4318. Susanne S IBS 3/19/2017. IBS 8251. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Nisam osećala bol, bila sam smirena, i moje telo je bilo puno ljubavi. Svetlost me je ispunila odgovorima na ono o čemu sam mislila i što sam osećala. Komunikacija između mene i bića je bila trenutna, potpuna, i bez zabune. Spoljašnja pojava je bila vidljiva ali brzo bi videla unutrašnju lepotu i mnogo više takvih utisaka je vremenom došlo u središte pažnje. Stigli smo na mesto koje je izgledalo slično kao ovde. Sreli smo se sa drugima koji su bili odgovorni za znanje. Oni su nosili nekakve ogrtače kao oči. Nisu mogli da odgovore kad sam zahtevala da se vratim. Stigli su i drugi i takođe su nosili slične ogrtače ali drugačijih boja.
IBS usled slučanog davljenja-vešanja u uzrastu od 12 godina.

4317. Karen T IBS 3/19/2017. IBS 8250. Iz arhive izuzetnih događaja. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Moj vodič me uveo unutra gde se otvorilo u ogromnu biblioteku punu stolova i knjiga. Mnogi duhovi su proučavali razne knjige i vodič mi je rekao da ova sala ima Knjigu Života opisanu u Bibliji. Nastavili smo ka sobi u pozadini gde su neki duhovi sedeli na stolicama koje su okruživale ekran u podu koji je bio kao stakleno dno na brodu. Saopštili su da ću posmatrati moj život i onda su se pojavile scene kao u 3D hologramu. Mogla sam ponovo da iskusim sve moje događaje iz života, ali jednako važno, mogla sam da iskusim dejstvo mojih akcija i reči na druge ljude sa kojima sam bila u interakciji. Ni jedan od duhova mi nije zamerio za te bolne stvari koje sam počinila ili nisam, ali osetila sam se jako tužna i bilo mi je strašno žao zbog toga u srcu. Sve se odvijalo jako brzo, ali imalo je ogroman uticaj na mene. Stekla sam utisak da su ta duhovna bića bila sa mnom i pomogla mi da isplaniram moj život pre no što sam se rodila. Dozvolili su mi da znam da ću se vratti u život ako tako odlučim. Onda su mi na istom ekranu pokazali neke događaje iz mog budućeg života ako odlučim da mu se vratim. Neki događaji će se sigurno desiti a neki su mogući ali nisu sigurni.
IBS usled krvarenja tokom operacije.

4316. Dana M IBS 3/19/2017. IBS 8249. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Hodala sam po plaži sa tom osobom. Pridružila nam se još jedna osoba. To nisu bila bića od svetla. Izgledala su kao obična bića mada nisu bila čvrsta i definisana. Nismo glasno govorili, ali mogla sam da ih čujem u mojoj glavi i razgovarala sam sa njima mojim umom. rekli su mi kako im je drago da me vide i rekli su da će to mesto uvek biti posebno za mene. Osećala sam se toliko voljenom po prvi put u mom životu, i očajnički sam želela da ostanem sa njima. Rekli su mi da za sada moram da odem ali ću se kasnije vratiti. Bila sam jako tužna što sam morala da odem.
IBS usled gubitka svesti zbog groznice kad je imala 7 godina. Ispričano 59 godina kasnije.

4310. Gerry L Verovatno IBS 3/6/2017. IBS 8242. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Tu su bile moje sestre. Moja majka je bila tu i bila je veoma mlada i lepa i shvatio sam kako sam je uvek video kao 'majku' a ne kao individuu koja ima život drugačiji od onog da je samo moja majka. Bilo je prijatelja iz svih razdoblja mog života i svi su bili iste starosne dobi (oko dvadesetak godina) i svako je izgledao zdravo i lepo.… I imao sam brzinom svetlosti pretstavu da sam neka vrsta ćelije ili mehurića u moru ćelija ili mehurića koji su svi bili svetovi individualnih bića spojenih međusobno, koji su bili individue a opet svi Jedno i svi deo jednog Okeanu nalik Bića koje je Izvor Sveg Postojanja.
Verovatno IBS usled predoziranja narkoticima i uz to je bio pretučen.

4294. Katherine L IBS 2/6/2017. IBS 8213. Iz arhive izuzetnih doživljaja. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Posle retrospektive života, bila sam odvedena pred druga bića koja su izgleda bila mudrija od dva koja su me vodila na retrospektivu. Razgovarala sam sa njima o mojim odlukama tokom moje retrospektive života i o mestima koja sam mogla poboljšati. To je bio proces saradnje, imala sam najdublje poštovanje za ta bića. Osetila sam da me vole potpuno i bez ikakve osude. U psihologiji postoji termin da to opiše i zove se 'bezuslovno pozitivno uvažavanje'. Bila sam potpuno sigurna da imaju to osećanje prema meni. To se naravno osećalo kao toplo zračenje svetla oko mene. Zaključak ovih razgovora nije tako mnogo odluka da se učini 'pogrešna' stvar u situaciji, ili da se napravi izbor koji nije mudar, već su trenuci najvećeg izazova za mene bili trenuci kada sam trebala da delujem a izabrala sam da ne delujem. Zaključeno je da kada se vratim na zemlju, moram da biram delovanje i koristim moja iskustva i osećanja da vodim te akcije kako bi one bile akt ljubavi.
Izuzetno IBS usled gubitka krvi tokom laparoskopske operacije.

4288. Heather V IBS 1/29/2017. IBS 23192. Iz arhive izuzetnih doživljaja. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda sam počela da dobijam informacije. Nije bilo govora, samo su informacije ulazile u mene sa apsolutnom ljubavlju. To je bilo vrlo jasno, glasno i sigurno, da smo Mi SVI VEOMA VAŽNI BOGU. Mi smo svi veoma duboko voljeni od Boga i Život treba da bude težak ali to je neka vrsta ispitnog poligona za Boga da ga kreira. Poruka je da su naši životi veoma važni Bogu i za postojanje univerzuma. Naša Ljubav koju imamo i ljubav koju razvijemo na zemlji, posebno prema ljudima koje nam je bilo teško voleti, ta ljubav nekako širi univerzum i obavlja neke vrlo važne stvari.
Izuzetno IBS usled zastoja rada srca pre početka operacije.

4280. William C IBS 1/19/2017. IBS 8195. Iz arhive izuzetnih doživljaja. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda sam pogledao ispred sebe i video moju pokojnu baku. Ona je stajala ispred 'Belog Svetla'. Svetlo je zračilo toplinu, svetlost, ljubav i sve što je trebalo da znam. Takođe sam primetio druge figure levo od mene. Oni su izgledali mirno u parovima držeći se za ruke i njihali se sa muzikom. Baka mi je dala da biram. Mogao sam da ostanem sa njom ili da se vratim nazad svom životu. Rekla mi je da ako ostanem, sve će biti o.k. Rekla je ako se vratim mom telu, da će to biti najizazovnije iskustvo koje ću ikad podneti.
IBS usled komplikacije sa cevčicom za hranjenje posle saobraćajne nesreće u dobu od 17 godina.

4278. Ember C Verovatno IBS 1/13/2017. IBS 8192. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Mogla sam da vidim polje sa neizbrojnim cvećem i niske talasaste brežuljke. Teren se protezao dalje nego što sam mogla da vidim u svim pravcima, izuzev prema zalasku sunca. Tamo je bio bistar potok, kao oni u čijoj sam blizini odrasla. Potok je savijao svoj put ka zalazećem suncu sa svetlom koje se reflektovalo sa njega. Boje neba su bile raspršene po potoku kao milioni malih dragulja. Pošla sam ka potoku i pokušala da provučem prste kroz njega. Ali nisam mogla ništa da osetim.
Verovatno IBS u uzrastu od 16 godina usled pokušaja samoubustva.

4264. John Verovatno IBS 12/22/2016. IBS 8169. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Svetlo je bilo toliko jako dok je isticalo iz otvora ka nama. Ispunjavalo me je ponovo i ponovo žudnjom da uđem u veliki otvor. Pomislio sam: 'Ja sam dete ove svetlosti'. Svi smo stremili ka tome, ponekad lagano a ponekad pomamno, plešući i pevajući sa radošću koju samo najveći dobitak na lutriji može da donese. Svetlost nas je sve ispunjavala. Ne samo da sam ja bio ispunjen mirom i radošću već je to bilo i svako drugo biće. Znao sam to; i oni su to znali takođe da sam bio u tom stanju. 'Deljeno stanje postojanja' nije adekvatno da se to opiše.
Verovatno IBS usled groznice posle operacije.

4262. Bobby K IBS 12/22/2016. IBS 8166. Iz Kanade, poreklom iz Mađarske. (prevod sa engleskog Ivan.) Sa druge strane života bila sam obavijena toplinom i ljubavlju kakvu nikad pre nisam osetila. Osetila sam se sigurnom, slobodnom i neograničenom. Mada se ne sećam nikakvih vizuelnih slika, znala sam da sam kod kuće. Bila sam potpuno podržana u svemu što bih mogla da poželim da uradim. Bila sam deo Univerzuma; bila sam deo sunca; i bila sam deo Boga! Imala sam osećaj potpune sigurnosti i bila sam ekstatično srećna. Nisam imala svest da sam dete ni da imam nekakav oblik, ali znala sam ko sam. Znala sam da sam deo svega, ali sam takođe imala osećaj individualnog identiteta. Bila sam ispunjena ljubalju i radošću.
IBS usled davljenja u uzrastu od 5 godina. Ispričano posle 64 godina.

4254. Pat S IBS 12/13/2016. IBS 8157. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Imala sam osećaj bezuslovne ljubavi i kao da sam iznenada znala sve. Znala sam da smo ovde da pomognemo jedni drugima i da volimo jedni druge. Loše stvari koje se dešavaju, to je zato jer nam je data slobodna volja i to je izbor koji mi činimo sa njom. Kada prođe ovaj život nema osude bez obzira šta ste učinili u ovom životu.
IBS usled gubitka krvi zbog čira na želudcu.

4251. BJ K IBS 12/3/2016. IBS 8154. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Naročito se sećam jedne stvari naposletku. Stao sam, okrenuo se i rekao mu 'Bolje da pripremiš neka prokleta čuda da bi učinio ovo vrednim utrošenog truda.' Zadnje čega se sećam je bio smeh i humor pun ljubavi.
IBS usled zastoja rada srca od toplotnog udara.

4244. Karen M IBS 11/19/2016. IBS 8141. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Nastavila sam da se smanjujem dok nisam bila kao atom, pretpostavljam. Mogla sam da vidim svaku česticu oblaka i kako mi izgledamo na svom najsićušnijem nivou. Bilo je prelepo; mi smo predivni. Vrlo brzo sam izgubila osećaj mog tela. Jednostavno sam bila ništa i sve istovremeno. Na kraju sam napustila oblak, i dalje bez osećaja 'tela'. Ja sam bila Ja. Bila sam čista energija, čisto lepa i celovita. Bila sam čista ljubav a opet još uvek sam bila 'ja'.
IBS usled prestanka rada srca tokom operacije u uzrastu od 14 godina.

4158. Bobby R IBS 6/5/2016. IBS 8010. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Izgledalo je da se to mesto prostire u celu večnost. Sećam se bića od svetlosti, Boga, kako stoji kraj mene. Nazirao se iznad mene kao veliki stub snage, a opet zračio je samo toplinu i ljubav. Njegove prve reči koje mi je poslao su me šokirale, 'Bobi, žao mi je zbog bola koji će ti ovaj susret prouzrokovati. Kada sam stvorio Univerzum, postavio sam pravila i ograničenja. Svaki put kada dođeš ovde, to te promeni, jer si ovde po drugi put. Upamtićeš više nego što bi trebalo, i to će ti doneti više bola nego što možeš da zamisliš. Patićeš kako još niko u tvojoj porodici nikad nije, i ja to ne mogu da promenim.'
IBS usled prestanka disanja izazvanog astmom u uzrastu od 4 godine. Frapantna obaveštenost o budućim događajima. Rođen potpuno slep ali u potpunosti mogao da vidi tokom IBS-a.

4141. Steven S IBS 5/9/2016. IBS 7981. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Sledeće čega se sećam je da pokušavam da ostanem uspravan, ali bilo je kao da se klizam nizbrdo kao po šljunku. Kako sam pogledao gore, bilo je mračno i bila su tri krsta. Čovekovo lice na krstu u sredini je imalo tračak svetlosti koji je osvetljavao lice, uglavnom oči, ali samo na osnovu lica mogao sam da zaključim da je surovo pretučen. Ali njegove oči - i danas me to dirne kada pomislim i osećam potpunu ljubav, samilost i brigu koju je imao za mene.
Izuzetan IBS usled srčanog udara.

4140. Ming-Yi H IBS 5/9/2016. IBS 7980. Nezapadnjački IBS iz Kine. Original sa Kineskog na Engleski prevela Jenny. (prevod sa engleskog Ivan.) Ispred mene sam video ljude u belim odorama kako stoje i osmehuju mi se, odeća im je izgledala kao Gandalfova iz Gospodara prstenova. Polako sam išao ka njima i primetio na levoj strani da su to moji dedovi po ocu i majci. Nisam prepoznao ljude, muškarce i žene na desnoj strani. Nikad ih nisam sreo u životu. Oni su svi bili jako ljubazni i osmehivali mi se.
IBS prilikom gubitka svesti.

4139. Violette S IBS 5/9/2016. IBS 7979. Iz Francuske. Original sa francuskog na engleski prevela Marguy. (prevod sa engleskog Ivan. Videla sam osvetljen tunel. Nisam imala težinu. Nisam videla sebe ali sam znala da lebdim. Izgledalo mi je nužno da uđem u tunel. Nekoliko sekundi kasnije sam bila zaustavljena. Čula sam glas koji kaže, 'Ne, ne možemo da te zadržimo. Ti treba da iskusiš strašne i bolne trenutke. Treba da se vratiš dole (tvom telu). Ne možemo ništa da učinimo za tebe. To je tako.' Vikala sam: 'Ne, ja hoću da ostanem!' Ponovo mi je rečeno 'Ne, ne možeš da ostaneš.' Nastavila sam da odbijam da se vratim. Onda sam snažno poslata nazad jakim udarom između očiju.
IBS usled saobćajne nesreće.

