NDERF (1998-2001)
Skildringar av N�ra-d�denupplevelser

NDERFs Hemsida
Skicka NDU
NDU skildringar (300+)

Dessa NDUer, liksom alla andra vi offentligg�r, kommer att publiceras p� ett s�tt som till fullo garanterar sekretess och skyddar upplevarens identitet, om s� �nskas. Vi tror inte att dessa �ndringar kommer att p�verka v�r f�rst�else av NDUn. Vi tror att dessa �ndringar �r n�dv�ndiga f�r NDERFs of�rvitlighet.


 

Copyright1999 by Dr. Jeff & Jody Long

NDE Experiences and Comments:
These are summaries of the accounts.  The expanded version can be found by clicking on the link for the experiencer's name.

88. Ricardos Farfars NDU  Engelsk fullst�ndig version  "P� det d�r st�llet fanns en grupp m�nniskor som liksom v�ntade p� honom. De var alla kl�dda i vitt, och de hade alla en ros m�lad p� sina kl�der. Den d�r rosen fanns p� deras br�st. Det var en vanlig ros med tv� blad, en p� h�ger sida och en p� v�nster sida om stj�lken. Rosen var fortfarande i knopp."NDU fr�n Portugal, som ber�ttas av sonson. Starkt och genomgripande meningsfullt bildspr�k. 12/30/01.

87. Evelyns NDU Svensk fullst�ndig version "Det starka ljuset som l�ngsamt hade f�rvandlats till en gestalt kl�dd i vit kl�dnad, r�rde sig fram�t. Alla blev tysta n�r han gick fram mot mig. Ansiktet var v�ldigt lysande, leende och fridfullt. Kunde till och med k�nna dess v�rme." NDU fr�n Danmark i samband med operation. 12/29/01.

86. PJs NDU
Svensk fullst�ndig version "Det som sl�r mig som s� verkligt med den h�r upplevelsen, till och med efter alla dessa �r, �r friden och gl�djen i den, och ocks� de livfulla f�rgerna och skarpa detaljerna i ett landskap som jag vanligtvis skulle ha tagit f�r givet." Tv� NDUer, b�da med visuella upplevelser av jordiska h�ndelser p� stora avst�nd fr�n kroppen. 12/16/01.

85. Ginas NDU. Svensk fullst�ndig version  "Sen r�rde jag mig pl�tsligt genom en tunnel mot ett vackert starkt ljus som var s� fridfullt. Jag m�ttes av figurer som r�rde sig och som var gjorda av ren energi. Det var en vacker k�rleksfull plats. Jag minns att jag �lskade att vara d�r och att jag h�pnade �ver k�rleken som jag fick. Jag s�g tillbaka p� mitt liv och det var jag som bed�mde det." NDU vid 17 �rs �lder i samband med bilolycka. 12/9/01.

84. Jackies NDU Svensk fullst�ndig version "Jag sa till henne att jag sv�vade upp�t och s�g allt det h�r h�nda� det skr�mde verkligen upp henne och fick henne att tappa koncepterna� eftersom min beskrivning av situationen (var) v�ldigt korrekt.."
NDU vid sju �rs �lder i samband med bl�dningar i tarmarna. Korrekt varseblivning under ut-ur-kroppentillst�ndet. 12/9/01.

83. To's NDU Svensk fullst�ndig version "N�v�l, jag hade inget "vitt" ljus, men d�r var ett underbart, lugnande, varmt, hemtrevligt ljus som var av en f�rg jag ALDRIG hade sett f�rut. Det enda s�ttet jag kan beskriva det p� �r en violett/vit/bl� lysande sorts f�rg -- men det var n�stan som en damm av f�rger eller n�rvaro (inte en tunnel, faktiskt) som lyste s� otroligt. Jag VILLE ta in det� g� till det�"
NDU i samband med ett spindelbett av svarta �nkan. 12/9/01.

