NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    BDE van Gail T   

Beschrijving ervaring:

Ik werd verdoofd voor een kleine operatie om cysten in het vaginale kanaal weg te branden. Na de (geslaagde) operatie zei de dokter dat ik begon te hoesten. Hij zei dat, toen hij mijn mond bedekte, ik niet door mijn neus kon ademen.

Ik kan me alleen de laatste hoest herinneren! Ik hoestte mezelf uit mijn lichaam en zag ze op mij werken op de operatie tafel. Toen ging ik door een donker iets heen. Dat deel herinnenr ik me niet zo goed. Ik weet alleen dat ik opeens in een eeuwige rivier van levensgrote doorschijnende geometrische vormen dreef. Ze hadden allemaal verschillende vormen van polygonen maar geen cirkels, en geen driehoeken. Deze vormen waren lichtgevend in pastel kleuren: licht geel, roze, baby blauw. Ik kon deze oneindige rivier zien en wist dat ik er in was.

Ik werd overmand door een diepe droefheid. Dit was een heel vreemde plek voor mij en ik dacht aan mijn ouders en mijn broer. Ik wist dat ze me nooit meer zouden zien. Ik wilde daar niet blijven...Ik verlangde naar onze fysieke wereld waar ik een tafel een tafel was, en een stoel een stoel.

Ik voelde me erg eenzaam. Ik was voor altijd verloren in oneindigheid. Het was alsof ik in eenzame opsluiting in de eeuwigheid was met alleen mijn gedachten en emoties. Ik kon me alles herinneren ( ik had geen levensoverzicht). Ik had het te druk met verlangen terug te keren naar de fysieke wereld. Misschien was dit beangstigend voor mij. Ik heb het altijd vreselijk gevonden om alleen te zijn.

Ik was me bewust van een specifiek punt een beetje verder en als ik dat zou oversteken, dan zou ik nooit meer terug kunnen komen. Dat punt was niet aangegeven, maar ik wist dat het daar was. Ik kon ook voorbij dat punt zien en ik wist dat het daar exact hetzelfde was als hier, waar ik nu was.

Plotseling voelde ik dat een enorme kracht me terug in mijn lichaam duwde door mijn anus. Ik voelde eerst tintelen in mijn voeten, toen in mijn handen. Ik opende mijn ogen en het eerste wat ik zag waren drie driehoeken gevormd door de hoek van de twee muren en het plafond. De muren waren lichter groen en het plafond was donkerder groen.

De dokter kwam binnen en zei dat ik het hele ziekenhuis had bang gemaakt. Hij zei dat ik “paars” was met uitpuilende ogen, en hij had mijn Amerikaans paspoort al uit mijn handtas gehaald om de Amerikaanse ambassade te adviseren mijn familie te bellen met het bericht dat ik overleden was.

Na deze ervaring sprak ik met de beste vriend van mijn vader die een dokter in filosofie was en daarvoor de hoofd Rabbi van Lima en Mexico City. Hij zei me dat dit geen droom was. Als het een droom was, kon hij het niet uitleggen.

Een andere vriend die psychiater en schrijver was, vertelde me ook dat dit geen hallucinatie was.

Ik ging terug naar de US en kreeg verschillende infecties op de hogere luchtwegen en onderging uiteindelijk rhinoplastische chirurgie om het septum te repareren om van de infecties af te komen.

Ik begon toen een fanatieke zoektocht naar mogelijke antwoorden, lezend, aansluitend bij verschillende cults en godsdiensten. Ik las boeken over de Kabala... Mijn zoektocht leek echter gestuurd te zijn. Ik heb nog steeds fasen van spirituele opwinding en groei gevolgd door periodes van sprituele rust.

Ik weet nu dat ik sprituele gidsen heb. Ik weet wanneer ze iets sturen, of wanneer ik opeens iemand ontmoet die ik moest ontmoeten.

Kort na de ervaring leek ik dingen te weten die ik echt niet kon weten --- net puur instinct of een soort telepatische capaciteit alleen met sommige mensen --- niet met iedereen.

