Opis iskustva:


Trenutno izvantelesno iskustvo tokom sparingovanja u boksu. Posle toga par meseci proveo u komi, a onda sreo belo svetlo.

Vaše religiozno zaleđe u vreme iskustva: Budizam. Potpuno tipična japanska porodica sa Budističko/Šintoističkom zaleđinom (ne preterano religiozan).

Vaše trenutno religiozno zaleđe: Hrišćanin - Protestant. Kada sam saznao istinu moja vera u Isusa Hrista se pojačala.

Kako poredite svoj najviši nivo svesti i budnosti tokom iskustva sa vašom normalnom svakodnevnom svešću i budnošću? Više svesti i budnosti nego obično. Čuo sam fijuk protivnikovog udarca pesnicom kako proseca vazduh. Onda se sve usporilo i osetio sam da mi je telo izgubilo težinu. U tom trenutku gledao sam sa tavanice dva čoveka kako se bore.

Da li ste videli neko nezemaljsko svetlo? Da. Posle tog doživljaja, proveo sam u komi nekoliko meseci i video belu sferu (oko 45cm) koja se pojavila pod tavanicom moje sobe (postao sam svestan drugog sopstva).

Čini li vam se da ste se sreli sa tajanstvenim bićem ili pojavom, ili ste čuli neidentifikovan glas? Susreo sam se sa određenim bićem tajanstvenog nezemaljskog porekla. Osetio sam kao da je to biće iz druge dimenzije, ali u isto vreme da sam to ja.

Da li vam je odjednom izgledalo da sve razumete? Sve u vezi sa univerzumom. Shvatio sam da je Isus Hrist naše istinsko više-Ja i naš pravi Gospodar, i sva ljudska iskustva su o tome.

Koliko se tačno sećate iskustva u poređenju sa drugim životnim događajima koji su se zbili u vreme iskustva? Iskustva se sećam bolje nego drugih dešavanja u životu koja su se desila u to vreme. Spontano ITI i susretanje belog svetla se desilo pre biše od 30 godina ali još uvek mogu da ga se živo setim za razliku od drugih dnevnih događaja.

Prodiskutujte promene koje su se mogle pojaviti u vašem životu posle iskustva: Trebalo mi je 30 godina da razumem značaj života i kosmologije.

Moje iskustvo je direktno rezultiralo: Velikim promenama u mom životu.

Da li ste imali neke promene u svojim vrednostima ili verovanjima posle vašeg iskustva koje su se pojavile kao rezultat iskustva? Da shvatio sam da je Isus Hrist "put, istina i život".

Postoji li neki ili više delova vašeg iskustva koji je posebno važan ili značajan za vas? Postojanje višeg-ja.

Šta verujete o stvarnosti vašeg iskustva sada? Iskustvo je bilo definitivno stvarno. Shvatio sam da je Isus Hrist naše više-ja i naš pravi Gospodar, i sva ljudska iskustva su o tome

Da li su se vaša religiozna verovanja/duhovna bavljenja promenili posebno kao rezultat iskustva? Da. Uvideo sam da se nećemo spasiti osim ako se drugi naš deo, koji je svetlo i nije sadržan u fizičkom telu, ne poveže sa Hristom i ne okreće kao osovina isto kao sveopšte.

Bilo kad u vašem životu, da li je nešto uopšte proizvelo ponovo bilo koji deo iskustva? Da. Kada sam napunio 50 godina, doživeo sam kao da je vreme stalo u proteklih 40 godina i konačno razumeo šta je to više-ja i šta znači "sve (što postoji) je jedno"

Ima li još nešto što bi želeli da dodate o vašem iskustvu? Telo zmije Ouroboros-a je načinjeno od sasvim malog dela opsene, nestajućih talasa 0.5% kosmičke energije.