4126. Deborah L. IBS-u nalik 4/26/2016. IBS 7961. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Moj brat je pošao ka beloj mermernoj bisti na postolju, koja nije imala ni glavu ni ruke, samo torzo. 'Jedna stvar koju treba da razumeš o našim rođacima je da oni samo nisu imali u sebi to da bi bili drugačiji nego što su bili kada sam bio bolestan. Pogledaj ovu bistu, nema ruke, ne bi očekivala od osobe bez ruku da svira klavir ili uhvati loptu. Ista stvar je sa našim rođacima i kako su se oni ponašali. Oni nisu imali u sebi to da bi bili drugačiji.' Klimnula sam i pogledala statuu. Njegove reči su izgledale da imaju smisla za mene. 'Ako nosiš gorčinu i mržnju prema njima u svom srcu, završićeš samo trovanjem sopstvenog života,' nastavio je, 'moraš ih smatrati kao duše koje su duhovno hendikepirane.'
Detaljan KPS san zbog njenog brata.

4111. Paul D IBS 3/28/16. IBS 7930. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Pao sam na kolena i molio: 'Molim vas, molim pustite me unutra! Molim vas!' Preklinjao sam tako jako da je on nevoljno pristao da pogleda da li je za mene moguće da ostanem. Rekao je: 'Sačekaj' i onda otišao na levu stranu. Onda sam primetio da su u mraku tamo možda 3, 4 ili 5 drugih svetlih figura nekih 10 do 15 metara dijagonalno od nas. Otišao je do njih. Nisam mogao da čujem nikakav zvuk ali mogao sa da vidim da se raspravljaju, šireći ruke, pokušavajući da ubede jedni druge. Posle nekih 10 secundi ruke su se spustile. oni su i dalje govorili ali mogao sam da osetim da je neki oblik sporazuma postignut. Pet sekundi kasnije, on se vratio i rekao: 'Zaista mi je žao, nije moguće. Nije tvoje vreme. Neki ljudi na Zemlji još ovise o tebi.' Ponovo sam počeo da molim ali pre nego što sam mogao da završim moju prvu reč, bio sam 'puf' otišao odatle.
IBS usled nezgode tokom vožnje rolera u uzrastu od 10 godina.

4097. Debbie IBS 3/3/16. IBS 7917y567y3. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Vodiči su imali dve knjige koje sam trebala da pročitam. Prva knjiga je bila o mom životu. Mogla sam da pregledam strane i pogledam različite događaje koji su mi pomogli da ocenim da li su bili dobri ili loši. Dobre odluke su bile pozdravljane od ljudi sa druge strane mosta. Stranice su bile više kao filmovi i mogla sam videti kako su moje odluke uticale na sve oko mene. Bila sam šokirana kad sam otkrila da dan kada sam zaista teško radila u gostionici i dala sve od sebe da svima pomognem, to je bilo najmanje pozdravljeno od mojih vodiča. Dan kada sam pomogla pauku ispred vrata je bio pozdravljen jer sam to učinila sa osećanjem stvarne empatije uprkos tome što sam se plašila pauka. Nije bilo nagrade od ljudi koji su znali šta sam učinila. Poruka je bila - sve raditi s ljubavlju, što je mnogo teže nego što sam mislila.
IBS usled gušenja.

4081. Murielle T IBS 1/15/16. IBS 7879. iz Francuske. Original sa francuskog na engleski prevela Marguy. (prevod sa engleskog Ivan.) Onda je dvorana utonula u mrak. Osećala sam se okruženom ljudima koje nisam mogla da vidim, a njihove vitke siluete i plavu kožu nisam mogla da razlikujem. I dalje sam imala taj osećaj blagostanja. Ekran je zasvetleo i videla sam kako prolazi moj život. Ali retrospektiva života nije bila najinteresantnija stvar. Bile su to scene koje se tiču zemlje koje smatram najinteresantnijim. Videla sam našu planetu, ili pre scene koje su se dešavale na nekoliko mesta na zemlji. Bila sam besna; žalila sam se zbog nepravde koja čini da siroti ljudi gladuju, dok su drugi razmaženi i bez skrupula. To je bilo suprotno mojim zemaljskim verovanjima. U to vreme sam bila komunista i jako verovala u klasnu borbu.
IBS jedne univerzitetske profesorke u penziji koja je bila ateist pre iskustva.

4076. Cheryl G IBS 1/10/2016 & 1/31/16. IBS 7873/7893. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Pogledala sam gore i videla svetlost iznad dok sam bila pod uzburkanom vodom. Ona je gore pravila divnu asimetričnu šaru, dok su odozgo udarali svi talasi. Prvo sam gledala svetlo na plafonu kupatila, ali ono se pomerilo u jedno beskrajno proširenje najutešnijeg, prijatnog, predivnog svetla. Svetlo je ujedno bilo i toplo i sveže, u isto vreme. Istovremeno kad me je svetlo obuzelo tako me je obavilo i najdivnije i spokojno osećanje ljubavi i mira. Više nije bilo ni početka ni kraja. Stekla sam beskrajno znanje da ništa nije nemoguće. Vraćena sam nazad sa tog mesta jednako neočekivano kako sam i dospela tamo.
Skorašnji IBS i prvi usled davljenja u uzrastu od 3 godine.

4065. Philip S IBS 12/13/15. IBS 7855. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Ali onda sam bio zatečen, jer savršena veličanstvena figura nije tu bila zbog njih. Prišla je na nekoliko santimetara od mog lica i osmehivala mi se sa istom brigom koju bi roditelj imao za svoje dete pošto je ono bilo u nekom udesu. I dalje nisam mogao da vidim, čujem, osetim miris ili ukus, ali osećanja su mi se vratila. Uzvišena figura se smešila i nežno rekla nešto što je imalo efekat kao: 'Dete moje, zašto si ovde? Nije još tvoje vreme da budeš ovde. Moram da te vratim nazad.' Ta neverovatna figura je osetila moje brige i dodala: 'Ne plaši se kada se vratiš na Zemlju i činiš greške, samo živi svoj život najbolje što možeš i pokušaj da pokažeš bezuslovnu ljubav ljudima koje srećeš, na isti način kako su moji podanici pokazali svoju ljubav prema tebi! Ne brini da li ljudi veruju u mene ili ne, samo imaj vere da će svako koga sretneš biti dirnut na jedan ili drugi način od tvog iskustva i dozvoli meni da se bavim teškim poslom suđenja ljudima ako je to potrebno.' Osetio sam da me je ta veličanstvena figura nežno podigla i vratila u moje telo koje je izgledalo kao milionima svetlosnih godina daleko. Putovanje nazad je bilo još mnogo mirnije kako smo se približavali zemlji.
IBS usled zastoja srca. Izuszetno razumevanje vremena i mesta u IBS-u.

3991. Mohammad Z IBS 8/14/2015. IBS 16083. Nezapadnjački IBS iz Irana. Original sa Farsi-ja na engleski preveo Amir. (prevod sa engleskog Ivan.) Jedan primer pregleda mog života je kada sam bio malo dete. Putovali smo autom i stali negde na putu. Bila je reka u blizini puta i tražili su da odem i u vedru donesem malo vode iz te reke. Pošao sam da napunim vedro ali pri mom povratku sam osetio da mi je vedro preteško. Odlučio sam da odlijem malo vode da olakšam malo vedro. Umesto da prospem vodu na licu mesta, primetio sam drvo koje je bilo samo na isušenom parčetu zemlje. Uložio sam napor da skrenem sa svog puta i odem do drveta i sipam malo vode pod drvo. Čak sam i sačekao par sekundi da se uverim da je tlo upilo i apsorbovalo vodu. U mojoj retrospektivi života dobio sam ogroman aplauz i radost za taj jednostavni čin da je to neverovatno. Bilo je to kao da su svi duhovi Univerzuma ispunjeni radošću zbog tog jednostavnog čina i da mi govore da su ponosni na mene. Taj jednostavni čin je izglada bila najbolja stvar koju sam učinio u životu! To mi je bilo čudno jer nisam mislio da je taj mali čin neka važna stvar i mislio sam da sam učinio mnogo važnije i veće stvari. Međutim, pokazano mi je da je to što sam učinio bilo izuzetno vredno jer sam to učinio čisto i iz srca, bez apsolutno ikakvog očekivanja sa moje strane.
Izuzetan muslimanski IBS od automobilske nesreće.

3963. Steve L IBS 4/5/15. IBS 7709. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Dok sam bio u svetlu biće me je pitalo četiri puta jedno pitanje. Pitanje je bilo 'Ko si ti?' Nisam znao kako da odgovirim na to pitanje. Ustvari odgovorio sam pogrešno tri puta. Konačno četvrti put kada je to svetlo biće postavilo pitanje odgovorio sam 'Ne znam ko sam ja.' Svetlo biće je odgovorilo, 'Ti si ljubav.' Pitao sam da li mogu da ostanem jer je tamo bilo toliko lepo i nisam želeo da se vratim na zemlju. Svetlo biće je reklo, 'Ne, imaš zadatak koji moraš da izvršiš.'
IBS usled sudara.

3935. Bella F Moguće IBS 5/1/15. IBS 7660. Iz Italije. Original na Italijanskom. (prevod sa engleskog Ivan). Trenutno sam se našla na potpuno stvarnom mestu. Nemam reči da opišem sve što sam videla i čula. Znala sam sve; Znala sam zašto život, i zašto jad. Ali sve znanje je nestalo možda zato što ljudski um ne može da sadrži toliku količinu znanja. Obzirom na to možda je zaboravljanje način da nas zaštiti. Telo u kom sam bila je vrlo slično ljudskom, ali neverovatno moćno.
Moguće IBS ili iskustvo pod anestezijom jednog ateiste.

3934. Katsuhiro H IFS 4/28/15. IFS 7654. Iz Japana. Original sa Japanskog na Engleski preveo Max. (prevod sa engleskog Ivan). Čuo sam fijuk protivnikovog udarca pesnicom kako proseca vazduh. Onda se sve usporilo i osetio sam da mi je telo izgubilo težinu. U tom trenutku gledao sam sa tavanice dva čoveka kako se bore.
IFS od udarca pri sparingovanju u boksu.

3900. James H Verovatno IBS 3/9/15. IBS 7607. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda sam osetio povlačenje konopca ili je možda moja duša bila izvučena iz tela. Osetio sam strah i da me nešto dobro vuče. Onda sam bio u praznini. Mogao sam da vidim ali ne mojim očima. Osetio sam da sam spojen u veću svesnost i stoga sam imao veću sposobnost da razumem stvari. Razumeo sam kako se sve uklapa i da je sve jedna celina. Mogao sam da vidim zelenu rešetku načinjenu od svetla kako plovi ispod mene. Osećaj koji sam imao je bio potpuno blaženstvo; reči ne mogu potpuno opisati te osećaje. Bili su čudesni! Onda me je glas upitao šta sam dobro učinio da bih bio pušten u nebo. Rekao sam "Verovao sam u Isusa Hrista kao mog gospoda i spasioca." Glas je rekao da me šalje nazad i naveo razlog.
Verovatno IBS usled nepoznatog leka ili prevelike doze istog.

3869. Catalina IBS 2/12/15. IBS 7545. iz Rumunije. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. "Probudila" sam se u istoj sobi, mogala sam da vidim svoje telo. Mogla sam da primam informacije bez da stvarno razmišljam ili govorim ili slušam. Sve je bilo belo i svetlo. Shvatila sam da sam mrtva jer je moje telo bilo na podu. Nisam videla krv niti šta drugo. Bila sam tako mnogo tužna. Znala sam da sam mrtva. Osetila sam veliku žalost; to je bio najtužniji trenutak. Htela sam da zaplačem. Nisam znala zašto sam umrla. To je bilo prvi put da sam osetila saosećanje, ali bilo je prema meni. Uvek sam bila dobra, brižna i prijatna osoba. Ali nikad nisam bila prijatelj samoj sebi. Tako da sam osetila potrebu da zagrlim i kažem sebi: "Biće sve o.k." Upravo dok sam "plakala" i "pitala se" da li umirem, dobila sam informaciju. Ne znam zašto se to desilo ali znam da su neki aspekti mog života bljesnuli kao na ekranu.
IBS usled eksplozije autoklava i električnog udara. Podeljeno 3 ½ nedelje pošto se događaj desio.

3850. Cindy J IBS 2/1/15. IBS 7523. Iz Australije. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Buka u tunelu je bila vrlo glasna. Kretanje niz tunel prema belom svetlu. Prolazim kroz membranu ili zastor u belo svetlo i u isto vreme sam osetila sebe kako se dezintegrišem u atome ili deliće i postajem jedno sa belim svetlom. Taj osećaj je bio praćen zadivljujućim neodoljivim osećajem ljubavi, radosti i sreće i JEDINSTVA sa svime.
IBS usled prestanka disanja zbog napada astme.

3838. Jennifer J IBS 1/14/15. IBS 7510. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Bila sam jedno sa Tvorcem i sa samim Tvorcem. Bila sam Tvorac. Svi mi jesmo; oni koji se nisu vratili i dalje jesu. To nije moguće opisati. Bila sam svesna da je moje zemaljsko telo, moja kutija ili posuda prolivena i da sam mnogo toga više. Znala sam sve stvari. Bila sam Bog uz sve druge, a opet Bog je bio tamo u višem postojanju takođe. Univerzalna snaga koja je blaga i dobra, skromna i čista. Bog živi u meni, Božija duša je udahnuta u moje mrtvo telo kada sam izabrala da živim. Individulna misaona svesnost a opet od jednog koji je ceo bez konture ili odvojenosti jedno od drugog. Bili smo u i kroz i jedno sa drugim. Bilo je čudesno. Skromno, prelepo, i snažno na najnežnije i prijatnije načine, i puno ljubavi i spokojno da "prevazilazi svako razumevanje."
Obavezno pročitati! Među najdubljim IBS-ima koji su ikad podeljeni na IFIBS. IBS usled ozbiljnih komplikacija posle porođaja.

