någon sorts gräns eller något som begränsade Din framkomst?    No      

Fick Du någon vetskap om framtida händelser?      Uncertain
            Jag tror att när jag var i den andra dimensionen blev visad hur mitt och andras liv kunde bli, men ingenting jag kan se nu.

Fick Du några mediala, paranormala eller andra speciella gåvor efter upplevelsen som Du inte hade före upplevelsen?  No      

Har Du delat denna upplevelse med andra? Ja     Minns inte, men tror att det gick lång tid innan jag ens kunde sammanfatta vadjag varit med om för mig själv. Jag berättade först för min mamma tror jag. Hon tyckte det var otroligt och hon tror mig. Hon har efteråt blivit mycket andlig och också läst om andra sådana upplevelser och hon tror på det. En del är skeptiska och osäkra på om min upplevelse var pga min hjärnskakning.

Visste Du något om NDUer före Din upplevelse?     No      

Hur betraktade Du upplevelsens verklighet kort (dagar/veckor) efter att den ägt rum:            Experience was definitely real    Jag var upprymd och lycklig. Lugn. Hade en skön känsla.

Men hade inget behov av att prata om det med andra, för de skulle inte kunna förstå ändå.

Fanns det någon eller flera delar av upplevelsen som var särskilt meningsfull eller betydelsefull för Dig?   Hela upplevelsen var väldigt speciell och mengingsfull. Men framförallt när jag blev tilltalad av Gud (som jag upplevde det) att jag var älskad och att jag ju egentligen ville leva ett bra liv och att jag hade valet att välja att göra det.

Hur betraktar Du upplevelsens verklighet nu:           Experience was definitely real    Nu ärj ag väldigt tacksam för att jag fick chansen att använda mitt liv mer meningsfullt och för att jag fick känna den fantastiska känsla som jag fick i den andra världen. Jag uppskattar livet och medmänniskorna. Och jag är inte rädd för döden.

Har Dina relationer förändrats på något sätt specifikt på grund av Din upplevelse  Ja, de har blivit mycket mycket bättre!

Har Din religiösa trosåskådning eller utövande förändrats på något sätt specifikt på grund av Din upplevelse?     
Ja, nu tror jag på Gud och på en tillvaro som är så mycket mer verklig, underbar och självklar än livet vi lever här.

Har några andra händelser i Ditt liv, mediciner eller andra substanser senare gjort att Du upplevt något snarlikt nära-dödenupplevelsen?         No                  

Har frågorna som ställts hittills och svaren Du lämnat korrekt och uttömmande återgett Din upplevelse? Ja