Opis iskustva:

Dok sam bio na intenzivnoj nezi u bolnici doktori su mi umetnuli cevčicu za hranjnje kroz nos jer sam imao cev za disanje u ustima. Sastojci iz cevčice za hranjnje su mi napunili stomak što je dovelo do spazma mog želudca i sva hrana je pošla u moja pluća gde sam imao postavljenu cev. Osetio sam kako mi se pluća pune i skraćuje dah. Dugme za poziv je bilo izvan mog domašaja i ništa nisam mogao da učinim. Pomislio sam na moju porodicu i život koji neću provesti. Oči su mi se zamaglile od suza dok sam udisao poslednji udah. Onda je sve potamnelo.

Izgledalo je kao da sam se trenutno našao na nekom drugom mestu. Kao da sam prošao kroz vrata u pozadini mog uma u drugu dimenziju. Prvo sam primetio pod ili pre njegovo otsustvo. Bila je to gusta magla koja je prekrivala tlo do mojih kolena. Sledeća što sam primetio je bio zvuk muzike. To me je umirilo. Nisam znao koja je to pesma ali zvučala je poznato. Bio je to simfonijski orkestrirano sa duvačima, gudačima i drvenim duvačkim instrumentima ali zvuk je bio suptilan. Izgleda da je zvuk dolazio sa moje desne strane. Tako da sam pogledao u tom pravcu.

Video sam duboku prazninu tame, kao astronaut koji gleda zvezde iz orbite. Onda sam pogledao ispred sebe i video moju pokojnu baku. Ona je stajala ispred 'Belog Svetla'. Svetlo je zračilo toplinu, svetlost, ljubav i sve što je trebalo da znam. Takođe sam primetio druge figure levo od mene. Oni su izgledali mirno u parovima držeći se za ruke i njihali se sa muzikom. Baka mi je dala da biram. Mogao sam da ostanem sa njom ili da se vratim nazad svom životu. Rekla mi je da ako ostanem, sve će biti o.k. Rekla je ako se vratim mom telu, da će to biti najizazovnije iskustvo koje ću ikad podneti. Onda mi je pokazala moju ožalšćenu porodicu. Bilo je kao da sam prebačen u trenutak kada moji voljeni govore o meni. Video sam moju drugu baku koja je još živa. Vozila je ka bolnici da me vidi. Moj tata ju je tešio: 'Ne plači, izdržaće on to!' Takođe sam video moje dobre drugove kako voze dolazeći da me vide u bolnici. Govorili su o tome kako je to bilo strašno i kako ne ličim na sebe. Takođe sam video moju majku i tetku u bolnici kako paze na mene. Video sam njihove suze i neizvesnost na licima.

Noći kada se desila saobraćajna nesreća bila je prijateljica moje tetke koju nikad nisam sreo. Ona je probudila moju tetku usred noći da joj kaže kako je mladić koga moja tetka zna u velikoj opasnosti. Ta prijateljica moje tetke je bila senzitiv. Moja tetka je odmah potom pozvala moju majku. Moja majka je upravo završila telefonski razgovor sa šerifovom kancelarijom. Moja majka je imala viziju svoje majke i mene kako se smejemo i lepo provodimo. To je bilo u isto vreme kada i moj IBS. Takođe sam imao san u kome sam to predosetio tri godine pre saobraćajne nesreće.

Kako vaš najviši nivo svesnosti i budnosti tokom iskustva poredite sa vašom normalnom svakodnevnom svesnošću i budnošću? Budniji i svesniji nego normalno. Jedini način na koji mogu da nađem reči je osećaj potpune celovitosti i jedinstva sa svime.

Kada ste tokom iskustva bili na vašem najvišem stepenu svesnosti i budnosti? Kad sam osetio kao da sam potpuno povezan sa zajednicom i Bogom.

Da li ste videli neko nezemaljsko svetlo? Da. Verujem da je 'Bela Svetlost' naša interpretacija Boga. Bilo je toplo, čisto, iskreno, saosećajno, i bezuslovna LJUBAV.

Koja ste osećanja osetili tokom iskustva? Neposredno pre IBS-a, osećao sam strah, uznemirenost, tugu, bespomoćnost. Čim sam se predao, osetio sam samo LJUBAV i sva dobra osećanja koja idu uz nju.

Koja je sada vaša religija? Drugačija tj. više vera. Sada gledam sasvim drugačije na moj život. Sada takođe gledam drugačije i na religiju. Po meni sve religije imaju mnoge istine i mi imamo svu istinu u sebi. Moramo da iskusimo život i ljubav je najvažnija stvar da se nauči, ili podeli, ili ima, ili da. Sve drugo je samo odgoj, mi smo proizvod naše okoline.

Tokom vašeg iskustva, da li ste dobili informacije o pređašnjem postojanju? Da. Ništa se ne stvara i ne uništava samo se transformiše.

Da li imate osećaj posedovanja posebnog znanja ili svrhe? Da osetio sam kao da vidim raskršće i stojeći pred svetlom dalo mi je iskustvo koje mnogi drugi ljudi nemaju. Moja baka mi je prenela deo informacije koja se tiče svakoga, da će IBS i slična iskustva postati češća i ljudi će početi da vide pravo 'Značenje života'. A to je da LJUBAV daju, primaju, dele i šire na sve načine koje žele.

Tokom vašeg iskustva da li ste stekli informacije o smislu života? Da. Dok sam bio u prisustvu svetlosti razumeo sam da je ceo život večan jer smo mi svi povezani. Mi smo kolektivna svesnost. Mi se samo trsformišemo u drugu dimeziju. Ceo ovaj život je zbog ljubavi jer kad smo jednom u prisustvu Boga ljubav je jedina emocija. Ljubav je emocija koju je Bog izabrao. U stvari ljubav je veća nego neka emocija ali radi smisla i zbog ograničenosti jezika govorim o ljubavi kao nekoj emociji.

Tokom vašeg iskustva, da li ste stekli informacije o životnim teškoćama, izazovima i nevoljama? Da. Ovo pitanje nadilazi mogućnosti shvatanja naših umova, dok u prisustvu svetla sve ima smisla. Osećam da je naša patnja najveći od svih blagoslova. Najviše učimo iz onoga što nas je gotovo uništilo. Nevolje svake osobe su direktno povezane sa lekcijama koje osoba mora da nauči. Vaš je izbor da li ćete prihvatiti izazove ili ne. Bez obzira koji put izaberem, izgleda da sam predodređen da učim te lekcije. Mogu da izaberem vreme, mesto ili čak okolnosti, ipak lekcije ostaju iste. Te lekcije svakome dolaze drugačije. Osećam da su lekcije o LJUBAVI, kao kako da dajemo, primamo, delimo, i širimo ljubav.

Tokom iskustva da li ste stekli informaciju o ljubavi. Da. Ljubav je Božija izabrana emocija. U stvari ljubav je više od same emocije. Nisam u stanju da opišem više jer je Božija ljubav neopisiva.

Da li je iskustvo teško izraziti rečima? Da. Ogromno i iskreno osećanje ljubavi i topline koje dolazi od svetla (Boga) je potpuno neopisivo.