3817. Brian C Verovatno IBS 12/20/14. IBS 7496. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Kako sam se približavao tom svetlu postalo mi je jasnije, bilo je šire nego više. Svetlo je sijalo zlatnom bojom koju ne mogu da opišem jer nikad pre nisam video ništa slično. Kako sam se približio, počeo sam da primećujem nešto što je izgledalo kao planeta ali nikad pre nisam video ništa takvo. Ta planeta je bila čista kao snežna kugla ili čisto staklo u kom je to sijalo, unutra je bilo zlatno svetlo. Kako sam se približio brzina i informacije su počele da usporavaju, mogu reći da je po rubu bilo na hiljade i hiljade zvezda. Počeo sam da se pitam ili razmišljam šta se dešava i šta je to? Zaustavio sam se, takođe su stale i informacije. Ja sam samo lebdeo u prostoru gledajući na veličanstven, najlepši prizor koji sam ikada video. Nisam imao nikakve bolove ni loša osećanja. Osećao sam mir, ugodnost, radost, i ljubav kakvu nikad pre nisam osetio. Samo sam lebdeo, posmatrajući i pokušavajući da shvatim šta se dešava.
Verovatno IBS usled bolesti srca.

3817. Frédéric M IBS 12/03/14. IBS 7475. Iz Francuske. Original na francuskom, na engleski prevela Marguy. (prevod sa engleskog Ivan.) Iznenada sam poželeo da vidim da li sunce sija nad hramovima Maja u Meksiku. Nisam imao vremena da formulišem moju želju, kada sam bio u podnožju piramide, uzbuđen što vidim da sunce zaista sija na ovoj Maja lokaciji, bilo je prelepo. Jedva da sam ostao toliko vremena da vidim leptira koji je odleteo pri mom dolasku. Onda sam se vratio punom brzinom u ovo svetlo, tamo sam sreo dedu (po ocu) koji je umro 1984 god. On je bio moj vodič tokom iskustva. Pošto sam mu rekao da sam srećan što se ne osećam tako skučeno u svom telu, da više nisam frustriran, ne osećam mržnju, ljubomoru, sva ta zemaljska ljudska osećanja, on mi je objasnio da nije moj trenutak da budem tamo, i da moram da se vratim nazad na zemlju u to telo.
IBS zbog komplikacija tokom operacije srca.

3774. Nichole BD IBS 10/11/14. IBS 7389. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Trčala sam travnatim poljem ka džinovskom suncu. Sećam se da sam gledala dole na moje noge i one su bile kratke, ponovo sam bila dete. Tu je bilo još jedno dete koje me je držalo za ruku i trčalo kraj mene. To je bio mali plavokosi dečak sa plavim očima. Najneverovatniji deo je bio čist osećaj najintenzivnije ljubavi koji jedva mogu da opišem. To je bio talas za talasom čiste ljubavi. Bio je unutar mene, bio je oko mene, bio je SVE. To sam osećala kao otkucaje srca ljubavi, jedan talas ljubavi za drugim. A bilo je ljubavi i između takođe, onda bi talas došao sa još više i više. Bilo je to bez kraja, večno i potpuno. Nisam imala nikakav strah. Nisam imala osećaj drugačiji od LJUBAVI. Nisam imala drugu pomisao do da stignem do SVETLA: Osećala sam čistu sreću i radost. To je bilo najlepše osećanje kojima reči nikad u opisivanju ne mogu prići ni blizu. Najbliža stvar koju mogu da zamislim da bih dovela u vezu na ovoj zemlji bio bi trenutak kada sam donela moje dete na ovaj svet.
IBS očigledno usled komplikacija tokom hirurškog zahvata.

3759. Paulo IBS 9/19/14. IBS 7389. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Jedina stvar koju sam onda hteo da znam je, koja je svrha? Odgovorila je da nije moje da to znam, ali sve će biti uredu/OK. Što sam shvatio ne samo za povredu koju sam upravo doživeo, već ceo život. Onda sam bio izvan moga tela iznad ambulantnih kola. Nisam se spustio sa oblaka ili nešto slično, samo sam bio tamo. Prepoznao sam ulicu i okolinu i znao sam gde idemo, u bolnicu. Trenutno sam mogao da osetim sebe, udahnuo sam i otvorio oči.
IBS usled požara u uzrastu od 7 godina.

3753. Wendy G IBS 9/7/14. IBS 7373. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Nastavila sam da lebdim i pojavio se tunel. Prelep tunel sa blistavim svetlom na kraju (svetlo je bilo sjajnije od sunca ali nije smetalo očima i bilo je čisto belo svetlo). Znala sam da sam umrla i da ostavljam za sobom 5-6 meseci staru bebu i muža ali nisam marila. Htela sam da idem svetlu. Htela sam da idem kući. Kada sam došla u svetlo poznavala sam sve tamo i oni su bili jako srećni što me vide i poželeli su mi dobrodošlicu kući. To su bili sve preminuli rođaci - nikog nisam srela pre toga ali sam ih sve znala. Oni su se takođe pojavili u ljudskom obliku da bi ih prepoznala ali nekako to nije bio njihov pravi oblik sada (nešto sam osetila). Imala sam vezu sa svakim i gotovo kolektivnu svesnost (ne znam kako to da opišem).
Detaljan IBS usled prestanka rada srca tokom operacije.

3713. Jeremiah J IBS 7/5/14. IBS 7297. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Kod Mihajla je ego bio na nuli a njegova brižnost ogromna. Izgleda da sam mogao da mu pomognem u jednoj ili više njegovih dužnosti. Pitao sam za Boga i on mi je rekao da je Bog svuda oko nas, u nama, i svemu. Bog Jeste. (Ova komunikacija je skroz telepatska u ovom trenutku ali njegova upotreba "Bog Jeste" je bila jasno pokazna po svom karakteru.) On će me odvesti da me pretstavi Bogu. Mala digresija ovde, to me je stvarno zbunjivalo kad sam se kasnije vratio. Kako može Bog biti svuda a opet da mu budem "pretstavljen"? Trebalo mi je dosta rada na tome mada je odgovor bio jasan dok sam bio tamo.
IBS usled prestanka rada srca tokom hirurškog zahvata.

3620. Romy IBS 3/9/14. IBS 7153. iz Australije. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Posmatrala sam milione slika iz dešavanja u mom životu, kao film razbijen u sličice. Sva mala dela, misli i trenuci jedan za drugim, čak i oni koje sam zaboravila da su se ikada dogodili - bili su tu. Bio je to tako fascinantan prizor. Najčudnija stvar je bila što sličice nisu bile povezane međusobno - imale su razmak među sobom koji je uzgledao kao svetla nit. izgledalo je kao da su nanizane na tu nit svetla. Moje glavno osećanje je bilo staloženost, zapanjenost i radoznalost. Bilo je prisutno jako svojstvo ispitivanja i radoznalosti dok sam sve pregledala. Svaki put kad mi se javljalo pitanje, odmah bi mi bio otkriven odgovor. Odmotavanje slika i razmaka se odvijalo i napredovalo neprekidno, prikazujući neprekidnu delikatnu liniju posledica u savršenom redu, lanac događaja, opet oni su se svi dešavali istovremeno. Prošlost. sadašnjost i budućnost su se svi dešavali odjednom. Bilo je inspirativno prisustvovati redu i smislu da sve te male sličice izgleda imaju "širu sliku". Osetila sam mnogo saosećanja. Bilo mi je sve oprošteno. Ustvari nije bilo ničeg za opraštanje. Mogla sam da vidim da je moj život imao "savršen poredak" u tome. Na neki način to je bilo kao gledati matematičku jednačinu ili iznos koji ima savršen smisao - takav i takav događaj daju takav rezultat. Bilo je to jednostavno portretisanje prirodnog uzroka i posledice sa nežnim razumevanjem. Nije bilo osude, samo otsustvo krivice.
Izuzetno IBS dame koja je poreklom iz Izraela, nastalo usled automobilske nesteće u Indiji. Izvanredni detaljni komentari u vezi sa retrospektivom života. Primljene informacije u iskustvu su joj verovatno spasile život.

3556. Donald C IBS 1/19/14. IBS 7060. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Posle ovoga moja baka i on su razgovarali i ona se okrenula ka meni i rekla: "Moraš da se vratiš nazad." Mislim da sam iznenadio i sebe kada sam rekao ne. Hteo sam tamo da ostanem. Tada je baka rekla da bi to mnogo rastužilo moju porodicu jer me mnogo vole. Rekao sam da me ne vole i rečeno mi je da pogledam, i dok sam gledao dole kroz nešto za šta sam mislio da je televizor mogao sam da vidim moju sestru i braću kako pokušavaju da me ožive. Moja starija sestra je kopala blato iz mog grla i nosa. I bio sam iznenađen. Mogao sam da čujem kako govori "Diši Doni, diši Doni molim te", dok me je pljeskala po licu. Onda je baka kleknula na jedno koleno i u tom položaju me okrenula i pogledala pravo u lice. Sa njenim rukama na mojim ramenima rekla je reči koje će me progoniti... "Donalde ima da se vratiš, ali upamti... upamti Ti Si Deo Nečeg Veoma Važnog!"
Izuzetan IBS usled pada sa drveta u uzrastu od 10 godina.

3554. Eruera M IBS 1/15/14. IBS 7053. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Kada sam gledao travu mogao sam da kažem da je to trava ali tu je bio prisutan elemanat koji je nedostajao u mom kratkotrajnom fizičkom postojanju, taj elemenat je bila ljubav. Trava je bila ja i ja sam bio trava, trava je bila svesna mene, i ja sam upravo bio postao svestan trave. Drugi primer je kada sam pogledao okolo, kada kažem da sam pogledao okolo, to nije kao da sam se okrenuo i pogledao, jer sam već gledao, gledao sam okolno drveće i učinio svesnu odluku da pogledam drveće jer je imalo jednu auru topline i brige koja je dolazila iz tog pravca. Kada sam ponovo pogledao drveće ono je bilo svesno mene, iz drveća se izlučivala ljuvav i prihvatanje.
Izuzetan IBS usled povrede na ragbi utakmici sa 15 godina.

3379. Bolette L IBS 6/20/13. IBS 5437. iz Danske, original na Danskom preveo na Engleski Runi. (prevod sa engleskog Ivan). Sve je bilo jasnije i mogla sam da se usredsredim na to kad poželim, boje su bile jasnije i življe. Moj vidokrug je bio skroz naokolo. Bilo je tako lepo i sve boje su bile nezemaljski lepe. Bila sam jako srećna i smirena tokom celog mog iskustva blizu smrti. U životu mi je sluh bio sve slabiji. Toga nije bilo u smrti, i mogla sam da čujem mnogo bolje nego ikada u mom životu. Nisam imala problema sa sluhom; zvukovi su bili lepi i melodični. Konverzacija koju sam imala sa drugima se nije odvijala zvukom već pre telepatski. Bila sam potpuno ispunjena emocijama, kao što su velika radost, duboka, duboka ljubav, prijatnost; zahvalnost; sloboda; osećajem da je "SVE kako treba da bude"; Sve je dobro...
Neverovatan IBS u kom sreće njenog budućeg sina.

2853. Therese B IBS 10/11/11. IBS 5369. iz Švedske. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. I trenutno sam u drugoj dimenziji - na prelepom mestu koje je ispunjeno raskošnim belim i zlatnim zracima svetla. Ispred mene je bila velika grupa ljudi, izgledali su jako dobro i srećno, svi su mi poželeli dobrodošlicu. Osetila sam se kao kod kuće, kao da sam se vratila mojoj pravoj porodici posle dugog puta. Druga svesnost mi se obratila direktno, i osećala sam je kao našeg oca. To biće je ljubav, sigurnost, sreća, razumevanje, svesnost i sloboda! Postala sam svesna da sada razumem sve, i da imam odgovore na sva moja pitanja. Sada mi je sve bilo sasvim jasno! Viša svest mi je pokazala kakav mi je bio život do sada, i shvatila sam da još nisam uradila ono što je zamišljeno da učinim.
IBS pošto ju je udario automobil.

2823. Michaele S IBS 9/10/11. IBS 5363. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. To svetlo je izgledalo kao izvor sveg svetla, sve ljubavi, sve dobrote, zadovoljstva i spokoja u celom postojanju. To je bio izvor svega. Izgleda da je to bila jedina stvar koja je važna. Ona se nastavljala u svemu i ujedinjavala je sve, i privlačilo me je kao nekim elektromagnetom... Sadržaj tog drugog sveta je nekako stvarniji, bitniji, istinitiji, važniji. Značajniji. Lepši... Takođe osećam da moramo da budemo ovde iz jednog razloga - da učimo, i patimo kad je neophodno, da prevaziđemo, da volimo, da širimo sreću i svetlost drugim ljudima, da činimo dobre izbore, da oblikujemo svet u nešto što nalikuje na neki način suštinskoj dobroti i savršenosti tog drugog sveta.
Izvanredno IBS usled naletanja automobilom na voz u pokretu.

2821. Barbara E IBS 9/10/11. IBS 5361. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Kako sam se ukotvila u bezuslovnoj ljubavi, uviđala sam sve više i više kako je potpuno i apsolutno inteligentna svetlost. Pravi nivo kreativnosti i intelekta je emotivno i psihološki prevazilazio shvatanje. Znam to jer se svetlost telepatski spojila samnom, dozvoljavajući mi da osetim bar mali deo onoga što je sadržala u sebi. Bilo je tako mnogo misli i informacija da se osećalo kao zilioni svitaka podataka o pravoj prirodi stvarnosti koji su se čuvali neodmotani. Bila sam izgubljena i obasuta i nisam mogla da shvatim šta to sve znači. Ipak glavna poruka je došla jasno i glasno. Realnost je TAKO mnogo veća, višeslojnija i više dimenzionalnija nego što mi razumemo. Svest je sposobna da iskusi tako mnogo više nego što je mi uobičajno koristimo. Sve ima svrhu i značenje.
IBS usled nesvesti u vreme bolesti.

