NDERFs Hemsida NDU skildringar Skicka NDU

   Mariette NDU   Beskrivning av Upplevelse:

först så kände jag att det började tjuta och ringa i öronen sen fylldes hela min kropp av kärlek och det var som om jag blev ett med någonting som en sammansmältning och sen försvann jag vaknade sedan upp det kändes som om jag färdades åkte in i en tunnelaktigt rum detjag hörde röster väldigt svagt det sprang runt en massa sköterskordet kändes som om dom försöktehjälpa mig plötsligt hörde jag någon säga att det var klart det är över nu och då slutade jag färdas att blev helt tyst och lugnt och stilla jag såg mig själv ligga i en svag nersänkning i golvet jag låg på något mjukt jag hade ett par jeans och en mintgrön tenniströja på mig som var några av mina favoritkläder vid den tidpunkten jag kände fullkomlig värme trygghet jag var fylld av kärlek och lycka jag såg en man stå vid en port en ingång han tittade på mig med bruna enormt kärleksfulla ögon som bara lös han tiitade och log skrattade och riste på huvudet som om att du ska inte vara här.jag kände någon tillhörighet med mannnen och kände mig fullkomligt älskad av honom. jag ville bara stanna kvar men kände att jag inte skulle få vara det mannen hade brunt hår som hade börjat bli lite grått han var i medelåldern han hade en klänningliknandedräkt på si i klarafärger med möektbått som bas med röda guldgula och vita mönster eller detaljer han bar ett halsband med en symbol som jag inte riktigt minns han påminde om en guruaktig person.rummet var väldigt ljust och mannen var väldigt klar och tydlig platsen upplevdes som vit och ljus .plötsligt ryktes jag tillbaka till kroppen det var en hemsk känsla det kandes kallt och hårt jag ville bara tillbaka det som hade hänt innan upplevelsen kändes som om det var ett tidigare liv ett annaat liv det kädes som väldigt längesen.

Förekom något intag av läkemedel eller andra substanser som kunde ha påverkat upplevelsen? Nej

Var upplevelsen av sådan art att den var svår att beskriva i ord? Ja, ja det känslomässiga tillständet är omöjligt att förklara efter som man inte kan härleda den till någon liknande känsla i verkligheten möjligtvis om man träffar en själsfrände så kan man nå upp i enn liknande nivå av känslan av villkorslös kärlek.

Förekom någon livshotande omständighet vid tidpunkten för upplevelsen? Nej

Var upplevelsen drömlik på något sätt? Nej

Upplevde Du att Ditt medvetande avskildes från kroppen? Ja, ja men först när jag ryktes tillbaka till kroppen

Vilka känslor hade Du under upplevelsen? känslor av värme villkorslöskärlek trygghet värme jag kände någon form av helhet.när jag kom tillbaka obehag kyla motvilja.

Hörde Du några ovanliga ljud eller läten? nej

Passerade Du genom en tunnel eller annan form av avgränsat utrymme? Osäker, ja jag var i ett utrymme med en ingång eller port som manne stod brevid

Såg Du ett ljus? Osäker, platsen var väldigt ljus men jag vet inte om det kom från något speciellt ställe för jag kunde inte se in i ingången eller porten.

Såg eller mötte Du några andra varelser? Nej

Upplevde Du en återblick på förgångna händelser i Ditt liv? Nej

Såg, hörde eller uppfattade Du något under upplevelsen som gällde personer eller händelser och som senare kunde verifieras? Osäker, mannen som stod där tror jag är en man som jag träffade 2002 han är i samma ålder samma ögonfärg hårfärg samma längd han känns som min själsfrände.

Såg eller besökte Du några vackra eller på annat sätt anmärkningsvärda platser, plan eller dimensioner? Nej

Upplevde du några förändringar i tids- eller rumsuppfattning? Nej, ja när jag kom tilbaka till kroppen så kändes det som om det som hänt tidigare var ett annat liv för längesen

Upplevde Du att Du fick någon form av ovanligt omfattande kunskap eller vetskap om någon form av universell ordning och/eller mening? Ja, ja att det är kärlek som är meningen med livet att hjälpa hela och att få människor att känna sigälskade att lära sig följa sitt inre lära sg bli medveten om sina mänskliga förmågor .det känns som jag har nått ett högre medvetande har helande krafter.

Nådde Du vid något tillfälle en gräns eller begränsande fysisk struktur/skiljelinje? Ja, ja när jag kom tillbaka till kroppen

Fick Du vid något tillfälle kännedom om framtida händelser? Osäker, jag tor att jag fick det men at jag inte fattade det då jag tror att mannen var ett tecken på min själsfrände.

Var Du vid något tillfälle involverad i eller medveten om ett beslut gällande om Du skulle återvända till kroppen? Ja, ja mannen visade tydligt att jag inte skulle vara där genom sitt kroppspråk

Fick Du någon form av paranormala, klärvoajanta eller andra speciella gåvor efter upplevelsen som Du inte hade före upplevelsen? Ja, ja jag har blivit mycket känsligar fått en starkare inlevelse förmåga jag kan känna anndra människörs energi väldigt tydligt se in i andras själar på ett sätt som jag inte gjort tidigare. känna andras smärta och lidande det är som om jag har fått ett högre medvetande.jag har blivit mer medveten om andra människors djupare behov. jag är andligare.

Förekom någon form av förändringar i Ditt synsätt eller trosåskådning som följd av upplevelsen? Ja, ja jag blev medveten om att det finns en högre kraft en högre mening med livet en högre medvetenhet. att själen förmodligen är evig.

Hur har upplevelsen påverkat Dina relationer? Dagliga liv? Religionsutövande osv.? Val av yrkesinriktning? den har gjort att det har förändrat mitt synsätt på människor mina relationer har blivit djupare min kontakt med okända människor känns mer naturlig och självklar jag känner en större närhet till även okända människor eftersom jag tydligare kan bedöma deras personligheter.jag har blivit mer andlig och försöker följa mitt inre på ett helt annat sätt än tidigare.

Har Du delat denna upplevelse med andra? Osäker, att de tycker att det är kul att höra men att de inte riktigt tror på migatt de skeptiska.

Vilka känslor hade Du efter Din upplevelse? jag kände mig omtumlad trött det var svårt att återvända till vardagen på det sätt som man gjort tidigare allt kändes på någotvis kaotiskt och i flera dagar ville man bara tillbaka och känna känslan igen samtidigt känslorna för livet mer och mer positivt och spännadne annorlunda närman är medveten om att det finns något mer det känns viktigare att allt man gör har någon mening..

Vilka var de värsta och bästa delarna av Din upplevelse? den värsta när jag kom tillbaka till kroppen.

när jag låg och tittade på mannen och kände fullkomlig villkorslös kärlek.

Har Ditt liv förändrats specifikt som följd av Din upplevelse? Ja, alla mina relationer känns viktigare att de är baserade på kärlek.mina kreativa sidor har blivit viktigare att utveckla. jag har blivit mer andllg och vill utveckla det mer och mer   Near Death Experience Research Foundation   
2016