Opis iskustva:


Dok sam vozio kroz jednu raskrsnicu, drugi vozač je velikom brzinom udario u moj auto, od čega se moj auto obavio oko telefonskog stuba.

Kada su me stavili u kola hitne pomoći, ona su nestala i ja sam bio prebačen u svetlo. Dok sam bio u svetlu biće me je pitalo četiri puta jedno pitanje. Pitanje je bilo 'Ko si ti?' Nisam znao kako da odgovirim na to pitanje. Ustvari odgovorio sam pogrešno tri puta. Konačno četvrti put kada je to svetlo biće postavilo pitanje odgovorio sam 'Ne znam ko sam ja.' Svetlo biće je odgovorilo, 'Ti si ljubav.' Pitao sam da li mogu da ostanem jer je tamo bilo toliko lepo i nisam želeo da se vratim na zemlju. Svetlo biće je reklo, 'Ne, imaš zadatak koji moraš da izvršiš.' Nisam znao šta je bio zadatak ali rekao sam 'Da' za povratak na zemlju.

Od mog IBS-a pričao sam o tome mnogim ljudima. Takođe sam dobio dar kanalisanja 2011 god. i takođe sam psihički osetljiv. Hvala što ste saslušali. Pozdrav!