2803. Henrietta K IBS 8/20/11. IBS 5331. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. To svetlo je izgledalo kao izvor sveg svetla, sve ljubavi, sve dobrote, zadovoljstva i spokoja u celom postojanju. To je bio izvor svega. Izgleda da je to bila jedina stvar koja je važna. Ona se nastavljala u svemu i ujedinjavala je sve, i privlačilo me je kao nekim elektromagnetom... Sadržaj tog drugog sveta je nekako stvarniji, bitniji, istinitiji, važniji. Značajniji. Lepši... Takođe osećam da moramo da budemo ovde iz jednog razloga - da učimo, i patimo kad je neophodno, da prevaziđemo, da volimo, da širimo sreću i svetlost drugim ljudima, da činimo dobre izbore, da oblikujemo svet u nešto što nalikuje na neki način suštinskoj dobroti i savršenosti tog drugog sveta.
IBS usled nesvestice i evidentnog frasa.

2786. Joe W IBS 8/6/11. IBS 5301. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Osetio sam prisustvo u oblacima. Pokušao sam da razjasnim ko je tamo. Nisam mogao da vidim lice ali osetio sam prisustvo Isusa na prestolu. Upitao sam ko je to. Odgovorio je: "Ja sam tvoj gospod Isus". Pao sam na kolena. Isus je rekao "Ne plaši se, ja te volim." Ja nemam reči da opišem moja osećanja u njegovom prisustvu. Na primer: Ja sam otac i divan je osećaj kada ljuljanjem uspavljujem moje dete. On ima bezuslovnu ljubav prema meni. Isus je rekao "Šta misliš o svom životu do sada?" Imao sam jak osećaj da nisam završio ono što je trebalo da naučim kao ljudsko biće. Isus reče "Možeš da ostaneš samnom ili da se vratiš da budeš ljudsko biće". Rekao sam mu da želim da ostanem ali treba da se vratim da naučim još o ljubavi i znanju. Rekao je "Ako je to tvoja odluka neka tako bude". Našao sam se kako se budim iz nesveti. Prva stvar koju sam čuo je medicinsko osoblje kako govori da nisam mrtav.
IBS usled saobraćajne nesreće.

2759. Gina J IBS 7/10/11. IBS 5266. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. I to je kao da sam bila negde daleko, pa sam se ponovo vratila tom životu. Kao da sam se vratila sa godišnjeg odmora i sada se vraćam nazad na posao, ili vraćam se stvarnosti. Iza ulaza videla sam nekakav transportni sistem. Videla sam vodu i lance na spravi na vodi - kao futuristička Dizni vožnja. Bila sam na pola puta kroz ulaz, i onda sam zbačena nazad niz belo, žuto, crveni tunel. Bilo mi je mnogo jasnije pri povratku. Čak sam rekla sebi da moram da zapamtim tajne života, da ljudi treba da znaju istinu. Ali kada sam otvorila oči, to je nestalo. Ležala sam tamo pokušavajući da se setim. Moj um je mogao da se seti svake scene koja se dogodila ali ne one najvažnije stvari. Osećala sam kao da mi nije dozvoljeno da imam to znanje ovde, kao, ako bi znali, onda ne bi naučili ono što treba da naučimo. Život je škola, ništa više.
IBS usled slučajnog predoziranja.

2521. Giselle RV IBS 11/29/10. IBS 4859. iz Kosta Rike. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Svetlo biće, čak svetlije i sa više ljubavi, koje bi moglo biti Isus, zatražilo je od njih da mi pokažu deo onoga što još treba da uradim na zemlji i da mi pokažu sina kog sam rodila u jaslicama u bolnici. Rekli su mi da moj sin ima putanju učenja koja zavisi od činjenice da ću ja biti njegova majka i da će moje odluke jako uticati na njegov život. Sa svim bolom u srcu (usput, nisam imala fizičku bol) odlučila sam da se vratim. Morali su da obrišu većinu mog sećanja jer su objasnili ako bih se sećala previše ne bih mogla da upravljam željom da se vratim i ušla bih u rizik da izvršim samoubistvo, što se u toj dimenziji smatra pogrešnim.
IBS usled komplikacija pri rođenju deteta.

2433. Cara A IBS 10/11/11. IBS 4801. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda sam shvatila da se nalazim u tami - sasvim budna i svesna, ali više nisam gde sam bila pre. Tama nije bila strašna niti me je plašila. Samo sam bila iznenađena, sećam se da sam mislila, "Oh, ovako umirem." Nije bilo ložih osećanja, samo iznenađenje. Onda sam svesno odustala od borbe za život i trenutno sam se našla sa Svetlom. Potpuno izvan fizičkog sveta, izvan vremena i prostora. Nisam videla očima već? osećala? Umotana u Svetlo. Osetila sam bezuslovnu ljubav, spokoj i radost u tolikoj meri kako se to nikad ne može osetiti i doživeti ovde. Bila sam jedno sa Svetlom.
IBS usled kriminalnog napada.

2255. Cindy D IBS 6/20/10. IBS 4491. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Sve se zamračilo i imala sam osećaj da plovim ali ništa nisam videla. Bila sam veoma uplašena i onda sam čula/osetila Prisustvo. Ta Pojava mi je govorila (ne obavezno rečima?) da je sve u redu i da se ne plašim. Stepen Mira i Utehe te Pojave je neopisiv. Posle dosta te 'podrške' shvatila sam da poznajem tu pojavu. Ustvari ta Pojava je bliža i više povezana samnom (i imamo zajednučku prošlost) nego ijedna 'veza' u mom životu. Opet - ne može se opisati. Ali sećam se da sam mislila kada sam shvatila da poznajem Pojavu - 'Oh. . . to mora da je moj deda' (koji je umro tri godine ranije i jedina meni bliska osoba koja je umrla). Ali brzo sam shvatila da to nije moj deda. . . Niti ijedno ljudsko biće sa kojim sam bila u vezi. U prvih nekoliko 'trenutaka' izgleda da sam pokušala da nađem smisla u prepoznavanju te Pojave? Pojava je nastavila da me teši i uverava da je sve u redu i da će biti predivno.
IBS usled povrede glave na jahanju.

2252. Jim W IBS 6/20/10. IBS 4485. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Iznenada, bilo je kao da je moje telo fizički podignuto van vode i da stoji na čvrstom tlu, i video sam mamu i tatu kako se igraju u vodi ne primećujući da sam se gotovo udavio. Ali u jednom trenutku posle ovoga imao sam sećanje ili znanje da sam bio na nebu čak i pre nego što sam se rodio i da mi je bilo ponuđeno da izaberem vreme da dođem da živim na Zemlji. Izabrao sam vreme posle II Svetskog rata jer sam mislio da bi to bilo odlično vreme za život. Imao sam osećaj da je bio još neko sa mnom, meni veoma blizak kome je takođe ponuđena ta prilika i da je izabrao raniji period gde bi život te osobe bio najviše tokom 50-tih i 60-tih. Jasno se sećam tog događaja biranja i to nije bio san.
IBS u uzrastu od 6 godina. Podeljen 58 godina kasnije. Interesantno sećanje na postojanje pre rođenja.

2206. Kathy W IBS 5/30/10. IBS 4416. iz Australije. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Sve to vreme osećala sam kao da ubrzavam prema svetlu i kako sam prilazila osetila sam da se otvaram kao cvet, mada nisam imala telo. Kako sam se otvorila osetila sam to, Ljubav, ništa tako nisam nikad pre osetila. Čak i sad plačem kada govorim o tome jer moj sistem oseća kao da će se raspasti samo od sećanja. Bila sam obavijena tim svetlom i osetila se u jedinstvu sa svime, videći sve, znajući sve. To sigurno nije ono što sam mislila o Bogu kao nekom entitetu, ali možda je bilo bolje. Dalo je novo značenje kazivanju da je Bog Ljubav. Ljubav je kao neka energija koja povezuje svaki molekul u univerzumu.
IBS pri porođaju.

2182. Rebecca M IBS 3/9/10. IBS 16025. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda se našla u velikoj dvorani, nešto je izgovorilo njeno ime, i "Knjiga znanja" se otvorila na njenom imenu. Na zidu su se projektovale slike iz vremena kad je bila mala devojčica. Bilo je razgovora sa drugima. Mogla je da oseti emocije koje su drugi osećali. Videla je efekat koji je imala na druge ljude. To je bilo kao retrospektiva života. Videla je dobre i ne tako dobre uticaje koje je imala na druge. Shvatila je da je uticala na sve na svetu.
Uglavnom, naučila je da treba da bude dobra i da pruža ljubav drugima.

2170. Chamisa H IBS 2/26/10. IBS 4376. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Mogla sam da vidim kroz zidove. Pročitala sam hirurgov um i odmah "znala" da ima ljubavnu aferu sa medicinskom sestrom; da će njegov kolega umreti od raka sledeće godine (i jeste). Sestra mi je poslala ruže, moj muž je bio kod kuće i cepao drva, Moja deca su bila u školi. Niz detalja, svi previše trivijalni da bi se pisalo o tome, ali su mi potvrdili da je ono što sam videla stvarno. Za razliku od snova svega se sećam kao da se upravo desilo. To je promenilo smer moga života i način na koji vodim računa o svom telu, životu, porodici i pacijentima zauvek... Videla sam šta svi članovi moje porodice rade tada i mogla sam kasnije da to proverim, oni su bili začuđeni da sam mogla da vidim šta rade, i o čemu govore.
IBS usled udesa i velikog krvarenja. Medicinska sestra u penziji. Začuđujuće proverene informacije koje je primila tokom IBS-a koje nije mogla drugačije da sazna.

2169. Tim V IBS 2/26/10. IBS 4375. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Iznenada sam se probudio u nečemu što bih mogao da opišem samo kao neki otvoren prostor svetlosti. Video sam nekoliko ljudskih oblika načinjenih od svetla. U tren oka dva od tih oblika se iznenada pojaviše sa obe strane kraj mene. Kada sam ih pogledao iz blizine mogao sam da pogledam u njihov sjaj. Mogao sam da vidim njihova svojstva. Jedno od njih je bila moja baka a drugi je bio moj otac. Bili su načinjeni od svetla. To su bili oni ali mnogo mlađi i mnogo savršeniji.. Ne bi ih prepoznao da nisam znao da su to oni. Moja baka mi je prva poželela dobrodošlicu kući, da se ne brinem i da će se oni pobrinuti za mene bile su njene reči. To nije bio govor, bilo je više kao telepatija. Zaista ne mogu da opišem neodoljiv osećaj mira, ljubavi, radosti i OLAKŠANJA!!! Konačno sam se vratio kući. Bilo je kao da se moje sećanje na to mesto polako vraća. Tamo sam znao toliko toga čega se sada ne sećam. Ali se sećam osećaja da sam bio udaljen od kuće u školi i da sam se konačno vratio kući.
IBS usled bolesti sa gubitkom svesti.

2076. Dan B IBS 1/2/10. IBS 4245. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Počeo sam ponovo da proživaljavam život. Dok sam ga gledao iz moje perspektive takođe sam doživljavao svako moje delo i kako su na druge uticale moje aktivnosti. Bukvalno sam mogao da osetim koncentrične krugove "emocije" kako izlaze iz mene, i kako su doživljene od svake osobe za uzvrat: ja sam delovao na Džona, Džon je delovao na Reja, Rej je delovao na Sema, itd. I sve to sam iskusio. Bilo je to i dalje zastrašujuće i tužno o mom životu. Posle retrospektive života pokazano mi je (ne sećam se vodiča) kako su svaka osoba, svaka misao, svaka akcija i svaka reč povezane. To je izgledalo kao ogromna mreža zvezdica koje postoje u mnogim dimenzijama.
IBS usled gubljenja svesti i utvrđenog srčanog napada.

1993. Veronica W IBS 12/6/09 & 10/24/2009. IBS 4158. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Tu je bilo jedno glavno biće ljubavi i mnogo drugih bića ljubavi sa osobnošću ili dušom. Nisam mogla videti mnogo sem svetla i nejasnih obrisa na stazi. Nije bilo ničega do ljubavi, dobrote, istine, i svih stvari u vezi ljubavi, BEZ PROSTORA za strah ili zlo, ili bilo čega osim te ljubavi. Bilo je divnije od svih mojih najvećih nada ili iskustava na ovoj planeti. Bilo je puno ljubavi i bolje od savršenog kako mi u našem ljudskom stanju poznajemo. Nema reči da se to opiše. Bila sam tako sretna što sam tamo.
Izuzetno IBS usled alergijskog anafilaktičkog šoka. Obavezno pročitati.

1963. Michael A IBS 8/29/2009. IBS 4083. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Plovio sam u nefizičkom obliku prema plavo-purpurnoj plinovitoj planeti. Osetio sam tako mnogo ljubavi i razumevanja da se to rečima ne može opisati. Druga moja slika je jedno od najstvarnijih osećanja. Bio sam negde u fizičkom obliku sedeći na prednjem delu nekog starog broda. Mogao sam da osetim miris hrane koja se kuva i osetio sam prisustvo nečeg što mi govori da treba da "Vrati se nazad i uči da VOLIŠ na pravi način".
IBS od udesa i povrede glave.

1951. John P Possible IBS 8/15/2009. Possible IBS 4065. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Dok sam plovio u tami i oštroj hladnoći (žudeći za mamom), osetio sam toplinu kako dolazi iza mene. Mada nisam video nikakvo telo, nekako sam se okrenuo i video nejasno svetlo, koje je izgleda odavalo toplinu, tamo što je sad bilo ispred mene. (leđa su mi još bila jako hladna). Krenuo sam (nekako) prema svetlu. Što sam bio bliže svetlu bilo mi je toplije i više sam znao. Počeo sam da se prisećam onoga što mislim da su bili neprijatni trenuci u mom životu, samo da bih razumeo zašto su se desili. Što sam bio bliže svetlu manje sam želeo da se vratim kući. Došao sam do tačke da sam razumeo sve i zaboravio sam na svoj prethodni život.
IBS verovatno usled srčanog udara.

