NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

Gilbert H Probable BDE

ERVARING:

            Op een gegeven moment dwaalden mijn gedachten af en er onsloot zich een helder wit licht om mij, totdat ik mij in een soort van witte kamer me bevond waar het sereen rustig was. Alles wat mij dierbaar was, familie, partner en hond schenen geen rol meer te spelen(alleen ikzelf was belangrijk). Na deze fase kreeg ik de vraag of ik verder wilde leven, na een volmondig ja (omdat ik me te jong vond en nog veel te bieden had)ontwaakte ik weer geleidelijk.

Was de ervaring moeilijk in woorden te vatten?        Ja     De omschrijving van hetgeen gebeurde is niet moeilijk; het overbrengen van het gevoel/beleving wel.

Tijdens de ervaring was er een hiermee samenhangende  levensbedreigende situatie?     Ja            Ja

Hoe stond dit hoogste niveau van bewustzijn en helderheid   tijdens de ervaring in verhouding tot Uw normale alledaagse bewustzijn en helderheid? More consciousness and alertness than normal

Heel mijn bewustzijn was "gestript" van triviale/sociaal/culturele gedachtes, een soort van gekristaliseerd bestaan.

Week uw gezichtsvermogen op een of andere manier af van uw normale alledaagse gezichtsvermogen  (in om het even welk aspect, zoals helderheid, duidelijkheid, gezichtsveld, kleuren, contrast, diepte, doorzichtigheid van objecten, etc. )?    Onduidelijk      Ik bevond me in licht

Week uw gehoor in enig opzicht af van uw normale gehoor (in om het even welk opzicht zoals duidelijkheid, mogelijkheid om de bron van het geluid te identificeren, toonhoogte, volume, etc. )?
            Neen      

Maakte U een scheiding mee van uw bewustzijn en uw lichaam?           Onduidelijk

Welke emoties voelde U  tijdens de ervaring?           serene rust

Kwam U in een tunnel of buis terecht?            Onduidelijk      zoals eerder beschreven werd ik langzaam omhuld door licht.

Hebt U een licht gezien?  Ja     rust, "seperaterend" licht.

Nam U andere wezens waar, of kwam U die tegen?            Neen      

Ervoer U een soort samenvatting van vroegere gebeurtenissen uit  uw leven?          Ja     de betrekkelijkheid en daarin liggend de schoonheid van het "tijdelijke" leven.

Kon U iets waarnemen of horen ten aanzien van mensen of gebeurtenissen dat U later kon verifi�ren?    Neen      

Hebt U mooie of anderszins specifieke plaatsen, niveaus of dimensies gezien of bezocht?             Ja     een van, zoals boedha omschrijft, bewustzijn zonder wervelingen.

Had U een gevoel van veranderde tijd of plaats?     Ja     Ik ervaarde een soort van stilstand in tijd.

Had U het gevoel bijzondere kennis te hebben,  of een algemene onderliggend beginsel te ervaren, of een doel te  kennen?    Ja     Dat dit leven tijdelijk is, maar wel een onderdeel van het kosmos.

Kwam U bij een grens of een soort gebouwde afscheiding terecht?      Neen       ik kreeg een duidelijke vraag of ik wilde leven.

Werd U zich bewust van toekomende gebeurtenissen?    Neen           

Had u enige paranormale of andere speciale gaven na deze ervaring, die U eerder niet had?        Neen           

Hebt U Uw ervaring aan anderen medegedeeld?     Ja     een paar weken, het heeft mijn leven met de mensen om mij heen bemoeilijkt, omdat het moeilijk overdraagbaar is.

Had U al enige kennis aangaande bijna dood servaringen (BDE) voor Uw eigen ervaring?            Onduidelijk      Had er wel als fenomeen van gehoord, maar nog nooit over belevingen.

Hoe zag U de realiteit van Uw ervaring kort (enige dagen of weken) nadat het gebeurd was?            Experience was definitely real    Plato?

Het was voor mij werkelijk, en wat iemand anders er ook over zegt, is het voor mij een beleving die voor mij authentiek is.

Waren een of meerdere delen van de ervaring  bijzonder betekenisvol of significant voor U?       De realisatie dat je primair eigenlijk je eigen leven kunt beinvloeden.

Hoe beoordeelt U tegenwoordig de werkelijkheid van uw ervaring?      Experience was definitely real     zie vorige vraag.

Zijn Uw relaties met anderen veranderd specifiek als een gevolg van Uw ervaring? Ja     Ik oordeel niet meer over anderen en het oordeel van anderen over mij is niet zo relevant meer.

Zijn Uw religieuze overtuigingen of gewoontes veranderd op grond van deze ervaring?   
Ja            Ben overtuigd van God/Allah/energie. Ik probeer zo goed/bewust mogelijk te leven, zonder daarin mezelf of anderen tekort te doen.

Heb je na deze ervaring nog andere gebeurtenissen meegemaakt, of geneesmiddelen of andere middelen gebruikt die de ervaring of een deel ervan reproduceerden? Ja     Heb 3 jaar later een moment van "verlichting" of nirvana ervaren. Hoewel mijn bde meer een subjectieve invloed had, heeft de tweede beleving meer invloed op de omgeving/kosmos en hoe ik daar mee omga.

Is er nog iets wat U zou willen toevoegen over Uw ervaring? Is there anything else you would like to add concerning the experience?      Teveel.

Geven de antwoorden op de gestelde vragen en de informatie die U totnogtoe gaf  een nauwkeurig en volledig beeld van Uw ervaring?     Neen