NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

Granit N's BDE

ERVARING:

Ik was acht jaar en ik liep een dag na oud en nieuw door de straten van Breda. We waren op bezoek bij iemand. Net zoals alle andere kinderen hield ik van vuurwerk en raapte ik een heel dik illegaal rotje op van de straat. Dit rotje had een snellont maar ik wist niet beter op dat moment. Toen ik het aanstak, was ik opeens in een tunnel die roteerde (soort wolk) en in de tunnel waren miljoenen lichtjes. Ik keek verbaasd rond en begreep niet wat er gebeurde. Ik hoorde een mooie muziek dat op klassieke muziek leek. Ik weet nog als de dag van vandaag wat voor gevoel ik had, vredig rustig en zonder zorgen. Aan het eind van de tunnel was een groot licht dat op de zon leek maar waar ik wel in kon kijken. Ik weet nog dat ik zei (of in ieder geval sprak met telepathische woorden, dus niet met me mond zoals hier) Wowww wat is het hier mooooi. Waar ben ik ? Opeens was ik in de snelheid van een lichtflits terug in me lichaam. Me oren suisde en langzaam aan kreeg ik mijn zicht terug. Ik huilde en keek naar mijn hand. Als een wonder had ik niets een beetje bloed maar geen vinger die ik miste. Ik denk dat terwijl ik in de tunnel des terugkeers was (zo noem ik het) mijn lichaam en hand zijn beschermd door God of een Engel?? 

Toen ik het aan me moeder vertelde zei ik al achtjarige. Mam, ik was bij Zoti ' God ' in het Albanees. Maar die vertelde me dat ik het me had verbeeld. Vaak herinnerde ik me de gebeurtenis en ik had altijd een beeld van God en snapte dingen beter dan andere kinderen. Toen ik echter een jaar of 18 was en me verdiepte in religieuze materie werd ik 3 jaar depressief. Ik werd bang van de leerstellingen van de Islam en Christelijke doctrines. Ik wist niet wat ik moest doen en was bijna gek geworden. Toen ik een uitzending zag over BDE's dacht ik bij mezelf ' Hey dit is mij ook overkomen' Sindsdien verdiep ik me alleen in BDE materie en het geeft rust en vrede. De ware God en zijn karakter komt hierin terug.

Was de ervaring moeilijk in woorden te vatten?        Ja     Nee op het moment wist ik niet wat er gebeurde. Toen ik terug kwam zei ik spontaan tegen me moeder dat ik bij Zoti, God in het Albanees was maar die zei dat ik het me verbeelde.

Tijdens de ervaring was er een hiermee samenhangende  levensbedreigende situatie?     Onduidelijk           

Hoe stond dit hoogste niveau van bewustzijn en helderheid   tijdens de ervaring in verhouding tot Uw normale alledaagse bewustzijn en helderheid? More consciousness and alertness than normal

If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from your normal every day consciousness and alertness, please explain:            Dit bewust zijn was anders. Het was absolute bewustzijn van kennis, rust en vrede. Angst regeert daar niet.

Week uw gezichtsvermogen op een of andere manier af van uw normale alledaagse gezichtsvermogen  (in om het even welk aspect, zoals helderheid, duidelijkheid, gezichtsveld, kleuren, contrast, diepte, doorzichtigheid van objecten, etc. )?    Ja     Ik zag veel lichten die ik nooit eerder gezien had en de felle ' opperlicht' aan het einde van de tunnel. Hier kan je niet in de zon kijken daar wel.

Week uw gehoor in enig opzicht af van uw normale gehoor (in om het even welk opzicht zoals duidelijkheid, mogelijkheid om de bron van het geluid te identificeren, toonhoogte, volume, etc. )?
            Onduidelijk      Ik hoorde wel een soort klassieke muziek.

Maakte U een scheiding mee van uw bewustzijn en uw lichaam?           Neen

Welke emoties voelde U  tijdens de ervaring?           Blijdschap, verbazing, vrede, rust, werkelijkheid, genoegdoening, Goddelijke nabijheid en wijsheid.

Kwam U in een tunnel of buis terecht?            Ja     In een tunnel die roteerde met miljoenen of biljoenen andere lichtjes en muziek.

Hebt U een licht gezien?  Ja     Het ' opperlicht'  aan het einde was als de zon maar je kon erin kijken en het was een verwarmende en goed gevoel.

