NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    BDE van Jon   

Beschrijving ervaring:

Vergeleken met anderen heb ik een slechte jeugd gehad. Ik spijbelde vaak en vocht veel. Een van die gevechten gebeurde in een video kamer van de bowling. Ik had, samen met 2 vrienden, herrie getrapt met een bepaalde jongen en hij en zijn “bende” kwamen verhaal halen. Het zag er niet goed uit voor ons: zeven tegen drie. Toen de bende aankwam was ik doodsbang. Ik werd uiteindelijk met mijn hoofd tegen een muur gegooid en toen gebeurde het.

Eerst was alles zwart maar toen zag ik de hele scene onder me. Het eerste was ik opmerkte was ik dat, op de een of andere manier, de gebeurtenissen voor me zag vanaf de muren van deze video kamer. Ik zag een grotere jongen de andere jongen die me op mijn hoofd had geschopt, van me aftrekken. Toen zag ik 2 jongere kinderen, een jongen en een meisje, naar het raam rennen, onder me, en naar binnen kijken. Al die tijd hoorde ik niets. De angst die ik had gevoeld voordat alles zwart werd was weg. Ik voelde me, nou, ontspannen, maar een betere omschrijving is "neutraal", zoals observeren zonder gevoel. Terwijl ik observeerde was de beender-struktuur van mijn gezicht er niet. Ik leg uit: als je naar de wereld kijkt, je hele leven, dan heb obstakels die je zicht beperken. Omdat je die obstakels altijd hebt gehad merk je ze niet echt op, totdat ze er niet meer zijn: wenkbrauwen, neus, wimpers, jukbeenderen, enzovoort.

Die ervaring is, geloof ik, een van de raartste dingen van het hele gebeuren. Achter me (in de muur zelf of in het plafond) was duisternis. Ik zag volwassenen uit de biljartkamer ernaast naar de video kamer rennen. Toen werd alles weer zwart. Het volgende wat ik weet is dat ik steeds bijkwam en weer wegzakte op weg naar het ziekenhuis.

Achtergrondinformatie:

Geslacht:    Mannelijk

Datum BDE:  April 1980

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring?    Ja   Gevecht        Een straatgevecht in een videokamer van een bowling. Ik werd op mijn hoofd geschopt met de stalen neus van een laars, tegen een muur. Ik denk wel dat dit levensbedreigend was.

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring?     Positief

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben?   Nee  

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom?   Nee, ik denk het niet. Ik heb best wel realistische dromen gehad.

De ervaring bevatte:   Uittreding (Uit-het-Lichaam) ervaring

Voelde je je afgescheiden van je lichaam?   Ja   Zie verhaal hierboven

Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid?     Totaal alert!!

Leek het alsof de tijd sneller of trager ging?   Alles leek ineens te gebeuren; tijd leek te stoppen of verloor alle betekenis   Ik was 13 jaar er was iets totaal anders maar of dat te maken had met tijd of ruimte weet ik niet.

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring.   Nee   Als er al geluid was, dan was het gedempt of bijna onhoorbaar.

Leek je bewust te zijn van zaken die elders gebeurden, zoals een buitenzintuiglijke waarneming?   Dat de grotere jongen die andere van me aftrok terwijl ik bewusteloos werd geschopt.

Ben je in of door een tunnel gegaan?   Nee 

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen?     Nee    

De ervaring bevatte:   Duisternis

Heb je een onaards licht gezien?     Nee 

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong?    Nee

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring?     Geen emoties. Totale neutraliteit.

Leek je opeens alles te verstaan?     Nee    

Waren er beelden uit de toekomst?    Nee    

Kwam je aan een obstakel of een fysieke structuur die je tegenhield?     Nee

Kwam je aan een grens of een punt waar je niet meer kon terugkeren?   Nee  

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring?     Onduidelijk   

Welke godsdienst beoefen je nu?     Vrij  

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring?    Ja    Ik ben sindsdien nooit meer bang geweest voor de dood.

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Veranderingen in je leven na je BDE:     Ongeveer hetzelfde

Zijn je relaties specifiek veranderd door je ervaring?  Als het al impact had toen, weet ik het niet meer. De ervaring zelf zal ik echter nooit meer vergeten.

Na de BDE: 

Is je angst voor de dood veranderd door je ervaring?     Gevoelens over de dood

Was de ervaring moeilijk te verwoorden?     Nee    

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring?     Nee    

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou?      Het beste: Ik was niet bang meer. Het ergste: de duisternis om me heen (achteraf bezien) was een oncomfortabele gedachte. Ik denk nu dat het waarschijnlijk was omdat ik door de muur heen keek en dat er misschien gewoonweg niets te zien was in de stenen achter me. Maar het was toch een vreemd gevoel.

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen?   Anderen zeggen gewoon, "Cool" of "Vreemd!". Of ze het echt serieus nemen trek ik me niet aan.

Is er nog iets dat je wil toevoegen over je ervaring?     Nee

Beschreven de gestelde vragen en de informatie die je gaf accuraat en uitgebreid de ervaring?     Onduidelijk