Opis iskustva:


Imao sam jak srčani napad pokraj autoputa. Medicinska sestra je naišla posle 5 minuta, Uradila prvu pomoć dok nisu stigla kola hitne pomoći 15-20 minuta posle toga. Dali su mi šokove 7-8 puta ukupno kraj puta, u kolima hitne pomoći, sobi za hitne intervencije, i operacionoj sali pre nego što su me stabilizovali. Rečeno mi je da preživljavanje pod tim okolnostima nije moguće. Imao sam probleme sa kratkoročnim pamćenjem i probleme sa koncentracijom ali mozak se vratio u tokove, mnogo poboljšan. Ne sećam se od trenutka kada sam otvorio vrata mog kamiona do 6 dana posle toga, ali se jasno sećam da sam bio na drugoj strani. Doživljaj je opisan niže.

U vreme iskustva, da li je tada bio povezan neki po život opazan događaj? Da, nije bilo pulsa oko 20 minuta, i povreda glave usled pada na put.

Da li ste sreli ili videli neko drugo biće? Da. Mrtvi prijatelji su mi rekli šta se dogodilo. Sva komunikacija je bila telepatska. Pitao sam gde je moj pokojni pastorak. Rečeno mi je da se vratio. Pitao sam zašto oni nisu? Rečeno mi je da vreme i prostor onde ne postoje. 1 sekund, 1 godina, 1000 godina, sve je isto. Rečeno mi je da se svi vraćamo mnogo puta, dok ne naučimo šta je potrebno da bi dosegli viši nivo postojanja. Mi smo svi deo većeg bića, ono doživljava ono što mi doživljavamo. Sve stvari, trava, vazduh, drveće, sve ima životnu silu i jednako je važno kreatoru kao i mi. Planeta na kojoj živimo je živa, i treba da je cenimo kao i ljudski život. Rekli su mi da nisu sigurni da li moje telo može da se oživi. Ako bude, biću voljan da govorim sa onima koji će slušati ovo što mi je rečeno. Rečeno mi je da ću doživeti stvari koje će mi dati priliku da ponovo sagledam kako sam živeo. Rečeno mi je da je sve oprošteno, sav duh je večan, sve može da se popravi

Kako gledate na stvarnost vašeg iskustva ubrzo pošto se ono desilo: Iskustvo je definitivno bilo stvarno, znanje je čudesan deo. Svesnost da smo svi mi povezani, svi isto, svi jednaki.

Imali jedan ili više delova iskustva koji su posebno značajni za vas? Sve ima veliki značaj. Znam, ne da verujem, već znam da ono što mi je otkriveno jeste istina.

Da li su se vaša religiozna uverenja/praksa promenili, posebno kao rezultat vašeg iskustva? Da. Tolerancija prema onima sa drugačijim mišljenjem.