NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

Michel vd B BDE

ERVARING:

op 15 februri 1992 ging ik thuis weg om myn vrienden op te halen in een naburige dorp maar ik was wat laat van huis gegaan dus ik stap in myn auto en ryd naar de ontmoetingsplaats om myn vrienden te gaan halen dus ik rydt op een gegeven moment op een vooransweg en ik zie de stoplichten van groen naar oranje springen maar ik was te kortby om te remmen dus ik geef wat gas by om toch de stoplicht te halen ben ik net onder het stoplicht door zie ik een andere auto links op myn deur aan komen ryden voel de klap wordt dan voor mun gevoel wat rondgeslingerd en opeens lig ik op de grond dus ik denk by me zelf waar is mun auto nu gebleven ik probeer op te staan maar zak gelyk in elkaarzie ik opeens allemaal hoofden boven me en vragen hoe gaat het ik zeg goed maar bel ff de ziekenwagen want ik kan niet lopen een moment later gaat het licht uit

ik zie gelyk myn vrienden (5 km verder)in hun auto stappen en zeggen wat blyft michel lang weg zal wel niet meer komen en ik zeg meteen hee ik lig hier maar ze zien of horen me nietdan opeens zie ik ze aan komen ryden van de andere kant als de richting waar ik met mun hoofd lig en ik zwaaien en doen dus hun stoppen en zeggen shit dat is michel zyn auto en ik zeg ja zie je dat niet ik heb een ongeluk gehad ik kyk wat naar beneden en dan zie ik me eigen liggen helemaal stil mun ogen dicht ik kyk weer op en zie myn moeder in tranen aan de huisdeur staan met een agent dan opeens besef ik dat ik dood ben daarnawordt ik 5 dagen later wakker ik kyk om me heen en zie dat ik overal slangen in myn lichaam heb myn moeder en zus staan aan mun ben aan de ene kant myn opa aan de andere kant toen ik hem aan keek kreeg ik een erg warm en levendig gevoel myn keek me erg diep en lang aan voor myn gevoel

21 februari ik lig maar wat doelloos in mun ziekbed van alles kapot in me en volgespoten metmorfine zo gaat het 10 weken door ik besef niet dat ik leef maar ben erg aggresief naar myn verzorgers toe

begin april begin ik door te krygen wat ik heb

een nier kapot en verwyderd myn lever voor een derdegescheurd en verwyderd myn blaas afgescheurd van de plasbuis myn maag gescheurd en verkleint allebei myn longen geklapt en op meerdere plaatsen doorgeprikt(klaplong)al myn ribben gebroken heupfractuur 13 plaatsen en dat noemde ze een multitrauma

dus toen ik alles goed besefte dacht ik by mezelf ik zal eens vlug beter worden en warempel myn ziektebeeld verliep voorspoedige en na een maand of 5 had het meeste geleden ik moest allen nog 4 herstel operaties maar ik at weer voldoende liep wel met krukken en had een erg positief ingestelde kracht over me

24 oktober ik ben behoorlyk depressief

25 oktober opa sterft plotseling als een donderslag by helder hemel kanker geconstateerd in verstadium overal uitgezaaid

myn leven gaat gewoon door plus de aanstaande operaties de eerste na opa zyn dood was hetgoed leggen van myn darmen ten opzichtte van mun maag en ik meld me op de afgesproken datum een dag van te voren helemaal nuchter

dus ik moest een dag helemaal nuchter zyn want ook myn maag moest leeg zyn dus ik kryg nog een laatse klysma en dat was het voor die dag

ik ga savonds na veel honger te hebben gehad te bed om te slapen

wordt ik snacht opeens wakker  en kyk verbaasd rond ik zie de kamer de ander mensen en opa in de hoek staan ik zeg heel verbaasd tegen hem opa wat jy hier je was tog dood komt ie op myn toe lopen en zegt ie jongen alles komt goed en met je zoon ook ik snap er nix van en wil zyn schouders paken want hy loopt weg

heb ik opeens een zuster vast die erg schreeuwt ik laat haar verschrikt losen ben ff helemaal doordewaar schreeuw dat ik mun moeder moet bellen dat er iets is gebeurt

en zy zegt michel je lag te dromen dus ik na veel 5en en 6en geloof ik haar maar verder die nacht slaap ik niet dus een jaar later moet ik opeens by de uroloog komen ik d8t op controle maar dat bleek anders

ik had al 2 jaar ondertussen een buik catheter geplaats en nu moest hy in mun penis operatief in geplaats worden zodat myn plasbuis er rond kon groeien zodat die weer vast gemaakt kon worden zegt die chirurg opeens tegen me michel kan ik een gesprek met jou en je moeder en vader hebben ik zeg je waarom niet

dus er volgde een gesprek waarin duidelyk werd dat ik wel zelf kon plassen na de opvolgende operaties maar dat ik geen erectie mee zou kunnen krygen

ik kei erg van slag na dat nieuws myn wereld storten in

1 jaar later spreken we 1998 kryg opeens in een droom in erectie  en ik bel die uroloog naderhand op om hem dat te vertellen zegt hy dat kan niet dus opnieuw opname maar nu leuke hahaha dus ik kryg ik het ziekenhuis weer een erectie en myn verder genezing loopt weer voorspoedig

