< محتوا و مطالب این سایت – غیر انگلیسی

خانه NDERF متداول NDE NDE خود را با ما در میان بگذارید

محتوا و مطالب این سایت – غیر انگلیسی

NDERF Index Farsi
 
Share
Share Your NDE

Information
صفحه اصلی
Experiences
الخاندرو ابریشم 7393
تجربه ی الخاندرو م 2545
تجربه ی آلیسیا ج 1062
تجربه نزدیک مرگ امی C 4720
تجربه ی آنجلا س 2084
تجربه ی آنا م 738
تجربه ی آنتونی ن 677
تجربه ی آرتور 1073
تجربه ی استرالیا (رنه هُپ ترنر ) 10041
بروی مخاطب E احتمالی 7687
تجربه ی بنی ج 543OBE
تجربه ی بیل و 180
تجربه‌ی نزدیک به مرگ Brad K در تاریخ 10022
چارلز ای 10023
تجربه نزدیک به مرگ یک کودک 10039
نزدیک به مرگ تجربه کریستیان است 10030
تجربه نزدیک به مرگ سینتیا 10021
تجربه‌ی نزدیک به مرگ دیوید 10025
تجربۀ دبی 7913
تجربه شبیه به NDE دبورا 7961
تجربه‌ی دژاوو 10018
تجربه نزدیک به مرگ دیان 21
تجربه ی دیان ج 622
در پرتو نور الهی نوشته دکتر سوزان10040
دونا تجربه نزدیک مرگ 10024
تجربه ی نزدیک به مرگ Doug F 8422
تجربۀ دواین7743
فرناز R ممکن تجربه نزدیک به مرگ 7937
تجربه منفی «فرانساین» Francine B 7892
تجربه ی گانتر پ 2067
تجربه نزدیک مرگ Hafur 3558
تجربه نزدیک به مرگ جویی 10029
تجربه ی اسرائیل 10031
تجربه نزدیک به مرگ جاناتان 42
تجربه ی نزدیک به مرگ Karen S 10058
تجارب نزدیک مرگ لورا M 6235
تجربه ی لارنس ب 4785
لیندا - تجربه نزدیک مرگ - شماره ۱۰۰۲۳
محمود 7189
تجربه ی نزدیک به مرگ مجید 8448
تجربه‌ی نزدیک به مرگ Mandy J در تاریخ 554
تجربه نزدیک به مرگ مری 10034
تجربه‌ی نزدیک به مرگ کشیش 10020
تجربۀ آقای محمد زمانی 16083

محمد الکترونیکی. ممکن است مرگ را تجربه 7194
تجربه مصطفی Y نزدیک مرگ 8064
تجربه نزدیک به مرگ Patti 10017
تجربه نزدیک به مرگ پل 10035
تجربۀ «پنی» 10034
تجربه نزدیک به مرگ یا خروج از بدن فیبی 23052
تجربه نزدیک به مرگ زندانی 10036
ارتباط بعد از مرگ Rena 10060
تجربۀ رابرت 6712/7869
تجربه نزدیک به مرگ دکتر جرج رودونایا
تجربه ی راجر س 744
صدف Z نزدیک به مرگ تجربه 7972
الخاندرو صدف 7541
مرگ در نزدیکی مانند تجربه سما 7559
سارا نزدیک به مرگ تجربه 10033
سارا W احتمالی تجربه نزدیک به مرگ 7003
تجربۀ شارون 7925
تجربه ی یک سرباز 10038
انتحاری در نزدیکی مرگ را تجربه 10046
تجربۀ استیو 7890
تجربه یک نوجوان 10037
سه خواهر 10056
وقتی که زمان ایستاد
تجربه ی نزدیک به مرگ Tricia 8083
بیست سال بعد 47
خلق عالم در خیال 10057
دید من از زندگی برای همیشه تغییر کرده است
   Near Death Experience Research Foundation   
Copyright ©1998-2018 Experience Research Foundation (NDERF) All rights reserved.