NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    BDE Mogelijke van Daniel E      

Beschrijving ervaring:

Dit was slechts een voorzet tot een diepe spirituele ontwaking die 8 jaar later plaatsvond. Om de rest van mijn verhaal te lezen, ga naar:http://finalbookofdaniel.com

 *******

Bijna-dood ervaring van de auteur

Dit wordt niet makkelijk want het zal me waarschijnlijk tot tranen bewegen als ik het mij weer voor de geest haal, maar hier is het verhaal in detail:

Een natte, grijze November avond, 1991

Het was een moeilijke tijd en een alweer deprimerende dag liep af. Ik at toen slecht en was niet in topvorm. Nadat ik een pot koffie op had in een poging om mijn zorgen even opzij te zetten, kon ik de slaap niet vatten. Ik lag in woelend in bed, maar de slaap bleef uit. Rond een uur of 3, nog steeds alert, liggend op mijn rug, luisterend naar het relaxerend geluid van mijn hartslag, alsof ik schapen telde.

De hartspier die zo betrouwbaar klopt als een klok; da-dum..da-dum..da ---- (stilte) -- stopte . Ik kon onmiddellijk voelen dat mijn bloedstroom vertraagde, en volledig stopte in elk deel van mijn lichaam. In die eerste seconde kwam ik "los" van het lichaam en hing er binnen en rondom heen. Ik kon de slaapkamer en mijn lichaam zien terwijl mijn ogen dicht waren. Ik kon ineens honderd of duizend keer sneller "denken" en helderder dan menselijk normaal of mogelijk is.

Ik besefte dat de volgende hartslag niet kwam, en ik kon mijn bloed voelen "oxideren" toen het volledig stopte in al mijn aderen. Op dit moment besefte en aanvaardde ik dat ik dood was; het was tijd om over te gaan. Het was een gevoel van totale vrede zonder angst of pijn, en er kwam geen enkele emotie aan te pas. De tijd zelf werd opeens oneindig en irrelevant. In "aardse tijd" waren er niet meer dat 10 seconden voorbij tot mijn hart weer ging kloppen maar "ik" was ook in "nul tijd" (ik vind er geen betere uitdrukking voor), of eigenlijk, buiten de tijd.

Dit leek een natuurlijke ontwikkeling te zijn; er was een automatische beschouwing van mijn hele leven elke gebeurtenis die ik ooit had meegemaakt, compleet met emoties (maar objektief gekeken) ontrolde zich voor en rondom mij zoals een panoramische film. Van geboorte tot dood, linear, beschouwd zonder droefheid of spijt. Maar in "aardse tijd” duurde het (naar mijn inschatting) niet langer dan een kwart seconde. Toch leek het alsof mijn levensbeschouwing weken duurde. Toen het over was, volgden een paar instrukties die wat automatisch waren maar toen ondergingen in oneindige vrede; gelukzaligheid; extase. Onvoorstelbare liefde; begrip zo groot en sterk dat het voor mensen niet te vatten is.

 Toen ik daar was (en alleen maar daar), kreeg ik toegang tot kennis; "alles dat ooit was en ooit zal zijn." De ware aard van het universum was opeens kraakhelder, net zoals een reuzepuzzel. Het scheen een perfekte volgorde te hebben.  In feite werd het helder dat ik er binnenkort onderdeel van zou uitmaken. Ik stond op het punt om de entiteit te vervoegen die alleen maar omschreven kon worden als... God; zo enorm in dimensie en omvatting dat alleen bijbelse termen dit ongeveer zouden kunnen beschrijven. Toch keek ik even naar mijn fysiek lichaam, om te zien wat daar mee gebeurde, en ik kon het niet achterlaten totdat het volledig levenloos was.

 Op dit moment hadden er maar ongeveer 10 hartslagen gefaald (10-15 seconden). Het lichaam dat ik in bed zag liggen was het mijne...maar "ik" (ziel/geest) wist dat het nog geen tijd was om te gaan. Mijn tijd op aarde was nog niet voorbij; er was nog steeds een doel op Aarde (daarover later meer). Toen ik weer terugknalde in mijn lichaam werd ik me pijnlijk bewust van het feit dat ik op bed lag, bijna buiten bewustzijn, zonder hartslag. Ik had een zeer menselijke reaktie, sprong in paniek uit bed en sloeg op mijn borst met mijn vuist. Het startte weer. Toen ik voorzichtig naar beneden was gelopen, trillend als een espenblad en druipend van het zweet, sloeg mijn hart nog steeds onregelmatig.