82. Alans NDU. Svensk fullst�ndig version "...en lysande str�le av gyllene ljus sk�ljer bort m�rkret. P� n�got s�tt tr�ffas jag i br�stet av en av de d�r str�larna. Jag k�nner ingen sm�rta, men jag faller och kan inte r�ra mig. N�gon plockar upp mig och l�gger mig p� ett bord eller en s�ng. Jag blir tillfr�gad om jag vill f�lja med dem, eller v�nta och bli omsk�tt."  Ovanlig variant av bildspr�k efter sv�ra skador. Det anm�rkningsv�rda med NDUer i allm�nhet �r att s�dant speciellt bildspr�k �r s� ovanligt. 12/9/01.

81. Jeromes NDU. Svensk fullst�ndig version  10/27/01. "Bekr�ftelsen av att den personliga identiteten forts�tter var avgjort den mest spektakul�ra delen av upplevelsen. Insikten om att mina tankar i varje �gonblick p�verkade mitt mentala tillst�nd utanf�r kroppen s� mycket var det "v�rsta" -- men kanske ocks� v�ldigt bra p� det s�ttet att jag l�rde mig (tror jag) vad jag m�ste arbeta med f�r att f�rs�kra mig om en helt och h�llet positiv upplevelse n�r jag slutligen ger mig iv�g fr�n min kropp utan n�gon m�jlighet att �terv�nda." NDU i samband med hj�rtstillest�nd. Intressant varseblivning i utanf�r kroppen-tillst�ndet.

80. Kellys NDU. Svensk fullst�ndig version  10/27/01. "Varelsen bestod av ren ondska den var negativ. Jag k�nde inte varelsen och den f�rmedlade till mig att den ville ha mig p� grund av min kraft och styrka" NDU i samband med komplikationer vid hj�rnoperation, som inkluderar ett m�te med en ond varelse.

79. David O's NDU. Engelsk fullst�ndig version 10/27/01. "Jag f�rstod hur m�nniskornas tankar och handlingar p�verkade planetens energier. Jag fick se andar som var vilse, och andar som f�rs�kte hj�lpa dem till ljuset. Jag fick se m�nniskornas auror och auran hos sj�lva v�r planet och fick en f�rklaring p� vilket deras syfte var."
NDU i samband med drog�verdos/f�rgiftning. I h�g grad transcendent upplevelse.

78. Burkes NDU. Svensk fullst�ndig version  10/27/01. "Informationen �versk�ljde mig som om det h�r var de sista stadierna av n�gon typ av avslutning som fullbordade harmonin som jag nu var en del av." NDU i samband med drunkningstillbud. Erh�ll oerh�rd kunskap.

77. Vals NDU. Engelsk fullst�ndig version 10/27/01. "N�r jag ins�g att jag inte kunde forts�tta fram�t f�r att min mamma h�ll i min arm, k�nde jag mig v�ldigt splittrad�jag ville inte l�mna henne och min familj men ville desperat vara tillsammans med varelsen som v�ntade p� mig i ljuset." NDU i samband med operation. Modern hade en intressant del i upplevelsen.

76. Alexas NDU. Svensk fullst�ndig version  9/30/01. "Jag s�g hur mina handlingar, eller hur jag inte handlade f�r att hj�lpa n�gon spred sig och fick f�ljder f�r andra m�nniskor och deras liv. Det var inte f�rr�n d� som jag f�rstod hur varje litet beslut eller val p�verkar V�rlden." NDU i samband med barnaf�dande & komplikationer vid f�rlossningen. Detaljerad beskrivning av upplevelse p� andra sidan.

75. Joannas NDU. Svensk fullst�ndig version   9/8/01. "Aldrig har jag sett eller ens f�rest�llt mig en plats med s�dan sk�nhet och frid. Stillhet lugn och en ro som jag aldrig upplevt f�rut fanns d�r." NDU i samband med hj�rtstillest�nd, med v�ldigt sv�rt liv efter upplevelsen.

