Opis iskustva:


13. Februara 1997 god. pozvana sam da se probudim, data mi je druga šansa. Gotovo da sam izgubila svoj život usled bulimije, anoreksije i lekova s kojima sam doživela ono što bi vi nazvali iskustvom blizu smrti. Meni, kao i mnogim ljudima koji su ispričali slične priče, je pokazano i rečeno da mi je data druga šansa da ostvarim svoju svrhu. Dat mi je dar koji se nikakvim rečima nikada ne može izreći koliko sam zahvalna za priliku da podelim svoju priču sa vama. Nadam se da će moja poruka dospeti do ljudi kojima je najpotrebnija.

Našla sam LJUBAV! Posmatrala sam kako moj duh napušta moje telo i oslobađa se ovog sveta krvi i mesa. Mogla sam da vidim sebe kako putujem kroz tunel svetlosti koji je sloboda, to je teško opisati fizičkim terminima. To je bilo sve istovremeno, ljubav, sloboda, oslobađanje, i jedinstvo svega što mi jesmo. Iznenada sam bila u prisustvu moćnih duhova i ljubavi. Mogla sam da osetim da me teše i pripremaju za ono što sledi. Njihova ljubav je bila ona sa potpunim spokojstvom.

Tamo je Božiji izvor komunicirao sa mnom. Komunikaciju bih mogla opisati kao kad komuniciramo vi i ja ali moćno. Znanje se komuniciralo telepatski. Sve sam mogla da čujem preko čula. Duhovi koji su živeli sa mnom u fizičkom telu i preminuli pre mene bili su tamo da me uteše i vole, kao i grupa duhova, vodiča i učitelja koji su svi bili tamo sa mnom da upotpune moje putovanje i svrhu za postojanje na planeti.

Iznenada mi je rečeno od strane najjačeg izvora energije i ljubavi da još uvek imam mnogo da uradim na zemlji. Da još nisam završila moj zadatak i da mi je dat izbor smrt ili da nastavim misiju. Onda mi je pokazano što bih danas opisala kao pregled mog života. Sve što sam iskusila u životu kao ljudsko biće do tog trenutka. Sada verujem da je to ono o čemu se u bibliji govori kao o sudnjem danu. To nije rub i vatra koja izgleda zastrašujuće u bibliji, već sami sebi sudite. Ponovno proživljavanje svih vaših izbora, ljubavi, mržnje, nanošenje udaraca, i mržnje prema drugima. Osećate kako je to bilo uz osećanje bola koji su oni imali.

Onda mi je rečeno da mi je dat izbor da ostanem ili da mi se da druga prilika da ispunim moju svrhu. Rečeno mi je da je moja svrha važna misija. Onda mi je rečeno da mi je dat blagoslov da vidim ono što još nisam ispunila. U tom momentu sam gledala budućnost koja je počela da se odvija pred mojim očima kao da je neki film načinjen da opiše bajku i da su ispunjene sve želje koje princeza može da poželi. Rečeno mi je da sam bila određena da se dovedem da postanem iscelitelj poslat na zemlju da poploča put drugima da žive. Pokazan mi je film o ženi koja je došla na zemlju da pomogne ljudima da pronađu njihovu vlastitu individulanu veličinu. Ona bi bila jako dobro poznata u filmovima, izdavaštvu, modi, postavljanju novih trendova, na TV-u, u fitnes industriji, menjala bi ideju kako svet gleda na ženu.

Putovala bih na različite kontinente da otvorim svest kod žena i pomognem im da otkriju njihovo sopstveno istinsko božansko. Moje najveće kreacije bi bile otvaranje centara za lečenje za žene i decu i pomoć da se otvore humanitarne fondacije za beskućnike i ljude u nesreći i nemaštini. Govorila bih širom sveta velikim grupama ljudi na teme kao što je anoreksija, bulimija, zloupotreba lekova, trezvenost i kako otkriti tu jedinstvenu snagu unutar sebe.

Druga pokazana verzija je ta o čoveku koji je bio deo mog života tokom tih dana tame. On se zove Fil; rečeno mi je da ću deliti sa Filom mogućnosti koje će se desiti u njegovom životu. Da mi je data smrt i uništenje u svetlu. Filu je dat isti izbor kao meni ovde u fizičkom svetu. Kada sam podupirala Filovu budućnost posle mog oporavka, to je bilo nepodnošljivo!

Onda mi je bilo pokazano zašto smo mi svi ovde. Ovde smo da doživimo ljudsko iskustvo. Rečeno mi je ako je to religija, svi se nadamo da je religija koju smo izabrali ona prava. Nismo ovde da bi ubijali jedni druge. Ovde smo da pomognemo jedni drugima da se podignemo na viši nivo ljubavi. Rečeno mi je da ću ostaviti trajni utisak na svet koji svet neće nikada zaboraviti. Celog života sam mislila da će greh i Satana doći da me zgrabe ako sam učinila nešto loše. Rečeno mi je da su greh i Satana kog živimo naša vlastita kreacija. Da smo mi istinska Božija suština. Da smo mi Bog koji kreira Boga. "Vi ste Bogovi." Bog živi u nama i uči nas. Bog doživljava sve to upravo sa nama. To se naziva slobodnom voljom, najveći dar koji nam je dat da stvaramo sopstvenu stvarnost. Da doživimo najveću, najveličanstveniju verziju sebe.

Učite svet da se igra, učite ih da ponovo otkriju decu u sebi, učite decu da se vole i nađu snagu da koriste svoje jedinstvene veličanstvenosti zajedno. Očigledno sam izabrala da pokušam ponovo. Poslednja stvar koja se desila je kada sam gledala moj duh kako se spušta natrag u moje telo. Rečeno mi je: "Moraš pomoći svetu da razume, da moraju od sebe slobodno da daju bez očekivanja i da je ljubav sve što postoji!"