Nam U andere wezens waar, of kwam U die tegen?            Neen       Ik herinner me geen andere wezens of iemand die tegen me sprak, Helaas was mijn BDE van korte duur.

Ervoer U een soort samenvatting van vroegere gebeurtenissen uit  uw leven?          Neen      

Kon U iets waarnemen of horen ten aanzien van mensen of gebeurtenissen dat U later kon verifi�ren?    Neen      

Hebt U mooie of anderszins specifieke plaatsen, niveaus of dimensies gezien of bezocht?             Ja     De tunnel zelf was al verbazingwekkend genoeg!

Had U een gevoel van veranderde tijd of plaats?     Neen       Ik wist niet precies waar ik was.

Had U het gevoel bijzondere kennis te hebben,  of een algemene onderliggend beginsel te ervaren, of een doel te  kennen?    Ja     Ja het leek op dat moment of ik alles wist maar toch weer niet. Moeilijk te beschrijven.

Kwam U bij een grens of een soort gebouwde afscheiding terecht?      Neen      

Werd U zich bewust van toekomende gebeurtenissen?    Neen           

Had u enige paranormale of andere speciale gaven na deze ervaring, die U eerder niet had?            Onduidelijk      Ik weet snel wat mensen denken en waarom ze doen wat ze doen. Ik weet wie liegt, bedriegt of wie eerlijk is. Ook hoef ik op school weinig te leren want ik snap het gelijk. Vaak vindt ik andere mensen traag van begrip en niet kijkend naar het gehele plaatje. Ik heb nog steeds slechte trekjes en 1 daarvan is het neer kijken op mensen die iets niet snappen.

Hebt U Uw ervaring aan anderen medegedeeld?     Ja     Nu ik weet dat het normaal is om een BDE te hebben verteld ik het vele. Vele zegge niets maar denken dat ik raar ben. Zo ook me neef die een week of twee nadat ik het vertelde een engel ervaring had. Hij zei: Granit ik dacht dat je gek was maar nu weet ik beter!

Had U al enige kennis aangaande bijna dood servaringen (BDE) voor Uw eigen ervaring?            Neen           

Hoe zag U de realiteit van Uw ervaring kort (enige dagen of weken) nadat het gebeurd was?            Experience was definitely real    Ik was een kind en moest het vergeten.

Waren een of meerdere delen van de ervaring  bijzonder betekenisvol of significant voor U?       Jah de rust en vrede. Het is moeilijk voor mij om soms te leven in deze wereld terwijl ik er wel van houdt.

Religie heeft mij kapot gemaakt maar de BDE geeft mijn steun om de de dogma's en de leerstellingen te verslaan.

Hoe beoordeelt U tegenwoordig de werkelijkheid van uw ervaring?      Experience was definitely real     Je moet het zelf ervaren. Zoiets is niet uit te leggen of te verzinnen. Sommige wetenschappers zeggen hallucinaties. Wel toevallig dat alle BDERS ongeveer dezelfde hallucinatie hebben. Ook gebeuren en dingen die je in je normale leven nooit kan bedenken, zoals de tunnel. Geen 1 religie leert over een tunnel om naar het paradijs te gaan.

Zijn Uw relaties met anderen veranderd specifiek als een gevolg van Uw ervaring? Onduidelijk            Weet ik niet. Ben wel altijd anders geweest.

Zijn Uw religieuze overtuigingen of gewoontes veranderd op grond van deze ervaring?   
Ja     Ja ik heb de islam en religie verlaten en me meer gefocust op het leven en God zelve. Je hebt niemand nodig om met God een band en relatie te scheppen, de mens heeft van naturen Gods besef en heeft God nodig. In moeilijke tijden roept de mens God aan zelf atheten dat weet ik zeker en heb het zelf meegemaakt! De rede dat mensen zich tegen God ' keren'  is omdat ze niet aan de waanzin van bepaalde religies willen binden.

Heb je na deze ervaring nog andere gebeurtenissen meegemaakt, of geneesmiddelen of andere middelen gebruikt die de ervaring of een deel ervan reproduceerden? Neen      

Geven de antwoorden op de gestelde vragen en de informatie die U totnogtoe gaf  een nauwkeurig en volledig beeld van Uw ervaring?     Ja     Me hart open en eerlijk gelucht.