NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    BDE van  Maria G 

Beschrijving ervaring:

Achteraf zei men dat ik stervende was en dat mijn zonen aan mijn zijde waren geroepen. 

Ik lag in een coma. In de ervaring werd ik heel snel door een tunnel getransporteerd. Zo snel dat ik de ervaring van voortgetrokken worden op mijn armen en benen kon voelen.

Aan het einde van de tunnel waren heldere lichten van boven. Ik ging door het licht en ik bevond me in een rode stenen kamer (muren en vloer). Het was erg koud en mijn voeten waren bevroren.

Ik stond voor Jezus Christus en achter hem stonden mijn overleden vader en grootmoeder van vaders kant, in de kleren waarin we ze begraven hadden. Het leek op een El Greco schilderij. Iedereen was erg somber en serieus. Christus vroeg me of ik klaar was om te sterven en ik antwoordde, ‘ja’. Hij zei je moet teruggaan voor je zoon Christopher (toen 20 jaar en bij mij wonend). Mijn grootmoeder was zachtjes de rozenkrans aan het bidden, in het Italiaans. Mijn vader zei niets en keek erg verdrietig en serieus. Ik zei tegen Christus dat hij een broer en schoonzus had, maar Jezus schudde zijn hoofd van nee. 

Daarmee werd ik teruggestuurd naar de tunnel, er terug doorheen getrokken en ik werd wakker in mijn ziekenhuisbed.

Binnen de 24 uur knapte ik erg op en verliet het ziekenhuis een paar dagen later, tot grote verbazing van mijn zonen.

Achtergrondinformatie:

Geslacht:    Vrouwelijk

Datum BDE:  7/15/87

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring?    Ja   Ziekte        Ik lag in een coma.

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring?     Positief

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben?   Onzeker   Nooit erg duidelijk wat ik precies voor medicijnen had gekregen. De doktoren deden vaag, ‘antibiotica, quinine, etc.’

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom?   Nee. Het was erg reeel en levendig.

Voelde je je afgescheiden van je lichaam?   Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid?     Ik lag in een coma.

Leek het alsof de tijd sneller of trager ging?   Nee  

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring.   Mijn grootmoeder die aan het bidden was.

Ben je in of door een tunnel gegaan?   Ja  De tunnel leek smal en ik werd er doorheen getrokken en voelde dit op mijn armen en benen.

De ervaring bevatte:   Aanwezigheid van overledenen

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen?     Ja     Jezus Christus, mijn vader, mijn grootmoeder.

De ervaring bevatte:    Onaards licht

Heb je een onaards licht gezien?     Ja  Lichten boven me alsof er miljoenen gloeilampen waren.

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong?    Een duidelijk mystiek of onaards gebied

De ervaring bevatte:    Sterk emotioneel gevoel

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring?     Blij om het leven te verlaten, maar verdrietig toen ik aan mijn kinderen dacht.

De ervaring bevatte:    Speciale kennis of doel

Leek je opeens alles te verstaan?     Alles over het universum     Een missie, mijn zoon.

Heb je beelden gezien uit je verleden?   Ik realiseerde me hoe hard mijn jongere zoon Christopher mij nodig had.

Waren er beelden uit de toekomst?    Nee    

Kwam je aan een obstakel of een fysieke structuur die je tegenhield?     Ja     Rode stenen kamer.

Kwam je aan een grens of een punt waar je niet meer kon terugkeren?   Ik kwam aan een barriere waar ik geen toegang kreeg om verder te gaan; ik werd teruggezonden tegen mijn zin.   Christus vertelde me dat ik terug moest gaan.

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring?     Onduidelijk   

Welke godsdienst beoefen je nu?     Matig  

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring?    Ja    Meer aandacht voor mijn zoon.

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Veranderingen in je leven na je BDE:     Ongeveer hetzelfde

Wat is er veranderd in je leven na je ervaring?   Ik heb een veilige en betrouwbare positie bij de federale overheid. Daarvoor ging ik van job naar job. Vijf jaar lang, voordat mijn zoon het huis uit ging, heb ik geprobeerd een hechtere band met hem te krijgen.

Zijn je relaties specifiek veranderd door je ervaring?   Niet langer bij een georganiseerde godsdienst. Heb een betrouwbare en zekere baan gezocht, die ik daarvoor niet had.

Na de BDE: 

Ben je van job veranderd door je ervaring?     Baan of studies

Ben je psychisch veranderd door je ervaring?     Verhoogde gevoeligheid, helende of psychische gaven

Is je angst voor de dood veranderd door je ervaring?     Gevoelens over de dood

Is je levensdoel veranderd door je ervaring?     Levensdoel

Was de ervaring moeilijk te verwoorden?     Nee    

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring?     Ja     heb psychische lessen gehad en heb geleerd de Tarot te lezen.

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou?      Angst en het gevoel van extreme koude.

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen?     Ja     De normale reaktie, ongeloof. Geen invloed.

Heeft er ooits iets in je leven je hetzelfde gevoel gegeven als jouw ervaring?     Nee  

Is er nog iets dat je wil toevoegen over je ervaring?     Ik denk hier dagelijks aan en ben er elke dag mee bezig.