NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    ADC van Sherry H    

Beschrijving ervaring:

Precies een week nadar mijn zoon David overleed lagen mijn man en ik in bed toen onze wekker afging. Dit alarm was al twee jaar niet gebruikt. Het moet ingesteld worden en het lag onder andere spullen. We wisten beiden intuitief dat het David was.

Ik ging naar David’s kamer om wat spullen uit te zoeken. Hij overleed aan kanker (hersentumor) en tijdens de chemotherapie rookte hij af en toe marijuana voor wat verlichting van het vreselijke overgeven, en ook om zijn eetlust te stimuleren. Opeens werd ik overvallen door een sterke geur van marijuana. Er was geen marijuana in zijn kamer meer, want ik had alles weggegeven twee dagen geleden. Ik voelde David’s aanwezigheid en ik zat op zijn bed en praatte met hem. De geur bleef ongeveer 10 minuten hangen. Ik ging toen een douche nemen en toen ik terugkwam was de geur compleet verdwenen. Dit gebeurde zo’n 4 weken na David’s dood.

Mijn zus is twee keer wakker geworden door sterke geuren en dit gebeurde ook zo’n 4 weken na David’s dood. De eerste keer werd ze midden in de nacht wakker door een sterke geur van bloemen. De geur was zo sterk dat ze uit een diepe slaap gewekt werd. Het bleef ook ongeveer 10 minuten hangen. Later, toen ze weer in slaap was gevallen, werd ze opnieuw wakker. Deze keer rook het naar augurken. David is echt heel gek op augurken. Het was een soort grap in onze familie. We vonden het allebei heel creatief dat hij doorkwam met deze geuren.

Ongeveer 8 weken na David’s dood had ik een buiten-het-lichaam ervaring. Ik heb dit vele malen eerder gehad in mijn leven dus ik was niet echt verrast. Deze keer was het anders want ik ging naar waar David was. Mijn dochter Michelle (die in leven is) groette me, dus ik was een beetje in de war; waarom was zij daar? Ze bracht me naar waar David was. Het groen en de weelde van deze plek was ongelooflijk. David stond op een stenen oppervlak met 4 andere jonge mannen om hem heen. Ze keken naar iets wat David in zijn handen had. Het leek op papier. Hij keek omhoog en zag me, met een uitdrukking van pure verbazing. Het interessante van de ervaring was dat ik zijn emoties kon voelen alsof het mijn eigen emoties waren. Hij kwam naar me toe en ik naar hem.. hij pakte me op en zwaaide me rond en zei... 'Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je”. Ik weet dat we toen een gesprek hadden maar ik ben me niet meer bewust van de aard van dit gesprek. Vervolgend was ik weer terug in mijn lichaam en volledig alert.

Ik had juist een tweede out of body ervaring gehad, twee nachten geleden. Ik ontmoette David weer. Beide keren was ik volledig wakker, volledig bij bewustzijn en wist dat ik astraal projecteerde. Ik ging naar een prachtige plaats. Er was een gebergte met een groot en diep meer eronder. Er waren jonge mensen (meestal jonge mannen) in duo’s, over een berghelling verspreid. Ze hadden een toernooi of ze speelden een soort spel van staand worstelen... ze probeerden de ander in het water te duwen. Dit was absoluut niet gewelddadig of gemeen... gewoon jonge mensen die plezier maakten. Er was een fijne energie daar. Ik zocht de berghelling af om David te vinden omdat ik intuitief wist dat hij er was. Op hetzelfde moment vonden onze ogen elkaar... Het was verbazingwekkend. Opnieuw kon ik zijn opwinding en pure verbazing voelen dat ik naar hem toe was gekomen. Ik bevond me aan de andere kant van het water maar voor ik het wist, stond hij naast me. David leek nogal bezorgd over mijn aanwezigheid en toen ik hem verzekerde dat ik alleen maar was gekomen omdat ik hem moest zien en weten dat het goed met hem ging, was hij daar tevreden mee. Opnieuw hadden we een gesprek. Ik weet totaal niet waar we het over hadden. Toen bracht hij me naar een gebouw dat op een kerk leek. Vooraan sprak er een persoon, en het gebouw was gevuld met vele jonge mensen. David introduceerde me bij een aantal van deze jonge mensen die erg vriendelijk en warm waren. Zonder enige herinnering dat ik had gezegd dat ik naar huis moest gaan, of dat ik me zo voelde, was ik weer terug in mijn lichaam.

Een paar nachten geleden moest mijn man ’s nachts overwerken. Dit gebeurt zelden en ik was wat zenuwachtig en bezorgd over het alleen thuisblijven. Het waaide hard en er waren vele geluiden. Net nadat ik in bed was gekropen, voelde ik het bed indrukken alsof er iemand naast me lag. Het was absoluut niet oncomfortabel of angstaanjagend. Het was erg geruststellend en ik voelde dat David naast me lag.