25 augustus 2000 ik wordt de trotse vader van een kerngezonde jongen genaamd diego franscicus cornelius naar myn opa en het rare  dat ik myn droom pas beseften op de nacht dat myn zoon werd geboren  want ik liep al een tyd te ysberen myn vriendin deed ff een dutje toen kreeg ik weer een warm en verlichten gevoel

Was de ervaring moeilijk in woorden te vatten?        Ja     het was meer een gevoel dat ik niet kon verwoorden

Tijdens de ervaring was er een hiermee samenhangende  levensbedreigende situatie?     Ja            Ja

Hoe stond dit hoogste niveau van bewustzijn en helderheid   tijdens de ervaring in verhouding tot Uw normale alledaagse bewustzijn en helderheid? More consciousness and alertness than normal

If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from your normal every day consciousness and alertness, please explain:            pynloos euforisch

Week uw gezichtsvermogen op een of andere manier af van uw normale alledaagse gezichtsvermogen  (in om het even welk aspect, zoals helderheid, duidelijkheid, gezichtsveld, kleuren, contrast, diepte, doorzichtigheid van objecten, etc. )?    Ja     alles was heel mooi echte kleuren

Week uw gehoor in enig opzicht af van uw normale gehoor (in om het even welk opzicht zoals duidelijkheid, mogelijkheid om de bron van het geluid te identificeren, toonhoogte, volume, etc. )?
            Ja     kortby maar tog verweg heel diep monotone

Maakte U een scheiding mee van uw bewustzijn en uw lichaam?           Onduidelijk

Welke emoties voelde U  tijdens de ervaring?           ik voelde me heel fyn een soort warme gemoedsrust had ik over me

Kwam U in een tunnel of buis terecht?            Onduidelijk      ik voelde me eigen vallen

Hebt U een licht gezien?  Neen      

Nam U andere wezens waar, of kwam U die tegen?            Ja     myn vrienden en myn moeder ik sprak maar ze hoorden me niet

Ervoer U een soort samenvatting van vroegere gebeurtenissen uit  uw leven?          Neen      

Kon U iets waarnemen of horen ten aanzien van mensen of gebeurtenissen dat U later kon verifi�ren?    Ja     door te vragen aan myn vrienden hoe laat hun in de auto stappten

Hebt U mooie of anderszins specifieke plaatsen, niveaus of dimensies gezien of bezocht?             Ja     myn thuis  en de cafe verderop

Had U een gevoel van veranderde tijd of plaats?     Ja     tydloos leek het wel

Had U het gevoel bijzondere kennis te hebben,  of een algemene onderliggend beginsel te ervaren, of een doel te  kennen?    Neen      

Kwam U bij een grens of een soort gebouwde afscheiding terecht?      Neen      

Werd U zich bewust van toekomende gebeurtenissen?    Neen           

Had u enige paranormale of andere speciale gaven na deze ervaring, die U eerder niet had?        Neen           

Hebt U Uw ervaring aan anderen medegedeeld?     Ja     10 jaar of zo ze dachten dat ze me snapten maar volgens my nog niet

Had U al enige kennis aangaande bijna dood servaringen (BDE) voor Uw eigen ervaring?            Neen           

Hoe zag U de realiteit van Uw ervaring kort (enige dagen of weken) nadat het gebeurd was?            Experience was probably real    het gevoel naderhand ik was anders tegen over iedereen ik voelde me slimmer en voelde meer

Waren een of meerdere delen van de ervaring  bijzonder betekenisvol of significant voor U?       het sterven van myn opa en geboorte van myn zoon

Hoe beoordeelt U tegenwoordig de werkelijkheid van uw ervaring?      Experience was definitely real     omdat ik na 10 jaar me raar voelen op internet ben gaan zoeken

Zijn Uw relaties met anderen veranderd specifiek als een gevolg van Uw ervaring? Ja     ik ben wat meer lone wolf

Zijn Uw religieuze overtuigingen of gewoontes veranderd op grond van deze ervaring?   
Ja     ik geloof sterk in me zelf en iets dat me helpt als ik het moeilyk heb

Heb je na deze ervaring nog andere gebeurtenissen meegemaakt, of geneesmiddelen of andere middelen gebruikt die de ervaring of een deel ervan reproduceerden? Neen      

Is er nog iets wat U zou willen toevoegen over Uw ervaring? Is there anything else you would like to add concerning the experience?      ik voel dat het een vereiking is maar ik weet niet precies hoe ik het moet plaatsen

Geven de antwoorden op de gestelde vragen en de informatie die U totnogtoe gaf  een nauwkeurig en volledig beeld van Uw ervaring?     Ja     ik hen opgeschreven en alles eerlyk ingevuld