Opis iskustva:


Sedeo sam sa drugovima, razgovarali smo kada sam osetio da mi srce ubrzava, sve brže i brže, a onda je stalo. Osetio sam da me nešto odvlači sa tog mesta, ali onda su se pojavile druge scene i udaljile u sve manjim i manjim kvadratićima, što me je veoma uplašilo.

Počeo sam ponovo da proživaljavam život. Dok sam ga gledao iz moje perspektive takođe sam doživljavao svako moje delo i kako su na druge uticale moje aktivnosti. Bukvalno sam mogao da osetim koncentrične krugove "emocije" kako izlaze iz mene, i kako su doživljene od svake osobe za uzvrat: ja sam delovao na Džona, Džon je delovao na Reja, Rej je delovao na Sema, itd. I sve to sam iskusio. Bilo je to i dalje zastrašujuće i tužno o mom životu.

Posle retrospektive života pokazano mi je (ne sećam se vodiča) kako su svaka osoba, svaka misao, svaka akcija i svaka reč povezane. To je izgledalo kao ogromna mreža zvezdica koje postoje u mnogim dimenzijama.

Sve vreme sam bio pitan "koja je svrha?", ali iznenada sam bio u prisustvu velike lopte od svetla koja je bila na dlanu velike ruke. Tada sam doživeo blaženstvo, dok nisam odvučen i našao se ponovo sa mojim drugovima. Oni su raspravljali u koju bolnicu da me odvedu.