Opis iskustva:


Kada sam pao na pod čuo sam glas koji govori: 'Oni su ovde zbog tebe Džejms.' Video sam napolju svetla ambulantnih kola. Onda sam osetio povlačenje konopca ili je možda moja duša bila izvučena iz tela. Osetio sam strah i da me nešto dobro vuče. Onda sam bio u praznini. Mogao sam da vidim ali ne mojim očima. Osetio sam da sam spojen u veću svesnost i stoga sam imao veću sposobnost da razumem stvari. Razumeo sam kako se sve uklapa i da je sve jedna celina. Mogao sam da vidim zelenu rešetku načinjenu od svetla kako plovi ispod mene. Osećaj koji sam imao je bio potpuno blaženstvo; reči ne mogu potpuno opisati te osećaje. Bili su čudesni! Onda me je glas upitao šta sam dobro učinio da bih bio pušten u nebo. Rekao sam "Verovao sam u Isusa Hrista kao mog gospoda i spasioca." Glas je rekao da me šalje nazad i naveo razlog. Ali kada sam se vratio u svoje telo nisam mogao i još uvek ne mogu da se setim zašto sam poslat natrag.