1934. Mr. W IBS 7/9/2009. IBS 4025. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Postao sam svestan mojih oseta u tom trenutku i kako je sve izgledalo sa mnogo više detalja i kako se sve to pojavljivalo mnogo usredsređenije i oštrije. Bilo je kao da vidim svet po prvi put svojim vlastitim pravim očima. Odgovaralo je skidanju zamagljenih skijaških naočara. Boje su delovale jednoliko i zamućeno ali s obzirom da je svetlo bilo ugašeno u mojoj potpuno zamračenoj sobi bio sam zapanjen da sve vidim tako jasno. Takođe se sećam da sam čuo automobile na glavnom putu dobrih osamsto metara od moje kuće i takođe sam čuo televizor na spratu na drugom kraju kuće. Mogao sam da čujem oca i dedu kako razgovaraju kao da sam u istoj sobi. To nije bilo normalno jer je moja soba bila u podrumu i kada bih zatvorio moja vrata soba je bila tako tiha da sam mogao da čujem samo svoje disanje. Takođe nije bilo prozora i soba je bila potpuno mračna. Osetio sam kao da sam oslobođen od mog tela i to me je oslobodilo limitacija koje su određene fizičkom postojanju. Moj um se osetio očišćenim i misli su mi izgledale brze i odlučne.
IBS uled pokušaja samoubistva velikom dozom Coumadin-a (snažnog razređivača krvi).

1921. Don C IBS 5/30/2009. IBS 4009. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Tokom operacije hirurg je povredio jednu arteriju u mom vratu i usled krvarenja sam umro. Sećam se da sam lebdeo u uglu sobe iznad operacionog stola gledajući dole na mene pitajući se šta se dešava. Onda iznenada sam povučen kroz taj tunel ka belom svetlu gde sam se našao kako stojim na tom putu od zlatnih kocki koji je vodio naviše prema nekakvoj građevini koja je imala 12 stubova sa strane a napred stepenice koje su vodile ka uglednoj osobi koja je sedela na prestolu. Ta osoba je ustala i sišla niz stepenice i došla niz put do mene. Svuda oko mene mogao sam da vidim i osetim divan mir i tišinu ispunjenu ljubavlju i spokojstvom. Spoznao sam negu na svetu. Sa moje leve strane je sve dokle je oko moglo da vidi bio predivan pejsaž sa lalama u svim zamislivim bojama. Sa desne strane je bio zid predivno plave boje koja je odgovarala nebu.
IBS usled hirurške komplikacije u uzrastu od 15 godina.

1894. Christy B IBS 4/25/2009. IBS 3964. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Imali smo sudar kako mi je rečeno, prvo nisam davala znake a potpm sam ustala, odbila medicinsku pomoć i otišla sa mojim roditeljima koji su bili pozvani na mesto nesreće. Ne sećam se sudara ni kako sam dospela u kuću mojih roditelja ali sećam se sledećeg. Bila sam sa mojom biološkom majkom koja je umrla dvanest godina ranije i neizbrojnim drugima koji su me voleli i bili jako srećni da me vide i ja njih. Osetila sam koliko brinu o meni i počela sam da se pitam zašto toliko brinu i tada mi je rečeno zato da bi bila bezbedna i da ja uskoro moram da odem, i oh, ja tako nisam želela da idem jer sam osećala snažnu opštu ljubav, zadovoljstvo, osećaj da sam kod Kuće! Bila sam okružena snažnim izvorom energije i sama sam bila izvor pozitivne energije i bila sam zainteresovana i malo zbunjena zašto ne mogu da ostanem sa njima.
IBS usled sudara kao saputnik na motorciklu.

1890. Thomas M IBS 4/25/2009. IBS 3958. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Znam da je ta pojava svemoćna i da zna sve, i da će sve uvek biti u redu bez obzira šta se ikada desi. Postao sam svestan da me pojava opominje na dijalog. Sećam se delova i komadića "razgovora" bez reči. Sećam se da sam postavljao pitanja i dobijao odgovore. Prvo pitanje koje sam postavio je bilo jako drsko. "Zašto ima toliko patnje tamo dole?" (misleći na zemlju). Odgovor je bio smeh. tako radostan smeh. Radostan smeh kao kad se majka smeje neverovatim pitanjima koje samo mala deca mogu da postave. Smeh je sledilo nešto kao: "Zar ne znaš da imam moć da uklonim sav bol? Mogu da premotam unazad univerzum i započnem sve opet iz početka samo jednom željom. Bol ostaje iza, na zemlji. On ne nastavlja put sa nama, ali lekcije koje naučimo iz toga su večne"
IBS usled saobraćajne nesreće. Imao amneziju nedeljama posle udesa, onda se setio sudara i IBS-a.

1866. V IBS 3/7/2009. IBS 3928. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. I onda sam bio kod Kuće. Zemlja i ovaj život su bili ružan letnji kamp kao poređenje, i znao sam da želim da ostanem. Nisam hteo da se vraćam u kamp. To je sve što znam. Nisam video "Boga" ali osećao sam kao da sedim u krilu zagrljen rukama najdivnijeg, punog ljubavi (džinovskog) "roditelja". Tu sad postaje frustrirajuće jer nema, niti će ikada biti reči da prenesu kakav je to osećaj. . . Grozim se da koristim reč "Bog," zbog ogromne izopačenosti koju smo mi ljudi načinili od tog koncepta, ali koristiću je od sada nadalje, jedino zbog jednostavnosti. Sedeo sam u Božijem krilu, ouhvaćen u najtopliji zagrljaj, i odmah se uključio u "konverzaciju". Komunicirali smo - telepatski? Ne znam kako drugačije to da opišem. Nisam želeo da se vratim. Na to sam se usredsredio. Bio sam kod Kuće. Volim što sam kod Kuće, samo me pustite da budem kod Kuće. Ali Bog me držao čvršće (na najbolji način), i pokazivao mi život kome moram da se vratim.
Dubok IBS u uzrastu od 3 godine usled uzimanja velike količine nepoznatog leka.

1850. Gordon M IBS 2/15/2009. IBS 3905. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Pošto sam pogođen trčao sam oko 90 metara. Upravo je bila prošla ponoć. Niko ne bi stao da pomogne. Legao sam nasred ulice. Video sam sebe kako ležim na tlu okružen ljudima. Znao sam da ću da umerem. Život mi nije bljesnuo pred očima kao film ili fotografije. Iskusio sam sledeće sa potpunom jasnoćom i razumevanjem - trenutno sam bio svestan svake negativne interakcije sa drugim ljudskim bićima u mom životu. Znao sam ako ostanem gde sam osetiću i iskusiti svaku štetnu stvar koju sam izazavao drugima, znao za to ili ne, u mom životu kako su oni to iskusili. To je bilo zastrašujuće jer zajednički emocionalni bol je bio nepodnošljiv. Nekako sam osetio da mi je dat izbor da se vratim - molio sam se prvi put u mom životu, bilo je to jednostavno, obećao sam da ću biti najbolja osoba što mogu. Sledeće čega se svesno sećam je da vidim lica dva čoveka iznad mene, oni su bili pomoćno medicinsko osoblje pri Vatrogasnoj brigadi. Zatražio sam od jednog od njih (vrlo čvrsto) ako ću umreti da mi kaže istinu, jer pokušavam da se pomirim sa Bogom.
IBS usled ranjavanja sačmarom.

1839. John S IBS 1/25/2009. IBS 3876. iz Švedske, original sa švedskog prevela Maria A. (prevod sa engleskog Ivan) Nikad neću zaboraviti to lice! Bilo je tako puno dobrodošlice, nezahtevno, uz topao osmeh ljubavi... U tom privlačnom licu, kao i u celom iskustvu, nije bilo ničeg drugog osim potpuno čiste i totalne ljubavi, neograničenog razumevanja, dobrote, i stvarno blagonaklonog, simpatičnog i toplog humora. Plačem sad kad se setim toga (mada nisam verovao da hoću posle svih ovih godina). Postojala je tiha direktna komunikacija, koju nisam u stanu da "prevedem" u pisane ili izgovorene reči, a pogotovo ne u slike. Samo sam osećao, od tog predivnog lica, da sam i dobrodošao i da me očekuju; kao da sam već video to lice ranije i još više od toga... Kao da je sve tako dobro poznato, tako blisko i tako očigledno. Kao da sam bio otsutan na dugom, dugom putovanju u stranoj zemlji, i posle dugo vremena konačno sam se vratio! Domu, gde je sve tako dobro poznato i bezbedno. Osetio sam obilnu radost zbog povratka kući, što sam bio u stanju da se vratim.
IBS usled kriminalnog napada.

1827. JMH IBS 1/2/2009. IBS 3863. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. ... onda sam čula signal za uzbunu koji je pozivao u moju sobu. Bila sam iznad kreveta posmatrajući ljude kako rade na meni i neko biće je bilo kraj mene. Bila sam smirena i rekla tom biću "Drago mi je da su me stavili na te mašine, nisam više mogla da dišem." Osećala sam se lako i bestelesno, a umirujuće biće me uputilo do drugog mesta. Bilo je svetlo i zapanjujuće. Tu sam se odmarala dugo vremena, mada tamo nije bilo osećaja vremena. Pretpostavljam da sam tamo odmarala dok nisam osetila da učestvujem u razgovoru. Primetila sam da nemam telo, ali sam se osećala savršeno toplo, i tamo je bio osećaj ljubavi i mira koji je strujao kroz mene, kao krv u venama. . . ali nisam imala vene niti išta čime bih "osećala". Počela sam da se pitam gde sam. Pogledala sam izvan moje svetle čaure, koja nije imala ni spolja ni iznutra, ali radi opisivanja reći ću čaura, i videla sam druge baš kao ja, i veliku ćauru svetlosti u centru svih nas, miliona nas, koji lebdimo u inače tamnoj praznini povezani sa čistom zlatnom svetlošću sa centralnom čaurom. Zlatna nit svetla je kao pupčana vrpca mada nije imala pravi oblik već samo svetlo, i pružala je mir i ljubav centralnog bića.
IBS usled prestanka disanja zbog bolesti (scleroderma).

1648. Tracy T IBS 7/13/08. IBS 3627. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Sam na tom prelepom mestu bio sam zadovoljan. Pitao je da li hoću da se vratim da živim? Kako sam odgovorio "NE, hoću da ostanem ovde." Nežno i mirno, kad sam odgovorio, rekao je pre nego što odlučim želi nešto da mi pokaže. Budućnost mog života ako se vratim. Od trenutka povratka do zadnjih trenutaka na samrtničkoj postelji. Sve sam video! Sve! Značenje, događaje, bol, tugu. Ne samo to, već zašto smo ovde! Da treba da ispunim svoju svrhu i koliko je važan moj povratak za celo čovečanstvo i uticaj na sadašnjost, budućnost i život posle smrti. Kako svaka stvar koju uradimo ili ne uradimo utiče na sve druge stvari, na svakoga. Kako sva ta mreškanja oblikuju vreme i prostor.
IBS usled gripa i Rejevog sindroma u uzrastu od 15 godina.

1636. Vicky M IBS 6/22/08. IBS 3627. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda sam iznenada gledala dole na moje telo. Bila sam oštroumno svesna u mom mladom umu šta se desilo. Mogla sam pogledati naokolo po sobi, videći sve jasno ali primećujući da ništa nije bitno - u materijalnom značenju. Bila sam jako svesna činjenice da sam umrla, i da imam izbora da idem na nebo ili da se vratim na zemlju. Takođe sam se osetila jako povezana sa univerzumom, i da smo svi povezani. Znala sam šta treba da učinim - jer sam osećala. . . znala, imam posao da odradim na zemlji. Ovde sam da pomognem drugima. Tako da sam znala da je prerano da umrem. To nije bilo zastrašujuće iskustvo. . . ali definitivno je bilo iskustvo koje menja život. . . uticalo je na sve što sam učinila do danas i uticaće do poslednjeg dana.
IBS usled meningitisa, upale pluća i otkazivanja plućnog krila u uzrastu od 6 godina.

1562. Mary Jo R IBS 3/2/08. IBS 3627. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Znam da je to bio Bog jer je to bilo jedno svemoćno biće. Ne kao osoba. . . mnogo manje ograničen oblikom. NIsam videla Boga već ga osetila preko moje kože. On je govorio kroz sva moja čula. Pozvao me je po imenu i rekao da ne mogu da ostanem. Protestvovala sam. Rekla sam mu sve o mojoj službi na zemlji (radila sam 24 sata sedam dana u nedelji, slabo plaćena za moj rad, dobra žena, dobra majka). Nisam želela da napustim ovo mesto. Onda me je Bog upitao. . . Rekao je "Dozvoli da te nešto pitam" . "Da li si ikad volela drugu osobu tako kako si voljena ovde". Ljubav koju sam primala u tim trenucima je bila tako neodoljiva. . . nikad nisam osetila ništa slično pa sam iskreno odgovorila Bogu. Rekla sam, "Ne. . . to nije moguće. . . ja sam samo ljudsko biće, a ti si Bog". Dao mi je iluziju slatkog zaštitničkog cerekanja. Onda je rekao "Meri, možeš ti to bolje". Probudila sam se kad me je moj muž drmao za ruku plačući. . . govorio mi je da sam jako bolesna i da me vode na operaciju.
IBS usled moždane aneurizme.