Bijvoorbeeld, toen ik in Caracas, Venezuela woonde, ging ik naar een feestje in het huis van een senator. Zijn zoon en ik waren bevriend. Ik verveelde me tijdens die oppervlakkige feestjes en ging naar de bibliotheek van zijn vader om naar wat boeken te kijken. Ik was erg geintrigeerd door "Seth Speaks" van Jane Roberts. Toen mijn vriend zag dat ik dit boek las, gaf hij het aan me. Seth hielp veel te verklaren. Vandaag de dag wordt Seth veel genoemd in de quantum fysica wereld omdat hij de snaren beschreef voordat onze fysici wisten dat ze bestonden. Mijn gidsen stuurden me zelfs een vriend, nu een van mijn beste vrienden en gidsen, een chemist, wiskundige, en vooral een quantum fysicus. Natuurlijk is hij, zoals zovele van onze grote denkers, Italiaans en gelukkig komt hij ons twee keer per jaar opzoeken. Op zo’n moment kan ik hem soms sturen, en hij legt mij ingewikkelde concepten uit.

Een van mijn broer’s vrienden nodigd me uit om een weekend cursus “Mind-Control” (gedachten controle) te volgen. De kamer zat vol met doktoren, tandartsen, enzovoort. Toen we het over spirituele gidsen hadden stak ik mijn hand op en vroeg, "Wie zijn deze gidsen?" De cursus leider was erg hard voor me, iedere keer als ik een vraag stelde. Soms was hij zelfs beledigend. Een meisje achterin de zaal probeerde mij te verdedigen en zei tegen hem: "Misschien is dit allemaal nieuw voor haar!" Waarop hij antwoordde, "Wie, dit kleine meisje? Nieuw voor haar? ... Ik wil dat jullie allemaal weten wie deze kleine dame is. Als jullie allemaal de afgelopen 10 jaar alleen maar je neus in boeken hadden gehad zouden jullie nog niet weten wat zij allemaal weet! Haar kennis van metafysica, esoterische zaken enzovoort is bijna encyclopedisch!"

Ik heb geleerd hoe energie te kanaliseren tijdens zijn lessen, ik heb geleerd te helen met mijn handen en gedachten, en we hebben zelfs oefeningen uitgeprobeerd om een andere dimensie in te komen. De technieken zijn vrijwel dezelfde als deze die gebruikt worden in hypnose en auto-suggestie (visualisatie).

Ik heb mijn helende krachten maar zelden gebruikt. Mijn handen worden dan heet en soms pijnlijk.

Dit is wat ik geleerd heb en hoe ik mijn ervaring uitleg:

Toen ik mijn lichaam verliet had ik nog steeds gedachten en gevoelens.  De ziel, mijn ziel, verlaat het lichaam werkelijk in een pakket energie (gedachten/emotie).  Ik kan je niet zeggen hoe ver of hoe snel de ziel reist.  Ik weet zeker dat ik een dimensie overstak uit het lichamelijke en in iets anders, waar ervaringen gedachten/energie zijn.  Elk licht dat ik zag was een andere ziel.  Ik dreef in een rivier van zielen. In de Kabala wordt God de “Ein Sof” genoemd. De letterlijke Hebreeuwse vertaling is "er is geen einde". Anders gezegd, kabbalistich gezien is God de oneindigheid. OK! Oneindig wat? Alle zielen die ooit waren, zijn en zullen zijn. Elk licht is een deeltje van God, De Oneindige! Energie (gedachte/emotie) is derhalve zowel oneindig als omnipotent. Nu begrijp ik waarom we iemand “verlicht” noemen.

Waar was ik? In de Hemel of de Hel? Je gaat in feite naar precies dezelfde plek. Als je contact met de andere lichten kan maken dan ben je niet meer alleen, dan ben je in de Hemel! Als je geen contact kan maken, dan ben je verloren in de eeuwigheid, compleet alleen, zonder enige connectie met wie of wat dan ook behalve je eigen gedachten en gevoelens! Voor mij is dat eeuwige eenzame opsluiting! Als dat de Hel niet is, dan weet ik het niet. Ik geloof nu dat Liefde de energie is die je toestaat om contact te maken. Het is het benodigde protocol voor contact en communicatie met andere zielen, en om een onderdeel van God te worden (naar God terug te keren). Ik wist dat ik dit niet verdiende door het leven dat ik leidde voor mijn ervaring.