74. TS's NDU. Engelsk fullst�ndig version 8/19/01. "1983 VAR JAG GRAVID JAG SKULLE F�DA I AUG 1983 DET B�RJADE I JANUARI N�R EN �NGEL KOM VARJE NATT VID 0300 P� NATTEN F�R ATT TALA OM F�R MIG "DU KAN INTE BEH�LLA DET H�R BARNET." R�rande skildring av en sjuksk�terska med f�reb�dande bes�k av �ngel. Inte en NDU, men del av det st�rre spektrumet av liknande upplevelser.

73. Linda B's NDU. Svensk fullst�ndig version  8/12/01. "N�r mina �gon �ppnades, var jag i helvetet. I ett visst rum av helvetet." Inre bl�dningar ledde till NDU med b�de klassiskt helvetesliknande bildspr�k och klassiskt himmelskt bildspr�k.

72. Tees NDU. Svensk fullst�ndig version  8/12/01. "Det �r sv�rt att beskriva ingenting. Inga sinnesintryck eller uttryck. Jag vet inte vad jag annars ska kalla det �n att beskriva det som svart eller ingenting." Skr�mmande NDU med "tomrum" i samband med bilolycka.

71. Jerry B's NDU. Engelsk fullst�ndig version 8/12/01. "Vad GUD visade mig den dagen finns inte tillr�ckligt med ord p� jorden f�r att beskriva, men jag ska g�ra mitt b�sta med de orden jag har." NDU i samband med hj�rtstillest�nd.

70. Duanes NDU. Engelsk fullst�ndig version 5/18/01. " Trots att mycket av det som p�gick omkring mig var p� min v�nstra eller h�gra sida och bakom mig, beh�vde jag inte v�nda mig om f�r att se det, f�r jag kunde se i hela trehundrasextio graders vinkel runt om mig och f�nga upp m�nga saker som p�gick i den n�rliggande omgivningen p� en g�ng." Verkligt anm�rkningsv�rd NDU i samband med drunkningstillbud. �nnu ett "m�ste" att l�sa f�r dem som �r intresserade av NDUn.

69. Ellens NDU. Svensk fullst�ndig version  4/29/01. "Ljud som hj�rtslitande skrik (inte skrik av sm�rta utan sj�lsliga skrik) utst�ttes fr�n elden bakom honom. Jag f�rs�kte dra mig tillbaka, men uppt�ckte att jag inte kunde." NDU i samband med barnaf�dande med skr�mmande inslag.

68. N�stan till Himlen p� min Harley. Svensk fullst�ndig version  4/22/01. "Jag skulle besluta om jag ville leva eller d�. F�r av n�gon outgrundlig anledning s� verkade jag ha ett val." NDU i samband med motorcykelolycka.

67. Pepis NDU. Svensk fullst�ndig version  4/22/01. "Det var som att vara i yttre rymden, allting runt omkring var tyst och stilla, hela kosmos var runt omkring mig men jag var inte r�dd eller m�dde d�ligt alls. Jag k�nde mig f�rhoppningsfull, energisk, levande. Som om alla mina dr�mmar var p� v�g att f�rverkligas. Alla p� samma g�ng."
NDU fr�n Spanien med intressant inslag med rymdskepp.

66. Michael G's NDU. Svensk fullst�ndig version  4/22/01. "Jag var Hemma i det Villkorsl�sa K�rleksfulla Vita Ljuset, som �terupplivade min sj�l"
NDU i samband med operation.

65. SW's NDU. Svensk fullst�ndig version   3/4/01. "Det var kul och jag tyckte om det, och jag trodde att Gud pratade med mig, och jag ville s� g�rna g� igenom den sista sl�jan, men blev tillsagd av R�sten att jag inte fick, att det var f�r tidigt f�r mig."
NDU i samband med operation vid 9 �rs �lder.

64. Valeries NDU. Engelsk fullst�ndig version 3/4/01. "Jag gick igenom en operation...och hade satts p� �vervakad d�dssimulering...f�r att kunna genomf�ra hj�rnoperationen... blodfl�det till hj�rnan hade n�stan stoppats helt f�r att f�rebygga bl�dningar och slaganfall�" NDU med ett intressant samband med neurokirurgisk procedur som inkluderar avsev�rt reducerat blodfl�de till hj�rnan.