1397. Joy B IBS 12/16/2007. IBS 2945. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Dok srce nije radilo, mogla sam da vidim sebe kako lebdim u ogromnom balonu svetla. Mogla sam da vidim doktore i sestre oko stola na kome je ležalo moje telo. Prostorija je bila vrlo slabo osvetljena. Sledeće čega se sećam je da čovek razgovara samnom. ZNALA sam da je to Bog. Nisam mogla da vidim Njegovo lice jer ga je okruživala izuzetno jaka svetlost. Nikad nisam čula glas kao Njegov - tako umirujuć. Imala sam veliki osećaj spokoja. Nisam bila uplašena. Govorio mi je. Rekao mi je da sam na nebu ali mi daje da izaberem - da ostanem ili da se vratim. Međutim rekao mi je da još nisam završila moj posao na zemlji za Njega, i da sam na zemlji potrebnija nago na nebu. Kada je to rekao odgovorila sam da ću se vratiti. Tada je dotakao moju levu ruku.
Izvanredan izveštaj koji takođe opisuje i viđenje jednog malog dečaka u bolnici kako se srećan igra dok prelazi na drugu stranu. Ovaj izveštaj pruža utehu onim roditeljima koji su izgubli dete.

1264. Katie A IBS 10/14/2007. IBS 3183. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Kada sam umrla, izdigla sam se iznad tela i posmatrala mog dedu kako radi na mom telu. Moje telo me nije interesovalo, umesto toga izašla sam iz sobe prema prisustvu koja sam osećala u području dnevne sobe. Pošla sam ka tom prisustvu koje je bilo u blistavom, sjajnom kao sunce, svetlom prostoru - nije bio tunel već oblast. Prisustvo je bilo neverovatan mir, ljubav, prihvatanje, smirenost i radost. Prisustvo me obavilo i moja radost je bila neopisiva - dok pišem ovo vratila sam se toj emociji i to me još uvek očarava. Osećanje je spektakularno. Nisam osetila to prisustvo kao Boga (bila sam premlada da razumem taj koncept) već sam iskusila to prisustvo kao ono što me je napravilo. Znam bez sumnje da sam napravljeno stvorenje, biće koje svoje postojanje duguje tom prisustvu.
IBS u uzrastu od 3 godine od gušenja. Duboko uticajano iskustvo, i sada stiče Doktorat iz Teologije.

1262. Don T IBS 10/14/2007. IBS 3181. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Nastavio sam da plovim u vis i pomalo sam se uplašio. Primetio sam da se podižem u nekoj vrsti spirale i osetio sam se dobro (mnogo bolje nego dok sam bio u stolici). Konačno, uvideo sam da sam u prisustvu nekih bića koja su puna ljubavi. Mada je izgledalo da postoji glavno biće ostala su bila takođe slobodna da komuniciraju. Bila mi je pokazana istorija planete i druge stvari koje sam gotovo trenutno zaboravio. Mislim da se sećam kako sam pitao da li mogu da kažem ljudima o tajnama koje sam video. Objasnili su mi da ću tajne jako brzo zaboraviti (i jesam). Onda mi je rečeno da mogu da ostanem sa njima ako želim i da se "odmorim" ali da nisam završio. Rekli su ako ostanem da ću morati na kraju da se ponovo vratim. To sam razumeo kao da ću se vratiti u drugom telu i početi ponovo sve iz početka. Rekao sam im da ću se vratiti nazad i odmah osetio kako sam povučen nazad dole u stolicu gde je čekalo moje telo.
IBS usled gubitka krvi posle operacije u uzrastu od 9 godina.

1238. Cynthi K IBS 10/14/2007. IBS 3343. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. da sam povezana sa svim drugim bićima - onima koje sam videla na zaravni - onima koje nisam videla već su bila negde daleko na mestu gde još nisam bila, blizu svetla - i onim koje sam ostavila iza, na zemlji. Svako. Sve. Pogledala sam nazad preko mog ramena sa zaravni i mogla sam da vidim sve. Razumela sam razlog za sve. Imala sam celokupno znanje. Okrenula sam se nazad da pogledam onu koja me je pozdravila, a ona mi se još uvek osmehivala. Videla sam sve koji stoje iza nje i osetila čuđenje i strahopoštovanje koje se ne može opisati. Oni su se svi osmehivali i klimali glavom. Bili su srećni što ja razumem. Osetila sam uzbuđenje, sreću i ljubav koji se ne mogu izraziti na ovoj zemlji. Znala sam da moram da se vratim mom životu. Nisam imala izbora. To nije dolazilo u pitanje. Mogla sam da vidim šta treba da se uradi.
IBS usled sudara.

1247. Terry B IFS 10/14/2007. IBS 3343. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Sećam se da sam video sunčevu svetlost odozgo (kroz površinu vode, izobličenu od vode), uz osećaj da nisam u stanju da uzmem vazduh, i vode koja ulazi u moja usta i nos dok sam se bacakao pokušavajući da doprem do površine. Zatim se sećam da sam doživeo sve što sam učinio tokom celog mog života sa nekom vrstom objašnjenja šta je bilo dobro učinjeno a šta je moglo biti urađeno drugačije. Taj deo me uopšte nije plašio i bio je praćen potpunim odsustvom osuđivanja, i osećajem potpune prihvaćenosti i brige o meni. Osetio sam da sam vođen tim objašnjenjima umnom osobom koja je jednostavno htela da učim iz mog života, kako da budem bolja osoba u budućnosti (mada nikoga nisam video i ne sećam se da sam čuo glasove ili zvukove sem onih koje sam ja i drugi izgovorili u prošlosti).
Iskustvo u uzrastu od 7 godina. Ovo izuzetno iskustvo je primer kako je teško klasifikovati iskustva. To je nesumnjivo stvarno i sadržajno iskustvo bez obzira na oznaku, i očigledno u paleti uskustava kao IBS.

1217. Christine R IBS 10/6/2007. IBS 3217. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. U sekundama dok sam posmatrala moje beživotno telo, našla sam se kako putujem nekom vrstom tunela brzinom svetla, nešto kao iz filma Star Wars "vremenski warp." To je kao da je sva energija univerzuma prolazila kraj mene, i uskoro su se sjajne čestice svetla pretvorile u blistavo belo svetlo. Osetila sam to kao orgazam na raketni pogon. Nikad nisam osetila tako nešto i od tada nisam osetila ništa slično - kao da me je obuzelo proviđenje. Onda sam u glavi čula glas Boga, i pitao me je sve odjednom: da li sam volela dovoljno? da li sam naučila dovoljno? da li sam iskusila dovoljno? Iznenada sam shvatila da nisam obavila stvari koje me je pitao, i kriknula "Ne" treba mi još vremena. I tek tako, boom! Bila sam nazad u mom telu jaučući od bola.
IBS usled sudara.

1216. Rob DIBS 10/6/2007. IBS 3216. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Mrtvi prijatelji su mi rekli šta se dogodilo. Sva komunikacija je bila telepatska. Pitao sam gde je moj pokojni pastorak. Rečeno mi je da se vratio. Pitao sam zašto oni nisu? Rečeno mi je da vreme i prostor onde ne postoje. 1 sekund, 1 godina, 1000 godina, sve je isto. Rečeno mi je da se svi vraćamo mnogo puta, dok ne naučimo šta je potrebno da bi dosegli viši nivo postojanja. Mi smo svi deo većeg bića, ono doživljava ono što mi doživljavamo. Sve stvari, trava, vazduh, drveće, sve ima životnu silu i jednako je važno kreatoru kao i mi. Planeta na kojoj živimo je živa, i treba da je cenimo kao i ljudski život. Rekli su mi da nisu sigurni da li moje telo može da se oživi. Ako bude, biću voljan da govorim sa onima koji će slušati ovo što mi je rečeno. Rečeno mi je da ću doživeti stvari koje će mi dati priliku da ponovo sagledam kako sam živeo. Rečeno mi je da je sve oprošteno, sav duh je večan, sve može da se popravi
IBS usled srčanog udara.

1151. Jewel H IBS 10/6/2007. IBS 3315/3235. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda sam opet bio ispod površine i pitao se kada ću videti retrospektivu mog života. Osetio sam da je neko nevidljiv uz mene. Prenosio mi je viziju aktivnosti mog kratkog života. Izgledalo je kao da je sve u knjizi sa stranama koje su se okretale osim što su slike bile kao filmovi. Bio je to razočaravajuć film jer mi je tada bilo samo 17 godina. Osetio sam da nisam ispunio ono zašto sam došao u ovaj život. Bilo mi je iskomunicirano ako izaberem da napustim u ovoj tački moj život da ću morati da se vratim i odradim sve ponovo. Taj nevidljivi neko nije imao nikakvu osudu i osetio sam da će osuda doći od mene. Ustvari zaključio sam da sam to samo ja, moja viša verzija. U nekom trenutku sam upitao koji je smisao života i odgovor je bio "pomaganje drugim ljudima."
IBS usled davljenja u uzrastu od 17 godina.

1110. Augustin IBS 3/22/07. IBS 2872. Španije, original sa Španskog na Engleski prevele Eva i Carol. (prevod sa engleskog Ivan). Bila je to čista energija, snaga, ljubav, život. Bio sam kod kuće...Osećanja su neopisiva jer smo mi jako ograničeni u ovom životu; tamo, je jedan neznani svet novih osećaja otvaranja - razumevanja, što do tada niste razumeli, i volite, moj Bože, koliko volite.I onda sam osetio kao da neko prilazi da me primi, dok nisam osetio njegovo prisustvo direktno ispred mene. Kao u ljudskom obliku ali bez fizičkog tela, sve je bilo svetlost i energija ljubavi, i komunicirali smo savršeno, ne govoreći već pomoću misli i uma. Počeo sam da bivam svestan još bića nalik njemu koja su nas okruživala i primala me. Mojoj sreći i zadovoljstvu nije bilo kraja; sve je bilo spokojno i harmonično i počeo sam potpuno da nastanjujem to mesto koje je bilo moje.


1046. James E IBS 3/22/07. IBS 2962. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda POOF, u svetlu sam. Ono je zlatno, prelepo, bol koji sam imao tri godine svog života je nestao, smeh, ljubav, svaka emocija koju sam imao u životu je nestala. Bio sam jedno sa svime što je ikada postojalo, ili što će ikada postojati. Znao sam u tom trenutku, zato svih zašto. Nisam imao ni jedno pitanje, nisam imao potrebu za odgovorima. Sve sam spoznao u tom trenutku kada sam ušao u svetlo. Onda mi se obratilo, kao da sam govorio sam sebi kroz glasove svega što će ili što postoji. Jednostavno je reklo "moraš da se vratiš nazad" i to sam bio ja govoreći sebi da treba da se vratima pa opet. . . ja sam sve, pa ko je kome govorio??? ha-ha. Tako, nisam raspravljao, znao sam već zašto moram, zašto život postoji, zašto se sve dešava. Pošto mi je reklo trebao sam da se vratim, to je bilo to. Probudio sam se u mom krevetu, moja majka je ležala kraj mene. Prošlo je 5 dana, kancer koji me je živog izjedao, za koji su doktori rekli da ne mogu da izleče, bio je potpuno izlečen. Testirali su me, utvrdili da nemam kancer, i poslali me kući.
IBS usled kome posle operacije u uzrastu od 6 godina zbog uznapredovale Hodžinsove bolesti. Vrlo transcedetno IBS. Ukazuje da je izlečen odmah posle IBS-a.

1031. Beverly B Verovatan IBS 2/25/07. Verovatan IBS 2945. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Poslednja stvar koju sam videla pre nego što se spoljašnje viđenje završilo bila je veličanstvena vatra - jezgro i centar čudesne zvezde. Možda je to simbol blagoslova koji ću dobiti. Sve je izbledelo izuzev bogato pune praznine u kojoj smo To i ja obuhvatili Sve što postoji. Tu sam osetila, u neizrecivoj veličanstvenosti, zajedništvo sa Bićem Svetla. Bila sam ispunjena ne samo sa znanjem, već takođe i sa ljubavlju. Bilo je kao da Svetlost uliva u i kroz mene. Bila sam objekat Božije ljubavi; i iz njegove/naše ljubavi dobila sam život i nezamislivu radost. Moje biće je transformisano; moje zablude, gresi, i krivica su oprošteni i pročišćeni bez pitanja; i sada sam bila Ljubav, prvobitno Biće, i blaženstvo. I na neki način, ostala sam tamo u Večnosti. Takvo jedinstvo se ne može raskinuti. Ono je uvek bilo, jeste i biće.
Duboko isksutvo koje duboko menja život. Inspirativno!

1001. Peter K IBS 2/3/07. IBS 2877. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Takođe sam video sve moje pokojne rođake sa njom, hiljade njih. Bili su u providnom duhovnom obliku. Eterični ako želite, a opet mogao sam da razabram lica. Mogao sam da vidim kroz njih. Svi su me zvali da dođem kod njih, sa njima. Rekao sam im da sačekaju prvo moram da idem do svetla. Tada sam znao sve što se ikada desilo na svetu. Sve što će se desiti u budućnosti i sve što se dešavalu u tom trenutku bio sam jedno sa Bogom ili Kolektivnom dušom, Ocem neba, Višom silom. Kako god želite da to nazovete. To je bila savršena ljubav. Svetlo je postalo sjajnije od sunca kako sam prišao bliže. Prošao sam kao kroz tunel. Na kraju svetlo se slilo u ljudski oblik. Nije mi bio poznat ali posle sam godinama razmišljao o tom liku i shvatio da sam to ja u dobu od oko 40 godina.
IBS usled velikog krvarenja u uzrastu od 6 godina.

979. Udon T IBS 12/10/2006. IBS 2859. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Iznenada više nije bilo bola i sećam se razgovetnog brujanja kao zvuk veoma snažne električne struje, to je bio najlepši zvuk koji sam ikada čuo. To je teško objasniti ali to je kao hummmmm ali kao da je svirao najsavršeniji orkestar na svetu. Verovatno nećete razumeti taj deo ali bio je vrlo razgovetan. Sledeće čega se sećam bilo je izgleda kao da postajem deo svega ali se krećem sa ogromnom fluorescentnom svetlom tvorevinom koja je stvarala talase savršenih dimenzija i kretanja, i svetlo je bilo savršeno. Iz nekog razloga izgledalo je da iznenada sve ima smisla, svet, ja, na sve je bilo odgovoreno trenutno i izgledalo je da znam sve. Nije bilo bića već energije kao što sam ja koje su deo svega i nije bilo hladnoće, ni vrućine, ni vetra, ničega samo savršeno fluorescentno svetlo koje je kontrolisalo sve tvorevine i nežno sve se pokretalo u talasima.
IBS usled jakog krvarenja.

