Strona gł�wna NDERF
Nadesłane przeżycia (NDE)
Napisz o swoim przeżyciu

Mari C - NDE


O
PIS DOŚWIADCZENIA: 

 

Miałam wycinane migdałki. Wszystko szło dobrze aż do momentu wypisania mnie ze szpitala, kiedy to podano mi zastrzyk z siarki. Zupełnie nie pamiętam co działo się w 15 minut po zastrzyku, aż do momentu, kiedy obudziłam się w samochodzie w drodze do domu. Czułam się ?le i leżałam mamie na kolanach. Obserwowałam reakcję skórnš na zastrzyk. Następne co pamiętam to izba przyjęć w szpitalu i dalszy rozwój wydarzeń, które powoli przestawały mnie dotyczyć.  

Czas nie miał znaczenia, a ja byłam obojętna aż do chwili kiedy jaka? nowa przestrzeń pojawiła się mi przed oczami, na samym ?rodku sali. Weszłam w tę przestrzeń. Jak przez mgłę pamiętam krótkš podróż (tak mi się przy najmniej wydawało)  a potem otulajšce mnie ?wiatło i wspaniałš nieskończonš miło?ć. Teraz wydaje mi się, że była to jaka? dusza. Czułam totalnš rozkosz i błogo?ć. Nie ma języka, za pomocš którego można by było to opisać. Powitała mnie jaka? forma zbiorowej ?wiadomo?ci i w tym samym momencie przekazała mi, że muszę podjšć decyzję o pozostaniu lub powrocie. Pamiętam, że podejmowałam tę decyzję nie jako małe dziecko, lecz jako osoba z odpowiedniš wiedzš pomagajšcš podjšć mi wła?ciwš decyzję.  Moja decyzja o powrocie oparta była na przekonaniu, że moje życie jeszcze się nie skończyło tu na ziemi i że muszę jeszcze pewne rzeczy skończyć. Nie rozpaczałam z powodu konieczno?ci powrotu. Nie pamiętam co się działo kiedy już podjęłam decyzję.  

Wspomnienia te pozostajš ze mnš i sš krystalicznie czyste i ?wieże, dokładnie jak w momencie kiedy je przeżywałam.

Czy Twoje do?wiadczenie trudno opisać słowami?
  Tak

      Wyja?nij co w do?wiadczeniu było takiego, czego nie da się opisać i przekazać. 
  Nie ma takiego języka za pomocš którego w sposób werbalny dało by się opisać jakškolwiek czę?ć mojego przeżycia

Jaki był Twój poziom ?wiadomo?ci i czujno?ci podczas do?wiadczenia? ?  Będšc w swoim ciele byłam zupełnie nie?wiadoma.

Czy do?wiadczenie było w jaki? sposób podobne do snu?   Nie, wszystko było jasne i nie miałam nawet przez moment poczucia, że to co się dzieje może być nierealne

Czy do?wiadczyłe? oddzielenia swojej ?wiadomo?ci od ciała? 
  Tak

Opisz swój wyglšd zewnętrzny (formę) będšc poza ciałem. 
  Nie przypominam sobie jak wyglšdałam. Pojęcie wyglšdu wydaje mi się zbyt ziemskim pojęciem by wart był pytania. Miałam uczucie "że istnieję?".

Jakie uczucia towarzyszyły do?wiadczeniu?  zadowolenie, spokój, zaduma, bezpieczeństwo, czyżby to był dom?