63. Miguels NDU. Svensk fullst�ndig version  3/4/01. "Jag s�g ingen, men jag k�nde att Han fanns i n�rheten av mig, full av k�rlek och gl�dje, jag ville stanna, men det var inte dags f�r mig, s� jag skickades tillbaka till min familj." NDU vid 10 �rs �lder fr�n Mexico.

62. Cougars NDUer. Svensk fullst�ndig version 3/1/01. "Jag har haft en mindre djup upplevelse och tv� djupa. Jag har varit i himlen och helvetet och f�r mig sj�lv l�st problemet med att upplevelserna till synes �r of�renliga."
Tre NDUer (behagliga och helvetisk) och h�pnadsv�ckande eftereffekter.

61. John F's NDU. Svensk fullst�ndig version  12/3/00. "Mycket riktigt, jag t�nkte p� att komma n�rmare och pl�tsligt var jag precis vid utkanten av den gyllene staden. Jag s�g sm� vattenfall i blomstertr�dg�rdarna som var fullst�ndigt hisnande. Jag m�dde s� bra." Mycket detaljerad NDU och m�te med Jesus.

60. Judith D's NDU. Svensk fullst�ndig version  12/3/00. "Men jag kunde se hela scenen i operationssalen. Det var r�tt s� m�rkt och oerh�rt fridfullt. Jag minns att jag t�nkte att allt �r v�l och alla kommer att f�rst� senare. Det fanns inte en gnutta r�dsla under den h�r upplevelsen. Det var underbart!" NDU i samband med hj�rtoperation med UKU-inslag.

59. Bettes NDU. Svensk fullst�ndig version  12/3/00. "N�r begravningsentrepren�ren kom (han var ocks� ambulansf�raren) med allt som p�gick, medan jag l�g p� rygg med �gonen slutna-kunde jag se hans f�tter och att hans skosn�ren inte var knutna, och han hade inga strumpor p� sig!!" NDU i samband med barnaf�dande med UKU-inslag.

58. Az's NDU. Svensk fullst�ndig version  12/3/00. "...jag var s� lycklig och f�rresten s� var jag som en �tta eller nio�ring och n�gon kom till mig och han sa jag skulle ta dig men jag har h�rt det �r inte dags.." NDU vid 17 �rs �lder fr�n dam i Iran. S�llsynt icke-v�sterl�ndsk NDU.

57. S's NDU. Svensk fullst�ndig version  10/1/00. "Jag s�g framtiden... Jag kunde bara uppfylla det h�r syftet om jag sl�ppte mina r�dslor- f�r avvisande, att inte bli omtyckt f�r mina st�ndpunkter, att andra m�nniskor skulle ha kontroll �ver saker (det �r bara vi sj�lva som har) osv. Och d� skulle jag kunna handla utifr�n ren k�rlek- inget trassel eller kompromisser." V�ldigt l�rorik NDU med andlig visdom upplevaren delat med sig av.

56. Tims NDU. Svensk fullst�ndig version  9/23/00. "Varje eldklot representerade en fullst�ndigt annorlunda och obeskrivlig verklighet. Var och en var unik, var och en var s� olik de andra. Senare ins�g jag att de faktiskt var dimensioner av livet." Anm�rkningsv�rt detaljerad NDU fr�n 2 1/2 �rs �lder. 

55. Jennifers NDU. Engelsk fullst�ndig version 9/23/00. "Under tiden kommer de av oss som har valts ut att g� vidare och �lska och veta vilken betydelse v�r tid h�r p� jorden egentligen har." NDU vid 8 �rs �lder i samband med skada �samkad vid fall.

54. Ruthies NDU. Engelsk fullst�ndig version 9/23/00. "Min mamma och bror som hade varit d�da i 5 �r (de dog med 6 m�naders mellanrum, p� dagen) var de som kom f�r att ta med mig Hem." NDU i samband med sjukdom.

