خانه NDERF متداول NDE NDE خود را با ما در میان بگذارید

صدف Z نزدیک به مرگ تجربه

تجربه  :

وقتی 5 سال داشتم برای بازی کردن به کوچه رفتم اما در کوچه گودالی وجود داشت که من به داخل آن افتادم اما قبل از آن شکم من به لبه ی گودال برخورد کرد و متوجه هیچ چیز نشدم و فقط سیاهی دیدم .دایی من که متوجه این اتفاق شده بود به سرعت آمد و من را بغل کرد و به خانه برد در آن لحظه تمام این وقایع را می فهمیدم اما نمیتوانستم چشم هایم را باز کنم فقط صدا ها را می شنیدم که همه ی فامیل ها مضطرب شده بودند و بعضی ها هم گریه می کردند بد از این دایی ام مرا روی زمین گذاشت ناگهان روح از بدنم خارج شد و خودم رو روی زمین دیدم که رنگ و رویی نداشتم اطرافیان را هم میدیدم که دور من حلقه زده بودن اما دیگر صدای آنها را نمیشنیدم زمان به کندی میگذشت و من از سقف اتاق به لامپ های اطراف نگاه کردم و نور آنها را بسیار شدید تر میدیدم . جالبه که چشم من بسیار ضعیف بود و من در دیدن اجسام بدون عینک مشکل داشتم اما حالا بدون عینک میتوانستم تصاویر را به وضوح ببینم دایی من شروع به احیا و تفس مصنوعی کرد بعد چند ثانیه احساس کردم با سرعت از بالا وارد بدن خودم شدم و حتی از بدن دایی خودم هم رد شدم و بلند شدم با این که بسیار کوچک بودم اما تصویر آن لحظات همیشه به روشنی برایم قابل تجسم است آن لحظه بسیار خوشایند و زیبا بود و حاضرم باز هم آن را تجربه کنم.و الان احساس میکنم در قبال دیدن آن لحظه مسئولیت دارم آن را به بقیه بگویم .

آيا تجربه شما با رويدادي مرگبار وتهديد کننده زندگي همراه بود؟    بله     من داخل گودالی افتادم و قفسه ی سینه ی من به لبه ی گودال برخورد کرد و داخل گودال افتادم و بعد از آن دیگر متوجه چیزی نشدم فقط چشمام سیاهی رفت.

آيا بيان تجربه شما در قالب واژه‌ها و الفاظ سخت و دشوار است؟    خير     

در طول تجربه  خود، هشياري و آگاهي شما در مقايسه با هشياري و آگاهي اين دنيا چگونه بود؟    بسیار هوشیار تر از حالت عادی     تمام لحظات در اوج آگاهی بودم و تمام جزئیات آن اتفاق را به یاد دارم.    من جزئیات آن روز را کاملا به خاطر دارم حتی اینکه اطرافیانم چه لباس هایی پوشیده بودند و هر کدام در چه موقعیتی نسبت به من قرار داشتند و حتی ساعت که 9 و 37 دقیقه بود البته من آن زمان قادر به خواندن ساعت نبودم ولی یادم می آید که عقربه ها در چه جایگاهی قرار داشتند.

لطفا بينايي خود را در هنگام تجربه با بينايي خود در زندگي عادي قبل از وقوع تجربه مقايسه کنيد    من از زمان کودکی چشمانی ضعیف داشتم و از عینک استفاده میکردم اما آن روز بدون عینک همه چیز را واضح میدیدم.

 لطفا شنوايي خود را در هنگام تجربه با شنوايي خود در زندگي عادي قبل از وقوع تجربه مقايسه کنيد    اولش فقط صدا ها را میشنیدم و خودم را نمی دیدم اما بعد از این که روح کاملا از بدنم خارج شد برعکس شد.

يا احساس کرديد که از بدن خود جدا شده ايد؟    بله     اطرافیان را میدیدم که دور من حلقه زده بودند و متوجه ناراحتی آن ها میشدم اما صدایی نمی شنیدم.

 چه احساسات و هيجاناتي را هنگام تجربه خود احساس مي‌کرديد؟    احساس لذت و شادی اما درک نمی کردم چرا این گونه معلق و شناور شده ام.  