Czy słyszałe? jakie? niezwykłe d?więki lub odgłosy?  Nie

Czy przechodziłe? przez tunel lub jakš? zamkniętš, ograniczonš przestrzeń? 
  Nie jestem pewna

      Wyja?nij:  Nie było to dokładnie co? w rodzaju tunelu, raczej jaki? przej?cie do innej przestrzeni

Czy widziałe? ?wiatło?  Tak

Czy spotkałe? lub widziałe? inne istoty?
  Tak

      Proszę opisać:  Nie miały fizycznych kształtów w sensie jaki znamy tu, miałam poczucie, że znajduję się w obejmujšcych mnie ramionach grupy

Czy do?wiadczyłe? przeglšdu swojego dotychczasowego życia?
  Nie

Czy zaobserwowałe? lub usłyszałe? cokolwiek dotyczšcego ludzi lub wydarzeń dookoła, co mogło być pó?niej zweryfikowane? 
  Nie jestem pewna

      Opisz:  Przez chwilę słuchałam rozmów lekarzy i pielęgniarek tam na dole, ale to wszystko wydawało mi się zupełnie niezwišzane z prawdziwym ?wiatem, do jakiego wchodziłam, pamiętam wyraz twarzy tych ludzi na dole i strach jaki malował się na twarzy mojego lekarza rodzinnego

Czy widziałe? bšd? odwiedziłe? jakie? piękne lub wyróżniajšce się miejsca, poziomy lub wymiary? 
  Nie

Czy miałe? poczucie innej, odmiennej przestrzeni lub czasu? 
  Nie jestem pewna

      Opisz:  Czas nie miał żadnego znaczenia

Czy czułe?, że masz dostęp do jakiej? szczególnej wiedzy, znałe? uniwersalny porzšdek i/lub cel  we wszech?wiecie? 
  Nie jestem pewna

      Proszę opisać:  Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Byłam ?wiadoma, że wróciłam z krótkiej wycieczki i zarac wyruszam na następnš.

Czy miałe? możliwo?ć zadecydować czy powrócisz do własnego ciała?   Tak

      Opisz:  Opisałam to już powyżej, to była moja decyzja, a ta grupa istot była moim doradcš

Czy po swoim do?wiadczeniu otrzymałe? jakiekolwiek psychiczne, paranormalne lub inne dary, których nie posiadałe? przed do?wiadczeniem?   Brak odpowiedzi

      Opisz:  Byłam wtedy zbyt młoda by mieć jakie? do?wiadczenie życiowe przed tym

Czy po swoim do?wiadczeniu otrzymałe? jakiekolwiek psychiczne, paranormalne lub inne dary, których nie posiadałe? przed do?wiadczeniem?   Brak odpowiedzi

      Opisz:  jak wyżej 

Jak do?wiadczenie wpłynęło na relacje z innymi lud?mi, na Twoje codzienne życie, praktyki religijne, karierę itp.?  tak, czuję, że odłšczam się czasami od ?wiata i nie jestem zbyt zwišzana w zwišzkach z innymi lud?mi, jakby moja czę?ć była może wcišż obserwatorem?

Czy opowiadałe? innym o swoim do?wiadczeniu?
  Tak

 Kilka razy, lecz o tym należy opowiadać ludziom, którzy sš w stanie pojšć ograniczenia jakie stwarza nam język

Jakie emocje odczuwałe? po do?wiadczeniu?  

Jaka była najlepsza i najgorsza czę?ć Twojego  do?wiadczenia? 
  Nie było "złych" czę?ci, a przez cały czas czułam się bezpiecznie

Czy Twoje życie zmieniło się po tym do?wiadczeniu (na jego skutek) w jaki? specjalny sposób?   Tak

      Opisz:  W moim dorosłym życiu to do?wiadczenie wpłynęło na moje wierzenia, uważam, że zmieniło je na lepsze

Czy po do?wiadczeniu inne wydarzenia w Twoim życiu, leki lub substancje wywołały takie samo przeżycie lub jego czę?ć?  Nie

Czy informacje, które tu podałe? i odpowiedzi, których udzieliłe? w pełni i dokładnie opisujš Twoje przeżycie? 
  Nie

      Wyja?nij:  Znów ta sama historia: nie da się za pomocš języka czy słowa opowiedzieć co się działo. Nie da się tego opisać za pomocš ankiety.