NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    BDE van Fredna   

 

Beschrijving ervaring:

Ik zat op de oversteek boven het lage water, ikzelf en 3 vrienden. Het had de afgelopen week boven aan de rivier geregend, maar het water was helder waar wij toen zaten. Mijn vrienden waren aan het vissen en ik zat naar ze te kijken.

Toen kwam er een ruisend geluid vanachter de bocht in de rivier, maar de bomen stonden in de weg en ik kon niet zien wat het geluid was. Plotseling kwam er een stortvloed naar me toe en het was alsof ik bij mijn enkels werd gegrepen en van de brug gewipt. De stroming was zo sterk en ik kon er niet tegenin zwemmen, en ik kwam in de grote pijpen onder de weg terecht, waar het water normaal gezien door ging. Het probleem was wel dat de andere kant verstopt zat met takken en gras, en ik kon er niet doorheen. Ik zat dus vast in de afvalpijp, in de stortwateren.

Eerst raakte ik in paniek, probeerde eruit te raken maar toen kwam er plosteling vrede en kalmte over me heen. Ik herinner me dat het voelde alsof ik lachte en plotseling leek het alsof bovenop de brug stond, en door de weg heen keek. Ik kon mijn lichaam rond zien floppen in het water, maar ik kon mijn Zelf boven aan de weg niet zien. Het was net also ik door mijn ogen naar mezelf in het water keek, en ik herinner me dat mentaal ik tegen meZelf zei, nou, dit is het dan! Ik heb nooit gedacht dat ik zou verdrinken, en ik herinner me dat ik bij meZelf dacht, ik ben niet bang, dit is het gewoon!

Opeens schoot de druk van het water door het afval heen en ik schoot er aan de andere kant van de brug uit en spoelde aan de kant aan. Mijn vriend hielp me uit het water.

Achtergrondinformatie:

Geslacht:    Vrouwelijk

Datum BDE:  Mei 1981

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring?    Ja     bijna verdronken

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring?     Positief

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben?   Nee  

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom?   Niet echt. Meer surrealistisch dan droomachtig,maar tegelijkertijd heel reeel.

De ervaring bevatte:   Uittreding (Uit-het-Lichaam) ervaring

Voelde je je afgescheiden van je lichaam?   Ja   Toen ik boven aan de brug stond en mijn lichaam in het water zag rondfloppen. Ik was erg afgescheiden.

Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid?     Het voelde alsof ik volledig bij bewustzijn was.

Leek het alsof de tijd sneller of trager ging?   Alles leek ineens te gebeuren; tijd leek te stoppen of verloor alle betekenis. Tijd stond stil.

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring.   Mijn eigen gedachten.

Ben je in of door een tunnel gegaan?   Nee  Maar ik zat wel in een pijp onder water.

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen?     Nee    

Heb je een onaards licht gezien?     Nee  Maar het lichaam waar ik naar keek vanaf de weg (het lichaam in de pijp) zag er vreemd wit uit.

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong?    Een duidelijk mystiek of onaards gebied

De ervaring bevatte:    Sterk emotioneel gevoel

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring?     Een verbaasde kalmte en besef dat er geen angst was, alleen een verlangen of opwinding, een soort vreemde opluchting.

Leek je opeens alles te verstaan?     Alles over het universum     Ik wist gewoon dat er niets te vrezen was. Ik was veilig.

Waren er beelden uit de toekomst?    Nee    

Kwam je aan een obstakel of een fysieke structuur die je tegenhield?     Ja     Het afval aan de andere kant van de pijp. Ik geloof oprecht dat ik, als het afval niet zou zijn opgebroken, ik naar een andere plek, ruimte of tijd zou zijn overgegaan. Ik weet niet precies wat, maar het was er wel.

Kwam je aan een grens of een punt waar je niet meer kon terugkeren?   Nee  

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring?     Onduidelijk    Toen was ik Pentecostal

Welke godsdienst beoefen je nu?     Vrij   Ik geloof sterk in het leven na de dood, verlichting, Boedisme, en ik lees regelmatig de woorden van de Dali Lama

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring?    Ja    Alles veranderde

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Veranderingen in je leven na je BDE:     Toename

Wat is er veranderd in je leven na je ervaring?   Het is alsof ik hier niet helemaal meer pas.

Zijn je relaties specifiek veranderd door je ervaring?   Ik train mezelf te begrijpen dat er zoveel meer is dan wij beseffen, en dat wij daar een onderdeel van zijn, en we moeten elkaar liefhebben, en aanvaarden wat het leven ons geeft, en proberen een te zijn met het universum.

Na de BDE: 

Ben je psychisch veranderd door je ervaring?     Verhoogde gevoeligheid, helende of psychische gaven

Zijn je gevoelens veranderd door je ervaring?     Gevoelens over familie, vrienden of de maatschappij

Is je angst voor de dood veranderd door je ervaring?     Gevoelens over de dood

Is je levensdoel veranderd door je ervaring?     Idee van levensdoel

Was de ervaring moeilijk te verwoorden?     Ja    

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring?     Ja     Ik was wellicht gevoelig voor geesten en energieen voor deze ervaring maar blokkeerde het op een of andere manier. Maar daarna, en tot de dag van vandaag hunker ik naar aanraking en/of kennis van wat dan maar ook, vande andere kant.

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou?      Het beste was de vrede en het besef dat er werkelijk iets meer is. Het ergste is dat ik die vrede blijkbaar niet kan bereiken hier in de dagelijkse wereld die pure aanvaarding en stilzijn en weten dat ik weet, ik weet iets diep diep van binnen, maar het lijkt verborgen achter een sluier.

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen?     Ja     Sommigen denken dat ik gek ben. Anderen denken dat ik het verzonnen heb. Anderen luisteren alleen maar. En ik vraag me af of er werkelijk iets is, daar buiten.

Heeft er ooits iets in je leven je hetzelfde gevoel gegeven als jouw ervaring?     Nee  

Is er nog iets dat je wil toevoegen over je ervaring?     Het is nog even levendig vandaag als de dag waarop het gebeurde.

Zijn er andere vragen die we kunnen stellen om jouw ervaring beter te begrijpen?      Er zijn eigenlijk niet voldoende woorden of de juiste woorden om te beschrijven wat ik voelde tijdens de afscheiding, maar ik heb geprobeerd de beste woorden te gebruiken die we hier hebben.