NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

Mieke BDE

ERVARING:

Een kennis , die aan de drugs zat, draaide door, en reageerde t op mij af.

Hij legde zijn beide handen om mijn nek, en begon me te wurgen. 

ik gaf zo veel mogelijk tegengas, maar kon niet anders dan naar achter geduwd te worden  , met mijn hoofd/achterkant lijf, duwde hij mij een kast in. 

Op een gegeven moment, "viel ik weg" en zag mezelf "wegtrekken" , t werd zwart.

Daarna opeens, was er links,licht en rechts,duisternis. 

Een prettige mannenstem vroeg stellig: Mieke, kies je voor t licht? of kies je voor de duisternis ik "zei" "ik kies voor t licht" en toen leek of t licht mijn lichaam vervulde, en via mij, in die jongen kwam die mij wurgde.... hij liet meteen los en zei sorry etc..., en hij heeft  sindsdien een bepaald respect voor me, we gaan nu nog met elkaar om. (hij is van de drugs af, heeft een huis, een diploma en is geen dief meer...... etc.)   

T feit dat we t beide ervaren hebben, maakt dat ik dit extra speciaal vind.  We hebben het er een paar keer over gehad.

Was de ervaring moeilijk in woorden te vatten?        No      

Tijdens de ervaring was er een hiermee samenhangende  levensbedreigende situatie?     Yes            

Hoe stond dit hoogste niveau van bewustzijn en helderheid   tijdens de ervaring in verhouding tot Uw normale alledaagse bewustzijn en helderheid? More consciousness and alertness than normal
t was gewoon anders, ik was daar op dat plekje (leek een enorme ruimte, maar ook een plekje) met de duisternis rechts en het licht links... en hoorde een stem ... t was net of je alleen in een bioscoop bent, of theater, met t licht uit, en t doek open, daarop een deel verlicht, een ander deel duister, en dan de voice over, die de vraag roept....

Week uw gezichtsvermogen op een of andere manier af van uw normale alledaagse gezichtsvermogen  (in om het even welk aspect, zoals helderheid, duidelijkheid, gezichtsveld, kleuren, contrast, diepte, doorzichtigheid van objecten, etc. )?    No       maar ik zag alleen zwart en wit..licht en duisternis.... als een soort rondje, doormidden door t kleur verschil maar dan zo groot dat je geen "rondje " ziet...

Week uw gehoor in enig opzicht af van uw normale gehoor (in om het even welk opzicht zoals duidelijkheid, mogelijkheid om de bron van het geluid te identificeren, toonhoogte, volume, etc. )?
            No       ik heb altijd al een zeeer goed gehoor....
ik was me alleen niet bewust van een bril of contactlenzen...

Maakte U een scheiding mee van uw bewustzijn en uw lichaam?           Yes

Welke emoties voelde U  tijdens de ervaring?           een soort van "mooi"gevoel.... en rust, en zekerheid en vrede, en kalmte,

T was gewoon zo, en was fijn en niet eng , t was ook heeel "normaal" zeg maar..

Maar ik was wel weer verbaasd ergens... die stem enzo, en mijn naam noemen, dat vond ik wel bijzonder....maar t leek heeel normaal tegelijk.

Kwam U in een tunnel of buis terecht?            Uncertain      t voelde niet zo, maar t was wel donker om me heen, en ik keek naar licht en duister..... zou zomaar kunnen dus...

Hebt U een licht gezien?  Yes     ik kreeg de keus uit licht of duister, dus ja, ik zag licht..... mooi helder wil licht, niet pijn aan ogen ofwat ook..... gewoon licht en duister.. dat duister was trouwens ook niet "plat" was ook geen gewoon "zwart"zeg maar...

Nam U andere wezens waar, of kwam U die tegen?            Yes     ik hoorde alleen een stem die stellig een vraag stelde....

Ervoer U een soort samenvatting van vroegere gebeurtenissen uit  uw leven?          No      

Kon U iets waarnemen of horen ten aanzien van mensen of gebeurtenissen dat U later kon verifi�ren?    Yes     ja ,want de betrokken persoon, voelde t ook, en daardoor liet ie los.....enzo

Hebt U mooie of anderszins specifieke plaatsen, niveaus of dimensies gezien of bezocht?             Uncertain      niet bewust, was gewoon daar waar ik was....

