Opis iskustva:


Videla sam svetlo. Pojavilo se malo a onda raslo sve veće i okružilo me. Nisam se plašila i veoma dobro u stanju da ocenim da svetlo dolazi ka meni. Primetila sam da nije veliko a onda se povećalo. Sećam se da sam "lebdela" kroz taj tunel kao stvar. . . a onda sam samo ispala u veliku prostoriju. . . nisam sigurna da je to bila soba, ali bilo je prostrano. Bilo je sjajno i sa nijansama ružičaste boje (Stoga je knjiga koju sam kasnije napisala o tome naslovljena "Da li je Bog Ružičast. . . Umiranjem do zdravlja"). Bog me je držao. . . Ne sećam se da li je moje celo telo bilo u njegovim rukama ili ne. . . to ne mogu da identifikujem. Znam da je to bio Bog jer je to bilo jedno svemoćno biće. Ne kao osoba. . . mnogo manje ograničen oblikom. NIsam videla Boga već ga osetila preko moje kože. On je govorio kroz sva moja čula. Pozvao me je po imenu i rekao da ne mogu da ostanem. Protestvovala sam. Rekla sam mu sve o mojoj službi na zemlji (radila sam 24 sata sedam dana u nedelji, slabo plaćena za moj rad, dobra žena, dobra majka). Nisam želela da napustim ovo mesto. Onda me je Bog upitao. . . Rekao je "Dozvoli da te nešto pitam" . "Da li si ikad volela drugu osobu tako kako si voljena ovde". Ljubav koju sam primala u tim trenucima je bila tako neodoljiva. . . nikad nisam osetila ništa slično pa sam iskreno odgovorila Bogu. Rekla sam, "Ne. . . to nije moguće. . . ja sam samo ljudsko biće, a ti si Bog". Dao mi je iluziju slatkog zaštitničkog cerekanja. Onda je rekao "Meri, možeš ti to bolje". Probudila sam se kad me je moj muž drmao za ruku plačući. . . govorio mi je da sam jako bolesna i da me vode na operaciju. Rekao mi je da treba da mi otvore glavu i pritegnu jednu arteriju koja krvari. Zamolio me je da ne umrem. rekla sam mužu da se ne brine. Upravo sam razgovarala sa Bogom i on mi neće dozvoliti da umrem. Moj muž je mislio da haluciniram (on je lekar, i ja bih to pomislila takođe pošto sam radila Centru za Kancer i imala sam običaj da nikad ne verujem u takve priče). Tako sam se brzo oporavila od operacije na mozgu. . . neurohirurzi su bili zbunjeni kako je to moguće.