NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    BDE van William S   

 

Beschrijving ervaring:

Ik was betrokken bij een motor ongeluk en ik weet dat ik in een veld lag, met vreselijke rugpijn. Ik probeerde eerst of ik kon bewegen (dat ging) en ineens zat ik in een soort van glazen lift. Ik wachtte in de lift tot hij openging en ik stapte uit. De plek waar ik arriveerde leek vierkant, helemaal wit en erg ontspannend. Het leek op een ontmoetingsplek. Ik keek naar links en daar stonden mensen in een rij van kinderen tot volwassenen van alle leeftijden, en er stond zelfs een boom. Ik keek voor me en in de hoek stond iemand in een wit gewaad, en aan zijn zijde knielde een soldaat met een wapen. Ik merkte op dat de soldaat moderne kleren aanhad. Tussen hen in was er een helder licht en ik wist ineens waar ik was. Ik herinnerde me dat ik programma’s had gezien waar mensen zeiden, “Niet naar het licht gaan,” en dat ging ik ook niet doen, maar ik wist niet wat ik anders moest doen. Ik dacht, “Kies ik hier een lichaam om terug te gaan?” Opeens hoorde ik mijn naam roepen vanuit een hoek. Ik keek en er was een wervelende wolk met iets dat op lichtflitsen leek. Ik dacht, “Ik wil terug naar mijn vrouw,” dus ik ging naar waar mijn naam geroepen werd en het roepen werd luider.

Toen hoorde ik, “We hebben VF [Ventriculaire Fibrillatie], in het Duits. Ik snakte naar adem en opened mijn ogen, en zag de spoedarts naar me kijken, en de paramedici mijn leren kleren opensnijden. Toen ging ik in een coma met vreselijke nachtmerries.

 

Achtergrondinformatie:

Geslacht:    Mannelijk

Datum BDE:  12 Oct 2001

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring?   Onduidelijk   Ongeval        

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring?     Positief

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben?   Nee  

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom?   Eerst voelde het als een droom tot ik besefte waar ik was.

Voelde je je afgescheiden van je lichaam?   Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid?     Heel alert.

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring.   Mijn naam werd geroepen vanuit een hoek.

Ben je in of door een tunnel gegaan?   Ja  In de hoek was een wervelende wolk met lichtflitsen erin. Daar kwam het roepen van mijn naam vandaan en het waas de weg naar huis.

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen?     Ja     Ze stonden aan mijn linkerkant in een rij en twee in de linker voorhoek. Ik kende niemand, en niemand sprak tegen me.

De ervaring bevatte:    Onaards licht

Heb je een onaards licht gezien?     Ja  Het was een helder licht, rond maar niet erg groot, zo’n 50 cm in doorsnede, en het bevond zich tussen twee personen in.

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong?    Een duidelijk mystiek of onaards gebied

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring?     Eerst verward, maar toen met een gevoel van comfort. Het was heel ontspannend maar ik was ook een beetje ongerust toen ik besefte dat ik daar was, want niemand sprak tegen me of keek me aan.

Leek je opeens alles te verstaan?     Nee    

Waren er beelden uit de toekomst?    Nee    

De ervaring bevatte:   Grens of afbakening waarna je niet meer terug kan

Kwam je aan een grens of een punt waar je niet meer kon terugkeren?   Ik kwam aan een barriere waar ik geen toegang kreeg om verder te gaan; ik werd teruggezonden tegen mijn zin.   Toen niemand met me sprak en ik mijn naam hoorde roepen, had ik het gevoel dat ik de keuze had maar ik weet het niet echt zeker. Misschien moest ik er nog niet zijn, en sprak daarom niemand tegen me.

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring?     Onduidelijk   

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring?    Ja    Ik geloof nu dat er iets is na de dood en ik ben niet meer bang om te sterven.

De ervaring bevatte:   Aanwezigheid van onaardse wezens

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Veranderingen in je leven na je BDE:     Ongeveer hetzelfde gebleven

Zijn je relaties specifiek veranderd door je ervaring?   Het heeft de relatie met mijn vrouw verandered. Het is nog te vroeg. Ik weet dat ik haar meer nodig heb dan wat dan ook in de wereld. Ik slaap niet zoveel elke keer dat ik mijn ogen sluit, zit ik weer in de lift naar die plek, en ik vrees dat ik er misschien een keer zal blijven.

Na de BDE: 

Is je angst voor de dood veranderd door je ervaring?     Gevoelens over de dood

Was de ervaring moeilijk te verwoorden?     Nee    

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring?     Nee    

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou?      Het beste was te ontdekken dat er iets is, ook al weet ik niet precies wat het is, en ik kan er over navertellen; het is een kans uit een miljard om dit soort ervaring te hebben. Het ergste zou zijn geweest te weten dat ik mijn vrouw achterlaat, dat doet pijn.

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen?     Ja     Mijn vrouw dat eerst dat ik gedroomd had omdat het eerste wat ik zei toen ik uit de coma kwam was, “Ik ben er geweest en ik ben niet bang om te sterven”. Ze sprak toen met de dokter die het rapport nakeek en bevestigde dat ik klinisch dood was in de ambulance. Mijn goede vrienden luisteren. Sommigen zijn geinteresseerd in dit soort dingen, anderen lachen liever, en ik forceer niets. Ze geloven me of niet. Ik voel me een beetje dom als ik dit uitleg aan hen. Sommigen die naar Discovery TV kanalen kijken zijn geinteresseerd het voelt goed om hen te vertellen over mijn ervaring.

Heeft er ooits iets in je leven je hetzelfde gevoel gegeven als jouw ervaring?     Nee  

Beschreven de gestelde vragen en de informatie die je gaf accuraat en uitgebreid de ervaring?     Onduidelijk