Opis iskustva:


Tokom rođenja mog drugog deteta, porođaj je počeo da se odvija drastično pogrešno. Izgleda kao da sam se onevestila a opet mogla sam da čujem sve. Imala sam čudan osećaj povlačenja unatrag i da sam napustila moje telo, vučena odnekud što se osećalo kao tačka blizu mog pupka. Pokušala sam da viknem svima u sobi da sam oteta ali moje telo nije reagovalo.

Našla sam se u tamnoj praznini. Osetila sam bol i bila je zaglušujuća buka kao zvuk uragana. Osetila sam kao da sam u nekoj vrsti čistilišta gde ću ostati i u početku sam bila zabrinuta. Čudno, kroz bol imala sam trenutak potpune jasnoće. Kao da sam otkrivala istinu ko sam - moja suština. Osetila sam da nemam telo, samo svesnost i pomislila sam da bih rado ostala na tom mestu zauvek i podnela sve ako bi to značilo sigurnost i život mojoj bebi. Nešto se desilo u trenutku kada sam imala tu misao I bila sam povučena nazad sve brže i brže.

Iza mene je počelo da se pojačava svetlo i mogla sam da vidim da prelazim jezero ili reku sa crnom vodom sličnom staklu. Izgleda da je bila noć. Na suprotnoj strani reke je bilo drveće i ništa se nije pomeralo. Kada sam stigla na drugu stranu vode, počela sam da vidim sve i čujem sve u mom životu, sve odjednom. Bila sam u ogromnom tunelu sa zidovima kao oblacima i glasovi su mi govorili. Nisam prepoznala ni jedan od njih ali bili su puni ljubavi i poučni. Pitali su me stalno i nanovo zašto sam tu. Nisu mislili na to zašto sam u tunelu, bilo mi je jasno da su mislili 'šta je svrha mog postojanja.' Jedan se cerekao govoreći, 'ne brinite, samo što nije dosegla' (razumela).

Sve to vreme osećala sam kao da ubrzavam prema svetlu i kako sam prilazila osetila sam da se otvaram kao cvet, mada nisam imala telo. Kako sam se otvorila osetila sam to, Ljubav, ništa tako nisam nikad pre osetila. Čak i sad plačem kada govorim o tome jer moj sistem oseća kao da će se raspasti samo od sećanja. Bila sam obavijena tim svetlom i osetila se u jedinstvu sa svime, videći sve, znajući sve.

To sigurno nije ono što sam mislila o Bogu kao nekom entitetu, ali možda je bilo bolje. Dalo je novo značenje kazivanju da je Bog Ljubav. Ljubav je kao neka energija koja povezuje svaki molekul u univerzumu.

Pošto sam se prilagodila bivanju u svetlu ponuđeno mi je da izaberem. Prvo to je bilo čudno i onda sam shvatila da su to bile alternative za reinkarnaciju. Moja svesnost je nastavila da se širi i shvatila sam ako dozvolim da se to nastavi biću iza tačke kada nema povratka (iz smrti). Ne znam kako da to objasnim ali mogla sam da čujem da se ta tačka približava i znala sam da treba da stanem.

Postala sam svesna da sam se vratila u moje telo i da su me pripremali za operaciju. Pokušala sam da svima kažem gde sam bila ali su me gledali kao da sam imala slom. Vratila sam se sa znanjem neposredne budućnosti i rekla doktoru da me ne operiše već da me porodi forcepsom i da ću dobiti sina. Doktor je bio zapanjen onim što sam rekla i pristao je da pokuša ali bio je spreman da me operiše. Na kraju rodila sam dečaka tačno kako sam mu rekla.