Ik reed naar het ziekenhuis en daar stelde men vast dat de hartspier bepaalde voedingsstoffen miste, en dat had arythmea (hartritme stoornis) veroorzaakt. Ik heb nog wel een paar bange momenten gehad daarna, maar dat ging snel over na een dieet en meer beweging. Ik kon de mij gegeven kennis niet vasthouden; het menselijk brein is veel te primitief en beperkt om het op te slaan. Deze intelligentie vereist een totaal andere dimensie om te bestaan en te begrijpen. Tegelijkertijd is het ook een onderdeel van onze 3 dimensies...net verborgen, uit het zicht van onze 5 zintuigen. Ik heb er voldoende van vastgehouden om me de pure verwondering te herinneren.

Iedereen die dit heeft meegemaakt (miljoenen) weet hoe dit onmiddellijk en voor altijd je leven verandert.

 Voor de geinteresseerden zijn hier een paar ervaringen van andere mensen:

Godsdienst is een gevoelig onderwerp en sommigen zullen geschoffeerd zijn, wat ik ook zeg. Toch vind ik het noodzakelijk om godsdienst en hoe het zoch verhoudt tot mijn eigen ervaringen te bespreken. Dit zou niet nodig moeten zijn, maar de aard van het materiaal op deze website vereist een uitleg. Ik belijd zelf geen godsdienst maar steun zij die dat wel doen en moedig iedereen aan dichter bij hun God te komen...wie dat ook moge zijn. Sommigen zullen diegenen die geloven en zeggen dat de toekomst “apocalyptisch” zal zijn, willen discrediteren. Dit is begrijpelijk, want zij vallen liever de motieven van de berichtgever aan en blijven blind voor wat hen omringd.

Ik belijd geen godsdienst wat ik heb een NDE gehad in November 1991. Dit is bijzonder moeilijk onder woorden te brengen want de Engelse taal is zeker niet accuraat genoeg. Ik praat er meestal niet over door de negatieve reakties of het ongeloof. Het is gewoonweg onmogelijk deze ervaring over te brengen aan mensen die dit nooit hebben meegemaakt, zeker als het niet met hun eigen overtuiging strookt. Sommige oude visionairen in de Bijbel beschrijven wellicht wat nu bekend staat als een BDE.

Er zijn tientallen godsdiensten in de wereld, en velen claimen dat zij "De Ware" zijn. Ik denk dat ze allemaal tegelijkertijd goed EN fout zijn. Met andere woorden, in zijn poging om de aard van God en het leven na de dood te beschrijven heeft de mens wel een idee maar heeft er zijn eigen interpretaties en revisies aan gegeven. Dit leidt tot nutteloze en destruktieve heilige oorlogen en conflicten. Ik geloof niet dat God wil dat wij elkaar afslachten om Hem. Ik kan niet geloven dat God een boze, wraakzuchtige eenheid is...tenminste niet zoals weergegeven door de hel-en-verdoemenis types.

Begrijp me niet verkeerd; ik ben er 100% overtuigd van dat er een "God," een "Schepper," een "Almachtig" wezen/entiteit is. Daar was ik zeker niet van overtuigd voor 1991. Nadat ik voor een kort moment, in geestelijke vorm, in het na-leven ben ondergedompeld, werd het persoonlijk gedemonstreerd, zonder enige twijfel; WE STERVEN NIET. We gaan verder in een andere, niet-lichamelijke vorm.

 Skeptici zullen zeggen, "Je hebt vast gedroomd," of "Wat een hoop new age onzin," of "Er worden gewoon chemische stoffen in je hersenen aangemaakt die je de indruk geven dat sterft" etc. etc... NONSENS !!