967. Christine D IBS 11/10/2006. IBS 2830. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Prošla sam kroz tunel do sjajnog svetla. Kada sam izašla videla sam staru gospođu. Grdila me je govoreći da još ne treba da budem tamo. Mislim da je to bila moja baka. Videla sam mnoge ljude u belom. Dok sam ih posmatrala videla sam njihov život, šta su uradili i kako su se osećali kada su to učinili. Znala sam sve o životu, šta se očekuje da uradimo i zašto je to potrebno da se uradi. Ljudi koje sam videla nisu govorili svojim ustima već mislima. Kako sam nastavila da posmatram okolo mnoge ljude i njhove životne priče, videla sam čoveka u crvenoj odeći sa dugom kosom. Bio je mnogo lep. Kako me je pogledao bila sam nazad u mojoj kući sa vatrogascem koji je radio na meni. Nikad to neću zaboraviti, bilo mi je samo 4 godine tako da nisam znala ništa o tim stvarima ali pamtim jednu stvar - mi smo svi povezani jedno sa drugim i imamo nešto da uradimo na ovoj zemlji.
IBS u uzrastu od 4 godine izgleda od dima ili udisanja gasa. Iskustvo podeljeno 57 godina kasnije.

930. Cara M IBS 9/7/2006. IBS 21310. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Iznenada sam bila bez fizičkog oblika. Sve je bilo samo svetlo, boje, muzika, obrisi, ali rečima se to ne može opisati. Bila sam deo kolektivne svesti, univerzuma. Sve je bilo povezano. Osetila sam pravu suštinu mog duha, nisam imala oblik već sam bila samo čestica slobodne energije povezana sa hiljadama drugih energija drugih svesnosti koje su bile savršena harmonija univerzuma. Ne mogu to da opišem rečima. Reči nikako ne mogu da opišu kakav je osećaj biti samo energija, samo čestica svesti povezana sa svime u univerzumu.
Naročito IBS usled predoziranja kokainom i alkoholom u uzrastu od 17 godina. Ona je bukvalno slepa bez naočara a imala je vid od 260 stepeni. Vrlo neobična svest o budućem vremenu.

834. Alejandro M IBS 5/10/2006. IBS 2545. Meksika, original sa Španskog na Engleski preveo Rio, (prevod sa engleskog Ivan). Kretala se kao da lebdi i kada je stigla do nas, podigla je ruku u znak pozdrava. Nije govorila. izgleda da se izražavala mentalno, sve je stiglo u moj um jasno, samo se sećam da je rekla "Mali smrtniče, šta radiš na ovom mestu. Ti imaš obavezu da se držiš svetova vremena i prostora." Nisam znao šta da kažem. Bila je neverovatno lepa. Izgledalo je da zna sve i to je bilo uliveno u mene. Svi su je znali i izgledalo je da je obožavaju, ili tačnije vole je. Paralisao sam se, potpuno paralisao. Nisam znao šta da kažem. Gledala me je sa mnogo nežnosti i izvadivši jednu ruku iz nabora njene odeće koja je više bila kao niti energije, dodinula je moje rame i rekla: "Dođi. To je volja Najvišeg da si, iz nekog razloga, došao privremeno na ovo mesto. Hajde da otkrijemo zašto." Upitao sam je: "Ko ste vi i šta će se desiti sa mnom?" Na šta je ona odgovorila: "Ne plaši se sine. Jednog dana ćeš se vratiti na ovo mesto i ti ćeš, kao i milioni drugih bića ove i drugih dimenzija, započeti putovanje da upoznaš onog ko ti je dao dar da imaš vlastiti identitet."
Duboko IBS latinoameričkog deteta.

831. Kelly K IBS 4/23/06. IBS 2578. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Iznenada mi je bilo lakše da dišem. Znala sam sve šta će doktor da učini pre nego što bi on to uradio. Počela sam da se dižem, licem napred, kroz tunel koji je bio topao, crvenkaste boje, kao boja paradajz čorbe, ali nežan i sličan oblacima. Tamo je bilo neko nezemaljsko zlatno belo svetlo na kraju ali ne tako blizu. Bila sam zabrinuta za mog sina kod kuće i sina koga sam rađala. Znala sam da sam mrtva ali nisam bila mnogo zabrinuta zbog toga. Trenutno mi je dato do znanja da će oni biti dobro. To je bilo veoma umirujuće. Sledeća stvar koje se sećam je da mi je pokazan univerzum. Sećam se misli: "Znači to je TAKO!" Bila sam u čudu. Bilo je kao ogromno gnezdo, ili ulančana ograda, sve u univerzumu je povezano. (Kad god vidim kako DNA niz izgleda uvećano, pomislim kako izgleda univerzum.) Vrlo živopisno i lepo.
IBS usled komplikacija na porođaju.

766. Rose D IBS 2/5/06. IBS 2483. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. To biće me je onda nežno i toplo uverilo da je svakoj pojedinoj osobi dato dovoljno informacija da načini pravilne izbore. Slobodna volja je pravo kog se ne treba olako odreći. I nekada videti nije dovoljno da se veruje. Upamti dobrota, nesebičnost i ljubav prema drugima uvek će te voditi u pravom smeru. Ako ne uradiš kako treba uvek ćeš imati drugu izmenu. Nisi završila i imaš još posla da obaviš. Onda sam se probudila na podu sa istom radošću, zadah i bol se nisu javili još nekih pet minuta. Onda mi se bolest vratila. Ali ne mogu da zaboravim iskustvo i osećam da se očekuje da ga nekako podelim.
IBS povezano sa gubitkom svesti zbog gripa. Osobito po tome što se ovo iskustvo dogodilo dan pre nego što je ovde podeljeno.

709. Marinda G IBS 11/12/2005. IBS 2388. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Osećaj mira, najbolje bi se mogao opisati ovako: Pokušajte da mislite o najopuštenijem i najmirnijem stanju u kom ste ikad bili! Ja to poredim kada sam potpuno sama, sa ušima potpoljenim pod vodom u kadi. Nema zvuka. . . potpuno ste opušteni. . . i to uporediti sa iskustvom mira moglo bi se uporediti sa stavljanjem glave u košnicu! Pitala sam Boga ako zaista još nije moje vreme, da mi kaže koja je moja svrha na zemlji. . . onda sam se probudila u bolničkom krevetu. . . za nešto što sam osećala kao sate, majka mi je rekla da sam bila otišla dva minuta! Probudila sam se i smešeći se rekla joj da znam šta je moja svrha na zemlji! Da nađem i širim radost!
IBS usled komplikacija posle hirurškog zahvata.

689. Mary W Iskustvo smrti usled straha šira verzija 10/8/2005. IBS 2349. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Dozvolio je da mu postavljam pitanja. Moje jedino pitanje je bilo kako je mogao da mi da roditelje kakve sam imala? Kako je mogao da zaboravi na mene i da me ostavi tako samu da se probijam tolike godine? Šta je mislio? Moram priznati da sam bila prilično ljuta. Pokazao mi je zašto sam imala roditelje, detinjstvo i život koji sam proživela. Ja sam mu to tražila! Ja sam izabrala taj život jer sam htela da naučim te lekcije. Sve mi je bilo sasvim jasno. . . Morala sam da prođem kroz sve to da bih naučila što je trebalo da naučim i da bi bila u stanju da nastavim moj rad ovde. Nikad me nije ostavio samu i kasno sam uvidela da je uvek uz mene. Činila sam mnoge loše izbore jer nisam slušala ili verovala sebi. Previše sam vremena trošila poredeći se sa drugima. Radila sam ono što sam mislila da se očekuje da radim. Osećala sam se kao miš u lavirintu koji pokušava da se izbavi ali nisam uspevala. Ali, što mi je pokazano, shvatila sam da je Zemlja škola i kada završimo imamo "Retrospektivu života" diplomiramo i vraćamo se kući. Celo iskustvo je zapanjujuće jer sam osećala kao da je moj mozak bio otvoren celom univerzumu. Sve je imalo tako mnogo smisla. Lekcija je bila tako jednostavna. . . radi se samo o ljubavi.
Duboko iskustvo. Zadivljujući duhovni uvidi. Za sve zainteresovane za IBS ovo "Obavezno pročitati". IFIBS označila kao "iskustvo smrti usled straha" zbog iskustva koje je neposredno prethodilo fizičkom ugrožavanju, ali očigledno je deo spektra iskustva blizu smrti.

688. Andrew P. IBS 10/8/2005. IBS 273. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Jurim prema Svetlu, i iz nekog nepoznatog razloga nemam strah, i volim Svetlo. O kako čudesno, prelepo, čarobno, toplo i puno ljubavi Svetlo. Približavam se sve više i više, kao da me u Svetlo privlači blagi, džinovski magnet. Bliže i bliže. . . "Šta sad?" "Gde sam?" Ja sam unutar ogromne sfere! I unutar sfere je kao džinovsko, beskrajno filmsko platno. Sve se odvija istovremeno, svuda oko mene... levo, desno, gore, dole. . . gde god pogledam vidim svoj život. Ne samo da mogu da vidim, već takođe i čujem, osećam i doživljavam svaki događaj iz svih mojih života. . . prošlosti, sadašnjosti, budućnosti. Nema početka! Nema kraja! Mogu da posmatram sve trenutke iz mojih života sve istovremeno, svuda oko mene. Čudno, nema straha ni osude; samo doživljaji iz mog života kako su se dešavali. Kakvo neverovatno osećanje, mogu da doživim ponovo svaku misao, reč, i postupak kad se koncentrišem na bilo koji od njih. Kakvo čudesno, fantastično, neverovatno iskustvo bivanja u Večnom Sada!
IBS se dogodilo 50 godina pre nego što je zabeleženo. Istinski duboko iskustvo.

634. Sam P IBS 6/26/2005. IBS 2261. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Spavao sam na suvozačevom sedištu kada smo naleteli na kamion brzinom od 96 km/h. U nekom trenutku, nisam siguran kada pošao sam pravo nagore kroz vazduh, u nedostatku boljeg opisa, i približio se oblaku koji je bio skupina bića. Znao sam da oni znaju sve o meni i da nema potrebe da se pretstavljam. Kako sam prilazio, figure u obliku oblaka poprimile su ljudski oblik i znam da su me oduvek znali i da se vraćam kući. Postao sam svestan neverovatnog znanja kojeg sada ne mogu da se setim. Osećaj je bio kao kad je komad metala privučen magnetom.
IBS usled saobraćajnog udesa.

631. Jule L IBS 6/17/2005. IBS 6483/2241. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Siva praznina, svetlost, tunel. Ponovo nisam uspela. Ovaj put se svetlost ponovo pojavila. Sa mnogo poniznosti, i puno osećaja da sam počastvovana samim njenim prisustvom, prepoznala sam je kao boga. Odmah sam bila prihvaćena unutra. Ovde ponestaju reči za opisivanje kako je to biti u jedinstvu sa svetlom. Ljudskim izrazima bi mogla da opišem ono što se desilo do tad, ali reči nisu dovoljne u opisivanju jedinstva. Mogu da se setim osećaja histeričnog smeha, ne fiziki, već čiste energije koja može da učini da se neko oseća tako dobro, i to se ponavljalo ponovo i ponovo "da li je to ono o čemu se radi". Bilo je čudesno.
Višestruki IBS sa nemogućnošću da se stupi u svetlo. Poslednje IBS sa ulaskom u svetlost. Interesantan uvid o IBS-ovima koji plaše i njihovom uzroku/smislu.

628. Romona B IBS 5/29/2005. IBS 2237. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Iznenada sam se našao kako lebdim pod plafonom moje spavaće sobe, gledajući dole na moje nepokretno, beživotno telo. To mi nije izgledalo ni najmanje čudno niti zastrašujuće... baš suprotno... nikad pre ni posle nisam osetio jedno takvo neopisivo osećanje mira, spokoja, topline, i iznad svega... potpunu uronjenost u bezuslovnu ljubav. Reči ne mogu preneti neodoljiva osećanja koja sam imao. (I danas, krenu mi suze od radosti kad se setim tog iskustva).
Usled davljenja, takođe izvanredan opis komunikacije posle smrti.

584. Jim F IBS 3/26/2005. IBS 2156. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Tada sam bila izvan tela, tako laka, tako slobodna, tako zadovoljna samim tim što postojim. Svi su bili tako uznemireni, očajnički su pokušavali da mi pomognu, nije mi bila potrebna pomoć. Bila sam dobro i tako srećna, srećnija nego što sam ikada bila. Smirena sa osećajem prihvaćenosti i ljubavi. To je bilo jače od svega što sam ikad osetila. Onda sam shvatila da znam stvari, sve je tako jednostavno, ljudi čine stvari tako teškim, ne moraju da budu. Ono što je privuklo moje interesovanje je shvatanje zašto ne možemo da koristimo u potpunosti potencijal našeg mozga, vov, otvorile su mi se oči, mi imamo znanje ove strane sa nama sve vreme u našoj glavi ali živimo ovde i učimo ono što moramo da bi više razumeli emocionalni bol, fizički bol, potpunu usamljenost
IBS je rezultat napada astme. ITI iskustvo, i mogao je da vidi kroz kuću u kojoj je bio. Intenzivno osećanje ljubavi. Iskustvo je jako uticalo na njegov život.

502. Michelle M IBS 3/26/2005. IBS 2018. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Sećam se da je to bilo kao da sam ponovo uvođena... ili buđenje posle čvrstog sna. Pomislila bih pitanja i saznanje bi stiglo. To je teško objasniti, pretpostavljam da je najbolji način da se pravilno to objasni analogija... to je kao kada putujete, i boravite u hotelu, tuđem krevetu, sobi i probudite se usred noći i ne znate gde ste... treba vam nekoliko minuta da shvatite i da se setite gde ste. To je osećaj koji sam imala na drugoj strani, sećala sam se i to je bio dobar osećaj biti tamo i razumeti, znati... to je dom, gde sam zaista živela.
IBS pošto je udario automobil, majka se vratila zbog ćerke.