53. Derrys NDU. Engelsk fullst�ndig version 5/10/00. "Jag tror att anledningen till att jag fortfarande lever, en av anledningarna till att jag kom tillbaka till den h�r jorden f�r att leva �r f�r att jag ska vittna om att den andliga v�rlden �r verklig och vacker�"
NDU i samband med bilolycka. Anm�rkningsv�rt m�te med Jesus. Tv� vackra dikter.

52. Barbaras NDU. Engelsk fullst�ndig version 5/7/00. "JAG VAR INTE SKYLDIG TILL N-�-G-O-N-T-I-N-G!!!!!!!! JAG HADE K�NT ETT ACCEPTERANDE OCH EN OTROLIG K�RLEK MAN INTE KAN F�REST�LLA SIG!!!" Sjuksk�terskas NDU.

51. Augusts NDU. Engelsk fullst�ndig version  5/7/00. "Jag �r mer medveten om hur viktiga v�nner och familj �r, f�r genom altruistiska str�vanden s� kommer v�ra sj�lar att utvecklas. Det �r genom v�r egen utveckling, eller �verg�ngar i livet, som vi hj�lper andra att utvecklas." Transcendent NDU fr�n advokat.

50. Karens NDU. Engelsk fullst�ndig version 5/7/00. "Med tiden skulle jag minnas vem jag verkligen �r och vilket mitt syfte p� jorden �r. Efter att mitt arbete var fullbordat skulle jag komma tillbaka hem." NDU i samband med medicinsk kris.

49. Indisk l�kares NDU. Engelsk fullst�ndig version 4/2/00. "Men det var som om jag kunde se utan syn, h�ra utan ljud. Jag var i en annan Dimension av Tillvaron."
NDU fr�n en l�kare i Indien. En bra beskrivning av en NDU i en icke-v�sterl�ndsk kultur.

48. Delonas NDU Engelsk fullst�ndig version 3/8/00. "Just d� visste jag inte att han var s� sv�rt skadad, jag minns att jag str�ckte ut min v�nstra hand och tog tag i hans h�gra hand, sen minns jag att en av ambulanskillarna sa vi har just f�rlorat modern ocks�. Sen gick min son och jag hand i hand genom en m�rk tunnel n�r vi kom till slutet var n�ra och k�ra och v�nner som hade d�tt d�r och v�ntade p� oss."
Samtidig NDU f�r mor och son i samband med bilolycka.

47. Lisa M's NDU. Svensk fullst�ndig version  3/5/00. "Ljusvarelsen visade mig att det som verkligen var viktigt i livet var den k�rlek vi k�nde, de k�rleksfulla handlingar vi utf�rde, de k�rleksfulla ord vi uttalade, de k�rleksfulla tankar vi t�nkte. Allt som hade gjorts, sagts eller till och med t�nkts utan k�rlek hade upph�rt att existera."
Transcendent NDU vid 5 �rs �lder under drunkningstillbud. Verkligen fascinerande!

46. C's NDU. Engelsk fullst�ndig version 8/15/99. NDU i samband med v�ldt�kt.

45. James' NDU Engelsk fullst�ndig version 7/18/99. L�kares NDU vid sj�lvmordsf�rs�k.

44. Sammys NDU. Engelsk fullst�ndig version 7/18/99. NDU efter ett hj�rtstillest�nd.

43. Paul G's NDU.Engelsk fullst�ndig version 7/12/99. NDU efter ett brutalt slagsm�l.

42. Gregs NDU. Engelsk fullst�ndig version 7/5/99. NDU i samband med bilolycka.

41. Rachels NDU Engelsk fullst�ndig version 6/18/99. Sjuksk�terskas NDU.

40. Guys NDU. Engelsk fullst�ndig version 6/7/99. NDU p� intensivv�rdsavdelning. M�te med Jesus.

49. Peters NDU. Engelsk fullst�ndig version 5/30/99. Barndoms NDU fr�n konstn�r som f�rmedlar den andliga naturen genom sin konst. Inkluderar underbara prover p� Peters konst.