Het resultaat van mijn BDE was diepgaand en was de meest "echte" gebeurtenis die ik ooit heb meegemaakt. Het leek alsof ik uitgebreide kennis en een helder begrip van de wereld en het universum heb meegekregen dat tot op de dag van vandaag aanwezig is. Mijn eerder gematigd IQ schoot omhoog tot 148 kort daarna. Ik ben niet bang voor de dood omdat ik begrijp dat ons leven op deze kleine planeet tijdelijk en kort is, en wat daarna komt is werkelijk groots. Wat is het doel van ons leven en ons doel hier?? Te leven en te leren; het lichamelijke te ervaren; door testen, beproevingen en vreugde te gaan. Wij zijn studenten aan een school die Aarde heet...en als de bel gaat, gaan we terug naar huis...met de geleerde lessen. Nogmaals, dit zeg ik uit eigen ervaring.

 

Achtergrondinformatie:

Geslacht:    Mannelijk

Datum BDE:  Oktober 1991

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring?    Ja   Hartaanval        Hart stopte.

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring?     Positief

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben?   Nee  

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom?   Nee

De ervaring bevatte:   Uittreding (Uit-het-Lichaam) ervaring

Voelde je je afgescheiden van je lichaam?   Ja   Ik was fysiek afgescheiden

Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid?     Heel acuut, schijnbaar samengevoegd met de Schepper

Leek het alsof de tijd sneller of trager ging?   Alles leek ineens te gebeuren; tijd leek te stoppen of verloor alle betekenis   Tijd en ruimte zoals wij het kennen is een illusie

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring.   Nee  

Ben je in of door een tunnel gegaan?   Nee 

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen?     Ja     Het licht van God

De ervaring bevatte:   Leegte

De ervaring bevatte:    Onaards licht

Heb je een onaards licht gezien?     Ja  Het licht van God

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong?    Een duidelijk mystiek of onaards gebied

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring?     Geen, ongeveer objektief

De ervaring bevatte:    Speciale kennis of doel

Leek je opeens alles te verstaan?     Alles over het universum     De aard van het hele universum

De ervaring bevatte:   Bewustwording van gebeurtenissen uit het verleden in je leven

Heb je beelden gezien uit je verleden?   Alles, van geboorte tot dan, maar het werd objektief beschouwd

De ervaring bevatte:   Kennis van de toekomst

Waren er beelden uit de toekomst?    Beelden van de toekomst van de wereld     Ik leek een bijzonder accurate manier van waarneming te hebben

Kwam je aan een obstakel of een fysieke structuur die je tegenhield?     Nee

Kwam je aan een grens of een punt waar je niet meer kon terugkeren?   Ik kwam aan een barriere waar ik geen toegang kreeg om verder te gaan; ik werd teruggezonden tegen mijn zin.   Ik wist dat het mijn tijd nog niet was, ik had een missie te vervullen

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring?     Onduidelijk   

Welke godsdienst beoefen je nu?   Momenteel een profeet

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring?    Ja    Het bevestigde voor mij de fouten gemaakt door de grote godsdiensten

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Veranderingen in je leven na je BDE:     Toename

Wat is er veranderd in je leven na je ervaring?   Te veel om hier te beschrijven

Zijn je relaties specifiek veranderd door je ervaring?   Heeft van mij een zoeker naar waarheid en kennis gemaakt. Ik heb Waarheid gevonden.

Na de BDE: 

Ben je fysiek veranderd door je ervaring?     Fysieke naverschijnselen

Ben je psychisch veranderd door je ervaring?     Verhoogde gevoeligheid, genezende of psychische gaven

Zijn je gevoelens veranderd door je ervaring?     Gevoelens over familie, vrienden of de maatschappij

Is je angst voor de dood veranderd door je ervaring?     Gevoelens over de dood

Was de ervaring moeilijk te verwoorden?     Ja     Het duurde 7 jaar voordat ik het op kon schrijven

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring?     Ja     Het mag ongeloofwaardig zijn voor sommigen, maar het heeft een rigoureus process van spirituele groei op gang gebracht dat, tegen 1999, resulteerde in het bereiken van zelf-beheersing, een geincarneerde engel van God.

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou?      Het ergste was dat ik terug moest komen

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen?     Ja     Ik praat er zelden met anderen over, omdat ze het niet kunnen bevatten of geloven

Heeft er ooits iets in je leven je hetzelfde gevoel gegeven als jouw ervaring?     Ja   Ik had een BDE-achtige ervaring waarin ik Christus ontmoette