Helaas gleed ik weer weg in mijn oude gewoontes. Ik moest nog steeds groeien terwijl ik zoekende was. Ik kwam pas echt op het rechte pad in 1986. In 1987 ontmoette ik mijn echtgenoot, en ik 1988 trouwden we. Mijn leven en waarden zijn totaal veranderd. Mijn eigen familie herkent me niet meer.

Jesus had gelijk toen hij zei "God is binnen, buiten en overal." Die rivier van licht was de eenheid van alle zielen. Wij zijn allemaal een deel van God en God is werkelijk alles wat er is. In het Jodendom zeggen we: Luister, O Isr'l, God onze Heer, de Heer is Een!

In de Kabala komt de ziel voort uit God en is op een reis om terug te keren. Als je dit pad volgt, heb je daarnet het wiskundige symbool voor oneindig getekend.

In het Jodendom leren we dat je de naam van God niet mag uitspreken. Het tetragramaton YHVH (in het Hebreeuws geschreven zonder klinkers) mag je ook niet uitspreken, fysiek, met stembanden.Maar in feite spreken we YHVH uit elk moment van ons leven. Het stelt elke adem voor. Als we niet langer YH kunnen inademen, adem je VH uit...en hou je op met leven.

De andere vraag die ik had was: als ik hier nooit eerder ben geweest, hoe kan ik dat punt kennen waar ik niet overheen mag gaan omdat ik dan niet meer terugkan!

Ik had een keuze om verder te gaan, of de enorme wens om dat punt niet voorbij te gaan. Maar als ik hier nog nooit eerder ben geweest, hoe kan ik dat weten? Het punt is niet aangegeven, en ik kan me niet herinneren hier ooit eerder te zijn geweest?

Mijn conclusie was dus dat ik hier wel eerder geweest ben, maar dat ik dat vergeten moet zijn op het moment van geboorte. Ik kan er nog steeds geen andere verklaring voor vinden.

Ik heb een bijzondere, psychisch begaafde Rabbi in Sao Paulo, Brazil gevraagd, "Waarom ben ik teruggekomen?" Hij antwoordde, "Omdat de heer medelijden met je had."

Ik voel nog steeds dat ik een missie te volbrengen heb, maar ik weet niet wat het is. Wat ik geleerd heb van de ervaring is te veel om op te schrijven in slechts een avond. Het is waarschijnlijk beter als iemand me belt.

Achtergrondinformatie:

Geslacht:    Vrouwelijk

Datum BDE:  1973

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring?    Ja   Operatie gerelateerd    Omgebogen septum. Ik had niets gekregen om het slijm op te drogen.  Ik rookte toen ook. Ik kreeg Ketalar als verdovingsmiddel.  De dood werd geconstateerd door een dokter.   

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring?     Positief

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben?   Ja    Ketalar kan dissociatie van het lichaam veroorzaken en wordt gebruikt voor zware brand- of traumapatienten, om deze reden.

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom?   Het angstige gedeelte van de ervaring was dat het op niets leek wat ik ooit had kunnen bedenken.  Het was niet iets dat mijn verbeelding kon verzinnen.  Het was een totaal vreemde omgeving.

De ervaring bevatte:   Uittreding (Uit-het-Lichaam) ervaring

Voelde je je afgescheiden van je lichaam?   Ja   Ik heb dit hierboven al uitvoerig beschreven.

Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid?     Ik was volledig bij bewustzijn tijdens de ervaring.  Mijn gedachten waren helder en ik ervoer diepe droefenis.

Leek het alsof de tijd sneller of trager ging?   Alles leek ineens te gebeuren; tijd leek te stoppen of verloor alle betekenis   Niets leek op iets op deze Aarde!  Ik had percepties in een andere dimensie.  Ik kon zien zonder ogen en wat ik zag leek op een soort cosmisch schuim.  Ik was in de eeuwigheid en ik wilde daar weg.  Ik heb geen idee hoe lang mijn ervaring duurde.

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring.   Ik hoorde absoluut niets behalve het geluid van mijn eigen gedachten.

Leek je bewust te zijn van zaken die elders gebeurden, zoals een buitenzintuiglijke waarneming?   Dingen die opgeschreven zijn in boeken, en door verschillende godsdiensten.  De Seth boeken, Lazaris, de bijbel, Kabalah, sommige Hindu principes en gedachten.