Had U een gevoel van veranderde tijd of plaats?     Yes     t kon lang geduurd hebben maar ook lang, geen tijd gevoel..

t was waarschijn lijk kort want hoelang duurt t om te zeggen dat je voor t licht kiest?  paar seconden?

Had U het gevoel bijzondere kennis te hebben,  of een algemene onderliggend beginsel te ervaren, of een doel te  kennen?    Yes     wat kiezen voor licht of duisternis ongeveer inhoud..

Kwam U bij een grens of een soort gebouwde afscheiding terecht?      No      

Werd U zich bewust van toekomende gebeurtenissen?    No           

Had u enige paranormale of andere speciale gaven na deze ervaring, die U eerder niet had?            Uncertain      geen idee.... ben altijd wel al "anders geweest"  maar of t meer of erger is, geen idee...

Hebt U Uw ervaring aan anderen medegedeeld?     Yes     meteen, tegen de "verwurger", hij voelde iets door zijn arm stromen,waardoor ie me meteen los liet, en tot nu, weet ie dat t wat bijzonders moet zijn geweest.later ook wel tegen anderen... maar gewoon als conversatie ...(als "verhaal").

Had U al enige kennis aangaande bijna dood servaringen (BDE) voor Uw eigen ervaring?            No           

Hoe zag U de realiteit van Uw ervaring kort (enige dagen of weken) nadat het gebeurd was?            Experience was probably real    doordat die ander, t ook merkte, en de gevolgen daarna... ik was dus niet de enige die wat merkte of meemaakte, en dus niet gek.... en t leek ook zo normaal.... de gewoonste zaak van de wereld, maar wel speciaal en fijn...

Waren een of meerdere delen van de ervaring  bijzonder betekenisvol of significant voor U?       Op zich wel. t bevestigd dat ik nooit echt alleen ben.... en wat ik zelf al denk en voel over "daar" , dat t er in ieder geval is... maar WAT t is, geen idee!!

Hoe beoordeelt U tegenwoordig de werkelijkheid van uw ervaring?      Experience was definitely real     zie antwoord nummer 40, nog t zelfde dus

Zijn Uw relaties met anderen veranderd specifiek als een gevolg van Uw ervaring? Yes     met die persoon die t veroorzaakte.... die raakte me daarna nooit meer met een vinger verkeerd aan. en hij dankt "god" soms dat ie mij is tegengekomen.... enzo

Zijn Uw religieuze overtuigingen of gewoontes veranderd op grond van deze ervaring?   
Uncertain            t heeft wel iets bevestigd, maar niet echt veranderd... tis iets stelliger geworden, ik weet dat ik iets weet, maar wat ik weet, dat weet ik nog nie , zoiets...

Heb je na deze ervaring nog andere gebeurtenissen meegemaakt, of geneesmiddelen of andere middelen gebruikt die de ervaring of een deel ervan reproduceerden? No      

Is er nog iets wat U zou willen toevoegen over Uw ervaring? Is there anything else you would like to add concerning the experience?      dat t zo verassens "normaal " leek..... en dat t de gevoelens over de verwurging zelf etc, heeft weggehaald, of niet belangrijk meer heeft gemaakt...

heb ik eigenlijk nooit zo bij stil gestaan, maar idd,  een verwurging is niet niets...... oeps......

Geven de antwoorden op de gestelde vragen en de informatie die U totnogtoe gaf  een nauwkeurig en volledig beeld van Uw ervaring?     Uncertain      kan wel een heeel verhaal ophangen over t daarvoor en daarna, maar t ging om dat moment.... dus ik denk dat t wel duidelijk is maar weet dat dus niet zeker (ligt aan wat de lerzer nog voor info wil..)

Heeft U nog suggesties om deze vragenlijst te verbeteren? Zijn er andere vragen die we zouden kunnen vragen om U te helpen Uw ervaring mede te delen?        ja, ik vind dat je er meerder kwijt moet kunnen op een formulier...

heb meer meegemaakt, met licht etc...... maar dit keer alleen deze ervaring dus.. is veel werk alles in vullen...

wel super dat t er is!! dank