NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

Pia H BDE

ERVARING:

Ik werd verdoofd in ader rechter arm.Ik zei:niet teveel,ik ben hoogsesitief(wat zo is)Opeens zet ik mij recht,ik bevind mij in een lege,koude,lichte en doodstille omgeving,ik hoest maar hoor dit niet.Ik krijg het heel kort benouwd.

Heel plots ben ik zonder lichaam,heel intens geluksgevoel?ik weet alles en niets.Dat is het:dood=leven.LIEFDE.Ik kan het onmogelijk beschrijven.Ik voelde mij ook zo verbonden met alles,was zo heerlijk en makkelijk.Ik moest niet meer ademen,ik moest niets,alleen ZIJN.Dat overgelukkig gevoel is overweldigend dat ik bijna blij ben om dood te gaan.Het zal heerlijk zijn.

Ik wil mensen troosten die iemand verliezen maar durf dat niet.

Was de ervaring moeilijk in woorden te vatten?        Yes     Onmogekijk,je wordt niet begrepen.Ook is het niet te verwoorden.

Tijdens de ervaring was er een hiermee samenhangende  levensbedreigende situatie?     Uncertain            Uncertain

Hoe stond dit hoogste niveau van bewustzijn en helderheid   tijdens de ervaring in verhouding tot Uw normale alledaagse bewustzijn en helderheid? More consciousness and alertness than normal
Is bijna niet uit te leggen.Misschien het gevoel dat men ervaart als men verliefd is maar meervoudig en nog eens meer.

Week uw gezichtsvermogen op een of andere manier af van uw normale alledaagse gezichtsvermogen  (in om het even welk aspect, zoals helderheid, duidelijkheid, gezichtsveld, kleuren, contrast, diepte, doorzichtigheid van objecten, etc. )?    Uncertain      Had geen ogen nodig.Ik was.

Week uw gehoor in enig opzicht af van uw normale gehoor (in om het even welk opzicht zoals duidelijkheid, mogelijkheid om de bron van het geluid te identificeren, toonhoogte, volume, etc. )?            Yes     Geen gehoor.Oorverdovende stilte.

Maakte U een scheiding mee van uw bewustzijn en uw lichaam?           Yes

Welke emoties voelde U  tijdens de ervaring?           Eerste fase een beklemming en dan heel plots de gelukzaligheid.Beide gevoelens waren heel kort.

Kwam U in een tunnel of buis terecht?            No      

Hebt U een licht gezien?  Uncertain      Heel in het begin was het licht en koud nadien niets meer dan zaligheid.

Nam U andere wezens waar, of kwam U die tegen?            No      

Ervoer U een soort samenvatting van vroegere gebeurtenissen uit  uw leven?          No      

Kon U iets waarnemen of horen ten aanzien van mensen of gebeurtenissen dat U later kon verifi�ren?    No      

Hebt U mooie of anderszins specifieke plaatsen, niveaus of dimensies gezien of bezocht?           No           

Had U een gevoel van veranderde tijd of plaats?     No      

Had U het gevoel bijzondere kennis te hebben,  of een algemene onderliggend beginsel te ervaren, of een doel te  kennen?    Yes     Ik kwam te weten dat ermeer is na dit leven,zomaar.

Kwam U bij een grens of een soort gebouwde afscheiding terecht?      No      

Werd U zich bewust van toekomende gebeurtenissen?    No           

Had u enige paranormale of andere speciale gaven na deze ervaring, die U eerder niet had?        No           

Hebt U Uw ervaring aan anderen medegedeeld?     Yes     Geen gehoor gekregen.Men zwijgt dus.Ongeveer 2dagen nadien aan een dokter,ik kreeg vage glimlach als antwoord.

Had U al enige kennis aangaande bijna dood servaringen (BDE) voor Uw eigen ervaring?            Yes     Er over gelezen en gehoord.Ik denk niet erdoor be�nvloed te zijn geweest.Mijn ervaring kwam zo onverwachts.

Hoe zag U de realiteit van Uw ervaring kort (enige dagen of weken) nadat het gebeurd was?            Experience was definitely real    Ongelooflijk en dankbaar dit te mogen meemaken.Omdat het zo echt en doordringend was.

Waren een of meerdere delen van de ervaring  bijzonder betekenisvol of significant voor U?      

Hoe beoordeelt U tegenwoordig de werkelijkheid van uw ervaring?      Experience was definitely real     zie 40

Zijn Uw relaties met anderen veranderd specifiek als een gevolg van Uw ervaring? Yes     Ik ben nu liever alleen.

Zijn Uw religieuze overtuigingen of gewoontes veranderd op grond van deze ervaring?   
No      

Heb je na deze ervaring nog andere gebeurtenissen meegemaakt, of geneesmiddelen of andere middelen gebruikt die de ervaring of een deel ervan reproduceerden? No      

Is er nog iets wat U zou willen toevoegen over Uw ervaring? Is there anything else you would like to add concerning the experience?      Maak geen drama van iemands dood;ze zijn gelukkig.

Geven de antwoorden op de gestelde vragen en de informatie die U totnogtoe gaf  een nauwkeurig en volledig beeld van Uw ervaring?     Uncertain      Ik hoop van wel.Ik deed mijn best zo getrouw mogelijk te verwoorden maar het blijft moeilijk.

Heeft U nog suggesties om deze vragenlijst te verbeteren? Zijn er andere vragen die we zouden kunnen vragen om U te helpen Uw ervaring mede te delen?        DOE ZO VOORT. Het heeft mij zo,n deugd gedaan er mij eens over te uiten.Dank!