Opis iskustva:


Spavao sam na suvozačevom sedištu kada smo naleteli na kamion brzinom od 96 km/h. U nekom trenutku, nisam siguran kada pošao sam pravo nagore kroz vazduh, u nedostatku boljeg opisa, i približio se oblaku koji je bio skupina bića. Znao sam da oni znaju sve o meni i da nema potrebe da se pretstavljam. Kako sam prilazio, figure u obliku oblaka poprimile su ljudski oblik i znam da su me oduvek znali i da se vraćam kući.

Postao sam svestan neverovatnog znanja kojeg sada ne mogu da se setim. Osećaj je bio kao kad je komad metala privučen magnetom. Emocija je bila neodoljiva sa neverovatnom ljubavlju povezanom sa 'magnetičnim" efektom. Osetio sam da sam ih oduvek znao ali kada sam prišao jednom biću nisam bio siguran ko je to bio. Napustio sam ih i vratio se mom telu koje je izgledalo kao da sam obukao ukaljanu odeću.

Brinuo sam za moje dete ali dobio sam osećaj da je to sređeno i da ne moram da brinem o tome. Video sam i čuo čudesne stvari, većinu ne mogu da opišem ali izgledalo mi je da postoji ritam za sve, sa uvek prisutnom neverovatnom muzikom. Sve u mom životu uključujući davno zaboravljene detalje je imalo smisla. Ustvari, sve je imalo savršen smisao. Nisam želeo da odem. Video sam svoj život u vrlo kratkom vremenskom periodu u odnosu na ono što sam se sećao kao vreme pre i posle mog zemaljskog života.

Da li ste imali osećaj posebnog znanja, univerzalnog reda i/ili svrhe? Da. Sve ima smisla, univerzum, ritmovi, svet i svrha ljudi. Izgleda da tamo ima bića koja su bila na zemlji i drugih koja nisu. Odlazak na zemlju izgleda kao neka vrsta neobičnog iskustva učenja.