NDERFs Hemsida NDU skildringar Skicka NDU

Greeley C NDU

 

Beskrivning av upplevelse: 

Jag var på badrummet och hade problem med att andas. Plötsligt tittade jag ner på mig själv. Jag kunde se hela badrummet, men det var som om jag var uppe i vänstra hörnet av taket och tittade ner mot toaletten. Badrummet var inte så stort, så jag hade översikt över allt. Jag såg min kropp på toaletten. Den såg ut att vara ihopsjunken och lutade emot vänster sida. Helt plötsligt insåg jag att jag inte var kvar i min kropp och det gjorde ingenting. Jag kande inget mer än frid. Då insåg jag att jag inte ens kunde känna min andning och det var då jag såg att jag inte andades. Jag blev gripen av panik och då var det som jag väldigt snabbt blev sugen tillbaka in i mig själv. Precis som om den sekunden jag fick panik kom jag tillbaka och kippade efter andan. Jag har aldrig upplevt något liknande sedan dess, men skulle gärna vilja. Det skrämde mig först, men nu senare i livet vet jag att det är inget att vara rädd för och att döden är inget att vara rädd för heller. Allt som jag lärde mig den dagen har jag försökt att leva mitt liv efter och försökt att läsa mer om, men till ingen nytta.  Det var en livs upplevelse som förändrade mitt liv. Jag vet med säkerhet att det finns något efter döden och när vi lämnat våra kroppar. Jag själv vet, tror och känner av hela mitt hjärta att det finns något mer. 

 Var någon medicin eller substans inblandad med förmåga att inverka upplevelsen?     Nej      

Var upplevelsen svår att uttrycka i ord?          Nej      

Under upplevelsen, var det någon hotfull händelse liv och död?            Ja, fick en anafylaktsisk chock från hund damm och slutade andas.     

Hur var din nivå av medvetande och vaksamhet under upplevelsen?   När det här hände så kunde jag se allt som hände och pågick runt omkring mig. 

Var upplevelsen som en dröm i något fall?   Nej, det var som om jag såg mig själv, med skillnaden att mina ögon kunde se mer, det är svårt att förklara. 

Vilka känslor hade du under upplevelsen?     Jag var ok till en början och kände mig inget mer än väldigt fridfull även när jag såg mig själv. Då jag såg att jag inte andades började jag få panik. 

Kände du igen några bekanta platser eller något från bekanta religiösa ställen eller var du på några platser där det fanns otroliga eller fascinerande varelser?            Ja, jag var på mitt badrum. 

Såg du ett ljus?       Nej      

Träffade du eller såg några andra varelser Nej      

Medan du var ute ur kroppen, upplevde du ett annat tillstånd och iakttog vad som hände?           Nej           

Hörde eller såg du något beträffande människor eller händelser under din upplevelse som kunde bevisas senare?     Nej      

Lade du märke till hur dina fem sinnen fungerade, och på vilket sätt var de annorlunda?   Ja   Jag kände mig inte som i vanliga fall och kände ingen lukt som jag kan komma ihåg, men jag kunde känna att jag inte andades.  

Hade du någon känsla av förändring av tid eller rum?        Nej      

Hade du en känsla av att veta, speciell kunskap, universell ordning och/eller syfte?            Nej      

Hade gränsen någon fysisk form?                    Ja, det verkade som jag inte kunde stiga längre upp än till taket till badrummet. Jag svävade och hade ingen riktig kontroll över mina rörelser. 

Blev du medveten om framtida händelser?    Nej      

Var du inblandad i eller medveten om ett beslut att återvända till din kropp?   Nej      

 Har du haft några psykiska, paranormala eller andra speciella gåvor efter upplevelsen som du inte hade före upplevelsen?   Nej      

Har det inträffat några förändringar av åsikter eller tro efter upplevelsen?       Ja, min tro på ett liv efter döden. Från och med den dagen så blev jag troende och är inte längre rädd för döden. Jag tror på Gud och den heliga Katolska kyrkan. 

Har det inträffat några förändringar av åsikter eller tro efter upplevelsen?       Jag blev religiös och livet har inga restiktioner för mig. Jag tror aldrig att jag inte har nog med tid, för nu vet jag att jag har det vilket fall som helst. 

Har ditt liv förändrats specifikt som ett resultat av din upplevelse?        Ja    

Har du delat upplevelsen med andra?     Ja, min mor, hon trodde inte på mig. En präst, han trodde på mig. Min fru tror också på mig, hon blev nästan mördad innan vi träffades.  Hon hade en NDU upplevelse med en tunnel och ett val om hon ville stanna kvar eller gå vidare.

Vilka känslor har du upplevt efter din upplevelse?    Jag var förvirrad och rädd, men det ändrades med tiden.  

Vad var det bästa och det värsta med din upplevelse?      Känslan som jag hade först, men det värsta var den panik jag fick när jag insåg att jag inte andades.

Efter din upplevelse, har du haft några andra händelser i ditt liv, mediciner eller substanser vilka återskapat något del av upplevelsen? Nej      

Har frågorna som ställts hittills och svaren du lämnat korrekt och uttömmande återgett din upplevelse?            Ja