38. Harolds NDU Engelsk fullst�ndig version 5/25/99. NDU med specifik information om livsm�l.

37. Rosemarys NDU. Engelsk fullst�ndig version 5/12/99. NDU i barndomen (12 �r).

36. Puls NDU. Engelsk fullst�ndig version 5/11/99. NDU med f�ruts�gelse om aktuella h�ndelser.

35. D's NDU Engelsk fullst�ndig version 5/11/99. Mystisk NDU med eventuellt verifierbara fysiska f�ljdverkningar.

34. Renas EDK Engelsk fullst�ndig version 3/25/99. "Han kom till mig och sa jag �lskar dig. Jag kan inte vara hos dig just nu men en dag kommer vi att vara tillsammans."
EDK (Efter-d�denkontakt). Del av det spektrum av upplevelser som inkluderar NDUer.

33. Pattis NDU. Engelsk fullst�ndig version 3/22/99. "Direkt efter att jag hade l�mnat min kropp kom en str�le av v�ldigt vitt ljus in i rummet och en vacker kvinna med l�ngt svart h�r kl�dd i en vit kl�dnad dekorerad med guld kom ner genom Ljuset. Hon str�ckte ut sina armar mot mig och gav mig ett val, att antingen fara upp i Ljuset med henne eller stanna p� jorden i min kropp. F�rst ville jag g� med henne in i Ljuset eftersom upplevelsen var s� vacker och fridfull. Jag var ocks� totalt fri fr�n sm�rta n�r Ljuset omsl�t mig." NDU i samband med barnaf�dande.

32. Jeans NDU. Engelsk fullst�ndig version 3/21/99. "Jag kunde se f�rloppet av m�nniskor och id�er som hade format och blivit formade av historien. Vid varje historieperiod upplevde jag den totala "k�nslan" av den peioden, inklusive dess musik, arkitektur, kl�dstilar, politiska tankeg�ngar och litteratur." Tekniskt sett en UKU, som p�visar �verg�ngen mellan NDUer och ut-ur-kroppenupplevelser.

31. Deja Vu NDU Engelsk fullst�ndig version 3/18/99. "Jag str�ckte in handen genom det krossade bilf�nstret och drog i en medvetsl�s pojkes hand. Men pojken var jag."
Otrolig "deja vu" historia som inte liknar n�gonting vi n�gonsin st�tt p� f�rut.

30. Karen S's NDU. Engelsk fullst�ndig version 3/17/99. "Vi diskuterade mitt liv, vi diskuterade religion, vi diskuterade sj�lens hemligheter som vi som m�nniskor m�ste gl�mma, annars skulle vi aldrig kunna frodas p� jorden. Hela tiden var jag totalt h�nf�rd." Anm�rkningsv�rd historia om kamp med guider f�r att f� komma tillbaka.

29. En pr�sts NDU Engelsk fullst�ndig version 3/16/99. "Medan jag knuffades tillbaka in i min kropp h�rde jag inga ord, men jag k�nde dem. Enkla och raka� Du �r inte klar �n� jag fick se vem det var som hade knuffat tillbaka mig och talat med mig. Det var Yeshua Hamashia, som �r hebreiska f�r Jesus Kristus."En pr�sts NDU i samband med elektrisk chock (4500 volt).

28. Cynthias NDU. Engelsk fullst�ndig version  3/6/99. "Nu har jag en inre tillfredsst�llelse som ingen f�rst�r och som ord inte ens kan beskriva, det h�r �r s� sv�rt f�r mig att f�rs�ka s�tta ord p� nu, den h�r �verv�ldigande andan av frid som jag har funnit." Kort upplevelse, som �ndock medf�r mycket stora f�r�ndringar i livet.

27. Brad K's NDU. Engelsk fullst�ndig version 3/6/99. NDU vid 2-3 �rs �lder, och sedan som vuxen.

26. Lindas NDU. Engelsk fullst�ndig version 2/28/99. NDU vid mycket unga �r.

25. Donnas NDU. Engelsk fullst�ndig version 2/23/99. Drog�verdos, verifierade att hon h�rde och s�g h�ndelser medan hon var "d�d".