Achtergrondinformatie:

Geslacht: Vrouwelijk

Datum BDE: De eerste gebeurde exact een week later. Het is nu 4 maanden geleden dat David overleed, en ik heb verschillende ADC's gehad

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring? Onduidelijk

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring? Geweldig

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben? Nee

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom? Rouwend

Voelde je je afgescheiden van je lichaam? Hoe was je hoogste peil van bewustzijn en alertheid tijdens de ervaring in vergelijking tot je normale, alledaagse bewustzijn en alertheid? Diep verdriet en/of gevoelens van rouw

Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid? Volledig alert

Leek het alsof de tijd sneller of trager ging? Alles leek ineens te gebeuren; tijd leek te stoppen of verloor alle betekenis

Vergelijk je zicht tijdens de ervaring met je alledaags zicht die je had net vóór het moment van de ervaring. Ja Beide keren dat ik mijn zoon zag was hij erg mager maar hij zag er gezond uit. David had kanker en ging van 92 kilo naar 62 kilo op het moment van zijn dood. Hij was bijna 2 meter lang dus hij was extreem mager. David had een enorm litteken op zijn hoofd van de 3 hersenoperaties... ook een grote kale plek van de bestraling. In deze out of body ervaringen toen ik naar hem toeging was hij erg mager maar hij zag er gezond en stralend uit...heel gelukkig. Hij had geen litteken op zijn hoofd, en hij had al zijn haar. Hij had zijn favorite t-shirt aan dat we hem aandeden nadat hij gestorven was... hij had dit beide keren dat ik hem zag na zijn dood, aan.

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring. Ja Een keer hoorde ik mijn zoon me vertellen dat hij van me houdt. Een andere keer wist ik dat we in gesprek waren maar ik kan me geen woorden herinneren.

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen? Onduidelijk David en ik waren heel hecht met elkaar, een diepe verbinding. Wij hadden een bijzondere liefde voor elkaar.

Heb je een onaards licht gezien? Nee

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong? Een duidelijk mystiek of onaards gebied

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring? Ik kon zijn ingelooflijke liefde voelen.

Leek je opeens alles te verstaan? Alles over het universum Ik heb een gevoel van belangrijke informatie te hebben ontvangen maar ik kan er nu niet bij.

Waren er beelden uit de toekomst? Nee

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring? Ik hoor niet bij een georganiseerde godsdienst maar ik ben erg spiritueel.

Welke godsdienst beoefen je nu? Geen. Deze ervaringen hebben me geholpen nog spiritueler te worden.

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring? Nee

Leek het alsof je een mystiek wezen of aanwezigheid ontmoette? Of een stem hoorde die je niet kon identificeren? Ik zag duidelijk een wezen of ik hoorde duidelijk een stem van mystieke of onaardse origine

Geloofde je in het bestaan van God vóór je ervaring? Ik geloofe zeker dat God bestaat

Geloof je in het bestaan van God na je ervaring? Ik geloofde zeker dat God bestaat

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Geloofde je in een leven na de dood vóór je ervaring? Ik geloofde zeker dat ik het kon gebeuren

Geloof je in een leven na de dood na je ervaring? Onduidelijk

Had je angst voor de dood vóór je ervaring? Geloofde zeker dat God bestaat

Heb je angst voor de dood na je ervaring? Niet angstig

Wat is er veranderd in je leven na je ervaring? Ik voel me gezegend dat ik zoets moois kan ontvangen, zelfs na een verschrikkelijke tragedie als het verliezen van mijn kind. Ik doe niet-conventioneel werk (hypnotherapie) je kan wel stellen dat ik sowieso geen gemiddeld persoon ben dus dit soort ervaringen versterken mijn overtuigingen alleen maar.

Na de BDE:

Was de ervaring moeilijk te verwoorden? Nee

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring? Nee

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou? Het beste gedeelte was gewoon samen met mijn zoon te zijn en hem zo gelukkig en zonder pijn te zien. Het ergste was hem te verlaten maar ik weet dat hij in mijn buurt is en ik weet dat ik hem weer kan zien.

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen? Ja Ik heb dit met slechts een paar mensen gedeeld. Hun reactie is typisch, "Ik wou dat ik zoiets kon meemaken."

Wat geloofde je over de echtheid van je ervaring kort nadat het gebeurd was? (dagen tot weken) De ervaring was zeker reëel

Heeft er ooits iets in je leven je hetzelfde gevoel gegeven als jouw ervaring? Nee

Is er nog iets dat je wil toevoegen over je ervaring? Ik hoop dat mijn ervaringen anderen kunnen helpen, die bevestiging van hun eigen ervaringen nodig hebben.

Zijn er andere vragen die we kunnen stellen om jouw ervaring beter te begrijpen? Ik denk dat jullie het goed samengevat hebben. Heel veel dank.