498. Benny G IBS 10/10/2004. IBS 2018. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Takođe, bilo je kao da mi je otvorena glava i sve znanje univerzuma je stavljeno u moj um u obimu i navali kao poplava. Sve sam razumeo. Sve. To nije bilo "kao Bog" više je bilo kao događaj "kosmičke svesti". Mogao sam videti "Velikog Duha" (ako hoćete) u svemu. Sve je živo ili je načinjeno od te sve uključujuće svesnosti. Blato, stene, dah planiske koze, e-coli virus, isparenja na Marsu, lak na mom stolu, solarni vetar sa zvezda. Sve. Sve.
Nedavno doživeo iskustvo. Još uvek prerađuje IBS jer se nadavno desilo u Julu 2004.

454. Terry E IBS 8/18/2004. IBS 1012. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Nisam imala retrospektivu života, već smo pre Isus i ja imali jednu zapanjujuću raspravu gde je on strpljivo odgovarao na sva moja pitanja. Jednog se jasno sećam: Nedavno sam završila naporan kurs računanja i dobila sam tačno sva rešenja sem jednog... Htela sam da znam odgovor na to pitanje. Isus se nasmejao i onda mi odgovorio, ne rečima već "znanjem" koje je obuhvatilo ne samo element pitanja, već potpuno razumevanje svih relacionih aspekata uz to pitanje. ON je imao čudesan smisao za humor i jasno sam osetila da On uživa sa nama, ljudskim bićima kao što otac uživa gledajući manje teškoće u koje deca upadaju.
Ovo je najbolje! Isus je upitan da reši zadatak iz računa :)

409. Randi S IBS 4/24/2004. IBS 952. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Mogao sam da osetim da se kećem, ali znao sam da više nisam na stolu. Ispred mene su bile na hiljade boja. Izgledalo je kao da posmatram Auroru Borealis. Onda kao da me je jedna iz duge boja primetila, došla je pravo do mene i podigla me. Mogao sam da osetim da se krećem duž duge kao da je od čvstog materijala, kao na nekim pokretnim stepenicama, osim što sam sedeo. Posmatrao sam boje dok sam se vozio na dugi, i onda kao da je to bio jedan talas, jedna boja me udarila. Bio sam odmah zapljusnut jednom emocijom, emocija je bila jedina koju sam mogao da osetim, onda je brzo zamenjena drugom kako sam nastavio da primam udarce boja koje su bile čiste emocije. Osetio sam čistu ljutnju, potpunu ljubav, zavist, strah, sreću, i druge koje ne znam da nazovem. Bio sam potpuno uronjen u tu emociju dok sledeća ne proleti kroz mene. Postajao sam deo duge. Znao sam da sam mrtav, ali nisam znao šta da radim.
Tinejdžer sa Spinalnim Meningitisom. Čudesni oporavak bez tragova spinalnog meningitisa posle iskustva.

358. Nigel M IBS 11/4/2004. IBS 880. sa Novog Zelanda. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Čim bih imao neku sebičnu misao ili bilo koju drugu misao drugačiju od pomaganja drugima, bio bih odmah bačen ka spoljašnjosti velike mase koja se kreće okolo i morao bi da se borim da se vratim ka centru. Spoljašnje ivice mase su se okretale sa hiljadama bića u gadno brzom tempu. Kako sam prišao bliže centru, tempo se usporio i energija bića je postala mnogo lakša i manje pomamna.
Interesantno skorašnje iskustvo (desilo se 17.Dec.2003) gde je nivo saosećanja mera koja određuje gde on može ići na drugoj strani.

331. Denise B IBS 11/4/2003. IBS 880. sa Novog Zelanda. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda mi je rečeno da se "setim", zatim sam gurnuta kroz buduće odluke i dešavanja. Potom mi je data prilika da pogledam univerzum i data mogućnost da budem jedno sa njim i imam znanje istine. To je sve bilo zbijeno kao da je vreme simultano, sve se dešavalo istovremeno, nije bilo onda ni budućnosti.. Univerzum nije samo jedan već je beskrajan, čudesan i nastavlja da se razvija. Mi smo samo jedna dimenzija, a postoji mnogo planova ako hoćete. Kao što mravi nisu svesni nas, ni mi nismo svesni viših, razvijenijih stupnjeva postojanja. Najveći deo je bio potpun osećaj i znanje da na koncu sve što postoji jeste ljubav. Postajemo jedno sa svime i sve postaje jedno sa nama.
IBS tokom porođaja.

301. Priscilla O IBS 7/16/2003. IBS 790. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Znam da sam bila u prisustvu višeg bića. Smatrala sam ga "Bogom," nisam mogla da ga vidim, ali sam ga osećala. "Razgovarao" je samnom, kroz moja osećanja. Bila sam besna na Njega što me uzima, i odbila sam da pođem sa njim. Smejao mi se sa puno ljubavi, jer sam toliko insistirala da se vratim. "rekao" mi je, da je moj zahtev u potpunosti za druge, ne za mene, tako da mogu da se vratim.
IBS usled alergijske reakcije. Interesantno je da je komunikacija bila putem emocija.

278. David B IBS 5/10/2003. IBS 768. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Polako sam primetio svetlo, sijalo je sve više oko mene. Više nisam mogao da osetim moje telo, mogao sam da osetim gde je ali nisam bio u njemu. Takođe mi je postalo toplije i prijatnije. Počela je da me privlači sjajna oblast u svetlu. Nisam mogao da se uzdržim. To je izgledalo sasvim prirodno i osećalo se poznato. Preplavio me je sećaj dobrodošlice i povratka kući kao i neverovatan osećaj ljubavi. Osećao sam se tako srećno, prijatno i voljeno. Moje fizičko telo je nestalo, postao sam svetlo bez oblika. Nisam sudio o tome samo sam prihvatio svoju promenu, to je bilo tako prirodno.
Ovo je dobro napisan izveštaj sa jednim impresivnim opisom njegovog IBS-a, ali najviše se ističe opisom integrisanja i duhovnog preobražaja zbog IBS-a.

242. Nan A IBS 3/28/2003. IBS 768. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Kako smo se približili svetlu videla sam na desetine hiljada bića odevenih u bele haljine sva licem okrenuta Svetlu kako pevaju muziku kojoj sličnu nikad pre nisam čula. Bili su u službi Svetla i očigledno "pevali" pohvale Svetlu. Svetlo je bilo ispunjeno najneverovatnijim, neodoljivim i neopisivim osećajem LJUBAVI. Onda sam došla pravo ispred Svetla i Svetlo je reklo muškim glasom, čvrsto i direktno, kazavši samo "Vrati se nazad!" Bila sam vrlo samouverena i rekla Svetlu: "Kako to misliš? Ja hoću da ostanem ovde! Hej!" Svetlo je onda ponovo progovorilo i reklo: "Vrati se! Imaš još mnogo da naučiš."
Ona uopšte nije bila srećna zbog povratka na zemlju.

237. Mosher C IBS 3/25/2003. IBS 708. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Jurim niz (ili uz) prolaz od zvukova i svetala konačno stižem do kraja prolaza i do svetla gde su me dočekala 3 predivna čoveka koji su me izvestili da su došli da mi pomognu u prelazu preko. Iza njih sam mogla da vidim veliku lepotu, veličanstveno cveće i zelene pašnjake. Odgovorila sam da ne mogu da idem tamo, oni su se osmehivali i rekli da svako dolazi tamo - na šta sam odgovorila čak i ja? Ako je tako, onda moram da se vratim i svima kažem! Na to su se oni nasmešili i rekli da mi niko neće verovati. Moj odgovor je bio, Oh da hoće.
IBS izazvan rođenjem deteta

218. William E IBS 3/19/2003. IBS 698. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda je soba počela da bledi a svetlo primilo oblik tunela koji me je okružio. Tada sam bio povučen velikom brzinom i neko je bio samnom i osećao sam se bezbedno i voljeno i smireno. Ta osoba je bila providna ali sam i dalje mogao da vidim kako mi se osmehuje i govori mi ali ne ustima već umom mi govori "sve je u redu" i onda smo bili na tom mestu prelepog toplog svetla i miliona i miliona ljudi koji su svi govorili "Bliži se vreme" "Budi spreman za taj dan", bilo je to kao glasna buka, ali je izgovarano sa puno ljubavi i muzika je bila takva da ništa slično nikad nisam čuo do tog dana. Išla je pravo kroz vas i vi ste bili muzika takođe.
Dečiji IBS usled gušenja.

184. Mari C IBS 11/11/2002. IBS 629. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Nejasno putovanje (izgleda kratko) i bila sam umotana u svetlost i izvrsnu i beskrajnu ljubav. Sada se sećam toga kao neke bezvremene duše. Osećala sam se najbolje što mogu da opišem kao u stanju potpunog blaženstva, još jednom ne postoje reči da se prenesu osećanja. Tamo je izgleda postojala kolektivna svesnost koja mi je poželela dobrodošlicu ali istovremeno i prenela znanje da sam ja odgovorna za donošenje odluke da ostanem ili da se vratim nazad. Sećam se tog odlučivanja ne kao malo dete već kao osoba sa stečenim znanjem da razmotri mogućnosti i donese odluku.
Ovaj IBS se desio kada je imala 18 meseci, sa kristalno jasnim sećanjem. To je zapanjujuće jer se podrazumeva da sećanja ne mogu da se čuvaju ili obrađuju u mozgu 18-to mesečne bebe. Stoga, ovo iskustvo teži da podrži čuvanje sećanja u svesnosti koja nadživljava telo.

154. Karen D IBS 8/4/2002. IBS 595. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Onda sam osetila kao da sam negde u mraku. Mora da sam se baš borila. Sećam se muškog bića. Sećam se da je govorio ili mi se mentalno obraćao. Stalno je govorio da je u redu umreti, da prestanem da se tako jako borim i da se samo predam. Bio je tu dugo vremena. Iznenada bilo je kao da je nekako šmugnuo. Osetila sam da je bio zao i u mom umu pokušavao da me nagovori na samoubistvo predajom. Sećam se da sam molila Boga da mi pomogne i loše biće je otišlo. Onda se sećam da sam bila na vrlo jako osvetljenom mestu.
IBS od upale pluća i sepse. Prepirala se sa đavolom i otišla na nebo da razgovara sa Bogom!

148. Sherry G IBS 7/22/2002. IBS 587. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Našla sam LJUBAV! Posmatrala sam kako moj duh napušta moje telo i oslobađa se ovog sveta krvi i mesa. Mogla sam da vidim sebe kako putujem kroz tunel svetlosti koji je sloboda to je teško opisati fizičkim terminima. To je bilo sve istovremeno, ljubav, sloboda, oslobađanje, i jedinstvo svega što mi jesmo. Iznenada sam bila u prisustvu moćnih duhova i ljubavi. Mogla sam da osetim da me teše i pripremaju za ono što sledi. Njihova ljubav je bila ona sa potpunim spokojstvom.

57. Lisa B IBS 10/1/00. IBS 273. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Postala sam svesna da ima dva (možda i tri), bića kraj mene s druge strane. Obraćali su mi se - neposredno, telepatski, direktno u moju svest, bez reči a još manje "vremena". Znala sam da sam nekako sklonjena od ovih uobičajnih "zakona" ili načina obrade iskustava. Iako nisam imala retrospektivu života u pravom smislu, pokazano mi je kroz razumevanje - a ne kroz slike ili film, mnogo značajnih stvari u mom životu. I dobro i loše. Sve skoncentrisano na moju ulogu - kako sam se ponela. Sećam se gotovo opipljivog otsustva svakog straha. Ljubav kakvu nikad nisam osetila. Empatija, saosećanje za sve što sam iskusila i nova rešenost da dozvolim sebi da živim kako bih mogla, trebala i morala. Znala sam da imam jasnu svrhu i bila mi je pokazana, tako da sam razumela koliko sam bila potrebna.
Fascinantna retrospektiva života! Po zanimanju je veterinar.

47. Lisa M IBS 3/5/00. IBS 169. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. "Biće od svetlosti mi je pokazalo da sve što je zaista važno u životu jeste ljubav koju smo osetili, dela ljubavi koja smo učinili, reči ljubavi koje smo izgovorili, misli ljubavi koje smo imali. Sve što je napravljeno, rečeno, učinjeno, ili čak pomišljeno bez ljubavi je poništeno."
Transcedentno IBS u uzrastu od 5 godina usled davljenja. Zaista izvanredno!

50. Karen B. IBS 1/2/2008. IBS 187. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan. Sledeće čega se sećam je da sam bila u mračnom tunelu sa svetlom na kraju. Bila sam prinuđena da idem ka svetlu. Kada sam prišla to je bilo biće od svetla. Bio je to najjači umirujuć osećaj koji sam ikada osetila. Toliko umirujuć da to ne mogu da opišem rečima. Biće mi je reklo da sam kod KUĆE ali moram da se vratim jer ima za mene nešto da uradim. Reklo je da neću razumeti smisao rada dok se ne vratim. Pokazalo mi je kako je to imati miran svet i da mi možemo ostvariti taj miran svet ako imamo vere i ako pomažemo jedni druge. Reklo je da ću se vratiti ovamo i da ću pomoću u tom radu. Vremenom ću se setiti ko sam ja zapravo, i koja je moja svrha na zemlji. Kada se moj rad završi vratiću se kući. Pristala sam da se vratim i pomognem. Nije bilo lako vratiti se ovom svetu i svoj njegovoj patnji i stradanju. Ustvari bilo je jako bolno iskustvo vratiti se nazad. Bio je to osećaj putovanja ili jedne svesnosti osećanja materijalnog plana.
IBS usled komplikacija na porođaju.

13. Mary IBS 1/2/1999. IBS 10034. Original na engleskom, prevod sa engleskog Ivan.