Opis iskustva:


Prošla sam kroz tunel do sjajnog svetla. Kada sam izašla videla sam staru gospođu. Grdila me je govoreći da još ne treba da budem tamo. Mislim da je to bila moja baka. Videla sam mnoge ljude u belom. Dok sam ih posmatrala videla sam njihov život, šta su uradili i kako su se osećali kada su to učinili. Znala sam sve o životu, šta se očekuje da uradimo i zašto je to potrebno da se uradi. Ljudi koje sam videla nisu govorili svojim ustima već mislima. Kako sam nastavila da posmatram okolo mnoge ljude i njhove životne priče, videla sam čoveka u crvenoj odeći sa dugom kosom. Bio je mnogo lep. Kako me je pogledao bila sam nazad u mojoj kući sa vatrogascem koji je radio na meni. Nikad to neću zaboraviti, bilo mi je samo 4 godine tako da nisam znala ništa o tim stvarima ali pamtim jednu stvar - mi smo svi povezani jedno sa drugim i imamo nešto da uradimo na ovoj zemlji.

Da li ste imali osećaj posebnog znanja, univerzalnog reda i/ili svrhe? Da. Znala sam sve i zašto je tako, ali kada sam se vratila nisam znala ništa ali sećam se da sam imala veliko znanje.