Ben je in of door een tunnel gegaan?   Onduidelijk  Ik ging van neerkijken op mijn lichaam, omringd door doktoren rond de tafel door een korte duisternis, denk ik, rechtstreeks in de oneindige rivier van lichten.

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen?     Nee    

De ervaring bevatte:    Onaards licht

Heb je een onaards licht gezien?     Ja  Ik bevond me in de Rivier van Lichten.

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong?    Een duidelijk mystiek of onaards gebied

De ervaring bevatte:    Sterk emotioneel gevoel

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring?     Vreselijke droefheid en verlangen, nostalgie voor deze wereld.

De ervaring bevatte:    Speciale kennis of doel

Leek je opeens alles te verstaan?     Alles over het Universum.      Zeker.  Kennis van het punt van geen terugkeer, zelfs al kon ik in de oneindigheid kijken.

Heb je beelden gezien uit je verleden?   Ik kende de plek die ik niet moest oversteken.  God alleen weet hoe!

Mijn ervaring leidde tot een nieuw leven van wanhopig zoeken naar uitleg en antwoorden op wat ik had meegemaakt --- en wat ik toen leerde heeft mijn leven voorgoed beter gemaakt.

Waren er beelden uit de toekomst?    Beelden van de toekomst van de wereld.    Ik ben nog steeds erg bewust van dingen die gaan gebeuren.  Veel dingen die vandaag gebeuren heb ik al 10-15 jaar geleden aan mijn man voorspeld.  Het is echt onwerkelijk.  Ik krijg gewoon die gevoelens.

Soms, als ik ergens over praat, voel ik dat de woorden door me heen vloeien, maar ik weet niet hoe.

Kwam je aan een obstakel of een fysieke structuur die je tegenhield?     Ja     Er was dat onzichtbare punt van geen terugkeer.  Ik stak die grens niet over en wilde dat ook niet. Ik wist dat als ik dat deed, er geen weg terug zou zijn. Ik wist en kon zien dat het er, achter deze grens, precies hetzelfde was als waar ik me toen bevond.  Maar ik wilde echt heel graag weer teruggaan.  Ik was bang om te blijven --- dit was erg vreemd voor me en er was niemand om me te troosten. Geen gidsen, niemand!  Ik dreef alleen maar in deze Rivier van Licht.

Kwam je aan een grens of een punt waar je niet meer kon terugkeren?   Ik kwam aan een barriere waar ik geen toegang kreeg om verder te gaan; ik werd teruggezonden tegen mijn zin.   Ja, ik wilde doodgraag weer terugkeren!  Ik miste de wereld!

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring?   Mijn achtergrond was Joods Orthodox.  Mijn geloof op dat moment was atheist.  Ik geloofde dat wanneer je stierf, dat was het dan!  Geen leven na de dood. Ik geloofde ook dat als je het niet wetenschappelijk kon bewijzen, het niet bestond.

Welke godsdienst beoefen je nu?     Vrij   Eigelijk, een mengeling van Kabbalistisch en aanvaarding van alle zielen en geloven als onderdeel van de EENHEID.  Ik was een onderdeel van de EENHEID.  Wat ik opnam (zag, zonder ogen) waren allerlei vormen van doorschijnende lumineuze polygonen in pastel kleuren. Ik dreef in een eeuwige rivier van deze vormen en kon de zachte druk rondom mij voelen.  Ik was erg verdrietig en voelde me erg eenzaam --- verloren in de oneindigheid, voor altijd.

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring?    Ja    Ik heb er hier al wat van beschreven, maar dat is een ander onderwerp dat ik dieper wil bespreken met een onderzoeker.

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Veranderingen in je leven na je BDE:     Ongeveer hetzelfde gebleven

Wat is er veranderd in je leven na je ervaring?   Ik ben opgehouden met mijn rebels gedrag.  Ik kwam meer met mezelf in het reine.

