Opis iskustva:


Plovio sam u nefizičkom obliku prema plavo-purpurnoj plinovitoj planeti. Osetio sam tako mnogo ljubavi i razumevanja da se to rečima ne može opisati. Druga moja slika je jedno od najstvarnijih osećanja. Bio sam negde u fizičkom obliku sedeći na prednjem delu nekog starog broda. Mogao sam da osetim miris hrane koja se kuva i osetio sam prisustvo nečeg što mi govori da treba da "Vrati se nazad i uči da VOLIŠ na pravi način".

Probudio sam se u bolovima na ICU. Bio sam u komi 21 dan. Medicinski izveštaji beleže da sam umro dvaput. Jednom kad me pomoćno medicinsko osoblje stavilo u kola hitne pomoći i bio sam na putu do bolnice, drugi put su me doktori oživeli 8 dana kasnije tokom operacije na grudima. Doktori su mi rekli prilikom otpuštanja da neću hodati ni govoriti, govorili su da sam pravo čudo. Ima još mnogo detalja i imam medicinske dokumente da dokažem moj slučaj, a to može i moja porodica kao i moji prijatelji.