Opis iskustva:


Kada mi je bilo 15 godina imao sam tešku deformaciju gornje vilice, tako da su moji deda i baba dogovorili da se uradi jedna eksperimentalna operacija. Ta operacija je bila pre toga urađena samo četiri (4) puta. Tokom operacije hirurg je povredio jednu arteriju u mom vratu i usled krvarenja sam umro. Sećam se da sam lebdeo u uglu sobe iznad operacionog stola gledajući dole na mene pitajući se šta se dešava.

Onda iznenada sam povučen kroz taj tunel ka belom svetlu gde sam se našao kako stojim na tom putu od zlatnih kocki koji je vodio naviše prema nekakvoj građevini koja je imala 12 stubova sa strane a napred stepenice koje su vodile ka uglednoj osobi koja je sedela na prestolu. Ta osoba je ustala i sišla niz stepenice i došla niz put do mene. Svuda oko mene mogao sam da vidim i osetim divan mir i tišinu ispunjenu ljubavlju i spokojstvom. Spoznao sam negu na svetu. Sa moje leve strane je sve dokle je oko moglo da vidi bio predivan pejsaž sa lalama u svim zamislivim bojama. Sa desne strane je bio zid predivno plave boje koja je odgovarala nebu. Nisam mogao da vidim iza tih prepreka.

Kada mi je osoba prišla razgovarali smo preko misli. Rekao mi je da još nije vreme da uđem u nebeski dom već imam da ispunim zadatak i da će moj život biti veoma težak. Da ću proći kroz mnoga užasna iskustva do te mere da ću želeti da izvršim samoubistvo, ali ako izvršim samoubistvo neće mi biti dozvoljeno da dođem kući. Rekao mi je da će na mene biti paženo i da ću biti zaštićen, i na bezbednom. Ako prođem kroz ovu misiju biće mi dozvoljeno da se vratim kući. Onda je mahnuo rukom i na zidu sa moje desne strane se otvorio prozor i mogao sam da vidim moju majku kako sedi na stolici u holu bolnice i plače. Onda se pored otvorio novi otvor i mi smo zakoračili kroz njega u kuhinju moga doma i stajali smo pored moje majke i ona je bila kraj sudopere i ljuštila krompire.

Otada desile su mi se mnoge loše stvari do tačke samoubistva sa PTSD-om i alkoholom. Pokušao sam da ispričam moju priču drugima ali religija i drugi su je odbacili. Bio sam u više religioznih organizacija i celog života sam tragao da otkrijem šta je moj zadatak i svrha u životu ali još ne znam šta da radim. Pomažem drugima koji prolaze kroz stvari kroz koje sam prošao i to pruža zadovoljstvo. Želeo bih da mogu da učinim više da bih pomogao. Razumeo sam zašto me je duh postavio na ovu stranicu, mora da postoji razlog jer sam ustanovio da uvek slušamo duha kada on govori.