آيا در تجربه  خود از ميان تونل گذشتيد؟    خير     

آيا نوري فرامادي و فرازميني مشاهده کرديد؟    خير     

آيا احساس کرديد که با وجودهايي روحاني روبرو شده‌ايد و يا صداهايي با هويت نامشخص مي‌شنويد؟     خير     

 آيا با افرادي که قبلا فوت شده و يا زنده بوده‌اند ملاقات داشتيد يا حضور آنها را حس کرديد؟    خير     

آيا در طول تجربه خود از رويداهاي گذشته زندگيتان مطلع شديد؟    خير     

آيا احساس کرديد که به دنيايي ديگر متفاوت از اين دنيا وارد شده‌ايد؟    خير     

آيا سرعت زمان در آن لحظات سريع‌تر يا کندتر شده بود؟    به نظر مي‌رسيد سرعت گذشت زمان از حد معمول بيشتر يا کمتر شده است     زمان کند تر شده بود و عقربه های ساعت را میدیدم که کند تر از حد معمول حرکت میکردند.

آیا ناگهان احساس کردید که همه چیز را می‌فهمید و درک می‌کنید؟  همه چیز درباره خودم و دیگران     احساسات دیگران را نسبت به خودم درک میکردم و می فهمیدم چقدر ناراحت و مضطرب اند.

آيا با مانعي فيزيکي يا مکاني شبيه مرز برخورد کرديد؟    بله     با دیوار اتاق برخورد داشتم اما احساس میکردم میتوانم از آن جا هم بالا تر بروم اما خودم نمیخواستم .

آيا صحنه‌هايي از رخدادهاي آينده براي شما ظاهر شدند؟    خير     

در طول تجربه خود آيا احساسي مبني بر يادگيري دانشي خاص داشتيد؟    خير     

لطفا هر گونه تغییری که ممکن است در زندگی خود را پس از تجربه خود را رخ داده است مورد بحث   Unknown   

آيا در اثر تجربه شما ، تغييراتي در باورها و ارزش‌هاي شما به وجود آمده است؟    خير     

آيا در اثر اين تجربه، شما قابليت انجام کارهايي غيرمعمولي و ماورايي (مثل تله پاتي، پيشگويي و ...) پيدا کرديد که قبل از تجربه  قادر به انجام آن نبوده‌اید؟     مطمئن نيستم    من در حال حاضر میتوانم بعضی از زمین لرزه های بزرگ را قبل از وقوع حس کنم .

 آيا درباره تجربه خود با فرد يا افراد ديگري صحبت کرده‌ايد؟    بله     تقریبا 10 سال بعد از حادثه اتفاق را با مادرم که در روز حادثه حضور نداشت در میان گذاشتم و او حالا میفهمد دلیل گریه ی زن دایی من آن روز چه بود.

آيا قبل از تجربه خود، اطلاعاتي درباره چنين تجربياتي (تجربيات نزديک به مرگ ) داشتيد؟    خير     

درباره اصالت و واقعيت تجربه خود، در فاصله کمي بعد از آن (چند روز تا چند هفته) چه اعتقادي داشتيد؟          البته من چون کودک بودم به زودی آن را فراموش کردم و با کسی دی میان نگذاشتم اما ناگهان بعد از 10 سال به یاد آوردم.

درباره اصالت و واقعيت تجربه  خود، در حال حاضر چه اعتقادي داريد؟          بعد از پرسش از افرادی که شاهد آن حادثه بودند پی بردم که این ماجرا بدون شک اتفاق افتاده بود.

 آيا در نتيجه اين تجربه، در ارتياطات شما با ديگران تغييري حاصل شده است؟    خير     

آيا در نتيجه اين تجربه، تغييراتي در باورهاي مذهبي و مناسک عبادي شما حاصل شده است؟    خير     

وده است که بخش‌هايي از تجربه نزديک به مرگتان را براي شما مجددا ايجاد نمايد؟    خير   

 آيا سوالاتي که از شما پرسيده شد و اطلاعاتي که شما از طريق اين پرسشنامه ارائه کرديد  توصيف کامل و دقيقي از تجربه شما مي‌باشد؟    بله     کاملا دقیق است