Opis iskustva:


Sećam se da su me okrenuli na stranu kako bi mogli da me intubiraju i onda sam se onesvestio. Iznenada više nije bilo bola i sećam se razgovetnog brujanja kao zvuk veoma snažne električne struje, to je bio najlepši zvuk koji sam ikada čuo. To je teško objasniti ali to je kao hummmmm ali kao da je svirao najsavršeniji orkestar na svetu. Verovatno nećete razumeti taj deo ali bio je vrlo razgovetan.

Sledeće čega se sećam bilo je izgleda kao da postajem deo svega ali se krećem sa ogromnom fluorescentnom svetlom tvorevinom koja je stvarala talase savršenih dimenzija i kretanja, i svetlo je bilo savršeno. Iz nekog razloga izgledalo je da iznenada sve ima smisla, svet, ja, na sve je bilo odgovoreno trenutno i izgledalo je da znam sve. Nije bilo bića već energije kao što sam ja koje su deo svega i nije bilo hladnoće, ni vrućine, ni vetra, ničega samo savršeno fluorescentno svetlo koje je kontrolisalo sve tvorevine i nežno sve se pokretalo u talasima. Onda se samo sećam povratka, i Doktor, i svi su stajali nadomnom u panici i bol je počeo ponovo da se vraća.