24. Davids NDU Svensk fullst�ndig version 2/22/99. "Jag kunde bara h�lla mig tio sekunder i Sjunde Himlen. Hela galaxer kunde skapas med ljuset d�r utan n�gon som helst sv�righet."  Otrolig resa genom de sju himmelska niv�erna.

23. Charles E's NDU. Engelsk fullst�ndig version 2/20/99. Hj�rtstillest�nd och blixtnedslag. Intressant NDU.

22. Vision av Universums skapelse. Engelsk fullst�ndig version  2/17/99. F�rfattaren definierar sin upplevelse som en NDU, h�pnadsv�ckande historia om skapelsen & anm�rkningsv�rd dikt.

21. NDU i samband med LSD-intag. Svensk fullst�ndig version  2/17/99. Upplevelse f�rknippad med LSD, med efterskrift som skildrar f�r�ndringar i livet efter upplevelsen.

20. Georges NDU. Engelsk fullst�ndig version  2/13/99. Kort utan mycket bildspr�k, och p�verkade likafullt George p� ett genomgripande s�tt.

19. Joes NDU. Engelsk fullst�ndig version 2/10/99. Kort, enkel och r�rande.

18. Christiannes NDUer. Engelsk fullst�ndig version 2/9/99. Fem olika NDUer.

17. Israelisk NDU. Engelsk fullst�ndig version 2/8/99 En fascinerande NDU fr�n Israel.

16. Dianes NDU Engelsk fullst�ndig version 2/7/99 En inspirerande NDU!

15. Sarahs NDU Svensk fullst�ndig version Som s�nts p� the Art Bell Radio Show 2/4/99 med repris 3/20/99 (L�rdag). Historien som f�ngslade miljoner lyssnare! S�rskilt f�r NDERFs l�sare... H�pnadsv�ckande NY information om Sarahs NDU l�ngst ner p� sidan med hennes NDU skildring. Verkligt ANM�RKNINGSV�RD!

14. NDU i samband med sj�lvmordsf�rs�k Svensk fullst�ndig version

13. Marys NDU Svensk fullst�ndig version  

12. Pauls NDU  Svensk fullst�ndig version

11. NDU fr�n person i f�ngelse Engelsk fullst�ndig version

10. NDU fr�n ton�ring Svensk fullst�ndig version  

9. En mindre positiv NDU Svensk fullst�ndig version  

8. Ett barns NDU Svensk fullst�ndig version  

7. Tre Systrar Engelsk fullst�ndig version

6. I det Gudomliga Ljuset Svensk fullst�ndig version  

5. Australiensisk NDU Engelsk fullst�ndig version

4. Tjugo �r Senare Svensk fullst�ndig version  ... Anm�rkningsv�rd visdom som erh�llits fr�n en fascinerande NDU!

3. N�r Tiden Stod Stilla Engelsk fullst�ndig version

2. Min Syn p� Livet har F�r�ndrats f�r Alltid  Svensk fullst�ndig version  

1. Dr George Rodonaias NDU, Svensk fullst�ndig version Var han verkligen d�d i tre dagar? Avg�r sj�lv.
 

 NDU Arkiv 2006, 1:a h�lften English
 NDU Arkiv 2005, 2:a h�lften English
 NDU Arkiv 2005, 1:a h�lften English
 NDU Arkiv 2004, 2:a h�lften English
 
NDU Arkiv 2004, 1:a h�lften English
 NDU Arkiv (2003) English
 
NDU Arkiv 2002, 2:a h�lften Svensk
 
NDU Arkiv 2002, 1:a h�lften English
 
NDU Arkiv (1998-2001) Svensk
 

 

Copyright1999 by Dr. Jeff and Jody Long


 

e-mail:   Webmaster:  Jody A. Long, JD 

Jody A. Long, JD & Dr. Jeff, MD (of NDERF) Professional Websites
Jody A. Long's Family Law web site: www.attyfamilylaw.com; Jewelry by Jody www.jewelrybyjody.com
Dr. Dr. Jeff's Radiation Oncology (the use of radiation to treat cancer) web site:
www.rooj.com

Hit Counter (From 10/22/02)