Zijn je relaties specifiek veranderd door je ervaring?   Ik heb een totaal ander concept van God dan de meeste mensen.  Ik aanvaard godsdienst (dogma) als een gebeurtenis bij de geboorte.  In plaats daarvan is mijn blik universeel en alles-omvattend.  Ik geloof dat alle godsdiensten verschillende wegen naar dezelfde waarheid zijn.  Er is slechts EEN waarheid --- geen van ons is er afzonderlijk eigenaar van, wij bezitten het in gezamelijkheid.  Wat bestaat in deze wereld is een gebrek aan begrip en tolerantie.

Ik steun echter geen religieuze leerschool die haat predikt naar wie dan ook.  Vooral diegenen die geloven dat zij de eigenaars zijn van de Enige waarheid en dat alle anderen die niet hetzelfde denken, ongelovigen zijn en moeten sterven.

Wij zijn allemaal een deel van God, net zoals een cel in onze bloedstroom.  Onze band met elkaar en onze enige manier om Terug te keren naar de Ene is Liefde. Het is het Universele Protocol voor communicatie.  Zonder LIEFDE kunnen we niet met elkaar communiceren, en nog veel minder met GOD.  Ik respecteer iedereen’s overtuiging en geloof niet in bekering.  Onze geloofsovertuigingen zijn ons allemaal ingeprent bij onze geboorte.  Onze ouders geven ons deze overtuigingen.  Overtuigingen kun je niet veranderen --- zelfs niet met redenatie.  Iemand kan zijn/haar overtuiging alleen maar veranderen als hij werkelijk iets anders gelooft en open staat voor reden.  De meeste geloofsovertuigingen hebben niets te maken met reden en ratio. Ze zijn er gewoon.

Na de BDE: 

Ben je van job veranderd door je ervaring?     Baan of studies

Ben je psychisch veranderd door je ervaring?     Verhoogde gevoeligheid, helende of psychische gaven

Zijn je gevoelens veranderd door je ervaring?     Gevoelens over familie, vrienden of de maatschappij

Is je angst voor de dood veranderd door je ervaring?     Gevoelens over de dood

Is je levensdoel veranderd door je ervaring?     Levensdoel

Was de ervaring moeilijk te verwoorden?     Nee     Ik kan het in detail beschrijven tot op de dag van vandaag.  Wat ik zag was totaal anders dan wat ik kan relateren aan onze materiele wereld.  Maar ik kan het toch in fysieke termen beschrijven.

Ik geloof dat ik kan uitleggen wat ik zag en waar ik was nadat ik stapels boeken had gelezen en mezelf had blootgesteld aan verschillende religieuze gedachten.  Eigenlijk zijn de beste verklaringen Kabbalistisch en worden het eerst onderzocht in Quantum Fysica.

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring?     Ja     Verhoogde intuitie, voorgevoelens, telepathie met bepaalde mensen en de gave om te genezen, als ik me er op concentreer.  Ik breng mezelf zelden in een situatie waar ik genees.  Ik heb dat alleen gedaan wanneer de doktoren het opgaven en de persoon lieten sterven.  Ik heb zeker bepaalde veranderingen uitgevoerd, en in een geval een vrouw die een hersenbloeding had gehad uit coma gebracht. Ik kwam de kamer uit en sprak de doktoren tegen.  Ik zei dat ze er bovenop zou komen --- en dat deed ze!

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou?      De nieuwigheid van de omgeving was zowel het beste als het slechtste deel.  Het was totaal vreemd, en daarom voor mij erg beangstigend.

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen?     Ja     Ik kan deze ervaring, interessant genoeg, alleen maar delen met mensen die open staan voor dit soort gesprekken en gedachten.

Heeft er ooits iets in je leven je hetzelfde gevoel gegeven als jouw ervaring?     Nee  

Zijn er andere vragen die we kunnen stellen om jouw ervaring beter te begrijpen?      Ik heb eigenlijk alles in het eerste gedeelte verteld, waar je me vroeg mijn ervaring te beschrijven.  Sommige vragen waren overbodig, maar ik kan begrijpen dat sommige mensen niet in zoveel detail zouden zijn gegaan als ik, en dat je anders de nodige informatie niet zou krijgen.

Ik heb gezocht naar mensen aan wie ik mijn verhaal kon vertellen.  Dit onderwerp verdient onderzoek.  Mijn ouders geloven hier geen woord van. Ze geloven niet dat er zoiets als Bijna Dood is.  Ik weet dat wat ik heb meegemaakt, echt is.