Opis iskustva:


Imao sam operaciju kolena u kojoj su doktori zamenili jedan mali deo kolena sa kompletnim delom. Operacija je trajala pet sati i bio sam pod opštom anestezijom. Dan nakon operacije dobio sam visoku temperaturu i tada se desilo iskustvo. Znao sam da umirem ali sam shvatao da bi me pomamna aktivnost bolničkog osoblja negde u pozadini mogla vratiti u život.

Da li ste nekad videli rojenje čvoraka? Pogledajte: https://www.youtube.com/watch?v=M1Q-EbX6dso Osećao sam se kao jedan od čvoraka, ali to nisu bili čvorci iz videa. Već pre nego čvorci, to su bila sva živa bića uključujući i ljude. U tom sam bio. Plesali smo i leteli kroz vazduh baš kao čvorci na videu. Radost, ogromna radost i sreća, strujila je kroz nas dok smo skupa pevali veliku himnu. Bio sam tako srećan da sam osećao da želim da eksplodiram! Leteli smo skupa u tom zadivljujućem plesu prema velikom otvoru koji je izgledao kao neki hladnjak atomskog reaktora.

Svetlo je bilo toliko jako dok je isticalo iz otvora ka nama. Ispunjavalo me je ponovo i ponovo žudnjom da uđem u veliki otvor. Pomislio sam: 'Ja sam dete ove svetlosti'. Svi smo stremili ka tome, ponekad lagano a ponekad pomamno, plešući i pevajući sa radošću koju samo najveći dobitak na lutriji može da donese. Svetlost nas je sve ispunjavala. Ne samo da sam ja bio ispunjen mirom i radošću već je to bilo i svako drugo biće. Znao sam to; i oni su to znali takođe da sam bio u tom stanju. 'Deljeno stanje postojanja' nije adekvatno da se to opiše. Mi smo bili jedno drugo, nije bilo ni zemlje ni vazduha, samo prostor. Leteli smo u velikim vrtložnim spiralama oblaka. Zvuk naše himne je odzvanjao preko sveta dok su se tužni ljudi širom zemaljske kugle zgledali i čudili.

Taman sam trebao da stupim u svetlo kada sam osetio da je medicinska sestra stavila pakovanje leda na moju glavu i uključila ventilator. Onda sam opet bio u bolničkoj sobi. Intezivna radost se završila polako tokom noći, ali i dalje je ostalo dovoljno da me održi u tim lošim crnim noćnim satima kada je bol najjači. ZNAM da ću se vratiti u svetlo.

Da li ste videli nezemaljsko svetlo? Da bilo je ispred mene a opet osećao sam da je deo mene. Znao sam da sam dete tog svetla.

Da li ste došli do granice ili tačke od koje nema povratka? Došao sam do konačne odluke da se vratim u život. Nije bilo drugih opcija ni tuge. Samo sam uradio što se tražilo od mene. Od koga ili zašto ne znam.

Tokom vašeg iskustva, da li ste stekli informacije o univerzalnoj povezanosti ili jedinstvu? Da. Svuda oko mene su bile biljke, gljive, ptice, ljudi i život svake vrste. Pevali smo skupa veliku himnu slaveći životnu silu koja nas je sve nastanjivala.

Tokom vašeg iskustva, da li ste stekli informacije o životnim teškoćama, izazovima i nevoljama? Da. Životno iskustvo je zamorno, bolno, i potom sledi bolji život.